Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Uniunea Europeana sub impactul tratatelor modificatoare

Descriere

Legislaţia Uniunii Europene este alcătuită din două tipuri de documente: legislaţia primară (tratatele) şi legislaţia secundară (formată, în principal, din actele adoptate de către instituţiile UE).

Legislaţia primară include, în principal, următoarele documente:

- tratatele fondatoare: tratatele prin care au fost instituite Comunităţile Europene (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice) şi Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht);

- principalele tratate modificatoare ale tratatelor care au instituit Comunităţile Europene şi ale Tratatului privind Uniunea Europeană: Tratatul de fuziune, Actul Unic European, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa;

- protocoalele speciale, de exemplu Protocolul privind Antilele Olandeze, semnat în 1962;

- tratate adiţionale, prin care sunt modificate anumite sectoare acoperite de tratate fondatoare, de exemplu, cele două tratate bugetare, semnate în 1970, respectiv 1975;

- tratatele de aderare la Comunităţile Europene, respectiv la Uniunea Europeană.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

UNIUNEA EUROPEANA SUB IMPACTUL TRATATELOR MODIFICATOARE

CUPRINS

 

CAPITOLUL I: ASPECTE DE ORDIN INTRODUCTIV

SECŢIUNEA I: SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ISTORIA CONSTRUCŢIEI EUROPENE

    § 1. ORIGINILE PROCESULUI DE CONCRETIZARE A UNEI EUROPE UNITE

    § 2. EVOLUŢIA INTEGRĂRII EUROPENE DUPĂ CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

          A. Conjunctura economico-politică ulterioară conflictelor armate

          B. Organizaţia Europeană de Cooperare Economică (OECE)

          C. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO)

          D. Tratatele de la Roma: Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom)

          E. Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS)

    § 3. ETAPELE EXTINDERII UNIUNII EUROPENE

          A. Aderarea Danemarcei, Irlandei şi Marii Britanii

          B. Aderarea Greciei, Portugaliei şi Spaniei

          C. Aderarea Austriei, Finlandei şi Suediei

SECŢIUNEA A II-A: ASPECTE DE ORDIN CONCEPTUAL. ELIMINAREA UNOR EVENTUALE CONFUZII 

    § 1. COMUNITATEA EUROPEANĂ - COMUNITĂŢILE EUROPENE. 

    § 2. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI UNIUNEA EUROPEI OCCIDENTALE (UEO)

    § 3. CONSILIUL EUROPEI, CONSILIUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

          A. Consiliul Europei

          B. Consiliul European

          C. Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri)

    § 4. COMISIA EUROPEANĂ ŞI COMISIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

          A. Comisia Europeană

          B. Comisia Europeană a Drepturilor Omului

    § 5. CURTEA DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE ŞI CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULU

          A. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

          B. Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

CAPITOLUL II: ACTUL UNIC EUROPEAN

SECŢIUNEA I: CONJUNCTURA APARIŢIEI ACTULUI UNIC EUROPEAN

SECŢIUNEA A II-A: STRUCTURA ACTULUI UNIC EUROPEAN

SECŢIUNEA A III-A: REALIZAREA UNUI „SPAŢIU FĂRĂ FRONTIERE” – PRINCIPALUL OBIECTIV AL ACTULUI UNIC EUROPEAN
 

 

CAPITOLUL III: TRATATUL DE LA MAASTRICHT PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA I: CONSIDERAŢII GENERALE

SECŢIUNEA A II-A: STRUCTURA TEHNICO-JURIDICĂ

SECŢIUNEA A III-A: POLITICA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ

    § 1. PRINCIPIILE REALIZĂRII UNIUNII ECONOMICE ŞI MONETARE

    § 2. POLITICA MONETARĂ DIN PERSPECTIVA TRATATULUI DE LA MAASTRICHT

SECŢIUNEA A IV-A: PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂŢII ŞI ALTE ASPECTE PRIVIND COMPETENŢELE COMUNITARE

    § 1. TRANSFERUL DE COMPETENŢE ŞI PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂŢII

    § 2. NOILE COMPETENŢE ATRIBUITE COMUNITĂŢII EUROPENE PRIN TRATATUL DE LA MAASTRICHT

SECŢIUNEA A V-A: POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ

SECŢIUNEA A VI-A: COOPERAREA ÎN DOMENIILE JUSTIŢIEI ŞI AFACERILOR INTERNE (JAI)

 

CAPITOLUL IV: TRATATUL DE LA AMSTERDAM

SECŢIUNEA I: CONTEXTUL POLITIC ANTERIOR ADOPTĂRII TRATATULUI 

    § 1. CONFERINŢA INTERGUVERNAMENTALĂ A U.E. DE LA TORINO

    § 2. CONSILIUL EUROPEAN DE LA DUBLIN

SECŢIUNEA A II-A: TRATATUL DE LA AMSTERDAM ŞI PRINCIPALELE PROBLEME AVUTE ÎN VEDERE

SECŢIUNEA A III-A: EVENIMENTE POST-AMSTERDAM

    § 1. CONSILIUL EUROPEAN DE LA LUXEMBURG

    § 2. NOI EVOLUŢII SUB PREŞEDINŢIA BRITANICĂ

    § 3. CONSILIUL EUROPEAN DE LA VIENA

    § 4. REUNIUNILE DIN 1999, DE SUB PREŞEDINŢIA GERMANIEI

    § 5. CONSILIUL EUROPEAN DE LA HELSINKI

 

CAPITOLUL V: SUMMIT-UL DE LA NICE ŞI PRINCIPALELE REZULTATE

SECŢIUNEA I: FEBRA CONJUNCTURALĂ A REUNIUNII DE LA NISA

SECŢIUNEA A II-A: PRINCIPALELE OBIECTIVE VIZATE PRIN TRATATUL DE LA NICE ŞI ANEXELE LA TRATAT

    § 1. CONŢINUTUL TRATATULUI DE LA NICE

    § 2. PROTOCOLUL PRIVIND EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE (ANEXA I)

    § 3. DETERMINAREA LOCURILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN, PONDEREA VOTURILOR ÎN CONSILIU ŞI REPARTIŢIA LOCURILOR ÎN COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL (ANEXA II)

SECŢIUNEA A III-A: ALTE REZULTATE DE IMPACT ALE SUMMIT-ULUI DE LA NICE

    § 1. PROCLAMAREA CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

    § 2. DE LA LISABONA, LA NISA: AGENDA SOCIALĂ EUROPEANĂ

SECŢIUNEA A IV-A: EVALUĂRI ŞI PERSPECTIVE PRIVIND REUNIUNEA DE LA NICE

 

CAPITOLUL VI: DIRECŢII VIITOARE PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ: „CONSTITUŢIA EUROPEANĂ” – ÎNTRE DEZIDERAT
ŞI REALITATE

 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII

 

ANEXE

ANEXA I: HARTA POLITICĂ A EUROPEI

ANEXA II: HARTA GEOGRAFICĂ A EUROPEI

 

BIBLIOGRAFIE


CUPRINS

B I B L I O G R A F I E


 

I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII

A. LITERATURĂ ROMÂNĂ.

- P. Bărbulescu, I. Cloşcă, N. Ecobescu, N. Fotino, D. C. Giurescu, E. Glaser, G. Macovescu, R. Neagu, T. Silea, „Dicţionar diplomatic”, Editura Politică, Bucureşti, 1979.

- Maria Bârsan, „Integrarea economică europeană”, Vol. I, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1995.

- Barbu B. Berceanu, „Cetăţenia – Monografie juridică”, Editura ALL Back, Bucureşti, 1999.

- Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, „Drept Internaţional Contemporan”, R.A. „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1995.

- Mircea Duţu, „Dreptul internaţional şi comunitar al mediului”, Editura Economică, Bucureşti, 1995.

- Ionel Fecioru, „Libertatea de circulaţie între deziderat şi realitate”, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2000.

- Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

- Augustin Fuerea, „Introducere în problematica dreptului internaţional al drepturilor omului”, Editura Era, Bucureşti, 2000.

- Grigore Geamănu, „Drept Internaţional Contemporan”, Vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.

- Ion Jinga, „Uniunea Europeană – realităţi şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

- Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

- Corina Leicu, „Drept comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

- Corina Leicu, Ioan Leicu, „Instituţiile comunitare”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.

- Octavian Manolache, „Drept comunitar. Instituţii comunitare”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.

- Octavian Manolache, „Drept comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.

- Octavian Manolache, „Drept comunitar. Justiţia comunitară”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.

- Viorel Marcu, „Drept Instituţional Comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- Dumitru Mazilu, „Drepturile Omului – oncept, exigenţe şi realităţi contemporane”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

- Dumitru Mazilu, „Integrarea Europeană. Drept comunitar şi Instituţii europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- Raluca Miga-Beşteliu, „Drept Internaţional. Introducere în Dreptul Internaţional Public”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.

- Dumitru Miron, Laura Păun, Alina Dima, Violeta Băjeanu, Ovidiu Slăvoiu, Economia Integrării Europene, Editura ASE,Bucureşti, 2001.

- Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.

- Roxana Munteanu, Drept european – Evoluţie - Instituţii - Ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.

- Adrian Năstase, „România şi Noua Arhitectură Mondială”, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1996.

- Andrei Popescu, „Dreptul Internaţional al Muncii”, Holding Reporter, Bucureşti, 1998.

- Andrei Popescu, Ion Jinga, „Organizaţii Europene şi Euroatlantice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept Internaţional Public”, Casa de editură şi presă „Şansa SRL”, Bucureşti, 1997.

- Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, „Introducere în realităţile europene”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

- Nicolae Purdă, „Protecţia Drepturilor Omului – Mecanisme interne şi internaţionale” , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

- Nicolae Sută, „Integrarea Economică Europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

- Ovidiu Ţinca, Drept Comunitar general, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1999.

 

B. LITERATURĂ STRĂINĂ.

- Thomas Buergenthal, Renate Weber, „Dreptul Internaţional al Drepturilor Omului”, Editura All, Bucureşti, 1996.

- Alan S. Milward, „The Reconstruction Of Western Europe 1945-1951”, London, 1984.

- Miriam Camps, „Britain and the Union Community 1955-1963”, Oxford: Oxford University Press.

- Aristotel, „Politica”, Editura Naţională, Bucureşti, 1924.

- Jean Charpentier, „Institutions internationales”, Ed. Dalloz, 1991.

- Bertrand Commelin, „Europa economică – UEM, Piaţa comună, Politici comune”, Institutul European, Iaşi, 1998.

- J. Monnet, „Mémoires”, Paris, 1976

- Ernst Haas, „The Uniting of Europe”, London, 1958.

- Edward Furdson, „The European Defence Community: A History”, London, 1980.

- Maurice Lagrange, „L’Europe Institutionelle: Réflexion d’un témoin”, Revue du Marche Commun, June, 1971.

- Loukas Tsoukalis, „Noua Economie Europeană”, Editura Arc, Chişinău, 2000.

- Georgio del Vechio, „Diritto naturale e unità europea, Roma, 1959.

- Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană – trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Uniunea Europeana sub impactul tratatelor modificatoare
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2001
Numar de pagini: 108
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker