Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Dialogul social

Descriere

Descentralizarea economică şi introducerea prin lege a negocierii colective în relaţiile de muncă determină consecinţa directă şi imediată a necesităţii şi permanentizării dialogului social între cei implicaţi în aceste relaţii, a instituirii unor organisme specializate având această menire.

Participă la acest dialog, evident, salariaţii, pe de o parte, reprezentaţi, ca regulă de sindicate şi organizaţiile patronale, pe de altă parte.

Importanţa dialogului social este deosebită; el constituie o modalitate concretă de exercitare a democraţiei economice şi sociale.

Dialogul social se realizează într-o pluralitate de forme: informare, consultare, negociere, gestiune paritară a fondurilor de asigurări sociale etc.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 400.00
Cantitate:

- Dialogul social -

C u p r i n s

 

Capitolul 1: Consideratii generale privind dialogul social

1.1. Notiunea si elementele particulare ale dialogului social în dreptul intern

1.2. Cadrul nomativ în materie

1.3. Necesitatea si importanta dialogului social

1.4. Cooperarea si tripartismul ca instrrument al dialogului social

 

Capitolul 2: Patronatele si rolul acestora în cadrul relatiilor de munca si în asigurarea dialogului social

2.1. Notiunea de patron si patronate

2.2. Rolul patronatelor în cadrul relatiilor de munca

2.3. Constituirea, orrganizarea si functionarea patronatelor potrivit reglementarilor actuale

2.4. Organizatii patronale europene si internationale 

     2.4.1. Tipurii de orrganiizattiiii pattrronale îîn Eurropa 

     2.4.2. Organizatia internationala a patronatului

 

Capitolul 3: Rolul sindicatelor si reprezentantilor salariatilor în asigurarea dialogului social

3.1. Organizarea sindicatelor în România

3.2  Definitia si caracteristicile sindicatelor

3.3. Libertatea sindicala

3.4. Dreptul de asociere

3.5. Constituirea, orrganizarea si functionarea sindicatelor

3.6. Forme de asociere a sindicatelor

3.7. Reprezentantii salariatilor

 

Capitolul 4: Organisme cu atributii în domeniul facilitarii dialogului social

4.1. Consiliul Economic si Social

4.2. Comisiile consultative de dialog social

4.3. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

4.4. Comisia Nationala de promovarre a ocuparii fortei de munca

4.5. Consiliul National de Formare a Adultilor

4.6. Alte organisme care faciliteaza dialogul social

 

Capitolul 5: Reglementari Internationale privind dialogul social

5.1. Reglementari ale Organizatiei Internationale a Muncii (O.I.M.)

5.2. Reglementari ale Uniunii Eurropene

 

Capitolul 6: Concluzii finale

Bibliografie

 

BIBLIOGRAFIE

 

- Alexandru Athanasiu, „Drept social comparat. Negocierea colectiva în tarile occidentale si în România”, Universitatea Bucuresti, 1992.

- Alexandru Athanasiu, Luminita Dima, „Dreptul muncii”, Editura All Beck, Bucuresti, 2005.

- Serban Beligradeanu, „Impactul Legii nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social asupra legislatiei muncii”, în „Dreptul" nr. 8/1997.

- Serban Beligradeanu, „Exista incompatibilitate între durata nedeterminata a contractului individual de munca si durata determinata a contractelor colective de munca ?”‚ în „Dreptul” nr. 4/1992.

- Serban Beligradeanu, „Legislatia muncii comentata”, vol. 2/2000, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

- Serban Beligradeanu, „Legislatia muncii, comentata”, vol. 4/1992, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1992.

- Gheorghe Brehoi, Andrei Popescu, „Conflictul colectiv de munca si greva”, Editura Forum, Bucuresti, 1991.

- Septimiu Chelcea, „Sociologia opiniei publice”, SNSPA, Bucuresti, 2000.

- Petre Constantin, „Liderii sindicali – promotori ai democratiei sau uneltele haosului”, în România Libera din 25 ianuarie 1992.

- Valerica Dabu, „Dreptul comunicarii sociale”, Editura SNSPA, Bucuresti, 2005.

- Eugen Delcea, Guvernul cedeaza presiunii mineresti, în „Adevarul” din 5 august 1994.

- Irina Dimiu, Constantin Moraru „Da, sindicatele fac politica!” în ‚Adevarul” din 1 august 1992.

- Traian Dobre, “Sindicatele, pasi spre arena politica”, în „România libera” din 10 ianuarie 1992.

- Emilian Dobrescu, „Sociologia comunicarii”, Editura Vistor, Bucuresti, 1998.

- Smaranda Dobrescu, Mihai Seitan, „Codul muncii cu toate modificarile pâna la 15 august 2005”, Editura Juridica, Bucuresti, 2005.

- Valer Dorneanu, „Introducere în dreptul muncii. Dreptul colectiv al muncii”, Editura Fundatiei „România de mâine”, Bucuresti, 2000.

- Valer Dorneanu, „Dialogul social”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2006.

- Valer Dorneanu, Gheorghe Badica, Dreptul muncii, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002.

- Sanda Ghimpu, Alexandru Ticlea, „Dreptul muncii”, Editura AII Beck, Bucuresti, 2001.

- Alexandru Grigoriev, E necesara o polarizare a miscarii sindicale, în România libera” din 22 noiembrie 1994

- Dan Lupascu, „Culegerea de practica juridica a Tribunalului Bucuresti 993-1997, Editura ALL Beck, Bucuresti, 1998.

- Gérard Lyon-Caen, Jean Pélissier, Alain Supiot, „Droit du travail”, Dalloz, Paris, 1998.

-Constantin Moraru, Sindicatele nealiniate s-au plasat în afara jocurilor politice, în “Adevarul” din 7 septembrie 1994

- Ovidiu Nahoi, Intrarea în politica a folosit pâna acum, numai liderilor sindicali, în „Adevarul” din 2 noiembrie 1999.

- Andrei Popescu, „Reglementari ale relatiilor de munca. Practica europeana”, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 1998.

- Andrei Popescu, “Dreptul international al muncii”, Editura Holding Reporter, Bucuresti, 1998.

- Andrei Popescu, „Dreptul international al muncii”, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006.

- Wilbur Schram, „Process and Effects of Mass Communication”, 1995.

- Constantin Schifirnet, „Sociologie”, Editura comunicare.ro, Bucuresti, 2005.

- Constantin Statescu, Corneliu Bârsan, „Drept civil. Teoria generala a obligatiilor”, Editura ALL, Bucuresti, 1997.

- Ion Traian Stefanescu, „Dreptul colectiv al muncii”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.

- Ion Traian Stefanescu, „Dreptul muncii”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

- Ion Traian Stefanescu, „Tratat de dreptul muncii”, vol. l, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.

- Ion Traian Stefanescu, „Modificarile Codului Muncii comentate”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2005.

- Bogdan Teodorescu, Dorina Gutu, Radu Enache, „Marketing politic”, SNSPA, Bucuresti, 2005.

- Vasile Tran, Irina Stanciugelu, „Teoria comunicarii”, Editura „comunicare.ro”, Bucuresti, 2003.

- Alexandru Ticlea, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2006.

- Alexandru Ticlea, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007.

- Alexandru Ticlea, Constantin Tufan, „Dreptul muncii”, Editura Global Lex, Bucuresti, 2001.

- Alexandru Ticlea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara Tichindelean, Ovidiu Tinca, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004.

- Ovidiu Tinca, „Drept social comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002.

- Florica Vasiliu, „Sindicate si sindicalisti. O analiza sociologica a reconstructiei sindicalismului în România”, Editura Universitatii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2000.

- Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. Reglementari interne si comunitare”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.

- P. Zara, „Organizatia Internationala a Patronatului”, în „Raporturi de Munca”, nr. 4/1997.

-Constitutia României, republicata în 2003.

-  Legea nr. 130/1996, privind contractul colectiv de munca, republicata în Monitorul Oficial nr. 184 din 19 mai 1998.

-  Lege nr. 356 din 10 iulie 2001, legea patronatelor, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 380 din 12 iulie 2001.

- Legea nr. 54 din 24 ianuarie 2003 - Legea sindicatelor, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 5 februarie 2003.

-  Noul Cod al muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, publicata în Monitorul Oficial nr. 72 din 5 februarie 2003. Noul cod la muncii este în vigoare de la 01 martie 2003.

-  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 65 din 29 iulie 2005, privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii;

-  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 55/2006, privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii;

-  Contractului colectiv de munca unic la nivel national pe anul 2007-2010, încheiat conform art. 10 si 11 din Legea nr. 130/1996, republicata, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 2895 din 29 noiembrie
2006.

- „Dictionarului explicativ al limbii române”, Editura Universul Enciclopedic, Bucuresti, 1998.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Dialogul social
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 113
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Dialogul social

Dialogul social

Pretul nostru: Lei (Ron) 400.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker