Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Caile de retractare

Descriere

Dreptul modern se caracterizează, în general, printr-o mare diversitate de organizare a căilor legale de atac. O astfel de diversitate se regăseşte şi în legislaţiile care se întemeiază pe acelaşi sistem de drept. O caracteristică comună a căilor legale de atac rezidă în aceea că ele se adresează, de regulă, instanţelor ierarhic superioare. În acest fel se realizează un control judiciar eficient asupra hotărârilor judecătoreşti pronunţate de judecătorii de la instanţele inferioare. Numai în anumite circumstanţe excepţionale i se permite judecătorului să revină asupra propriei sale soluţii şi să pronunţe o hotărâre nouă. Este cazul căilor de atac de retractare. De aceea, se spune în doctrină că în dreptul modern controlul judiciar se întemeiază pe principiul organizării ierarhice a instanţelor judecătoreşti, el neavând caracterul unui “recurs circular”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

CĂILE DE RETRACTARE

CUPRINS

 

CAPITOLUL 1: CONSIDERATII INTRODUCTIVE

1.1. NOTIUNEA, IMPORTANTA SI EVOLUTIA ISTORICA A CAILOR DE ATAC

1.2. CLASIFICAREA CAILOR DE ATAC

1.3. COMPARATIE ÎNTRE CONTROLUL JUDICIAR SI CONTROLUL JUDECATORESC ÎN PROCESUL CIVIL

 

CAPITOLUL 2: REGULI COMUNE PRIVIND INSTITUIREA SI EXERCITAREA CAILOR DE ATAC

2.1 EXISTENTA UNEI HOTARÂRI JUDECATORESTI PE CARE LEGEA SA O DECLARE SUSCEPTIBILA DE A FI ATACATA SI MANIFESTAREA DE VOINTA A PARTII INTERESATE DE A EXERCITA CALEA DE ATAC

2.2. LEGALITATEA CAILOR DE ATAC

2.3. IERARHIA CAILOR DE ATAC

2.4. UNICITATEA DREPTULUI DE A EXERCITA O CALE DE ATAC

2.5. NEAGRAVAREA SITUATIEI PARTII ÎN PROPRIA CALE DE ATAC

 

CAPITOLUL 3: CONTESTATIA ÎN ANULARE

3.1. SEDIUL MATERIEI SI IMPORTANTA INSTITUTIEI. FELURILE CONTESTATIEI

3.2. CONTESTATIA ÎN ANULARE OBISNUITA

3.2.1. OBIECTUL SI MOTIVELE CONTESTATIEI ÎN ANULARE OBISNUITA

3.2.2. PARTILE CONTESTATIEI ÎN ANULARE OBISNUITA

3.2.3. CONDITIILE DE ADMISIBILITATE ALE CONTESTATIEI ÎN ANULARE OBISNUITA

3.3. CONTESTATIA ÎN ANULARE SPECIALA

3.3.1. PARTILE SI OBIECTUL CONTESTATIEI ÎN ANULARE SPECIALA

3.3.2. MOTIVELE CONTESTATIEI ÎN ANULARE SPECIALA

3.3.3. CONDITII DE ADMISIBILITATE

3.4. SOLUTIONAREA CONTESTATIEI ÎN ANULARE

3.4.1. INSTANTA COMPETENTA SI SESIZAREA EI

3.4.2. TERMENUL DE EXERCITARE

3.4.3. JUDECAREA CONTESTATIEI ÎN ANULARE

 

CAPITOLUL 4: REVIZUIREA

4.1. NOTIUNEA, REGLEMENTAREA LEGALA SI CARACTERIZAREA REVIZUIRII ÎN PROCESUL CIVIL

4.2. SUBIECTELE SI OBIECTUL REVIZUIRII

4.2.1. SUBIECTELE REVIZUIRII

4.2.2. OBIECTUL REVIZUIRII

4.3. MOTIVELE REVIZUIRII

4.4. SESIZAREA INSTANTEI

4.4.1. INSTANTA COMPETENTA

4.4.2. TERMENUL DE EXERCITARE

4.4.3. CEREREA DE REVIZUIRE

4.5. JUDECAREA REVIZUIRII

 

CAPITOLUL 5: ASPECTE DE DREPT COMPARATSI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

- Forea Magureanu, „Drept procesual civil”, Editia a VII-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2004.

- Ioan Les, „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001.

- Viorel M. Ciobanu, „Tratat teoretic si practic de procedura civila”, Vol. II, Editura National, Bucuresti, 1997.

- G. Boroi, D. Radescu, „Codul de procedura civila comentat si adnotat”, Editura All, Bucuresti, 1995.

- Octavian Ungureanu, „Nulitatile procedurale civile”, Editura All Beck, Bucuresti, 1998;

- Ioan Les, „Sanctiunile procedurale în procesul civil român”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1988;

- Gh. I. Chivulescu, I. V. Socec, „Revizuirea în dreptul procesual al R.P.R.”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1961

- I. Stoenescu, „Contestatia în anulare în procesul civil”, în Revista Justitia Noua, nr. 3/1960.

- I.Rosetti-Balanescu, Al. Velescu, S. Zilberstein, „Contestatia în anulare”, în Volumul „Studii juridice”, Editura Academiei, Bucuresti, 1960.

- Ovidiu Ungureanu, „Actele de procedura în procesul civil”, Editie revazuta si adaugita, Editura „Mihaela”, Bucuresti, 1997.

- Stoenescu, Gh. Porumb, „Drept procesual civil român”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1966

- V. Negru, D. Radu, „Drept procesual civil”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.

- E. Molcut, “Drept privat roman”, vol. I, Tipografia Universitatii Bucuresti, 1979;

- C. St. Tomulescu, „Drept privat roman”, Vol. I., Tipografia Universitatii Bucuresti, 1973;

- Mihaela Tabârca, „Exceptiile procesuale în procesul civil”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2001;

- E. Herovanu, “Curs de procedura civila”, Bucuresti, 1929;

- A. Iorgovan, I. Moraru, D. Mustatea, „Legalitatea actelor administrative”, Editura Politica, Bucuresti, 1985.

- A. Iorgovan, „Drept administrativ. Tratat elementar”, Vol. II, Editura Atlas Lex, Bucuresti, 1994.

- V. Ciobanu, „Consideratii generale cu privire la caile de atac devolutive în legislatia procesuala civila”, A.U.B., 1977

- V. M. Ciobanu, „Controlul judiciar în procesul civil. Teza de doctorat”, Universitatea din Bucuresti, 1980;

- Gh. D. Paduraru, G. V. Protopopescu, „Acceleratia judecatilor”, Editura „Tiparul românesc” , Bucuresti, 1947

- V. Cadere, „Tratat de procedura civila”, Tipografiile Unite, Bucuresti, 1934;

- E. Herovanu, „Principiile procedurii judiciare”, Vol. I, Institutul de Arte Grafice, Lupta, Bucuresti, 1932;

- P. Vasilescu, „Tratat teoretic si practic de procedura civila”, Vol. I, Bucuresti, 1943;

- S. Zilberstein, D. Florescu, „Apararea legalitatii socialiste în procesul civil român prin mijlocirea controlului judiciar”, Analele Universitatii Bucuresti, nr. 2/1969;

- Stoenescu, S. Zilberstein, „Drept procesual civil. Caile de atac si procedurile speciale”, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1981;

- G. Tocilescu, „Curs de procedura civila”, Vol. III, Bucuresti, 1887;

- Ion M. Anghel, „Dreptul roman”, Editia a III-a (revazuta si adaugita), Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001;

- Stefan Cocos, „Drept roman”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998;

- Vl. Hanga, M. Jacota, „Drept privat roman”, Bucuresti, 1964;

 

II. ARTICOLE SI STUDII DIN REVISTE DE SPECIALITATE

- V. M. Ciobanu, „Modificarile aduse Codului de procedura civila în materia cailor de atac prin Legea nr. 59/1993” (II), în Revista Dreptul nr. 3/1994.

- V. Patulea, „Reflectii în legatura cu regimul juridic al cailor de atac în materia contraventiilor si consecintele stabilirii impozitului de catre organul de control financiar, cu ocazia constatarii contraventiilor în aceasta materie, sub aspectul exercitarii cailor de atac”, în Revista Dreptul nr. 4/1996

- Marcu C. Ciocoiu, „Propuneri de lege ferenda în materia revizuirii în procesul civil”, R.R.D. 6/1981

- S. Zilberstein, „Aspecte ale revizuirii în procesul civil”, în J.N. nr. 2/1962,

- M. Enescu, „Aplicarea principiului “non retormatio in peius” în procesul civil”, în Revista Studii si Cercetari Juridice,. nr. 3/1965

- I. Stoenescu, „Corelatia între actiune si caile de atac si între unele din caile de atac în procesul civil”, Tipografia Universitatii Bucuresti, nr. 1/1972.

- Gh. V. Parausanu, „Discutii în legatura cu solutiile ce trebuie pronuntate de judecatorie, ca instante de control judiciar devolutiv, în materie de abateri sau unele fapte penale”, RRD nr. 12/1983.

- I. Stoenescu, „Corelatia dintre caile de atac în procesul civil în lumina legislatiei în vigoare si în perspectiva viitoarei reglementari în materie”, în Revista Româna de Drept nr. 8/1972.

- S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, „Corelatia dintre recurs si caile extraordinare de atac”, în Revista de Studii si Cercetari Juridice nr. 1/1985.

- Al. Velescu, „Cu privire la o problema ivita în procedura judiciara în materie de contestatie în anulare”, în Revista Legalitatea Populara, nr. 11/1960

 

III. PRACTICA JUDICIARA

- Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, decizia nr. 1379, dosar nr. 362/2003, sedinta publica de la 4 aprilie 2003, publicata pe situl oficial al Înaltei Curti de Casatie si Justitie a României (www.scj.ro);

- Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, decizia nr. 1454, dosar nr. 3470/2001, sedinta publica de la 9 aprilie 2003;

- Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, Decizia nr. 2075, Dosar nr.2726/2002, sedinta publica de la 21 mai 2003 (publicata pe site-ul oficial al instantei supreme - ww.scj.ro);

- Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, decizia nr. 2241, dosar nr. 470/2003, sedinta publica de la 28 mai 2003;

- Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, decizia nr. 2117, dosar nr. 3274/2002, sedinta publica de la 23 mai 2003 www.scj.ro);

- Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, decizia nr. 2237, dosar nr. 2945/2002, sedinta publica de la 28 mai 2003.

- Curtea Suprema de Justitie, sectia civila, decizia nr. 2118, dosar nr. 5454/2002, sedinta publica de la 23 mai 2003.

- Curtea Suprema de Justitie, sectia civ., dec. nr. 2086/1995, în Revista Dreptul nr. 3/1996.

- Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, dec. nr. 40/1994, în Culegere de decizii pe anul 1994.

- Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, dec. nr. 773/1995, în Culegere de decizii pe anul 1995.

- Tribunalul Suprem, sectia civila, decizia nr. 1750 din 3 octombrie 1979, în revista Româna de Drept (R.R.D) nr. 3/1980.

- Tribunalul Suprem, sectia civila, decizia nr. 1146 din 29 iunie 1976, în Culegere de decizii (C.D), 1976.

- Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr. 649/1994, în Culegere de decizii pe anul 1994.

- Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr. 444/1995, în Culegere de decizii pe anul 1995.

- Tribunalul Suprem, col. civ., decizia nr. 552/1963, în Culegere de decizii pe anul 1963

- Tribunalul Suprem, col. civ., decizia nr. 1230/1957, în Revista „Legalitatea Populara” nr. 6/1958;

- C.S.J., s. com., dec. nr. 406/1 995, în Buletinul Jurisprudentei, Culegere de decizii pe anul 1995

- Tribunalul Suprem, col. civ., decizia nr. 1529/1969, în I. Mihuta, Al. Lesviodax, „Repertoriu de practica judiciara în materie civila a Tribunalului Suprem si a altor instante judecatoresti, pe anii 1952-1969”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1970.

- Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala, decizia nr. 633/1994, în Jurisprudenta Curtii Supreme de Justitie – decizii rezumate, nr. 2. 1995, Ministerul Justitiei, 1995.

- Trib. Suprem, s. civ. dec. nr. 1196/1975, în I. Mihuta, „Repertoriu de practica judiciara în materie civila a Tribunalului Suprem si a altor instante judecatoresti, pe anii 1969-1975”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1975

- Trib. Suprem, Plen. dec. de îndrumare nr. 1/1966, în S. Zilberstein, F. Deak, A. Petrescu, C. Bîrsan, V. Ciobanu, L. Mihai, „Îndreptar interdisciplinar de practica judiciara”

- Trib. Suprem, Plen. dec. de îndrumare nr. 3/1962, în Culegere de decizii de îndrumare

- Trib. Suprem, Plen. dec. de îndrumare nr. 20/1960, în Culegere de decizii de îndrumare

- Trib. Suprem, s. civ. dec. nr. 38/1978, în Culegere de decizii pe anul 1978

- C.S.J., s. civ. dec. nr. 520/1 997, în „Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 1997”.

- C.S.J., s. civ., dec. nr. 2102/1995, în „Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 1995”.

- C.S.J., s. com., dec. nr. 737/1 996, în Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 1996.

- C.S.J., s. civ., dec. nr. 236/1993, în Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 1993.

- C.S.J., dec. nr. 76/1991, în C. Crisu, N. Crisu, St. Crisu, „Doctrina si Jurisprudenta româna 1989-1994”, Editura Argessis, Bucuresti, 1995;

- C.S.J., s. cont. adm., dec. nr. 341/1997, în „Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 1997”.

- C.S.J., s. civ., dec. nr. 3421 /1997, în „Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 1997”.

- C.S.J., s. cont. adm., dec. nr. 368/1997, în C. Crisu, St. Crisu, „Practica si literatura juridica 1994-997”, Editura Argessis, Bucuresti, 1998.

- C.S.J., s. cont. adm., dec. nr. 773/1995, în „Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 1995”.

- C.S.J., s. cont. adm., dec. nr. 545/1995, în C. Crisu, St. Crisu, „Practica si literatura juridica 1994-1997”, Editura Argessis, 1998.

- Curtea Suprema de Justitie, sectia contencios administrativ, decizia nr. 873/1995, în Culegere de decizii pe anul 1995

- C.S.J., s. cont. adm., dec. nr. 984/1996, în „Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 1996”.

- C.S.J., s. cont. adm., dec. nr. 757/1 996, în „Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 1996”.

- C.S.J., s. civ., dec. nr. 2806/1994, în C. Crisu, St. Crisu, „Practica si literatura juridica”, Editura Argessis, Bucuresti, 1998.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Caile de retractare
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 88
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Caile de retractare

Caile de retractare

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker