Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Protectia fluviului Dunare

Descriere

Pe parcursul a mai multor capitole, lucrarea de faţă îşi propune o analiză detaliată a regimurilor juridice referitoare la fluviile internaţionale, preocupându-se în primul rând de reglementările internaţionale referitoare la Dunăre şi punându-se un deosebit accent pe lucrările Congresului de pace de la Paris, ale Conferinţei de la Londra cu privire la Dunăre, şi pe dezbaterile Comisiei Europene cu privire la regulamentele de navigaţie. Partea finală se ocupă de studiul regimului juridic al Dunării pe teritoriul României, în special de folosirea apelor Dunării în scop de navigaţie, pescuit şi irigaţii în apele Dunării, precum şi de analiza regimurilor juridice ale canalelor Dunăre - Marea Neagră şi Rin – Main – Dunăre.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

- PROTECŢIA FLUVIULUI DUNĂREA -

CUPRINS 


CAPITOLUL I: FLUVIILE INTERNAŢIONALE

I. 1. NOŢIUNEA DE FLUVIU INTERNAŢIONAL

I. 2. REGIMUL JURIDIC AL FLUVIILOR INTERNAŢIONALE

I. 3. DREPTURILE STATELOR RIVERANE

I. 4. OBLIGAŢIILE STATELOR RIVERANE

 

CAPITOLUL II: PROBLEMA DUNĂRII ÎN DECURSUL TIMPULUI SUB DIFERITE INFLUENŢE POLITICO-MILITARE

II. 1. DUNĂREA PÂNĂ LA CUCERIREA ROMANĂ

II. 2. DUNĂREA ÎN EPOCA BIZANŢULUI

II. 3. DUNĂREA SUB DOMINAREA IMPERIULUI OTOMAN

II. 4. DUNĂREA ÎN CONTEXTUL RIVALITĂŢII TURCO-RUSO-AUSTRIECE

 

CAPITOLUL III: FORUMURI INTERNAŢIONALE IMPLICATE ÎN SOLUŢIONAREA PROBLEMEI DUNĂRII

III. 1. CONGRESUL DE LA PARIS ŞI PROBLEMA DUNĂRII

III. 2. CONFERINŢA DE LA LONDRA DIN ANUL 1871 CU PRIVIRE LA DUNĂRE

III. 3. DEZBATERILE COMISIEI EUROPENE CU PRIVIRE LA REGULAMENTELE DE NAVIGAŢIE

III. 4. ROMÂNIA ŞI TRATATUL DE LA LONDRA DIN 10 MARTIE 1883

 

CAPITOLUL IV: PRIMELE REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA REGIMUL JURIDIC AL DUNĂRII

IV. 1. REGULAMENTELE DE NAVIGAŢIE ÎN SECTORUL PORŢILE DE FIER

IV. 2. DUNĂREA ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL

IV. 3. CONFERINŢELE INTERNAŢIONALE PENTRU STABILIREA STATUTULUI DEFINITIV AL DUNĂRII

 

CAPITOLUL V: STABILIREA REGIMULUI JURIDIC AL DUNĂRII DE CĂTRE STATELE RIVERANE

V. 1. REGIMUL SECTORULUI PORŢILE DE FIER

V. 2. REGIMUL DUNĂRII ÎN URMA CONFERINŢEI DE LA PARIS 1921

V. 3. CONFLICTELE DE COMPETENŢĂ ÎNTRE ROMÂNIA ŞI COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII

V. 4. CONFERINŢA DUNĂREANĂ DE LA BELGRAD – 1948

 

CAPITOLUL VI: REGIMUL JURIDIC AL DUNĂRII PE TERITORIUL ROMÂNIEI

VI. 1. FOLOSIREA APELOR DUNĂRII ÎN SCOPUL DE NAVIGAŢIE

VI. 2. PESCUITUL APELOR DUNĂRII ÎN ALTE SCOPURI DECÂT NAVIGAŢIA

VI. 2.1. PESCUITUL

VI. 2.2. IRIGAŢII

VI. 2.3. SISTEMUL HIDROENERGETIC

VI. 3. PĂSTRAREA ECHILIBRULUI ECOLOGIC ÎN APELE FLUVIULUI DUNĂREA

VI. 4. REGIMUL JURIDIC AL CANALULUI DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ

VI. 5. REALIZAREA CANALULUI RIN – MAIN – DUNĂRE

A. REALIZAREA LEGĂTURII RHIN – DUNĂRE.

B. REGIMUL INTERNAŢIONAL DE PROTECŢIE AL CANALULUI DUNĂRE-MAIN-RHIN

C. STUDIUL „CANALUL DUNĂRE - MAIN - RHIN, FACTOR DE STRATEGIE EUROPEANĂ – ORIZONT ANUL 2020”

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

- Mircea Duţu, „Dreptul mediului. Tratat. Abordare integrată” , Vol. I şi II, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

- Mircea Duţu, „Dreptul mediului. Tratat” , Vol. I, Editura Economică, Bucureşti, 1998.

- Mircea Duţu, „Dreptul Internaţional & Comunitar al mediului” , Editura Economică, Bucureşti, 1995.

- Daniela Marinescu, „Dreptul mediului înconjurător”, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Casa de editură şi presă Şansa SRL, Bucureşti, 1996.

- Ernest Lupan, „Dreptul mediului”, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1993.

- Marcian Bleahu, „Gânduri despre apă”, în „Atlas Supermagazin”, nr. 6, p. 27.

- Dumitra Popescu, „Tendinţe privind colaborarea statelor în domeniul protecţiei cursurilor de apă internaţionale împotriva poluării”, rev. s.c. j., nr. 3/1986, p. 242.

- Michel Prieur, „Droit de l‘environnement”, Dalloz, Paris, 1991, p. 170-181;

- P. Girod, „La reparation du domage ecologique”, LGDJ, Paris, 1974.

- CIDAA, El principio contaminador pagador, Ed.Fraterna, Argentina, 1983.

- H. Smets, Apropos d’un eventuel principe pollueur-payeur en matiere de pollution transfrontalliere, în Environmental policy and law”, sept. 1982, p. 40.

- J.O.C.E. nr. 1/194/1 din 23 iulie 1975.

- Les normes relatives a l’environnement, definition et besoins d’armonisation internationale, OCDE, Paris, 1974.

- C. Ciubotaru, Resursele marine în contextul noii ordini economice, Ed. Politică, Bucureşti, 1969, p. 112; Ion Grigore Sion, op. cit., p. 55.

- A. Kiss, La protection du Rhin contre la pollution: etat actuel de la question, A.F.D.I., 1977, p. 861-867.

- A. Kiss, La polution du Rhin, A.F.D.I., 1983, p. 774-778;

- „Tchernobale” ou la pollution accidentale du Rhin par des produits chimiques, A.F.D.I., 1987, p. 719.

- F. Maurice, „Droit international du devolopement”, Paris, 1 977, p. 89.

- M. Duţu, „Privire comparativă asupra regimului de protecţie împotriva poluării Rhinului şi Dunării” Revista română de studii internaţionale, nr. 6/1992.

- M. Duţu, „Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării”, Studii de drept românesc, nr. 3/1994.

- Ionel Cloşcă, Edwin Glaser, Neagu Cosma, Marţian Niciu, George Elian, Mikloş Antal, „Dicţionar de drept internaţional public”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică”, Bucureşti, 1982.

- Marţian I. Niciu şi colab., „Culegere de documente de drept internaţional public”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Protectia fluviului Dunare
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 120
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Protectia fluviului Dunare

Protectia fluviului Dunare

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker