Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Lipsirea de libertate in mod ilegal

Descriere

Dreptul la libertate este un drept fundamental al persoanei, care presupune, înainte de toate, posibilitatea acesteia de a se deplasa şi de a acţiona raportat la propria sa voinţă, ceea ce constituie o condiţie absolut necesară manifestării sale active în relaţiile din cadrul societăţii.

Privarea unei persoane de această posibilitate precum şi împiedicarea ei de a se deplasa şi acţiona în conformitate cu voinţa sa şi interesele ocrotite de lege, constituie o faptă care prezintă pericol social, incriminată sub denumirea „Lipsirea de libertate în mod ilegal” şi constă, potrivit art. 190 alin. 1 C. pen.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

LIPSIREA DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL
CUPRINS


CAPITOLUL 1: EXPLICATII SI NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INFRACTIUNILE CONTRA LIBERTATII PERSOANEI
§ 1.1. LIBERTATEA PERSOANEI UMANE ÎN DOCUMENTE INTERNE SI INTERNATIONALE
§ 1.2. LIBERTATEA PERSOANEI SI INFRACTIUNILE CONTRA LIBERTATII PERSOANEI ÎN ALTE SISTEME DE DREPT.
§ 1.3. ASPECTE COMUNE PRIVIND INFRACTIUNILE CONTRA LIBERTATII PERSOANEI.


CAPITOLUL 2: CONTINUTUL LEGAL AL INFRACTIUNII DE LIPSIRE DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL
2.1. SEDIUL LEGAL SI CARACTERIZAREA DE ANSAMBLU A INFRACTIUNII DE LIPSIRE DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL.
2.2. ANALIZA TEXTULUI INCRIMINATOR


CAPITOLUL 3: CONDITII PREEXISTENTE ÎN CADRUL INFRACTIUNII DE LIPSIRE DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL
3.1. OBIECTUL INFRACTIUNII
    3.1.1. Obiectul juridic.
    3.1.2. Obiectul material
3.2. SUBIECTII INFRACTIUNII


CAPITOLUL 4: STRUCTURA SI CONTINUTUL JURIDIC AL INFRACTIUNII DE LIPSIRE DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL
4.1. LATURA OBIECTIVA
    4.1.1 Elementul material
    4.1.2. Urmarea imediata
    4.1.3. Legatura de cauzalitate
4.2. LATURA SUBIECTIVA


CAPITOLUL 5: FORME, MODALITATI, SANCTIUNI
5.1. FORMELE INFRACTIUNII
5.2. MODALITATI
5.3. SANCTIUNI
5.4. ASPECTE DE ORDIN PROCESUAL PRIVIND INFRACTIUNEA DE LIPSIRE DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL


CAPITOLUL 6: ANALIZA INFRACTIUNII DE LIPSIRE DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL POTRIVIT NOULUI COD PENAL ROMÂN
6.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND NOUL COD PENAL ROMÂN
6.2. REGLEMENTAREA INFRACTIUNII DE LIPSIRE DE LIBERTATE.


CAPITOLUL 7: EXTRASE DIN PRACTICA JUDICIARA
7.1. PRACTICA INSTANTELOR ROMÂNE
7.2. JURISPRUDENTA C.E.D.O.


CAPITOLUL 8: CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE


 Constitutia României din anul 2003 în forma republicata a Constitutiei
României din 1991, cu actualizarea denumirilor si renumerotarea articolelor,
revizuita prin Legea nr. 429/2003, aprobata prin Referendumul national din
18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotarârea Curtii Constitutionale nr. 3
din 22 octombrie 2003. Textul Constitutiei din anul 2003 a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 Codul penal
 Codul de procedura penala
 Codul penal al României, Editie noua, Legea nr. 297 din 28/06/2004,
privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, Editura Morosan & Nicora M, Bucuresti, 2004.
 Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea si completarea Codului
de procedura penala si a unor legi speciale, publicata în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 468 din 1 iulie 2003.
 Ordonanta de urgenta nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor
dispozitii din Codul de procedura penala, publicata în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 502 din 11 iulie 2003
 Codul penal, Codul de procedura penala, Legi speciale cu dispozitii
speciale, Editura Argessis Print, Bucuresti, 2002;
 Boroi Alexandru, Nistoreanu Gheorghe, „Drept penal. Partea speciala”,
Editura All Beck, Bucuresti, 2005.
 Buergenthal Thomas, Weber Renate, „Dreptul international al drepturilor
omului”, Editura ALL, Bucuresti, 1996.
 Coman Florian, Purda Nicolae, „Protectia juridica a drepturilor omului”,
Editura Era, Bucuresti, 1999.
 Diaconescu Gh., „Infractiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print,
Bucuresti, 1997.
 Dianu Tiberiu, „Loviturile sau vatamarile cauzatoare de moarte”, Editura
Lumina Lex, Bucuresti, 1996.
 Dobrinoiu Vasile, „Drept penal. Partea speciala”, Vol. I – „Teorie si
practica”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000, 2003
 Dongoroz Vintila, „Drept penal”, Bucuresti, 1932.
 Dongoroz Vintila, „Drept penal”, Tirajul, Bucuresti, 1939.
 Dongoroz Vintila, Darânga Gheorghe, Kahane Siegfried, Lucinescu
Dumitru, Nemes Aurel, Popovici Mihai, Sârbulescu Petre, Stoican Vasile,
„Noul Cod penal si Codul penal anterior, prezentare comparativa”, Editura
Politica, Bucuresti, 1968.
 Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stanoiu
R., Rosca V., „Explicatii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea
speciala, Editura Academiei, Bucuresti, 1971.
 Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stanoiu
R., Rosca V., „Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala - partea
generala”, Editura Academiei, 1975.
 Duculescu Victor, „Protectia juridica a drepturilor omului - mijloace interne
si internationale”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.
 Gheorghiu-Bradet Ion, „Drept penal român – partea speciala”, vol. I, Editura
Europa Nova, Bucuresti, 1994.
 Loghin Octavian, Filipas Avram, „Drept penal român. Partea speciala”,
Casa de editura si presa „Sansa” SRL, Bucuresti, 1992.
 Loghin Octavian, Toader Tudorel, „Drept penal român, partea speciala”,
Editura Sansa S.R.L., Bucuresti, 1997.
 Mateut Gh., Blag M., „Unele probleme privind distinctia dintre tentativa de
omor si vatamare corporala grava prin punerea în primejdie a vietii
persoanei” în „Dreptul”, nr. 10-11/1993.
 Mazilu Dumitru, „Drepturile omului – concept, exigente si relatii
contemporane ”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 Micu Doina, „Garantarea drepturilor omului”, Editura ALL Back,
Bucuresti, 1998.
 Mitrache C., „Drept penal român – partea generala”, Editia a III-a revazuta
si adaugita, Casa de editura si presa „Sansa S.R.L.”, Bucuresti, 1997.
 Mitrofan Nicolae, Zdrenghea Voicu, Butoi Tudorel, „Psihologie judiciara”,
Casa de editura si presa „Sansa” S.R.L., Bucuresti, 1994.
 Moroianu-Zlatescu Irina, „Drepturile omului”, Editura André, Bucuresti,
1993.
 Nistorenu Gheorghe, Dobrinoiu Vasile, Boroi Alexandru, Pascu Ilie, Molnar
Ioan, Lazar Valerica, „Drept penal – partea speciala”, Editura Europa Nova,
Bucuresti, 1999.
 Oroveanu-Hantiu A., „Drept penal special – Infractiuni contra vietii,
integritatii corporale si sanatatii persoanei”, Vol. I, Editura SITECH –
Craiova, 1998.
 Predescu Ovidiu, „Conventia Europeana a Drepturilor Omului – Implicatiile
ei asupra dreptului penal român”, Editura Lumina Lex, 1998.
 Radulescu M. Sorin, „Sociologia violentei (intra)familiale – victime si
agresori în familie”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001.
 Ratescu G.C., Ionescu-Dolj I., Perieteanu Gr. I., Dongoroz V., Aznavorian
H., Pop Traian, Papadopolu I. Mihail, Pavelescu N., „Codul penal Carol al
II-lea adnotat”, vol. III, partea speciala, Editura Librariei SOCEC & Co.,
S.A., Bucuresti, 1937.
 Scripcaru Gh., Terbancea M., „Patologie medico-legala”, Editura Didactica
si Pedagogica, Bucuresti, 1983.
 Sima Constantin, „Codul penal adnotat cu practica judiciara 1969-2000”,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
 Sopon V., Biro L., „Infractiunile de lovire si vatamare a integritatii
corporale pot fi savârsite în mod continuat?” în „Justitia Noua”, nr. 2/1969.
 Stanoiu M. Rodica, Brezeanu O., Dianu T., „Tranzitia si criminalitatea”,
Editura Oscar Print, Bucuresti, 1994.
 Suceava Ion, Viorel Marcu, Constantin Gh., „Omul si drepturile sale”,
Ministerul de Interne, Bucuresti, 1991.
 Vasiliu T., Pavel D., Antoniu G., Lucinescu D., Papadopol V., Ramureanu
V., „Codul penal al R.S.R. comentat si adnotat”, Editura Stiintifica si
enciclopedica, Bucuresti, 1975.
 Volonciu Nicolae, „Tratat de procedura penala – partea generala”, vol. I,
Editura Paideia, Bucuresti, 1996.
 Volonciu Nicolae, „Tratat de procedura penala – partea speciala”, vol. II,
Editura Paideia, Bucuresti, 1996.
 Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucuresti,
2002.
 Carmen Paraschiv, Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, Bucuresti,
2002,
 Adrain Stefan Tulbure, Angela Maria Tatu, Tratat de drept procesual penal,
Editura All Beck, Bucuresti, 2001;
 Vicent Berger, Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, IRDO,
1998
 N. Iliescu, Libertatea persoanei în lumina dispozitiilor din Codul de
procedura penala, în SCJ, nr. 3, din 1971.
 G. Antoniu, Reforma penala si principiile fundamentale ale dreptului penal
român, în R.D.P. nr. 3/1996.
 Ioan Vida, Drepturile omului în reglementari internationale, Editura Lumina
Lex, Bucuresti, 1999.
 ABC-ul drepturilor omului, SIRDO, Bucuresti, 1993.
 Ovidiu Predescu, Conventia europeana a drepturilor omului. Implicatiile ei
asupra dreptului penal român, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.
 Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practica judiciara
penala pe anul 1998”, Editura All Beck, Bucuresti, 1999.
 Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practica judiciara
penala pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucuresti, 1996.
 Gh. Nistoreanu si colectiv, „Manual de Drept Procesual Penal”, Editura
Europa Nova, Bucuresti, 1999;
 George Antoniu, Nicolae Volonciu, Ion Neagu, Valeriu Stoica, Dana
Popescu, Vasile Papadopol, „Practica judiciara penala”, Vol. IV, Editura
Academiei Române, Bucuresti, 1993.
 M. Boar, „Repararea baneasca a daunelor morale în dreptul unor state vesteuropene”,
în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 8/1996;
 C. Turianu, „Raspunderea civila pentru daune morale”, în Revista Dreptul,
Anul IV, Seria a III-a, nr. 4/1993;
 M. Boar, „Metode si criterii de evaluare a despagubirilor banesti pentru
daune morale”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 10/1996;
 Augustin Ungureanu, „Curtea de Apel Bacau. Jurisprudenta penala pe anul
1997”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998;
 Vasile Papadopol, „Curtea de Apel Bucuresti. Culegere de practica judiciara
pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucuresti, 1998.
 Vasile Papadopol, Mihai Popovici, „Repertoriu alfabetic de practica
judiciara în materie penala pe anii 1969-1975”, Editura Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1977.
 Revista de Drept Penal (2003).
 Revista de Drept Penal (2004).

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Lipsirea de libertate in mod ilegal
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 70
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Lipsirea de libertate in mod ilegal

Lipsirea de libertate in mod ilegal

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker