Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Tentativa

Descriere

Multe acţiuni infracţionale nu sunt duse până la capăt şi nu ajung a fi infracţiuni consumate; ele rămân în forma tentativei. Spre exemplu: un spion reuşeşte să ajungă la biroul în care se găsesc actele secrete, însă nu le poate sustrage pentru că, mai înainte, acestea au fost mutate într-un alt birou; sau, o persoană îşi propune să lovească o altă persoană, dar în acest moment intervine o a treia persoana care îi imobilizează mâna. Toate acestea sunt fapte de încercare a săvârşirii unei infracţiuni şi anume tentative de infracţiuni.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

CUPRINS - TENTATIVA


CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE PRIVIND FORMELE TENTATIVEI
SECTIUNEA I: NOTIUNI
SECTIUNEA A II-A: TENTATIVA SI FAZELE DESFASURARII MANIFESTARII EXTERIOARE
SECTIUNEA A III-A: TENTATIVA CA FORMA A INFRACTIUNII
SECTIUNEA A IV-A: REFERINTE ISTORICE
    § 4 1. Consideratii introductive
    § 4.2. Tentativa în vechiul drept roman
    § 4.3. Tentativa în dreptul german
    § 4.4. Tentativa în dreptul canonic
    § 4.5. Tentativa în dreptul italic
    § 4.6. Tentativa în dreptul francez
    § 4.7. Tentativa în vechiul drept englez
    § 4.8. Tentativa în vechiul drept românesc
    § 4.9. Institutia tentativei în legislatia româna


CAPITOLUL II: ACTELE PREGATITOARE
SECTIUNEA I: CONCEPT
SECTIUNEA A II-A: DELIMITAREA ACTELOR DE PREGATIRE DE CELE DE EXECUTARE
    § 2.1. Criteriul subiectiv
    § 2.2. Criteriul obiectiv
    § 2.3. Criteriul formal
SECTIUNEA A III-A: TRATAMENTUL ACTELOR PREGATITOARE
    § 3.1. Conceptia obiectiva
    § 3.2. Conceptia incriminarii limitate a actelor premergatoare
    § 3.3. Conceptia incriminarii nelimitate a actelor premergatoare


CAPITOLUL III: ACTELE DE EXECUTARE
SECTIUNEA I: CONCEPT
SECTIUNEA A II-A: CONDITII GENERALE ALE TENTATIVEI
    § 2.1. Consideratii introductive
    § 2.2. Intentia de a savârsi infractiunea
    § 2.3. Punerea în executare a actiunii
    § 2.4. Executarea sa fi fost întrerupta sau sa nu-si fi produs rezultatul
SECTIUNEA A III-A: CONDITII SPECIALE ALE DIFERITELOR MODALITATI ALE TENTATIVEI
    § 3.1. Tentativa întrerupta
    § 3.2. Tentativa perfecta (terminata)
    § 3.3. Tentativa improprie
             a. Tentativa relativ improprie
             b. Tentativa absolut improprie
             c. Fapta putativa
SECTIUNEA A IV-A: SITUATII ÎN CARE NU EXISTA TENTATIVA
   § 4.1. Consideratii introductive
            a. Cauze de ordin material
            b. Cauze subiective, datorita carora nu poate exista tentativa
SECTIUNEA A V-A: TRATAMENTUL TENTATIVEI


CAPITOLUL IV: DESISTAREA SI ÎMPIEDICAREA PRODUCERII REZULTATULUI
SECTIUNEA I: CONCEPT
SECTIUNEA A II-A: CONDITIILE DESISTARII SI ALE ÎMPIEDICARII REZULTATULUI
    § 2.1. Conditiile desistarii
    § 2.2. Conditiile împiedicarii producerii rezultatului
SECTIUNEA A III-A: TRATAMENTUL DESISTARII VOLUNTARE SI ÎMPIEDICARII PRODUCERII REZULTATULUI


CAPITOLUL VI: TENTATIVA IN CAZURI SPECIALE
SECTIUNEA I: TENTATIVA SI PARTICIPATIA
SECTIUNEA A II-A: TENTATIVA ÎN CAZUL DIFERITELOR FORME DE INFRACTIUNI


CAPITOLUL VII: CONSIDERATII FINALE SI PROPUNERI DE LEGE FERENDA


B I B L I O G R A F I E

BIBLIOGRAFIE


I. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII.

 George Antoniu, C, Bulai, A. Filipas, „Practica judiciara penala, Partea
generala”, vol. I, 1988
 George Antoniu, „Tentativa”, Editura Tempus, Bucuresti 1995
 Mircea Basarab, „Drept penal. Partea generala.”, vol. I, Editura Fundatiei, Iasi,
1992
 P. Bouzat, J. Pinatel, „Traite de droit penal et de criminologie”, Ed. a II-a,
Tome I, Editura Dalloz, Paris, 1970.
 Constantin Bulai, „Drept penal român, Partea generala”, vol. l, 1992.
 Nicolae Buzea, „Infractiunea penala si culpabilitatea”, Alba-Iulia, 1944.
 Lombois Lude, „Drept penal general” Hachett, Paris, 1996
 I. Coomentaries, „Model penal Code and Commnetaries”, Patti I/2,
Philadelphia, P.A., The American law Institute, 1985
 Stefan Danes, „Drept penal general”, vol. l, Bucuresti 1994
 Stefan Danes, Vasile Papadopol, „Individualizarea judiciara a pedepselor”,
Bucuresti 1985
 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stanoiu,
„Explicatii teoretice ale Codului penal român”, Editura Academiei, Bucuresti,
1969
 Vintila Dongoroz, Drept penal, Bucuresti, 1939.
 Vintila Dongoroz si colab., „Noul cod de procedura penala si Codul de
procedura penala anterior, prezentare comparativa”, Editura Politica,
Bucuresti, 1969.
 Octavian Loghin, Avram Filipas, „Dreptul penal român. Partea generala”,
Editura Sansa, Bucuresti, 1992.
 Vincenzo Manzini, „Trattato di diritto penale italiano”, Volume primo, Torino, 1933.
 Constantin Mitrache, „Drept penal român. Partea generala.”, Editie a III-a
revazuta si adaugata, Casa de Editura si Presa „Sansa S.R.L.”, Bucuresti, 1997
 Ion Oancea, „Drept penal. Partea generala.”, Editura didactica si Pedagogica,
Bucuresti, 1971.
 Vasile Papadopol, Doru Pavel, „Formele unitatii infractionale în dreptul penal
român”, Casa de Editura si Presa „Sansa” S.R.L., Bucuresti, 1992.
 Jean Claude Soyer, „Drept penal si procedura penala” Libraire Generale de droit
et de jurisprudence, Paris, 1994
 G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, „Droit Penal General” 15-eme Edition, Dalloz,
Paris, 1995.
 Ion Tanoviceanu, „Curs de drept penal”, Atelierele Grafice Socec & Co,
Bucuresti, 1912.
 Augustin Ungureanu, „Drept penal român. Partea generala”, Editura Lumina
Lex, Bucuresti, 1995.


II. REVISTE DE SPECIALITATE
 Revista Dreptul nr. 9-12/1990.
 Revista Dreptul nr. 12/1994.
 Revista Dreptul nr. 4/1997
 Revista Dreptul nr. 6/1999
 Revista de Drept Penal nr. 4/1995.
 Revista de Drept Penal nr. 2/1997
 Revista de Drept Penal nr. 4/1997.
 Revista de Drept Penal nr. 11/1997
 Revista de Drept penal nr. 2/1998
 Revista de Drept Penal nr. 3/1999.
 Revista de Drept Penal nr. 1/2000
 Revista de Drept Penal nr. 3/2000.
 Revista de Drept Penal nr. 1/2002.
 Revista Româna de Drept nr. 11/1968
 Revista Româna de Drept nr. 1/1969
 Revista Româna de Drept nr. 4/1969
 Revista Româna de Drept nr. l/1970.
 Revista Româna de Drept 12/1970
 Revista Româna de Drept nr. 3/1971
 Revista Româna de Drept nr. 4/1971
 Revista Româna de Drept nr. 12/1971
 Revista Româna de Drept nr. 4/1973
 Revista Româna de Drept nr. 3/1975.
 Revista Româna de Drept nr. 2/1977
 Revista Româna de Drept nr. 2/1979.
 Revista Româna de Drept nr. 7 din 1981
 Revista Româna de Drept nr. 9 din 1984
 Revista Româna de Drept nr. 3 din 1989
 Repertoriu de practica judiciara în materie penala pe anii 1976-1980
 Culegere de Decizii pe anul 1990
 Sinteza practicii judiciare a Curtii de Apel Galati pe anul 1995.


III. STUDII SI ARTICOLE DE SPECIALITATE
 G. Antoniu, „Consideratii asupra unor institutii de drept penal general:
Desesizarea voluntara, Participatia, Infractiunea continuata, Confiscarea
speciala”, în Revista Româna de Drept nr. 11/1968
 G. Antoniu, „Unitatea de infractiuni. Contributii”, în Revista de Drept Penal nr.
3/1999.
 C-tin. Butiuc, „Tentativa în cazul infractiunilor complexe”, în Revista de Drept
Penal nr. 2/1997.
 Radu Chirita, „Tentativa la infractiunile complexe praeterintentionate”, în
Revista de Drept penal nr. 1/2000
 Mihai A. Cocaina, Aurica Cocaina, „Tentativa. Infractiunea autonoma”, în
Revista de Drept Penal nr. 3/2000.
 Ramiro Virgil Mancas, „Reflectii asupra faptului putativ”, în Revista de Drept
Penal nr. 4/1997.
 Manea Tamara, „Tentativa improprie”, în Revista de Drept Penal nr. 1/2002.
 Vasile Papadopol, „Tentativa în reglementarea noului Cod penal”, în Revista
Româna de Drept nr. 4/1969.
 Vasile Papadopol, „Contributii la studiul infractiunii colective”, Revista
Româna de Drept nr. 9 din 1984
 Gavril Paraschiv, „Unitatea si pluralitatea de infractiuni”, în Revista de Drept
Penal nr. 4/1995.
 Adrian Stefan Tulbure, „Actele premergatoare”, în Revista de Drept Penal nr.
2/1998.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Tentativa
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 81
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Tentativa

Tentativa

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker