Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Curs pentru admiterea in magistratura si avocatura (Procedura penala)

Descriere

 Aceasta lucrare este gandita ca un instrument destinat absolventilor facultatilor de drept care se pregatesc pentru participarea la examenele de admitere in magistratura si avocatura.

In prezent nu exista niciun curs sau o alta lucrare care sa cuprinda integral analiza dispozitiilor legale procesual penale in vigoare de la 1 februarie 2014, astfel incat continutul acestui volum devine indispensabil tuturor juristilor, dar mai ales celor care vor participa la examenele de admitere si de definitivare in profesie.

Structura cartii corespunde tiparului stabilit de INM si INPPA pentru tematica examenelor organizate de cele doua institute, dar nu se limiteaza la reproducerea textelor de lege ale reglementarii in vigoare.

Autorii au realizat o sistematizare a noilor institutii de procedura penala, astfel incat sa simplifice aprofundarea chestiunilor care reprezita modificari structurale ale politicii penale a statului roman.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 59.00
Cantitate:

 Cuprins

PARTEA GENERALĂ

Capitolul I. Principiile şi limitele aplicării legii procesual penale

Secţiunea 1. Principiile fundamentale care stau la baza procesului penal

§1. Principiul legalităţii

§2. Principiul separării funcţiilor judiciare

§3. Prezumţia de nevinovăţie

§4. Principiul aflării adevărului

§5. Ne bis in idem

§6. Principiul oficialităţii

§7. Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal

§8. Principiul garantării dreptului la libertate şi siguranţă

§9. Principiul garantării dreptului la apărare

§10. Principiul respectării demnităţii umane şi a vieţii private

§11. Limba oficială şi dreptul la interpret

§12. Principiul egalităţii persoanelor în procesul penal

§13. Principiul operativităţii în procesul penal

Secţiunea a 2-a. Limitele aplicării legii procesual penale

§1. Aplicarea în timp a legii procesual penale

1.1. Principiul activităţii

1.2. Excepţii de la principiul activităţii

§2. Aplicarea în spaţiu a legii procesual penale

2.1. Principiul teritorialităţii

2.2. Excepţii de la principiul teritorialităţii

Capitolul al II-lea. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

Secţiunea 1. Acţiunea penală în procesul penal

§1. Noţiune

§2. Punerea în mişcare a acţiunii penale

§3. Exercitarea acţiunii penale

§4. Stingerea acţiunii penale

4.1. Fapta nu există [art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală]

4.2. Fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege [art. 16 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală]

4.3. Nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea [art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală]

4.4. Există o cauză justificativă sau de neimputabilitate [art. 16 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală]

4.5. Lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale [art. 16 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală]

4.6. A intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică [art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală]

4.7. A fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii [art. 16 alin. (1) lit. g) din Codul de procedură penală]

4.8. Există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege [art. 16 alin. (1) lit. h) din Codul de procedură penală]

4.9. Există autoritate de lucru judecat [art. 16 alin. (1) lit. i) din Codul de procedură penală]

4.10. A intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii [art. 16 alin. (1) lit. j) din Codul de procedură penală]

4.11. Reluarea procesului penal, ulterior stingerii acţiunii penale

§5. Soluţiile dispuse/pronunţate în funcţie de cauzele prevăzute de art. 16 din Codul de procedură penală

Secţiunea a 2-a. Acţiunea civilă în procesul penal

§1. Noţiune şi subiecţi

§2. Condiţiile exercitării acţiunii civile în procesul penal

§3. Dreptul de opţiune în exercitarea acţiunii civile

§4. Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal

§5. Regula „electa una via” şi excepţiile de la această regulă

§6. Raportul acţiunilor în procesul penal

Capitolul al III-lea. Participanţii în procesul penal

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti

§1. Organizarea instanţelor judecătoreşti

§2. Competenţa instanţelor judecătoreşti. Formele competenţei

2.1. Formele principale ale competenţei

2.1.1. Competenţa funcţională

2.1.2. Competenţa materială

2.1.3. Competenţa teritorială

2.2. Formele subsidiare ale competenţei

2.2.1. Competenţa personală

2.2.2. Competenţa specială

2.2.3. Competenţa extraordinară (excepţională)

§3. Competenţa de judecată în primă instanţă şi în căi de atac

3.1. Judecata în primă instanţă

3.2. Judecata în căile de atac

§4. Compunerea completelor de judecată

4.1. Compunerea completelor la judecătorii, tribunale, curţi de apel

4.2. Compunerea completelor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti

§1. Reunirea cauzelor

1.1. Cazuri de reunire

1.2. Procedura reunirii cauzelor

1.3. Competenţa în cazul reunirii cauzelor

§2. Disjungerea

§3. Schimbarea calităţii inculpatului

§4. Excepţiile de necompetenţă

§5. Conflictele de competenţă

§6. Prorogarea de competenţă

Secţiunea a 4-a. Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară

§1. Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi

§2. Competenţa judecătorului de cameră preliminară

Secţiunea a 5-a. Organele de urmărire penală şi competenţa acestora

§1. Procurorii

§2. Organele de cercetare penală

Secţiunea a 6-a. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea

§1. Incompatibilitatea

§2. Abţinerea şi recuzarea

Secţiunea a 7-a. Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora

§1. Suspectul

§2. Persoana vătămată

Secţiunea a 8-a. Inculpatul şi drepturile acestuia

Secţiunea a 9-a. Partea civilă şi drepturile acesteia

Secţiunea a 10-a. Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia

Secţiunea a 11-a. Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea

Capitolul al IV-lea. Probele şi mijloacele de probă

Secţiunea 1. Reguli generale

§1. Noţiune

§2. Sarcina probei

§3. Administrarea probelor

§4. Principiul loialităţii administrării probelor

§5. Aprecierea probelor

Secţiunea a 2-a. Audierea persoanelor

§1. Audierea suspectului sau inculpatului

§2. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

§3. Audierea martorului

§4. Audierea expertului

Secţiunea a 3-a. Percheziţia

§1. Percheziţia domiciliară

§2. Percheziţia corporală

§3. Percheziţia unui vehicul

Secţiunea a 4-a. Expertiza şi constatarea

§1. Expertiza

1.1. Dispunerea expertizei

1.2. Desemnarea expertului. Drepturile şi obligaţiile acestuia

1.3. Procedura expertizei. Raportul de expertiză

§2. Constatarea

Secţiunea a 5-a. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea

§1. Cercetarea locului faptei

§2. Reconstituirea

Capitolul al V-lea. Măsurile preventive, măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare

Secţiunea 1. Măsurile preventive

§1. Condiţiile generale de luare a măsurilor de prevenţie

§2. Organele judiciare care dispun măsuri preventive

§3. Actele prin care se pot dispune măsurile preventive

§4. Calea de atac împotriva actelor procesuale prin care se dispun măsurile preventive

§5. Verificarea legalităţii măsurilor de prevenţie în camera preliminară

§6. Verificarea legalităţii măsurilor de prevenţie în faza de judecată

§7. Măsurile preventive privite în special

7.1. Reţinerea

7.2. Controlul judiciar

7.3. Controlul judiciar pe cauţiune

7.4. Arestarea preventivă

7.4.1. Temeiuri privind arestarea preventivă

7.4.2. Procedura arestării preventive

7.5. Arestul la domiciliu

7.5.1. Condiţii privind dispunerea măsurii

7.5.2. Procedura arestului la domiciliu

§8. Încetarea de drept a măsurilor preventive

§9. Revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive

9.1. Revocarea măsurii preventive

9.2. Înlocuirea măsurilor preventive

§10. Măsurile de prevenţie luate faţă de minori

Secţiunea a 2-a. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

§1. Măsurile asigurătorii

1.1. Noţiune

1.2. Scop

1.3. Organele care dispun luarea măsurilor asigurătorii

1.4. Persoanele ale căror bunurilor pot fi vizate prin măsurile asigurătorii

1.5. Reguli speciale privind măsurile asigurătorii

1.6. Contestarea măsurilor asigurătorii

1.7. Sechestrul

1.8. Poprirea

§2. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare

2.1. Restituirea lucrurilor

2.2. Restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

Capitolul al VI-lea. Acte procesuale şi procedurale comune

Secţiunea 1. Citarea, comunicarea altor acte procedurale, mandatul de aducere

§1. Citarea

1.1. Modalităţi de citare. Cuprinsul citaţiei

1.2. Locul de citare

1.3. Înmânarea citaţiei

1.4. Dovada citării

1.5. Incidente privind citarea

§2. Comunicarea altor acte procedurale

§3. Mandatul de aducere

Secţiunea a 2-a. Termenele

§1. Clasificare

§2. Modul de calcul al termenelor

§3. Reguli speciale privind acte considerate în termen

§4. Consecinţa încălcării dispoziţiilor privind termenele (sancţiunea nerespectării acestora)

Secţiunea a 3-a. Cheltuielile judiciare

Secţiunea a 4-a. Nulităţile

§1. Efectele generale ale nulităţilor

§2. Nulitatea absolută

§3. Nulitatea relativă

Secţiunea a 5-a. Amenda judiciară

Teste-grilă

Răspunsuri

PARTEA SPECIALĂ

Capitolul I. Urmărirea penală

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Sesizarea organelor de urmărire penală

§1. Aspecte generale

§2. Modurile generale de sesizare a organelor de urmărire penală

2.1. Plângerea

2.2. Denunţul

2.3. Actele de sesizare ale organelor de constatare

2.4. Sesizarea din oficiu (autosesizarea)

2.5. Infracţiunea flagrantă

§3. Modurile speciale de sesizare a organelor de urmărire penală. Plângerea prealabilă

Secţiunea a 3-a. Urmărirea penală efectuată de procuror. Conducerea şi supravegherea de către procuror a activităţii organelor de cercetare penală

§1. Urmărirea penală efectuată de procuror

§2. Conducerea şi supravegherea de către procuror a activităţii organelor de cercetare penală

Secţiunea a 4-a. Efectuarea urmăririi penale

§1. Începerea urmăririi penale

§2. Extinderea urmăririi penale şi schimbarea încadrării juridice. Punerea în mişcare a acţiunii penale

§3. Suspendarea urmăririi penale

§4. Soluţiile de netrimitere în judecată şi de neurmărire penală

4.1. Clasarea

4.2. Renunţarea la urmărire penală

§5. Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau inculpatului

§6. Terminarea urmăririi penale

Secţiunea a 5-a. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei

Secţiunea a 6-a. Reluarea urmăririi penale

Secţiunea a 7-a. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

§1. Plângerea împotriva actelor organelor de cercetare penală

§2. Plângerea împotriva actelor procurorului

§3. Plângerea la judecător împotriva actelor de neurmărire penală sau de netrimitere în judecată

Capitolul al II-lea. Camera preliminară

§1. Obiectul procedurii

§2. Etapele procedurii

§3. Soluţii

Capitolul al III-lea. Judecata

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Subsecţiunea 1. Noţiune, limitele fazei de judecată şi principiile judecăţii

§1. Noţiune

§2. Limitele fazei de judecată

§3. Principiile fazei de judecată

3.1. Publicitatea

3.2. Nemijlocirea

3.3. Oralitatea

3.4. Contradictorialitatea

Subsecţiunea a 2-a. Reglementări generale privind judecata

§1. Rolul instanţei de judecată

§2. Locul unde se desfăşoară judecata

§3. Citarea părţilor şi a altor persoane

§4. Compunerea instanţei de judecată

§5. Participanţii la şedinţa de judecată şi drepturile acestora. Asigurarea apărării

§6. Atribuţiile preşedintelui completului de judecată

§7. Constatarea infracţiunilor de audienţă

§8. Suspendarea judecăţii

§9. Deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârilor

§10. Noţiunea şi felul hotărârilor judecătoreşti

Secţiunea a 2-a. Judecata în primă instanţă 

Subsecţiunea 1. Consideraţii generale privind gradele de jurisdicţie, obiectul şi participanţii la judecata în primă instanţă

§1. Sistemul gradelor de jurisdicţie

§2. Obiectul judecăţii în primă instanţă

§3. Participanţii la judecata în primă instanţă

Subsecţiunea a 2-a. Etapele procesuale ale judecăţii în primă instanţă

§1. Activităţile care compun judecata în primă instanţă

§2. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată

§3. Şedinţa de judecată în primă instanţă

3.1. Începutul şedinţei de judecată

3.2. Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii

3.3. Diferenţe între acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi procedura recunoaşterii învinuirii

3.4. Cercetarea judecătorească

3.5. Dezbaterile

§4. Deliberarea şi rezolvarea cauzei în primă instanţă

4.1. Deliberarea

4.2. Rezolvarea acţiunii penale

§5. Pronunţarea, redactarea şi comunicarea hotărârii în primă instanţă

§6. Cuprinsul hotărârii

Secţiunea a 3-a. Apelul

§1. Hotărârile supuse apelului

§2. Titularii dreptului de apel

§3. Termenul de apel şi repunerea în termenul de apel

§4. Declararea şi motivarea apelului. Renunţarea la apel. Retragerea apelului

§5. Efectele apelului

5.1. Efectul suspensiv

5.2. Efectul devolutiv

5.3. Efectul neagravării situaţiei în propriul apel (non reformatio in peius)

5.4. Efectul extensiv

§6. Judecarea apelului

§7. Soluţionarea apelului

7.1. Respingerea apelului

7.2. Admiterea apelului

§8. Hotărârea instanţei de apel

§9. Rejudecarea cauzei după desfiinţarea hotărârii atacate cu apel

Secţiunea a 4-a. Contestaţia. Cazuri

Secţiunea a 5-a. Contestaţia în anulare

§1. Consideraţii preliminare

§2. Cazurile de contestaţie în anulare

2.1. Judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părţi sau când, deşi legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a Cuprins XV înştiinţa instanţa despre această imposibilitate [art. 426 lit. a) din Codul de procedură penală]

2.2. Inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal [art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală]

2.3. Hotărârea a fost pronunţată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului [art. 426 lit. c) din Codul de procedură penală]

2.4. Instanţa nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate [art. 426 lit. d) din Codul de procedură penală]

2.5. Judecata a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit legii [art. 426 lit. e) din Codul de procedură penală]

2.6. Judecata a avut loc în lipsa avocatului, când asistenţa juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii [art. 426 lit. f) din Codul de procedură penală]

2.7. Şedinţa de judecată nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel [art. 426 lit. g) din Codul de procedură penală]

2.8. Instanţa nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă [art. 426 lit. h) din Codul de procedură penală]

2.9. Împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă [art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală]

§3. Procedura introducerii contestaţiei în anulare

§4. Procedura judecării contestaţiei în anulare

4.1. Instanţa competentă

4.2. Suspendarea executării hotărârii atacate

4.3. Admiterea în principiu

4.4. Judecarea contestaţiei în anulare

4.5. Căi de atac

Secţiunea a 6-a. Revizuirea

§1. Consideraţii preliminare

§2. Cazurile de revizuire

2.1. S-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză [art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală]

2.2. Hotărârea a cărei revizuire se cere s-a întemeiat pe declaraţia unui martor, opinia unui expert sau pe situaţiile învederate de un interpret, care a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, influenţând astfel soluţia pronunţată [art. 453 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală]

2.3. Un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals în cursul judecăţii sau după pronunţarea hotărârii, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză [art. 453 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală]

Autor: Bogdan Micu, Alina-Gabriela Paun, Radu Slavoiu
Titlul cartii: Curs pentru admiterea in magistratura si avocatura (Procedura penala)
Producator: Hamangiu
Data aparitiei: 25 Iunie 2014
ISBN: 978-606-27-0030-0
Numar de pagini: 408
Format: Carte in format tiparit
Mod de legare (Coperta): Brosare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Anna Karenina vol 1, 2

Anna Karenina vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 85.00
CUORE (inima de copil)

CUORE (inima de copil)

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker