Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Tratat de contencios fiscal | Carte de: Daniel Dascalu

Descriere

Prefață

Consacrată unei teme atât de tehnice, lucrarea reuşeşte să dezvolte interesul pentru aspectele teoretice şi practice pe care le implică rezolvarea conflictelor pe tărâm fiscal, problemă cu care, am putea să spunem, se confruntă la un moment sau altul fiecare contribuabil din societate.

Ne aflăm în prezenţa unei cercetări aprofundate, cu caracter monografic, a unei instituţii nu doar de mare interes teoretic şi practic, ci şi de maximă utilitate şi actualitate pentru activitatea socială, economică şi juridică, bazată pe o abordare interdisciplinară, în care au fost necesare incursiuni serioase în domeniile dreptului financiar, dreptului fiscal, dreptului administrativ, îndeosebi contenciosul administrativ, şi al dreptului procesual civil, pentru a se obţine în final o imagine clară şi completă asupra contenciosului fiscal.

Autorul lucrării nu s-a mulţumit doar să menţioneze imperfecţiunile legislaţiei, evidenţiind că aceasta este uneori stufoasă, alteori insuficientă ori rămasă în urmă faţă de reglementările de drept comun de la noi sau din legislaţia specifică din alte ţări, ci a evocat în acelaşi timp, într-un stil clar şi printr-o sistematizare riguroasă, opiniile contradictorii din doctrină sau soluţiile diferite din jurisprudenţă, realizând astfel o analiză critică, în care a trecut prin filtrul propriu de gândire bogăţia de informaţii şi soluţii şi a exprimat, când a considerat necesar, un punct de vedere propriu, diferit de cel din doctrină sau jurisprudenţă.

De altfel, autorul nu este un novice în materie, ci este un cunoscător fin al legislaţiei specifice acesteia, remarcându-se şi prin alte lucrări publicate, la care trebuie să te referi dacă abordezi problematica contenciosului fiscal.

Sunt de remarcat pertinenţa şi importanţa concluziilor pe care autorul le-a realizat la finalul Capitolelor II-VIII şi apoi concluziile generale din ultimul capitol şi propunerile de lege ferenda formulate, dintre care am aminti în mod special ca semnificative modul în care se demonstrează rezistenţa Administraţiei fiscale la instituirea controlului judecătoresc asupra actelor sale, inconsistenţa soluţiilor instanţelor judecătoreşti, inclusiv ale instanţei supreme, prin care se refuză accesul contribuabililor la justiţie în acele cazuri în care Administraţia fiscală nu soluţionează în termen legal contestaţia formulată, netemeinicia tendinţei de „penalizare” a contenciosului fiscal, neconsacrarea vreme îndelungată a răspunderii fiscale a statului sub forma plăţii de dobânzi pe care el le datorează contribuabilului sau nereglementarea căilor alternative de soluţionare a diferendelor (concilierea, medierea, tranzacţia) în materie fiscală.

Prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu

 

STOC EPUIZAT!

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cantitate:

 Cuprins

Prefață

Cuvânt-înainte

Abrevieri

Capitolul I. Introducere

Capitolul II. Noţiuni de ordin general necesare fundamentării analizei contenciosului fiscal

Secţiunea 1. Precizări preliminare

Secţiunea a 2-a. Finanţe publice. Drept financiar. Buget

Secţiunea a 3-a. Venituri publice. Venituri fiscale. Venituri nefiscale. Venituri bugetare

Secţiunea a 4-a. Impozite. Taxe. Contribuţii. Alte venituri de natură fiscală din legislaţia naţională şi comunitară

Secţiunea a 5-a. Drept fiscal. Reglementări de ordin material fiscal. Procedură fiscală

Secţiunea a 6-a. Concluziile Capitolului II

Capitolul III. Raportul juridic fiscal

Secţiunea 1. Concept şi definiţie. Imposibilitatea fundamentării în dreptul român a unei distincţii de tip raport de drept material fiscal – raport de drept procedural fiscal

Secţiunea a 2-a. Structura raportului juridic fiscal

Secţiunea a 3-a. Subiectele raportului juridic fiscal

Secţiunea a 4-a. Conţinutul raporturilor juridice fiscale

Secţiunea a 5-a. Obiectul raporturilor juridice fiscale

Secţiunea a 6-a. Naşterea, modificarea şi stingerea raportului juridic fiscal

Secţiunea a 7-a. Concluziile Capitolului III

Capitolul IV. Formele de manifestare a activităţii de administrare fiscală ce pot sta la originea contenciosului fiscal

Secțiunea 1. Noţiunea de „act administrativ fiscal” şi corelaţia sa cu conceptul de „operaţiune administrativă”

Secțiunea a 2-a. Cerinţele de validitate a actului administrativ fiscal

§1. Comentarii preliminare

§2. Competenţa organelor fiscale

Secțiunea a 3-a. Cerinţele de formă aplicabile actului administrativ fiscal

Secțiunea a 4-a. Cerinţele de validitate de ordin intern a actului administrativ fiscal

Secțiunea a 5-a. Regimul juridic al actului administrativ fiscal. Efectele juridice, modificarea, suspendarea şi încetarea sa

Secțiunea a 6-a. Categorii de acte administrative fiscale. Acte administrative fiscale asimilate şi atipice. Operaţiuni administrative uzuale în procedura fiscală

Secțiunea a 7-a. Concluziile Capitolului IV

Capitolul V. Probele în procedura fiscală graţioasă şi în contenciosul fiscal

Secțiunea 1. Importanţa probelor în procedura fiscală graţioasă şi în contenciosul fiscal

Secțiunea a 2-a. Comentarii generale referitoare la particularităţile probelor în procedura fiscală şi în contenciosul fiscal

Secțiunea a 3-a. Definiţia, importanţa şi clasificarea probelor în procedura fiscală şi în contenciosul fiscal

Secțiunea a 4-a. Sediul materiei

Secțiunea a 5-a. Subiectul, obiectul şi sarcina probei

Secțiunea a 6-a. Reguli comune privind admisibilitatea, administrarea şi aprecierea probelor în procedura fiscală

Secțiunea a 7-a. Proba cu înscrisuri

§1. Noţiune şi clasificare

§2. Înscrisurile autentice

§3. Înscrisurile sub semnătură privată

§4. Alte înscrisuri

§5. Regimul juridic al copiilor şi duplicatelor de pe înscrisuri autentice şi sub semnătură privată în materia fiscală

§6. Administrarea probei cu înscrisuri

Secțiunea a 8-a. Proba prin declaraţiile contribuabilului

§1. Noţiune şi natură juridică

§2. Procedura de obținere a declarațiilor contribuabilului

Secțiunea a 9-a. Proba prin declaraţiile terţelor persoane

§1. Noţiune şi natură juridică

§2. Procedura de obţinere a declaraţiilor terţelor persoane

Secțiunea a 10-a. Proba prin rapoartele de expertiză

§1. Noţiune şi admisibilitatea

§2. Administrarea expertizei şi aprecierea probatorie a acesteia

Secțiunea a 11-a. Cercetarea la faţa locului

Secțiunea a 12-a. Prezumţiile

Secțiunea a 13-a. Mijloacele materiale de probă

Secțiunea a 14-a. Concluziile Capitolului V

Capitolul VI. Consideraţii de ordin general cu privire la contenciosul fiscal

Secțiunea 1. Comentarii preliminare

Secțiunea a 2-a. Funcţiune jurisdicţională. Contencios administrativ. Contencios fiscal

§1. Funcţiunea jurisdicţională a statului. Sens material. Sens organic

§2. Contencios administrativ. Contencios de anulaţiune versus contencios de plină jurisdicţiune. Contencios obiectiv versus contencios subiectiv

§3. Contenciosul fiscal. Noţiune. Forme

Secțiunea a 3-a. Comentarii sumare cu privire la apariţia şi dezvoltarea istorică a contenciosului fiscal în România

§1. Comentarii preliminare

§2. Perioada anterioară regimului comunist

§3. Perioada regimului comunist

§4. Perioada contemporană

Secțiunea a 4-a. Unele comentarii cu privire la utilizarea procedurilor graţioase şi a mijloacelor alternative de soluţionare a disputelor în materie fiscală

Secțiunea a 5-a. Concluziile Capitolului VI

Capitolul VII. Contenciosul administrativ fiscal

Secțiunea 1. Consideraţii preliminare. Litigiul de contencios administrativ fiscal

Secțiunea a 2-a. Părţile litigiului de contencios administrativ fiscal

Secțiunea a 3-a. Obiectul cererilor de chemare în judecată în contenciosul administrativ fiscal

Secțiunea a 4-a. Clasificarea cererilor de chemare în judecată în contenciosul administrativ fiscal

Secțiunea a 5-a. Contestaţia, condiţie specială de admisibilitate a cererii de chemare în judecată în contenciosul administrativ fiscal de validitate şi în cel de refuz de recunoaştere a drepturilor (de plină jurisdicţiune de injoncţiune)

§1. Comentarii prealabile

§2. Raţiunile pentru care legea impune contestaţia

§3. Natura juridică a procedurii contestaţiei

§4. Definirea noţiunii de „contestaţie”

§5. Obiectul contestaţiei fiscale

5.1. Comentarii preliminare

5.2. Componenţa obiectului contestaţiei

5.2.1. Nulitatea actului administrativ fiscal

5.2.2. Recunoaşterea şi satisfacerea unui drept ce face obiectul unei cereri a unui subiect al raportului juridic fiscal. Refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal. Corelaţia noţiunilor din Codul de procedură fiscală cu cele din Legea contenciosului administrativ

§6. Subiectele contestaţiei

6.1. Comentarii generale

6.2. Contestatorii

§7. Introducerea în cauză a altor persoane

§8. Cauza contestaţiei

§9. Condiţiile pentru formularea contestaţiei

9.1. Condiţiile de fond

9.2. Condiţiile de formă şi conţinut pentru formularea contestaţiei

§10. Termenul de depunere a contestaţiei .

§11. Locul de depunere a contestaţiei

§12. Efectele depunerii şi înregistrării contestaţiei

§13. Competenţa de soluţionare a contestaţiei fiscale

§14. Procedura de soluţionare a contestaţiilor

14.1. Comentarii generale

14.2. „Etapa scrisă” a contestaţiei fiscale (formarea dosarului administrativ)

14.3. Etapa „dezbaterilor” în cadrul contestaţiei. Analiza contestaţiei

14.3.1. Comentarii preliminare

14.3.2. Reguli procedurale de soluţionare a contestaţiilor fiscale

14.3.3. Termenul de soluţionare a contestaţiilor fiscale

14.3.4. Incidente procedurale în cursul soluţionării contestaţiei

14.4. Etapa emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiilor

14.4.1. Comentarii preliminare 

14.4.2. Soluţiile pe care le poate pronunţa organul de soluţionare a contestaţiei

14.4.3. Forma, conţinutul şi natura juridică a deciziei de soluţionare a contestaţiei

14.4.4. Comunicarea şi efectele deciziei de soluţionare a contestaţiei

Secțiunea a 6-a. Condiţiile intrinseci ale cererii de chemare în judecată în contenciosul administrativ

§1. Comentarii preliminare. Cadrul normativ

§2. Elemente ale cererii de chemare în judecată

Secțiunea a 7-a. Timbrajul cererii de chemare în judecată în contenciosul administrativ fiscal

Secțiunea a 8-a. Consecinţele juridice ale lipsurilor cererii de chemare în judecată şi ale timbrajului

Secțiunea a 9-a. Termenul de introducere a cererii de chemare în judecată

Secțiunea a 10-a. Efectele introducerii cererii de chemare în judecată

Secțiunea a 11-a. Întâmpinarea. Răspunsul la întâmpinare

Secțiunea a 12-a. Alte cereri în litigiul de contencios administrativ fiscal

Secțiunea a 13-a. Competenţa instanţelor de judecată în contenciosul administrativ fiscal

§1. Comentarii preliminare

§2. Competenţa materială. Corelaţia dintre criteriul valoric şi cel al poziţiei organului, conform art. 10 LCA

§3. Competenţa teritorială a instanţei de judecată în contenciosul administrativ fiscal

Secțiunea a 14-a. Unele comentarii specifice referitoare la procedura de judecată în cadrul contenciosului administrativ fiscal

§1. Primul termen de judecată. Citarea părţilor. Documentaţia de bază

§2. Excepţiile procesuale

Secțiunea a 15-a. Probele în procesul de contencios administrativ fiscal

Secțiunea a 16-a. Incidente procedurale

Secțiunea a 17-a. Dezbaterea fondului. Hotărârea judecătorească şi efectele sale

Secțiunea a 18-a. Căile de atac împotriva hotărârii de primă instanţă în contenciosul administrativ fiscal

§1. Recursul

§2. Contestaţia în anulare

§3. Revizuirea

Secțiunea a 19-a. Executarea hotărârii pronunţate de către instanţa judecătorească de contencios administrativ fiscal

Secțiunea a 20-a. Contenciosul suspendării actelor administrativ fiscale

§1. Comentarii preliminarii

§2. Natura juridică a suspendării

§3. Tipurile de suspendare judiciară în contenciosul administrativ fiscal

§4. Inadmisibilitatea în contenciosul administrativ fiscal a unor cereri de suspendare a executării întemeiate pe dispozițiile Codului de procedură civilă

§5. Elementele cererii de chemare în judecată în suspendare

§6. Termenul de introducere a cererii în suspendare

§7. Cerinţele cererii de chemare în judecată în contenciosul suspendării executării actului administrativ fiscal

7.1. Comentarii preliminare

7.2. Cerinţe extrinseci de admisibilitate a cererii în suspendare

7.3. Cerinţe de fond pentru admiterea cererii în suspendare

§8. Competenţa soluţionării cererii de suspendare

§9. Alte aspecte de ordin procedural referitoare la cererea în suspendare. Procedura de soluţionare a cererii de suspendare

§10. Soluţia asupra cererii de suspendare. Efectele hotărârii pronunţate cu privire la cererea de suspendare. Căile de atac împotriva hotărârii

§11. Situaţia cauţiunii la finalizarea procedurii de suspendare

Secțiunea a 21-a. Unele comentarii speciale cu privire la anumite categorii de cereri în contenciosul administrativ fiscal

§1. Cererea de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe şi impozite percepute cu încălcarea dreptului european

§2. Alte cereri în restituirea sumelor achitate ca taxe şi impozite fără titlu legal

§3. Cererile de chemare în judecată în daune şi, respectiv, dobânzi în contenciosul administrativ fiscal

Secțiunea a 22-a. Concluziile Capitolului VII

Capitolul VIII. Contenciosul fiscal de drept comun

Secțiunea 1. Consideraţii preliminare

Secțiunea a 2-a. Contenciosul urmăririi creanțelor fiscale ale statului

§1. Comentarii introductive

§2. Natura juridică a contestaţiei la executare

§3. Subiectele contestaţiei la executare

§4. Obiectul contestaţiei la executare

§5. Contestaţia la executare propriu-zisă

5.1. Comentarii preliminare

5.2. Noţiunea de „titlu executoriu”. Corelaţia sa cu noţiunea de „titlu de creanţă” .

5.3. Motivele pentru care poate fi formulată contestaţia la executare propriu-zisă

§6. Contestaţia împotriva refuzului organului de executare de a efectua un act de executare silită

§7. Contestaţia împotriva însuși titlului executoriu

§8. Contestaţia împotriva măsurilor asigurătorii

§9. Contestaţia la titlu

§10. Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare

10.1. Comentarii preliminare

10.2. Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare pentru contestaţia la executare propriu-zisă şi pentru cea formulată împotriva măsurilor asigurătorii

10.3. Comentarii referitoare la competenţa materială

10.4. Comentarii privitoare la competenţa teritorială

10.5. Competenţa materială şi teritorială în cazul contestaţiei la titlu

10.6. Competenţa materială și teritorială pentru soluţionarea contestaţiei la executare împotriva însuşi titlului executoriu 

§11. Termenul de exercitare a contestaţiei la executare silită

§12. Reguli procedurale de soluţionare a contestaţiei la executare

12.1. Elementele de ordin formal ale contestaţiei la executare

12.2. Procedura de judecată

12.3. Probele

12.4. Dezbaterile din contestaţia la executare

§13. Suspendarea executării silite

§14. Soluţia pronunţată în contestaţia la executare

§15. Căile de atac care pot fi promovate împotriva soluţiei pronunţate în contestaţia la executare în materie fiscală

Secţiunea a 3-a. Contenciosul urmăririi creanţelor fiscale ale contribuabililor şi celorlalte subiecte ale raporturilor juridice fiscale împotriva statului

§1. Comentarii introductive

§2. Contestaţia la executare formulată în cadrul urmăririi silite a statului

Secţiunea a 4-a. Procedura reexaminării în materia taxelor judiciare de timbru

§1. Comentarii preliminare

§2. Natura juridică a procedurii de stabilire şi achitare a taxei judiciare de timbru din procesul civil

§3. Sumare comentarii cu privire la corelaţia procedurii judiciare fiscale referitoare la taxele judiciare de timbru (inclusiv prin raportare la solicitarea de acordare a facilităţilor la plata acestora) cu procedura judiciară civilă pentru care sunt ele datorate

§4. Subiectele cererii de reexaminare

§5. Termenul de exercitare a cererii de reexaminare

§6. Cerinţele cererii de reexaminare şi motivele ce stau la baza sa

§7. Instanţa competentă să soluţioneze cererea de reexaminare şi compunerea completului de judecată. Procedura de judecată

§8. Încheierea pronunţată şi caracterul său definitiv

§9. Corelaţia procedurii reexaminării taxei judiciare cu timbru cu cea a dării în debit de către instanţa superioară

§10. Restituirea sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru şi procedura de contestare aferentă acesteia

Secţiunea a 5-a. Concluziile Capitolului VIII

Capitolul IX. Concluzii şi propuneri de lege ferenda

Bibliografie

Index 

Autor: Daniel Dascalu
Titlul cartii: Tratat de contencios fiscal | Carte de: Daniel Dascalu
Producator: Hamangiu
Data aparitiei: 25 Aprilie 2014
ISBN: 978-606-678-955-4
Numar de pagini: 1056
Format: Carte in format tiparit
Mod de legare (Coperta): Brosata

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Anna Karenina vol 1, 2

Anna Karenina vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 85.00
CUORE (inima de copil)

CUORE (inima de copil)

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker