Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raspunderea penala pentru actele abuzive de concurenta prevazute in Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

Descriere

Pe parcursul studiului de faţă am avut în vedere o prezentare exhaustivă a fenomenului de concurenţă neloială, cu privire specială asupra instituţiei răspunderii penale pentru actele abuzive de concurenţă prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale.

Structurat pe parcursul a patru capitole, studiul aduce în analiză noţiunea concurenţei neloiale, evoluţia reglementărilor în materie pe plan intern şi internaţional, precum şi analiza juridică a infracţiunii de concurenţă neloială potrivit art. 301 din Codul penal şi conform art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

PLANUL LUCRARII
Raspunderea penala pentru actele abuzive de concurenta prevazute
în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale


Introducere


Capitolul I: Consideratii generale privind concurenta ca fenomen economic si comercial
I.1.Analiza conceptului de concurenta
I.2.Conceptul de concurenta în sens general
I.3.Conceptul specific al concurentei economice si comerciale


Capitolul II: Evolutia reglementarilor cu privire la concurenta comerciala pe plan international si în România
II.1. Tratate si conventii internationale prin care sunt tratate si probleme referitoare la concurenta
    II.1.1. Reglementari cu privire la concurenta comerciala în Conventia Uniunii de la Paris pentru protectia proprietatii industriale
    II.1.2. Rolul Acordului General pentru Tarife si Comert si al Organizatiei Mondiale a Comertului în reglementarea concurentei economice si comerciale pe plan international
    II.1.3. Principalele reglementari europene în domeniul concurentei
II.2. Evolutia reglementarilor privind concurenta în România
    II.2.1. Legislatia adoptata în România cu privire la concurenta economica comerciala pâna în anul 1990
II.2.2.Reglementarile adoptate în România cu privire la concurenta economica comerciala dupa anul 1990


Capitolul III: Raspunderea penala pentru actele abuzive de concurenta prevazute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea
concurentei neloiale

III.1. Analiza infractiunii de concurenta neloiala prevazuta în art. 301 din Codul penal
III.2. Analiza infractiunilor prevazute în art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
III.3. Aspecte procesual-penale cu privire la infractiunile de concurenta neloiala din domeniul comercial


Capitolul IV: Analiza comparativa a fenomenului de concurenta neloiala cu legislatia franceza


- Concluzii

Bibliografie


 Valerica Lazar, “Drept penal. Partea speciala. Infractiuni prevazute
în Codul penal român în vigoare, cu modificarile si completarile la
zi”, Editura Universitara, Bucuresti, 2006.
 Valerica Lazar, Ilie Pascu, Drept penal. Partea speciala, Editura
Lumina Lex, 2004
 Ioana Vasiu, Drept penal. Partea speciala, Editura Albastra, Cluj
Napoca, 2006
 Alexandru Boroi, “Drept penal. Partea speciala” (conform Legii nr.
278/2006), Editura All Beck, Bucuresti, 2006.
 C. Voicu, Al. Boroi, Fl. Sandu, I. Molnar, M Gorunescu, S.
Corlateanu, Dreptul penal al afacerilor, Editia 3, Ed. C.H.Beck,
Bucuresti, 2006
 Yolanda Emisecu: Concurenta neleala. Drept român si comparat;
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1993
 Octavian Capatâna, Dreptul concurentei comerciale. Partea generala,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998
 Octavian Capatîna, Dreptul concurentei comerciale. Concurenta
neloiala pe piata interna si internationala, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 1996,
 Emilia Mihai, „Dreptul concurentei”, Editura All Beck, Bucuresti,
2006
 Emilia Mihai, „Concurenta economica: libertate si constrângere
juridica”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004.
 Emilia Mihai, Dreptul concurentei: drept comunitar si drept
românesc, Editura Mirton, Timisoara, 2001.
 T. Prescure, Curs de dreptul concurentei comerciale, Editura Rosetti,
Bucuresti, 2004
 Gabriel Boroi, Dreptul concurentei (note de curs), Institutul de drept
si relatii internationale „Nicolae Titulescu”, Bucuresti, 1996
 Cristina Butacu, Legislatia concurentei: Comentarii si explicatii,
Editura All Beck, Bucuresti, 2005
 Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept penal român. Partea
speciala, Casa de Editura si presa „SANSA,, SRL, Bucuresti, 1994
 Theodor Mrejeru, Dumitru Andreiu Petre Florescu, „Regimul juridic
al concurentei. Doctrina. Jurisprudenta”, Editura All Beck,
Bucuresti, 2003
 Octavian Capatâna, Notiunea concurentei comerciale, în Revista de
drept comercial nr. 1/1992
 Catalin Paraschiv, „Infractiunea de concurenta neloiala”, în Revista
Dreptul nr. 3/1997
 G. Potrivitu, „Observatii în legatura cu reglementarea infractiunilor
de concurenta neloiala” în Revista Dreptul nr. 5/1998
 A. Ungureanu, A. Ciopraga, „Dispozitii penale din legi speciale
române” Vol. II, Editura Lex, Bucuresti, 1996
 Corneliu Turianu, „Observatii în legatura cu reglementarea
infractiunilor de concurenta neloiala”, în Revista Dreptul nr. 5/1998‚
 C. Voicu, Al. Boroi, Fl. Sandu, I. Molnar, M Gorunescu, S.
Corlateanu, Dreptul penal al afacerilor, editia 3, Editura C.H. Beck,
Bucuresti, 2006
 Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul
Juridic, Bucuresti, 2006
 Codul penal român cu modificarile si compeltarile ulterioare
 Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei
neloiale, publicata în Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie 1991;
 Legea nr. 298 din 7 iunie 2001 pentru modificarea si completarea
Legii nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, publicata
în Monitorul Oficial nr. 313 din 12 iunie 2001.
 Legea nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor
incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si
armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 899 din 28
decembrie 2007
 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului
privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piata
interna fata de consumatori si de modificare a Directivei
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE si
2002/65/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si a
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European si al
Consiliului

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Raspunderea penala pentru actele abuzive de concurenta prevazute in Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 73
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker