Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Piata muncii si somajul

Descriere

Actele normative adoptate în ultimii ani au introdus conceptul de măsuri active de combatere a şomajului. Problema şomajului tinde să se cronicizeze, fenomen agravat şi de întârzierea procesului relansare economică.

Rata şomajului în România atinge un nivel de aproximativ 8-9% (în unele judeţe depăşind 15%).

Trebuie reţinut, totodată, că statisticile oficiale nu cuprind şomerii neindemnizaţi ca urmare a expirării termenelor legale de plată a drepturilor băneşti cuvenite.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

PLANUL LUCRĂRII
- „PIAŢA MUNCII ŞI ŞOMAJUL” -


CAPITOLUL 1: PIAŢA MUNCII
1.1. NOŢIUNEA DE PIAŢĂ A MUNCII ŞI ASPECTE CARACTERISTICE
1.2. NECESITATEA INTERVENŢIEI STATULUI PE PIAŢA MUNCII
1.3 INDICATORI STATISTICI PRIVIND PIAŢA MUNCII
1.4. CEREREA ŞI OFERTA DE MUNCĂ
1.5. PREŢUL FACTORULUI DE MUNCĂ - SALARIUL
    1.5.1. Noţiune şi caracteristici
    1.5.2. Forme de salarizare
    1.5.3. Sistemul de salarizare în dreptul muncii


CAPITOLUL 2: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ŞOMAJUL
2.1. ŞOMAJUL – FENOMEN SOCIAL. NOŢIUNE ŞI CARACTERIZARE
2.2. TIPURI DE MANIFESTARE A ŞOMAJULUI


CAPITOLUL 3: MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ A ŞOMERILOR
3.1. CADRUL LEGAL ACTUAL
3.2. DELIMITĂRI CONCEPTUALE
3.3. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞOMAJULUI
3.4. SERVICII OFERITE SOLICITANŢILOR DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN VEDEREA CREŞTERII ŞANSELOR DE OCUPARE
3.5. CLASIFICAREA OCUPAŢIILOR ÎN ROMÂNIA


CAPITOLUL 4: INDEMNIZAŢIA DE ŞOMAJ
4.1. PERSOANELE CARE BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAŢIA DE ŞOMAJ
4.2. PERSOANELE ASIMILATE ŞOMERILOR
4.3. PERSOANELE CARE NU BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ
4.4. CONDIŢII PENTRU NAŞTEREA DREPTULUI LA INDEMNIZAŢIA DE ŞOMAJ
4.5. DATA DE LA CARE SE DOBÂNDEŞTE DREPTUL DE A PRIMI INDEMNIZAŢIA DE ŞOMAJ ŞI CUANTUMUL INDEMNIZAŢIEI DE
ŞOMAJ
4.6. OBLIGAŢIILE PERSOANELOR CARE BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ
4.7. SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA PLĂŢII INDEMNIZAŢIILOR DE ŞOMAJ ACORDATE BENEFICIARILOR


CAPITOLUL 5: SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
5.1. BENEFICIARII SISTEMULUI ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
5.2. ASIGURAŢII OBLIGATORII ŞI ASIGURAŢII FACULTATIV
5.3. BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ


CAPITOLUL 6: CONCLUZII

- BIBLIOGRAFIE -


I. LEGISLAŢIE

 Constituţia României din 2003 - forma republicată a Constituţiei
României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea
articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin
referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin
Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003.
 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj
şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul
Oficial nr. 103/2002;
 Ordonanţa de urgenţă nr. 124 din 2 octombrie 2002 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
publicată în Monitorul Oficial nr. 740 din 10 octombrie 2002, aprobată
prin Legea nr. 4/2003, publicată în Monitorul Oficil nr. 26 din 20
ianuarie 2003
 Legea nr. 107 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr.
338 din 19 aprilie 2004;
 Legea nr. 580 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul
Oficial nr. 1214 din 17 decembrie 2004


II. TRATARE, CURSURI, MONOGRAFII
 V. CORNESCU, GH. CREŢOIU, I. BUCUR, „Economie”, Editura
Actami, Bucureşti, 2001.
 D. CIUCUR, I. GAVRILĂ, C. POPESCU, „Economie. Manual
universitar”, Editura Economică, Bucureşti, 2004.
 N. DOBROTĂ, D. CIUCUR, M. COŞEA, C. ENACHE, I. GAVRILĂ, P.
TĂNASE GHIŢĂ, C. GOGONEAŢĂ, C. POPESCU (coordonatori),
„Economie politică”, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
 R. DORNBUSCH, S. FISCHIER, „Macroeconomia”, Editura Sedona,
Timişoara, 1997;
 ST. DUMITRESCU (coord.) „Economia mondială”, Editura
Independenţa Economică, Brăila, 1998.
 A. GIURGIU, Rolul pârghiilor financiare în economia
românească, Tribuna Economică nr. 3/1993.
 S. SAVA, E. IONESCU, „Economia de piaţă contemporană»,
Institutul Naţional de Cercetări Economice, în “Probleme economice”,
nr. 7/1990, Săptămânal de informare economică.
 VIOREL CORNESCU, PAUL MARINESCU, DORU CURTEANU,
SORIN TOMA, „Management de la teorie la practică”, Editura
Universităţii din Bucureşti, 2004.
 VIOREL CORNESCU, IOAN MIHĂILESCU, SICA STANCIU,
Management general, Editura Actami, Bucureşti, 2001;
 VIOREL CORNESCU, CĂTĂLINA BONCIU, Managementul
resurselor umane, Editura Trei, Bucureşti, 2000.
 OVIDIU NICOLESCU, ION VERBONCU, Management, Editura
economică, Bucureşti, 1999.
 SILVIU CRIŞAN, Management. Elemente fundamentale, Editura
Alma Mater, Sibiu, 2000.
 TUDOR HOBEANU, MARIUS MITRACHE, Management, Editura
Universitaria, Craiova, 2000.
 V. LEFTER, V. MANOLESCU, Managementul resurselor umane,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.
 ION STĂNCIOIU, GHEORGHE MILITARU, Management.
Elemente fundamentale, Editura Teora, Bucureşti, 1999.
 IOAN URSACHI, Management, Editura ASE, Bucureşti, 2001;
 T. ZORLENŢAN, E. BURDUŞ, G. CĂPRĂRESCU, Managementul
organizaţiei, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1995.
 A. MANOLESCU, Managementul resurselor umane, Editura RAI,
Bucureşti, 1998.
 R. MATHIAS ş.a, Managementul resurselor umane, Editura
Economică, Bucureşti, 1997.
 OVIDIU NICOLESCU, EUGEN BURDUŞ, TIBERIU ZORLENŢAN,
GHEORGHIŢA CĂPRĂRESCU, ION VERBONCU, ION COCHINĂ,
Management, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992.
 ŞTEFAN STANCIU, Managementul resurselor umane, SNSPA,
Bucureşti, 2001.
 GABRIELA STĂNCIULESCU, ARMENIA ANDRONICEANU,
„Sisteme comparative de administraţie publică europeană”,
Editura Economică, Bucureşti, 2001.
 MIRELA BUCUREAN, Management general, Editura Universităţii
din Oradea, 2000.
 O. BURDUŞ, „Management comparat”, Editura Economică,
Bucureşti, 2000.
 CARMEN NOVAC, “Evaluarea performanţelor”, Bucureşti, 2004;
 D. HORIA PITARIU, “Managementul resurselor umane -
măsurarea performanţelor profesionale”, Ediţia a II-a, Editura All
BECK, Bucureşti, 2000.
 PAUL MARINESCU, “Managementul instituţiilor publice”,
Universitatea din Bucureşti 2003;
 ARMENIA ANDRONICEANU, „Noutăţi în managementul public”,
Editura Universitară, Bucureşti, 2004;
 ŞTEFAN STANCIU, C. LEOVARIDIS, “Managementul resurselor
umane. Teste şi studii de caz”, Editura Bren, Bucureşti, 2003.
 CHIŢU ANA VIORICA, “Manualul specialistului în resurse
umane”, Casa de editură IRECSON, Bucureşti, 2002.
 ARMENIA ANDRONICEANU, “Managementul schimbărilor.
Valorificarea potenţialului creativ al resurselor umane”, Editura
All Beck, Bucureşti, 1998.
 L. MATHIS, NICA C. PANAITE, COSTACHE RUSU,
“Managementul resurselor umane”, Editura Economică, Bucureşti,
1997;
 ALEXANDRU ŢICLEA, ANDREI POPESCU, CONSTANTIN TUFAN,
MARIOARA ŢICHINDELEAN, OVIDIU ŢINCA, „Dreptul muncii”,
Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;
 ALEXANDRU ŢICLEA, CONSTANTIN TUFAN, „Dreptul securităţii
sociale”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2003.
 ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU, „Tratat de dreptul muncii”, VOL. I şi
II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
 ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU, ŞERBAN BELIGRĂDEANU,
„Prezentarea de ansamblu şi observaţii critice asupra noului
Cod al muncii”, în Revista Dreptul, nr. 4/2003;
 ŞERBAN BELIGRĂDEANU, „Legislaţia muncii, comentată”,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Piata muncii si somajul
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 94
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Piata muncii si somajul

Piata muncii si somajul

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker