Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Solutionarea actiunii in contencios administrativ

Descriere

Pornind de la considerentul că în ţara noastră contenciosul administrativ are vechi tradiţii, pe parcursul proiectului „Soluţionarea acţiunii în contenciosul administrativ” am urmărit prezentarea şi analiza acestei instituţii în mod detaliat, pornind de la origini, până în prezent.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

CUPRINS

SOLUTIONAREA ACTIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 

CUVÂNT ÎNAINTE 

CAPITOLUL I: NOTIUNEA SI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

1. Notiunea de contencios administrativ

2. Trasaturile contenciosului administrativ

3. Evolutia contenciosului administrativ 

CAPITOLUL II: CONDITIILE DE ADMISIBILITATE ALE ACTIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1. Aspecte generale privind conditiile de admisibilitate

2. Actul atacat în justitie sa fie un act administrativ

3. Vatamarea unui drept recunoscut de lege sau a unui interes legitim

4. Actul sa provina de la o autoritate publica

5. Sa fie îndeplinita procedura administrativa prealabila

6. Actiunea sa fie introdusa în termen

7. Actul atacat în justitie sa nu fie exceptat de la controlul pe calea contenciosului administrativ 

CAPITOLUL III: PROCEDURA SOLUTIONARII ACTIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ÎN PRIMA INSTANTA

1. Partile în contenciosul administrativ

2. Instantele competente

3. Formularea actiunii în contenciosul administrativ

4. Judecarea actiunii în contenciosul administrativ

5. Solutiile pe care le poate lua instanta de contencios administrativ.

6. Hotarârile judecatoresti pronuntate în contenciosul administrativ 

CAPITOLUL IV: SOLUTIONAREA CAILOR DE ATAC ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1. Notiuni referitoare la caile de atac

2. Cai de atac

2.1. Recursul

2.2. Caile extraordinare de atac 

CAPITOLUL V: CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ÎN ALTE STATE

1. Franta

2. Germania

3. Italia

4. Sistemul anglo-saxon

5. Alte state 

SOLUTII SI PROPUNERI 

BIBLIOGRAFIE

I. Doctrina

II. Legislatie

III. Alte surse 

- Bibliografie - 

I. Doctrina 

1. E. Albu, „Jurisprudenta Înaltei Curti de Casatie si justitie - contencios administrativ si fiscal 2004”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2005

2. I. Alexandru, Administratia publica, editia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007;

3. M. Anghene, „Controlul judecatoresc al legalitatii actelor administrative” în „Revista Româna de Drept” nr. 6/1968.

4. C. Bârsan, „Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Volumul II - Procedura în Fata Curtii. Executarea hotarârilor”, Editura All Beck, Bucuresti, 2006;

5. C. Bîrsan, „Conventia Europeana a drepturilor omului. Comentariu pe articole”, Vol. I „Drepturi si libertati”, Editura All Beck, Bucuresti, 2005;

6. G. Bîrsan, B. Georgescu, „Exceptia de nelegalitate. Jurisprudenta Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Înaltei Curti de Casatie si Justitie”, Vol. II, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007

7. D. Brezoianu, Drept administrativ român, Editura All Beck, Bucuresti, 2004.

8. S. Cristea, G. Bârsan, Contenciosul administrativ. Jurisprudenta, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005

9. D. Dacian, Elemente de drept administrativ, Capitolul V - „Contenciosul administrativ” Suport de curs an universitar 2006/2007, SNSPA, Bucuresti, 2007;

10. D. Dacian, Legea contenciosului administrativ. Comentarii si explicatii, Editura All Beck, 2005.

11. D. Dacian, Recursul administrativ si contenciosul administrativ. Doctrina, jurisprudenta si drept comparat, monografie, Editura All Beck, Bucuresti, 2001.

12. D. Dacian, Implicatiile revizuirii Constitutiei asupra contenciosului administrativ: discutii privind semnificatia sintagmei “interes legitim”, Pandectele române, supliment 2004

13. I. Deleanu, Revizuirea Constitutiei, în ”Dreptul” nr. 12/2003

14. T. Draganu, Actele administrative si faptele asimilate lor supuse controlului judecatoresc potrivit Legii nr. 1/1967, Editura Dacia, Cluj, 1970

15. I. Dragoman, Comandament si administratie în activitatea militara, în “Caietul stiintific al Institutului de Stiinte Administrative al României”, Sibiu, 2000

16. R. Gherghinescu, „Reclamatia prealabila obligatorie la organul administrativ care a emis actul ilegal”, în Revista Româna de Drept nr. 4/1969

17. L. Giurgiu, “Evolutii recente în procesul legislativ de modernizare a administratiei publice românesti, cu privire speciala la controlul de tutela administrativa exercitat de prefect”, în Revista Curierul Judiciar nr. 7-8/2006

18. A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ. Geneza si explicatii, Editura Roata, Bucuresti, 2004

19. A. Iorgovan, Florea Serban, Despre actele de comandament cu caracter militar, în “Revista de drept public” nr. 1-2/1997

20. A. Iorgovan, I. Moraru, D. Mustetea, Legalitatea actelor administrative, Editura Politica, Bucuresti, 1985

21. M. Lepadescu, „Fundamentarea controlului legalitatii actelor organelor statului în sistemul nostru constitutional” în „Revista Româna de Drept”, nr. 7/1972

22. I. Les, „Sisteme judiciare comparate”, Editura All Beck, Bucuresti, 2002

23. A. Negoita, Notiunea actului administrativ, în Revista Dreptul nr. 7/1997

24. A. Negoita, „Contenciosul administrativ român si elemente de drept administrativ”, Editura Lumina Lex, 1992

25. A. Negoita, „Dreptul de apreciere al organelor administratiei de stat cu privire la controlul judecatoresc asupra actelor administrative” în „Revista Româna de Drept”, nr. 8/1970

26. V. Patulea, Raspunderea autoritatilor publice pentru vatamarile produse cetatenilor prin actele lor, în “Dreptul” nr. 4/1997

27. R. N. Petrescu, Drept administrativ, editie revazuta si adaugita, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2001

28. C. L. Popescu, „Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului”, Editura All Beck, Bucuresti, 2006.

29. C. L. Popescu, Contenciosul administrativ potrivit dispozitiilor constitutionale revizuite, în “Dreptul” nr. 2/2004.

30. C. L. Popescu, Exceptarea actelor de comandament cu caracter militar de la contenciosul administrativ, potrivit revizuirii constitutionale, în lumina dreptului de acces la o instanta judecatoreasca, în “Curierul judiciar” nr. 11/2003;

31. M. Preda, Drept administrativ. Partea speciala, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2006:

32. M. Preda, B. Vasilescu, Drept administrativ. Partea speciala (cu sinteze tematice), Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007

33. V. I. Prisacaru, Contenciosul administrativ român, Editura All Beck, Bucuresti, 1998.

34. O. Puie, Recursul administrativ si jurisdictional, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007.

35. C. G. Rarincescu, „Contenciosul administrativ român”, Editura "Universala" Alcalay & Co., Bucuresti, 1936

36. I. Santai, „Notiunea, definitia, evolutia si formele contenciosului administrativ român”, în „Revista de drept public” nr. 1-2/1999

37. I. Santai, Competenta instantelor judecatoresti referitoare la încalcarea legii în activitatea autoritatilor administratiei publice, Revista Dreptul nr. 1/1995

38. I. Santai, „Conditiile controlului judecatoresc direct asupra actelor administrative în temeiul legii contenciosului administrativ”, în Revista Dreptul nr. 6/1991

39. Gh. Tarhon, Raspunderea patrimoniala a organelor administratiei de stat si controlul jurisdictional indirect al legalitatii actelor administrative, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1967

40. D. Tofan, Drept administrativ, Vol. II, Editura All Beck, Bucuresti 2004;

41. V. Vedinas, Drept administrativ român, editia a III-a, revazuta si actualizata, Editura Univers Juridic, Bucuresti, 2007;

42. V. Vedinas, Introducere în dreptul contenciosului administrativ, Editura Fundatiei “România de Mâine”, Bucuresti, 1999

43. V. Vedinas, A. Trailescu, Studiu comparativ asupra formelor contenciosului administrativ, în Revista Dreptul, nr. 3/ 2006.

 

II. Legislatie

 

1. Constitutia României - revizuita în anul 2003

2. Legea nr. 262 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 510 din 30 iulie 2007.

3. Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006.

4. Legea nr. 181 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului, publicata în Monitorul Oficial nr. 450 din 24 mai 2006.

5. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004.

6. Legea nr. 340 din 12 iulie 2004 privind institutia prefectului a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 658 din 21 iulie 2004.

7. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul concesiunilor de bunuri proprietate publica, a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 569/30-06-2006.

8. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului, a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 1142 din 16 decembrie 2005.

9. Ordonanta de Urgenta nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor masuri necesare în procesul de integrare europeana, publicata în Monitorul Oficial nr. 1179 din 28 decembrie 2005.

 

III. Alte surse

 

10. Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 3 si 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 707 din 19 octombrie 2007;

11. Decizia nr. 660 din 4 iulie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 525 din 2 august 2007;

12. Decizia nr. 65 din 25 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. 9 teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 107 din 13 februarie 2007;

13. Decizia nr. 647 din 5 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 921 din 14 noiembrie 2006;

14. Decizia nr. 189 din 2 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2006;

15. Jurisprudenta Sectiei de contencios administrativ si fiscal pe anul 2006, Semestrul II, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007

16. Jurisprudenta Sectiei de contencios administrativ si fiscal pe anul 2006, Semestrul I, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2006

17. Jurisprudenta Sectiei de contencios administrativ si fiscal pe anul 2005, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2006

18. „Jurisprudenta Înaltei Curti de Casatie si Justitie (contencios administrativ 2003)”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003

19. www.scj.ro (site-ul oficial al instantei supreme - Înalta Curte de Casatie si Justitie)

− Î.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2978 din 12 iunie 2007

− Î.C.C.J., sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2506 din 15 mai 2007

− Î.C.C.J., sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1789 din 27 martie 2007.

− Î.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1352 din 2 martie 2007.

− Î.C.C.J., sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1036 din 20 februarie 2007.

− Î.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 619 din 1 februarie 2007

− Î.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 222 din 17 ianuarie 2007

− Î.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 146 din 12 ianuarie 2007

− Î.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3860 din 8 noiembrie 2006

− Î.C.C.J., sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3358 din 11 octombrie 2006.

− Î.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2957 din 19 septembrie 2006

− Î.C.C.J., sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2052 din 1 iunie 2006

− Î.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 532 din 15 februarie 2006

− Î.C.C.J., sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5191 din 27 octombrie 2005.

− Î.C.C.J., sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 4383 din 20 septembrie 2005.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Solutionarea actiunii in contencios administrativ
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 86
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Solutionarea actiunii in contencios administrativ

Solutionarea actiunii in contencios administrativ

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker