Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Actiunea in anulare a hotararii arbitrale

Descriere

Calitatea şi eficienţa hotărârii arbitrale se apreciază prin acceptarea ei de către părţi, manifestată prin neintroducerea acţiunii în anulare sau, în caz contrar, prin respingerea acţiunii în anulare. Se mai apreciază prin executarea de bunăvoie a hotărârii arbitrale sau, în caz de împotrivire, prin obţinerea învestirii cu formula executorie şi prin executare silită iar, în situaţia în care hotărârea arbitrală urmează a se executa în altă ţară, prin obţinerea recunoaşterii şi executării silite în acea ţară.

Aceste situaţii implică o hotărâre arbitrală convingătoare pentru părţi şi pentru instanţele judecătoreşti de control, prin temeinicia şi legalitatea ei, învederate printr-o solidă motivare.

În aprecierea valorii, calităţii şi eficienţei arbitrajului în general, intervin şi alţi indicatori: celeritatea judecăţii arbitrale, costuri rezonabile, realizarea efectivă de către partea câştigătoare a drepturilor recunoscute prin hotărârea arbitrală.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

Planul lucrarii

Actiunea în anulare a hotarârii arbitrale

 

CAPITOLUL I - INSTITUTIA ARBITRAJULUI. PREZENTARE GENERALA

1.1. SCURT ISTORIC ÎN ROMÂNIA SI PE PLAN INTERNATIONAL

1.2. CADRUL LEGAL

1.3. TEORII CU PRIVIRE LA ARBITRAJ

1.4. CARACTERISTICILE SI AVANTAJELE ARBITRAJULUI

 

CAPITOLUL II - CONVENTIA ARBITRALA SI TRIBUNALUL ARBITRAL

2.1. NOTIUNEA SI FORMELE CONVENTIEI ARBITRALE

2.2. TRIBUNALUL ARBITRAL

2.3. TERMENUL ARBITRAJULUI

 

CAPITOLUL III - HOTARÂREA ARBITRALA

3.1. NOTIUNE. REGLEMENTARE LEGALA SI CARACTERE JURIDICE

3.2. FORMA HOTARÂRII ARBITRALE

3.3. CONTINUTUL HOTARÂRII ARBITRALE

3.4. DELIBERAREA SI PRONUNTAREA

3.5. COMUNICAREA HOTARÂRII

3.6. ÎNDREPTAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII

3.7. EFECTELE HOTARÂRII ARBITRALE

3.8. ASPECTE CONFLICTUALE PRIVIND HOTARÂREA ARBITRALA. HOTARÂREA ARBITRALA STRAINA

 

CAPITOLUL IV - DESFIINTAREA HOTARÂRII ARBITRALE

4.1. CARACTERUL EXCEPTIONAL AL DESFIINTARII

4.2. CAI DE ATAC PRIN CARE SE POATE OBTINE DESFIINTAREA

 

CAPITOLUL V - ACTIUNEA ÎN ANULARE: CALEA DE ATAC ÎMPOTRIVA HOTARÂRII ARBITRALE

5.1. NATURA JURIDICA A ACTIUNII ÎN ANULARE

5.2. MOTIVE PENTRU CARE POATE FI DESFIINTATA HOTARÂREA ARBITRALA PRIN ACTIUNEA ÎN ANULARE

5.3. SUBIECTELE SI OBIECTUL ACTIUNII ÎN ANULARE A HOTARÂRII ARBITRALE

5.4. EXERCITAREA SI JUDECAREA ACTIUNII ÎN ANULARE

5.4.1. Motivarea actiunii în anulare

5.4.2. Instanta competenta sa judece actiunea în anulare

5.4.3. Termenul de introducere a actiunii în anulare

5.4.4. Suspendarea executarii hotarârii arbitrale

5.4.5. Fazele judecatii actiunii în anulare

5.4.6. Calea de atac

 

CAPITOLUL VI - CONCLUZII SI OBSERVATII FINALE

BIBLIOGRAFIE

 

- BIBLIOGRAFIE -

 

- FLOREA MAGUREANU, „Drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2004.

- VIOREL MIHAI CIOBANU, GABRIEL BOROI, „Drept procesual civil”, editia a II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2003

- MIHAELA TABÂRCA, „Drept procesual civil”, Vol. II, Editura All Beck, Bucuresti, 2004,

- IOAN LES, „Proceduri civile speciale”, Editura All Beck, Bucuresti, 2000.

- G. BOROI, D. RADESCU, „Codul de procedura comentat si adnotat”, Editura All, Bucuresti, 1994.

- I. STOENESCU, S. ZILBERSTEIN, „Drept procesual civil. Teoria generala”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993.

- SAVELLY ZILBERSTEIN, VIOREL MIHAI CIOBANU, „Drept procesual civil. Executarea silita”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.

- IOAN LES, „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001.

- ION DELEANU, SERGIU DELEANU, „Arbitrajul intern si international”, Editura Roseti, Bucuresti, Editura Rosetti, Bucuresti,
2005.

- VIOREL ROS, „Arbitrajul comercial international”, Editura Regia Autonoma Monitorul Oficial, Bucuresti, 2000.

- GHEORGHE COTOFANA, „Procedura arbitrala. Istoric, doctrina, jurisprudenta”, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1999.

- I. DELEANU, S. DELEANU, „Arbitrajul pe baza normelor de drept si arbitrajul în echitate”, în Revista de Drept comercial nr.
12/2000.

- M. IONAS-SALAGEAN, „Conventia arbitrala”, în Revista de Drept comercial nr. 3/1999.

- M. POPA, V. CIOBANU, „Aspecte privind arbitrajul ad-hoc”, în Revista de drept comercial nr. 1/1991.

- S. ZILBERSTEIN, I. BACANU, „Desfiintarea hotarârii arbitrale”, în Dreptul nr. 10/1996.

- MONICA IONAS SALAGEAN, „Arbitrajul comercial”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001

- GH. BELEIU, „Hotarârea arbitrala si desfiintarea ei”, în RDC, nr. 6/1993.

- I. BACANU, „Renasterea arbitrajului ad-hoc”, în Revista Dreptul, nr. 9/1991.

- I. BACANU, „Arbitrajul ad-hoc si arbitrajul institutional”, în Revista Dreptul nr. 8/1995.

- GH. BELEIU, E. OSIPENCO, M. COZMANCIUC, „Actiunea în anulare a hotarârii arbitrale”, în Dreptul nr. 9/1995.

- S. BELIGRADEANU, „Executarea în România a sentintelor Curtii de Arbitraj Comercial international de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României prin care s-au solutionat litigii de drept international privat cu elemente de extraneitate”, în Revista Dreptul nr. 9/1995.

- S. ZILBERSTEIN, „Procesul civil international, Normele de procedura din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea
raporturilor de drept international privat”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1994.

- VIOREL MIHAI CIOBANU, „Impactul modificarii Codului de procedura civila si a altor reglementari legale recente asupra
arbitrajului”, în Revista de drept comercial nr. 12/2002.

- M. RADU, „Arbitrabilitatea litigiilor comerciale”, în Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2000

- I. DELEANU, „Atributele legale si efectele actului jurisdictional”, în Volumul „Culegere de studii", Pandectele Române, supliment, Editura Rosetti, 2003

- D. CLOCOTICI, „Aspecte teoretice privind arbitrajul comercial si practica de solutionare a litigiilor comerciale de catre tribunalul arbitral constituit pe lânga Camera de Comert, Industrie si Navigatie Constanta”, în Revista de Drept Comercial nr. 10/1996

- D. CLOCOTICI, „Reguli comune si distinctiile dintre procedura arbitrajului civil, comparativ cu cel comercial. Notiuni de drept
comparat privind arbitrajul comercial”, în Revista de Drept comercial nr. 2/1996

- I. DELEANU, S. DELEANU, „Arbitrajul pe baza normelor de drept si arbitrajul în echitate”, în Revista de Drept comercial nr.
12/2000

- S. LEICU, „Consimtamântul partilor la arbitraj. Existenta si exprimarea consimtamântului”, în Revista de drept comercial nr. 7-
8/2000

- G. DANILA, „Clauza compromisorie în jurisprudenta româna”, în Revista de drept comercial nr. 11/1999

- S. SECU, „Efectele conventiei de arbitraj”, în Revista de drept comercial nr. 11/2000,

- O. CAPATÂNA, „Constituirea unui tribunal arbitral unipersonal”, în Revista Dreptul nr. 1/1997

- GHEORGHE BELEIU, „Hotarârea arbitrala”, în Revista de Drept Comercial, Nr. 6/1993

- I. BACANU, „Atributiile instantelor judecatoresti în domeniul arbitrajului privat”, în Revista Dreptul, Nr. 9/1997

- T. PRESCURE, „Categoriile de hotarâri pe care le pot pronunta tribunalele arbitrale”, în Revista Dreptul, Nr. 4/2000

- V. ROS, „Legea aplicabila conventiei arbitrale în arbitrajele comerciale internationale”, în Revista de drept comercial nr. 2/2000

- VICTOR BABIUC, „Starea actuala a arbitrajului comercial în România”, în Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2003

- OCTAVIAN CAPATÎNA, „Aplicarea în România a Legii model si a Regulamentului de arbitraj al UNCITRAL”, în Revista de Drept Comercial nr. 7-8/1996

- I. BACANU, „Controlul judecatoresc asupra hotarârii arbitrale”, Partea I, în Revista de Drept Comercial, Nr. 11/2004

- GRIGORE FLORESCU, ZAIRA BAMBERGER, MIRELA SABAU, „Arbitrajul comercial în România”, Editura Fundatiei
România de mâine, Bucuresti, 2002

- GABRIEL HOMOTESCU, „Litigii patrimoniale. Solutionarea pe calea arbitrajului”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999,

- V. M. CIOBANU, „Din nou despre natura juridica a actiunii în anulare a hotarârii arbitrale”, în Revista Dreptul, Nr. 1/2002;

- I. DELEANU, „Natura juridica a actiunii în anularea hotarârii arbitrale”, în Revista Pandectele române, Nr. 1/2002

- SAVELLY ZILBERSTEIN, ION BACANU, „Actiunea in anularea unei hotarâri arbitrale (art. 364 din Codul de procedura
civila). Natura juridica. Compunerea instantei”, în Revista de Drept Comercial nr. 1/2000

- ADRIAN SEVERIN, „Competenta arbitrajului comercial în lipsa unei conventii arbitrale explicite”, în Revista Dreptul nr. 1-2/1990

- OCTAVIAN CAPATÎNA, ”Conventia arbitrala deficitara” în Revista de Drept Comercial nr. 12/1999

- GIORGIANA DANAILA, „Clauza compromisorie în jurisprudenta româna”, în Revista de Drept Comercial nr. 11/1999

- SIMONA SECU, „Consimtamântul partilor la arbitraj. Existenta si exprimarea consimtamântului”, în Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2000

- VICTOR BABIUC, OCTAVIAN CAPATÎNA, „Capacitatea de a încheia o conventie arbitrala în dreptul român”, în Revista de Drept
Comercial nr. 6/1996

- GIORGIANA DANAILA, „Actiunea in anulare împotriva hotarârii arbitrale”, în Revista de Drept Comercial nr. 9/2002

- GIORGIANA DANAILA, „Categorii de hotarâri arbitrale”, în Revista de Drept Comercial nr. 6/2002

- GIORGIANA DANAILA, „Deliberarea arbitrilor. Luarea hotarârii arbitrale. Forma, cuprinsul si efectele sale”, în Revista de
Drept Comercial nr. 7-8/2002

- GIORGIANA DANAILA, „Actiunea în anulare împotriva hotarârii arbitrale”, în Revista de Drept Comercial nr. 9/2002

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Actiunea in anulare a hotararii arbitrale
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 75
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Actiunea in anulare a hotararii arbitrale

Actiunea in anulare a hotararii arbitrale

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker