Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Garantiile reale

Descriere

În materia garanţiilor, nu de puţine ori, există anumite dificultăţi atât la nivel teoretic cât şi practic, motiv pentru care pe parcursul acestei lucrări am încercat să dezbatem mai amănunţit toate aspectele legate de acestea.

Astfel, am încercat să subliniem importanţa deosebită a principalelor garanţii care asigură respectarea obligaţiilor contractate.

În capitolul introductiv am pus accentul pe importanţa creditului şi a garanţiilor în contextul economic, pentru ca în capitolul următor să relevăm necesitatea garanţiilor reale în ansamblul garanţiilor.

Capitolele următoare sunt elaborate în ideea cunoaşterii aprofundate a garanţiilor reale, în acest sens încercând o trecere în revistă a fiecărei garanţii în parte pentru cunoaşterea cât mai exactă a condiţiilor pe care le presupune fiecare.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

CUPRINS


CAPITOLUL I: CREDITUL ŞI GARANŢIILE
Secţiunea I: Creditul şi rolul său pe plan economic şi juridic
Secţiunea a II-a: Realizarea creditului prin garanţii. Funcţiile garanţiilor
Secţiunea a III-a: Noţiunea de garanţie
Secţiunea a IV-a: Scurt istoric privind evoluţia garanţiilor în sistemul civil
Secţiunea a V-a: Sediul materiei
Secţiunea a VI-a: Clasificarea garanţiilor


CAPITOLUL II: GARANŢIILE REALE

Secţiunea I: Superioritatea garanţiilor reale faţă de garanţiile personale
Secţiunea a II-a: Caracterizare generală asupra garanţiilor reale
Secţiunea a III-a: Arvuna, aconto-ul şi clauza penală - garanţii reale


CAPITOLUL III: DREPTUL DE RETENŢIE
Secţiunea I: Scurt istoric al instituţiei. Elemente de drept comparat. Situaţia actuală
Secţiunea a II-a: Noţiune
Secţiunea a III-a: Natura juridică a dreptului de retenţie
Secţiunea a IV-a: Domeniul de aplicare al dreptului de retenţie
Secţiunea a V-a: Condiţii de existentă ale dreptului de retenţie
Secţiunea a VI-a: Efectele dreptului de retenţie
Secţiunea a VII-a: Stingerea dreptului le retenţie


CAPITOLUL IV: GAJUL ŞI EFECTELE SALE
Secţiunea I: Istoricul instituţiei
Secţiunea a II-a: Noţiunea de gaj. Elemente de drept comparat. Modalităţile gajului
Secţiunea a III-a: Caracterele juridice ale contractului de gaj
Secţiunea a IV-a: Condiţii de validitate a contractului de gaj
Secţiunea a V-a: Efectele contractului de gaj
Secţiunea a VI-a: Aplicaţii ale gajului
Secţiunea a VII-a: Stingerea contractului de gaj


CAPITOLUL V: IPOTECA
Secţiunea I: Istoricul instituţiei
Secţiunea a II-a: Definiţie, reglementare, elemente de drept comparat
Secţiunea a III-a: Caracterele generale ale ipotecii
Secţiunea a IV-a: Cerinţele pentru constituirea unei ipoteci valabile
Secţiunea a V-a: Felurile ipotecii
Secţiunea a VI-a: Efectele ipotecii
Secţiunea a VII-a: Stingerea ipotecii


CAPITOLUL VI: CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE


I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII

 Rosetti Bălănescu, Ovid Sachelarie, Gh. Nedelcu, Principiile dreptului
român, Editura de Stat, 1947.
 M. Cantacuzino, Drept civil, Bucureşti, Editura Cartea Românească.
 Al. Cerban, Drept civil. Despre privilegii şi ipoteci, 1935, teză de
licenţă.
 Paul Mircea Cosmovici, Drept civil. Drepturile reale. Obligaţii.
Legislaţie, Editura All, Bucureşti, 1996.
 F. Deak, Curs de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Bucureşti,
1970.
 P. Demetrescu, Drept civil - teoria generală a obligaţiilor, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966.
 I. Filipescu, Drept civil - Teoria generală a obligaţiilor, Editura Actami,
Bucureşti, 1994.
 C. Hamangiu, Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, “Drept civil român”,
Ed. Naţională, vol. II.
 Traian Ionaşcu, Tratat de drept civil, Editura Academiei, Bucureşti,
1973.
 Sache Neculaescu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 Nicolae Nedelschi, Curs de drept civil, Universitatea Ci Parhon, 1956.
 V. Pătulea, C. Turianu, Despre garanţiile comerciantului, 1995.
 Liviu Pop, Drept civil, Teoria Generală a obligaţiilor, Editura Fundaţiei
Chemarea, Iaşi, 1996.
 G. Popescu, Ipotecile în dreptul român şi roman, Bucureşti, 1903.
 E. Safta Romano, Drept civil-obligaţii, Editura Neuron, Focşani, 1944.
 C. Slăvescu, Drept civil - Teză de licenţă, 1893.
 C. Stătescu, C. Bârsan, Teoria generală a obligaţiilor, Editura ALL
Bucureşti, 1998.
93
 N. Titulescu, Drept civil. Privilegii şi ipoteci, Bucureşti, 1921.
 V. Veniamin, Teoria generală a garanţiilor”, Editura Bucovina, 1941.
 Marin Voicu, Dreptul de retenţie, Editura Ex Ponto, Constanţa, 1999.
 Iosif R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Drepturi reale. Teoria
generală a obligaţilor, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
 V. D. Zlătescu , Garanţiile creditorului, Editura Academiei, Bucureşti,
1970.


II. REVISTE DE SPECIALITATE
 Tribunalul federal elveţian, Decizia Cand. Ro - 1925, 513151, citată de
Radhi.
 Decizia Colegiului Civil nr. 1663; 18 octombrie 1960 a T. S.; “Culegerea de
decizii pe 1960”.
 T. S. decizia nr. 423; 20 aprilie 1966 “Culegere de decizii 1966”.
 T.S. Sect. civ. decizia nr. 1321/1971, ”Culegerea de decizii 1971”.
 T.S dec. nr. 1072, 12 mai 1972, “Culegere de decizii 1972”.
 TS dec. nr. 805181, ”Culegere de decizii 1981”.
 T.J Cluj Dec. Civ. Nr. 740, 18 iunie 1981, ”Revista Română de drept” nr.
5/1982.
 T. S. Secţ. civ. nr. 281 feb. 1982, ”Culegere de decizii 1982”.
 T.M.B. Secţ. II civ. nr. 2398, august 1983 în “RDR” nr. 1.


III. LEGISLAŢIE
 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, publicată în Buletinul
Oficial nr. 132 din 18 noiembrie 1969.
 Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată prin
Ordonanţa de Urgenţă nr. 32/1997 şi republicată în M. Of. al României
Partea I. nr. 33 din 29 ianuarie 1998. Modificată prin Legea nr. 99/1999 şi
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind simplificarea unor formalităţi
administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării
comercianţilor, publicată în M. Of. nr. 283/31 mai 2001.
 Legea nr. 18/1991, publicată în M. Of. nr. 37 din 20.02.1991, republicată
în M. Of. nr. 1 din 5.01.1998.
 Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare.
 Legea nr. 99/1999, publicată în M. Of., Partea I, nr. 236 din 27.05. 1999
(Titlul VI – Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare).
 Codul civil român din 1864.
 Codul civil francez.
 Codul civil italian.
 Codul civil belgian


IV. ALTE SURSE
 SuperLex - baza de date legislativă a Ministerului Justiţiei
 www.dsc.lex.ro
 www. eduard.lex.ro

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Garantiile reale
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 94
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Garantiile reale

Garantiile reale

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker