Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Cauze de exonerare in materie de raspundere civila

Descriere

Raportând răspunderea juridică la ordinea juridică, ca ansamblu de norme juridice, cristalizate la un moment dat, într-o societate dată, vom deosebi semnificaţia exactă a normei juridice, atunci când afirmăm că norma juridică reprezintă factorul de bază pe care se întemeiază răspunderea juridică. Dar, dacă în acest cadru condiţia suficienţei este întrunită, chiar atunci când vizăm doar semnificaţia de obligaţie a normei juridice, nu acelaşi lucru se poate spune despre responsabilitatea juridică. Căci, în sfera responsabilităţii individul se raportează la norma juridică în aşa fel încât aceasta nu are valoarea unei obligaţii, ci o altă valoare. Individul poate înţelege adevăratul conţinut al normei, poate opta pentru aceasta, ca fiind în acord cu interesele şi idealurile sale, astfel încât, norma juridică nu-i apare ca o obligaţie exterioară.

Prin urmare, răspunderea juridică este de ordin normativ, ţine de domeniul autorităţii publice şi vizează în fapt respectarea sau nerespectarea unor prescripţii conţinute de normele juridice.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

CAUZE DE EXONERARE ÎN MATERIE DE RĂSPUNDERE
C U P R I N S


C A P I T O L U L I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA RĂSPUNDERII JURIDICE
SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA RĂSPUNDERII JURIDICE
SECŢIUNEA A II-A: NOŢIUNEA, FORMELE ŞI PARTICULARITĂŢILE RĂSPUNDERII CIVILE


C A P I T O L U L II: CAUZE DE EXONERARE ÎN MATERIE DE RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ
SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE PRIVIND ANGAJAREA RĂSPUNDERII CONTRACTUALE
SECŢIUNEA A II-A: CONDIŢIILE RĂSPUNDERII CONTRACTUALE
§.1. CONDIŢII PREEXISTENTE PENTRU ANGAJAREA RĂSPUNDERII CONTRACTUALE
§. 2. CONDIŢIILE ANGAJĂRII RĂSPUNDERII CONTRACTUALE
A. FAPTA ILICITĂ
B. PREJUDICIUL
C. RAPORTUL DE CAUZALITATE DINTRE FAPTA ILICITĂ ŞI PREJUDICIU
D. CULPA SAU VINOVĂŢIA (VINA) DEBITORULUI
SECŢIUNEA A III-A: EXONERAREA DE RĂSPUNDERE ÎN MATERIA RĂSPUNDERII CONTRACTUALE
§. 1. DEFINIREA NOŢIUNILOR DE FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZ FORTUIT
§. 2. CULPA CREDITORULUI
§. 3. FAPTA UNEI TERŢE PERSOANE


C A P I T O L U L III: CAUZE DE EXONERARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ
SECŢIUNEA I: REGLEMENTAREA LEGALĂ ŞI CLASIFICAREA CAUZELOR DE EXONERARE DE RĂSPUNDERE ÎN MATERIA CIVILĂ DELICTUALĂ
SECŢIUNEA A II-A: ANALIZA CAUZELOR EXONERATOARE DE RĂSPUNDERE
§. 1. NECESITATEA ŞI INTERESUL DISTINCŢIEI ÎNTRE NOŢIUNILE DE FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZ FORTUIT
§. 2. FORŢA MAJORĂ - CAUZĂ DE EXONERARE DE RĂSPUNDERE ÎN MATERIE CIVILĂ DELICTUALĂ
A. NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE CAZURILOR DE FORŢĂ MAJORĂ
B. EFECTELE CAZULUI DE FORŢĂ MAJORĂ
§. 3. CAZUL FORTUIT
§. 4. FAPTA UNEI TERŢE PERSOANE
§. 5. FAPTA VICTIMEI
SECŢIUNEA A III-A: ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII PENTRU FAPTA PROPRIE
SECŢIUNEA A IV-A: EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A PĂRINŢILOR PENTRU PREJUDICIUL CAUZAT DE COPIII LOR MINORI
SECŢIUNEA A V-A: CAUZE DE EXONERARE ÎN MATERIA RĂSPUNDERII COMITENŢILOR PENTRU FAPTELE PREPUŞILOR
SECŢIUNEA A VI-A: ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE ANIMALE
SECŢIUNEA A VII-A: CAUZE DE EXONERARE DE RĂSPUNDERE PENTRU RUINA EDIFICIULUI
SECŢIUNEA A VIII-A: EXONERAREA DE RĂSPUNDERE PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE LUCRURI


C A P I T O L U L IV: EFECTELE CAUZELOR EXONERATOARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ


C A P I T O L U L V: CONCLUZII


B I B L I O G R A F I E

B I B L I O G R A F I E

 

 •  CONSTANTIN STĂTESCU, CORNELIU BÂRSAN, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura All, Bucureşti, 1998.
 •  ION P. FILIPESCU, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Actami, Bucureşti, 1998.
 •  TUDOR R. POPESCU, PETRE ANCA, „Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996.
 •  LIVIU POP, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1996.
 •  IOSIF R. URS, SMARANDA ANGHENI, „Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor civile”, Vol. II, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
 •  SACHE NECULAESCU, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 •  LIDIA BARAC, Răspunderea şi sancţiunea juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 •  C. STĂTESCU, C. BÂRSAN, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All, Bucureşti, 1997.
 •  ION M. ANGHEL, FR. DEAK, MARIN POP, Răspunderea civilă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 •  M. ELIESCU, Răspunderea civilă delictuală, Editura Academiei, Bucureşti, 1972.
 •  I. GLIGA, Consideraţii privind definirea răspunderii juridice, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Jurisprudentia, Cluj, 1970.
 •  MIRCEA N. COSTIN, Răspunderea juridică în dreptul R.S.R., Editura Dacia, Cluj, 1974.
 •  R. SAVATIÉR, Tratat de răspundere civilă în dreptul francez, Paris, 1939.
 •  MIRCEA N. COSTIN, „Marile instituţii ale dreptului civil român”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1993.
 •  GHEORGHE BELEIU, „Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, Casa de Editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1995.
 •  PAUL COSMOVICI, „Tratat de drept civil. Partea generală”, Vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1989.
 •  PAUL MIRCEA COSMOVICI, „Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie”, Editura All, Bucureşti, 1996.
 •  M. ANGHEL, FRANCISK DEAK, MARIN F. POPA, „Răspunderea civilă”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
 •  I. ALBU, „Răspunderea civilă contractuală pentru prejudiciile nepatrimoniale”, în Dreptul nr. 8/1992.
 •  EMILIAN LIPCANU, Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Probleme actuale privind răspunderea civilă prevăzută de articolul 1000 alineatul 3 Cod civil, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 •  MATEI B. CANTACUZINO, Elementele dreptului civil, Bucureşti, 1921.
 •  AL. OTETELAŞANU, Studiu asupra cazului fortuit şi a forţei majore şi teoria impreviziunii, Bucureşti, 1929.
 •  N. TURBURI, Responsabilitatea civilă pentru fapta lucrurilor neînsufleţite - art. 1000 alin. 1 Cod civil, Teză de doctorat, Bucureşti, 1939.
 •  FR. DEAK, Condiţiile şi fundamentul răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri, în Revista Română de Drept, nr. 1/1967.
 •  MIRCEA N. COSTIN, MIRCEA C. COSTIN, Dicţionar de drept civil, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 •  M. ELIESCU, „Raportul dintre răspunderea contractuală şi cea delictuală. Problema cumulului celor două responsabilităţi”, în Studii şi Cercetări Juridice nr 1/1963.
 •  IOAN G. MIHUŢĂ, ALEXANDRU LESVIODAX, „Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1952-1969”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 •  C. HAMANGIU, N. GEORGEAN, „Codul civil adnotat, cu textul corespunzător francez, italian şi belgian, cu trimiteri la doctrina franceză şi română şi jurisprudenţa completă de la 1868-1926”, Vol. IV, Editura Librăriei Universală Alcaly & Co, Bucureşti, 1926.
 •  ION TURCU, LIVIU POP, „Contractele comerciale - formare şi executare”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 •  C. HAMANGIU, I. ROSETTI BĂLĂNESCU, AL. BĂICOIANU, „Tratat de drept civil român”, Vol. II., Editura Naţională, Bucureşti.
 •  FR. DEAK, „Tratat de drept civil. Contractele speciale”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 •  ADAM POPESCU, „Teoria dreptului”, Editura Fundaţiei „România de mâine”, Bucureşti, 1999.
 •  I. DOGARU, D.C. PETRIŞOR, GH. DĂNIŞOR, „Teoria generală a dreptului”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1999.
 •  ION CRAIOVAN, „Teoria generală a dreptului”, Editura Militară, Bucureşti, 1997.
 •  C. POPA, „Sistemul dreptului”, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, Bucureşti, 1999.
 •  CARMEN POPA, „Teoria generală a dreptului”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 •  FLORIN CIUTACU, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor – culegere de speţe”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
 •  J. CARBONNIER, „Droit civil. Les Obligations”, Tome 4, Paris, Sirey, 1987.
 •  MARCEL PLANIOL, GEORGES RIPERT, „Traité pratique de droit civil français”, Paris, 1931, vol. VI.
 •  „Codul comercial român adnotat”, ediţie îngrijită de Florin Ciutacu, Editura Sigma, Bucureşti, 2000.
 •  Codul civil român (ediţie îngrijită de Florin Ciutacu), Editura Teora, Bucureşti, 2000.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Cauze de exonerare in materie de raspundere civila
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 83
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Codul civil al Romaniei. Indrumar notarial

Codul civil al Romaniei. Indrumar notarial

Pretul nostru: Lei (Ron) 75.00
Legile fondului funciar. Comentarii si explicatii

Legile fondului funciar. Comentarii si explicatii

Pretul nostru: Lei (Ron) 100.00
Criminalitatea feminina

Criminalitatea feminina

Pretul nostru: Lei (Ron) 24.00
Mierea, alimentul complet

Mierea, alimentul complet

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Participarea partilor in procesul civil. Editia 2

Participarea partilor in procesul civil. Editia 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 24.00
Metacriminologie. Editia 2

Metacriminologie. Editia 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 64.00
Ciupercile din flora spontana a Romaniei

Ciupercile din flora spontana a Romaniei

Pretul nostru: Lei (Ron) 55.00
Tratat de dreptul protectiei mediului

Tratat de dreptul protectiei mediului

Pretul nostru: Lei (Ron) 108.00

Recent vizualizate

Cauze de exonerare in materie de raspundere civila

Cauze de exonerare in materie de raspundere civila

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker