Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Competenta generala a instantelor judecatoresti in materia contenciosului administrativ

Descriere

În Capitolul 1 am considerat necesar a prezenta unele aspecte generale în materia analizată, cu privire specială asupra evoluţiei reglementărilor în materie, reţinând totodată noţiunea şi trăsăturile contenciosului administrativ potrivit cadrului legal actual: Constituţia revizuită în anul 2003 şi Legea nr. 554/2004.

În structura lucrării, Capitolul 2 prezintă o importanţă deosebită întrucât ne introduce în problema competenţei instanţelor judecătoreşti în materia contenciosului administrativ. Principalele probleme abordate vizează unele aspecte generale privind competenţa instanţelor judecătoreşti potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, competenţa instanţelor judecătoreşti în materie potrivit Codului de procedură civilă, şi nu în ultimul rând competenţa stabilită prin Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ care determină reguli speciale în materia competenţei materiale şi teritoriale a instanţelor de contencios administrativ.

Legea contenciosului administrativ prevede expres că instanţa de contencios administrativ, este după caz, secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel şi tribunalele administrativ-fiscale.

În Capitolul 3 sunt detaliate şi analizate reglementările Legii nr. 554/2004 cu privire specială asupra condiţiilor de admisibilitate care atrag competenţa instanţelor de a judeca cererile în contencios administrativ, precum şi cele care vizează procedura de judecată în faţa instanţelor de contencios administrativ.

Întrucât ţara noastră este stat membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, problemele analizate în materia de contencios administrativ nu puteau exclude o analiză comparativă a instituţiei în dreptul comparat. Este firesc să ne raportăm şi la regulile de organizare şi funcţionare a contenciosului administrativ în alte state, evidenţiind prin acest aspect posibile metode de îmbunătăţire a reglementării în materie, având în vedere că multe dintre statele prezentate reprezintă sisteme cu o tradiţie evidentă în materia contenciosului administrativ. Abordarea comparativă a inclus prezentarea contenciosul administrativ în Franţa, în Germania, în Italia şi în alte state.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

- CUPRINS -

Competenta generala a instantelor judecatoresti în materia contenciosului administrativ

 

Introducere

 

Capitolul 1: Consideratii generale cu privire la institutia contenciosului administrativ

1.1. Scurt istoric al reglementarilor în materie

1.2. Cadrul legal actual cu privire la contenciosul administrativ

1.3. Notiunea si trasaturile contenciosului administrativ

 

Capitolul 2: Reguli generale cu privire la competenta instantelor judecatoresti în materia contenciosului administrativ

2.1. Notiuni generale cu privire la competenta instantelor judecatoresti potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

2.1.1. Tribunalele administrativ-fiscale

2.1.2. Sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel

2.1.3. Înalta Curte de Casatie si Justitie - sectia de contencios administrativ si fiscal

2.2. Competenta materiala a instantelor judecatoresti în materia contenciosului administrativ

2.3. Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti în materia contenciosului administrativ

 

Capitolul 3: Conditiile de admisibilitate care atrag competenta instantelor de a judeca cererile în contencios administrativ

3.1. Aspecte generale privind conditiile de admisibilitate

3.2. Actul atacat în justitie sa fie un act administrativ

3.3. Vatamarea unui drept recunoscut de lege sau un interes legitim

3.4. Actul sa provina de la o autoritate publica

3.5. Sa fie îndeplinita procedura administrativa prealabila, în cazurile prevazute de lege

3.6. Actiunea sa fie introdusa în termenul prevazut de lege

3.7. Actul atacat în justitie sa nu fie exceptat de la controlul pe caleacontenciosului administrativ

3.8 Persoanele care se pot adresa instantei de contencios administrativ competente

3.9. Procedura examinarii actiunii în contenciosul administrativ

3.9.1. Judecarea actiunii în contencios administrativ

3.9.2. Solutiile pe care poate pronunta instanta de contencios administrativ

3.9.3. Cai de atac

 

Capitolul 4: Competenta instantelor judecatoresti în materia contenciosului administrativ în dreptul comparat

4.1. Contenciosul administrativ în Franta. Instantele competente

4.1.1. Aspecte generale privind organizarea contenciosului administrativ în Franta

4.1.2. Tribunalele administrative

4.1.3. Curtile administrative de apel

4.1.4. Consiliul de Stat

4.2. Contenciosul administrativ si competenta instantelor de contencios administrativ în Germania

4.2.1. Reglementarea contenciosului administrativ în Germania

4.2.2. Tribunalele administrative

4.2.3. Tribunalele administrative superioare (curtile administrative)

4.2.4. Curtea Administrativa Federala

4.3. Organizarea contenciosului administrativ în Italia

4.3.1. Precizari generale privind contenciosul administrativ în Italia

4.3.2. Instantele competente pentru solutionarea cererilor în contenciosul administrativ

4.4. Contenciosul administrativ si competenta instantelor de contencios administrativ în alte state

 

Concluzii

 

Bibliografie

 

- Bibliografie -

 

1. O. Puie, Recursul administrativ si jurisdictional, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007.

2. S. Cristea, G. Bârsan, Contenciosul administrativ. Jurisprudenta, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005

3. D. Dacian, Elemente de drept administrativ, Capitolul V - „Contenciosul administrativ” Suport de curs an universitar 2006/2007, Bucuresti, 2007;

4. D. Dacian, Legea contenciosului administrativ. Comentarii si explicatii, Editura All Beck, 2005.

5. D. Dacian, Recursul administrativ si contenciosul administrativ. Doctrina, jurisprudenta si drept comparat, monografie, Editura All Beck, Bucuresti, 2001.

6. D. Dacian, Implicatiile revizuirii Constitutiei asupra contenciosului administrativ: discutii privind semnificatia sintagmei “interes legitim”, Pandectele române, supliment 2004

7. Theodor Mrejeru, Controlul administrativ. Doctrina. Jurisprudenta, Editura All Beck, Bucuresti, 2003

8. Ana Rozalia Lazar, Reforma justitiei si contenciosul administrativ, în Revista Curierul Judiciar nr. 5/2003

9. G. Bîrsan, B. Georgescu, „Exceptia de nelegalitate. Jurisprudenta Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Înaltei Curti de Casatie si Justitie”, Vol. II, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007

10. E. Albu, „Jurisprudenta Înaltei Curti de Casatie si justitie - contencios administrativ si fiscal 2004”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2005

11. L. Giurgiu, “Evolutii recente în procesul legislativ de modernizare a administratiei publice românesti, cu privire speciala la controlul de tutela administrativa exercitat de prefect”, în Revista Curierul Judiciar nr. 7-8/2006

12. A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ. Geneza si explicatii, Editura Roata, Bucuresti, 2004

13. A. Negoita, „Contenciosul administrativ român si elemente de drept administrativ”, Editura Lumina Lex, 1992

14. A. Negoita, „Dreptul de apreciere al organelor administratiei de stat cu privire la controlul judecatoresc asupra actelor administrative” în „Revista Româna de Drept”, nr. 8/1970

15. C. L. Popescu, Contenciosul administrativ potrivit dispozitiilor constitutionale revizuite, în “Dreptul” nr. 2/2004.

16. C. L. Popescu, Exceptarea actelor de comandament cu caracter militar de la contenciosul administrativ, potrivit revizuirii constitutionale, în lumina dreptului de acces la o instanta judecatoreasca, în “Curierul judiciar” nr. 11/2003;

17. I. Alexandru, Administratia publica, editia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007;

18. Mihaela Tabârca, Gheorghe Buta, Codul de procedura civila. Comentat si adnotat cu legislatie, jurisprudenta si doctrina, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007

19. Verginia Vedinas, Unele consideratii teoretice si implicatii practice privind noua Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004, în Revista Dreptul nr. 5/2005

20. Eugen Popa, Contenciosul administrativ obiectiv, Editura Servo-Sat, Arad, 1999

21. Cernat Petronela, Reflectarea dispozitiilor constitutionale privind institutia contenciosului administrativ în reglementarea legala actuala, în Revista de Drept public nr. 2/2006

22. Dana Apostol Tofan, Institutii administrative europene, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006

23. M. Lasno, Marile sisteme juridice. Introducere în dreptul European si extraeuropean, coordonator, traducere si îngrijire editie, M.C. Eremia, Editura All Beck, Bucuresti, 2005

24. Constanta Calinoiu, Victor Duculescu, Georgeta Duculescu, Drept constitutional comparat. Tratat, editia a IV-a, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007

25. I. Les, Studiu comparativ asupra jurisdictiilor administrative, în Revista Juridica, nr. 9-10/2001 26. V. I. Prisacaru, Contenciosul administrativ român, Editura National, Bucuresti, 2003.

27. D. Brezoianu, Drept administrativ român, Editura All Beck, Bucuresti, 2004.

28. I. Dragoman, Comandament si administratie în activitatea militara, în “Caietul stiintific al Institutului de Stiinte Administrative al României”, Sibiu, 2000

29. A. Iorgovan, Florea Serban, Despre actele de comandament cu caracter militar, în “Revista de drept public” nr. 1-2/1997

30. M. Preda, Drept administrativ. Partea speciala, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2006:

31. I. Les, „Sisteme judiciare comparate”, Editura All Beck, Bucuresti, 2002

32. I. Santai, „Notiunea, definitia, evolutia si formele contenciosului administrativ român”, în „Revista de drept public” nr. 1-2/1999

33. I. Santai, Competenta instantelor judecatoresti referitoare la încalcarea legii în activitatea autoritatilor administratiei publice, Revista Dreptul nr. 1/1995

34. I. Santai, „Conditiile controlului judecatoresc direct asupra actelor administrative în temeiul legii contenciosului administrativ”, în Revista Dreptul nr. 6/1991

35. Gh. Tarhon, Raspunderea patrimoniala a organelor administratiei de stat si controlul jurisdictional indirect al legalitatii actelor administrative, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1967

36. D. Tofan, Drept administrativ, Vol. II, Editura All Beck, Bucuresti 2004;

37. V. Vedinas, Drept administrativ român, editia a III-a, revazuta si actualizata, Editura Univers Juridic, Bucuresti, 2007;

38. V. Vedinas, Introducere în dreptul contenciosului administrativ, Editura Fundatiei “România de Mâine”, Bucuresti, 1999

39. V. Vedinas, A. Trailescu, Studiu comparativ asupra formelor contenciosului administrativ, în Revista Dreptul, nr. 3/ 2006.

40. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004.

41. Legea nr. 262 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 510 din 30 iulie 2007.

42. Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 3 si 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 707 din 19 octombrie 2007;

43. Decizia nr. 660 din 4 iulie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 525 din 2 august 2007;

44. Decizia nr. 65 din 25 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. 9 teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 107 din 13 februarie 2007;

45. Decizia nr. 647 din 5 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 921 din 14 noiembrie 2006;

46. Decizia nr. 189 din 2 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2006;

47. Jurisprudenta Sectiei de contencios administrativ si fiscal pe anul 2006, Semestrul II, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007 48. Jurisprudenta Sectiei de contencios administrativ si fiscal pe anul 2006, Semestrul I, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2006

49. Jurisprudenta Sectiei de contencios administrativ si fiscal pe anul 2005, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2006

50. „Jurisprudenta Înaltei Curti de Casatie si Justitie (contencios administrativ 2003)”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003

51. www.scj.ro (site-ul oficial al instantei supreme - Înalta Curte de Casatie si Justitie)

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Competenta generala a instantelor judecatoresti in materia contenciosului administrativ
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 85
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker