Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Functia publica in dreptul romanesc si in dreptul comparat

Descriere

În dreptul nostru, actul normativ de bază care reglementează statutul funcţionarilor publici şi regimul juridic al funcţiilor publice este Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Legea reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi stat sau administraţia publică locală, prin autorităţile administrative autonome ori prin autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, denumite în continuare raporturi de serviciu. Scopul legii vizează constituie asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală.

În concordanţă cu documentele comunitare, cu practica Uniunii şi cu jurisprudenţa Curţii Europene, pot fi identificate următoarele îndatoriri ale funcţionarilor publici comunitari: îndatorirea de independenţă şi neutralitate a funcţionarului internaţional faţă de orice altă autoritate decât organizaţia care l-a angajat; îndatorirea de rezervă şi de discreţie; îndatorirea de a se achita de sarcinile funcţiei cu maxim de conştiinţă profesională; obligaţia de supunere; obligaţia de fidelitate a funcţionarului european; obligaţia unui comportament profesional corespunzător; obligaţia de a repara prejudiciile cauzate Comunităţii prin faptele sale personale grave îndatorirea de moralitate (integritate); obligaţia de a se abţine de la orice formă de hărţuire psihologică sau sexuală; îndatorirea funcţionarului european care, în decursul sau cu ocazia exercitării îndatoririlor sale, observă fapte care pot presupune existenţa unei activităţi ilegale, inclusiv fraudă sau corupţie în detrimentul Comunităţilor, sau o conduită în îndeplinirea obligaţiilor profesionale care poate constitui o abatere de la obligaţiile funcţionarilor Comunităţilor, de a informa imediat fie pe superiorul imediat sau pe Directorul general sau, dacă el consideră eficient, pe Secretarul General sau persoanele din funcţii echivalente sau direct Biroului European Anti Fraudă (OLAF).

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

CUPRINS

 

NOŢIUNEA DE FUNCŢIONAR PUBLIC ÎN DREPTUL ROMÂNESC ŞI ÎN DREPTUL COMPARAT

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I: FUNCŢIA PUBLICĂ ÎN DREPTUL ROMÂNESC ŞI ÎN DREPTUL COMPARAT

 1.1. Evoluţia reglementărilor cu privire la funcţia publică în România şi în dreptul comparat

1.2. Cadrul normativ actual al funcţiei publice în dreptul românesc şi în dreptul comparat

1.3. Noţiunea, natura juridică şi trăsăturile funcţiei publice în dreptul românesc şi dreptul comparat

 

CAPITOLUL II: FUNCŢIONARUL PUBLIC ÎN DREPTUL ROMÂNESC

2.1. Noţiunea de funcţionar public

2.2. Drepturile şi îndatoririle funcţionarului public

2.2.1. Drepturile funcţionarului public

2.2.2. Îndatoririle funcţionarului public

2.3. Condiţiile de acces în funcţia publică

2.4. Modalităţi de ocupare a funcţiei publice

2.5. Recrutarea şi numirea funcţionarilor publici

2.6. Conduita profesională a funcţionarilor publici

 

CAPITOLUL III: FUNCŢIONARUL PUBLIC ÎN DREPTUL COMPARAT ŞI ÎN REGLEMENTĂRILE UNIUNII EUROPENE

3.1. Funcţionarul public în dreptul comparat

3.1.1. Statutul funcţionarului public în Franţa

3.1.2. Statutul funcţionarului public în Germania

3.1.3. Statutul funcţionarului public în Italia

3.1.4. Statutul funcţionarului public în Ungaria

3.1.5. Statutul funcţionarului public în Bulgaria

3.1.6. Statutul funcţionarului public în Polonia

3.1.7. Statutul funcţionarului public în Estonia

3.2. Funcţionarul public potrivit reglementărilor Uniunii Europene

 

CONCLUZII

STUDIU DE CAZ: Promovarea în clasă a unui funcţionar public încadrat pe o funcţie publică cu nivel de studii medii, care a absolvit o formă de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea

 ANEXE

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

I. Tratate

- Ioan Alexandru, Administraţia publică, teorii, realităţi, perspective, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999;

- Ioan Alexandru, Dreptul administrativ în Uniunea Europeană. Drept administrativ comparat. Drept administrativ al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006;

- Ioan Alexandru, Tratat de administraţie publică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

- Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, Vol.I, Ediţia 2, Editura G.H. Beck, Bucureşti, 2008;

- Dana Apostol Tofan, Instituţii administrative europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;

- Emil Bălan, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;

- Dumitru Brezoianu, Drept administrativ român, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;

- Liviu Coman-Kund, Deontologia şi statutul funcţionarilor din administraţia publică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005;

- Simona Cristea, Decizia Burbaud privitoare la dreptul la liberă circulaţie şi efectele sale asupra sistemului românesc de funcţie publică, Revista „Curierul judiciar“ nr.11/noiembrie 2003, Editura All Beck, Bucureşti;

- Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996;

- Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Vol.II, Editura Nemira, Bucureşti, 1996;

- Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Vol.I, Ediţia a III-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;

- Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Vol.I, Ediţia 4, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;

- Stelian Ivan, Mihai Bădescu, Aureliu Neagu, Administraţie publică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

- Corneliu Manda, Drept administrativ. Tratat elementar, Ediţia a V-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

 - Corneliu Manda, Cezar C. Manda, Ştiinţa administraţiei, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;

- Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1997;

- Mircea Preda, Drept administrativ. Partea generală, Ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006;

- Valentin Prisăcaru, Funcţionarii publici, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;

- Marius Profiroiu, Anton Parlagi, Eugen Crai, Etică şi corupţie în administraţia publică, Editura Economică, Colecţia de Administraţie Publică, Bucureşti, 1999;

- Doru Tompea, Etică, morală şi putere, Editura Polirom, Iaşi, 2000; - Anton Trăilescu, Drept administrativ, Ediţia 3, Editura G.H. Beck, Bucureşti, 2008;

- Verginia Vedinaş, Drept administrativ român, Ediţia a III-a, revizuită şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

- Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009; - Verginia Vedinaş, Deontologia vieţii publice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

- Verginia Vedinaş, Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, republicată. Comentată, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;

- Verginia Vedinaş, Constanţa Călinoiu, Statutul funcţionarului public european, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

- Verginia Vedinaş, Constanţa Călinoiu, Teoria funcţiei publice comunitare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

 

II. Legislaţie

- Constituţia României, revizuită în anul 2003;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.600 din 8 decembrie 1999;

- Legea nr.251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2006;

- Legea nr.442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 69 din 4 decembrie 2006;

- Legea-cadru nr. 300 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 676 din 8 octombrie 2009.

- Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004;

- Legea nr. 50 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr.194 din 21 martie 2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 530 din 14 iulie 2008 (rectificare în Monitorul Oficial nr. 36 din 20 ianuarie 2009);

- Hotărârea Guvernului nr. 787 din 16 iulie 2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici şi a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi pentru modificarea art. 161 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 602 din 12 august 2008;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.173 din 24 septembrie 2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 677 din 2 octombrie 2008;

- Hotărârea Guvernului nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 247 din 12 aprilie 2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 23 din 22 ianuarie 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 22 ianuarie 2009;

- Hotărârea Guvernului nr. 268 din 11 martie 2009 privind modificarea dispoziţiilor unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 162 din 16 martie 2009;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 768 din 13 noiembrie 2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.268 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, publicată în Monitorul Oficial nr. 700 din 15 octombrie 2008;

- Ordonanţa nr.30 din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, publicată în Monotorul Oficial nr.636 din 24 iulie 2006;

- Ordonanţa de Urgenţă nr.229 din 30 decembrie 2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 3 din data de 5 ianuarie 2009;

- Ordonanţa de Urgenţă nr.3 din 11 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr.84 din data de 11 februarie 2009;

- Ordonanţa de Urgenţă nr.37 din 22 aprilie 2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial nr.264 din data de 22 aprilie 2009;

- Ordonanţa de Urgenţă nr.105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local, publicată în Monitorul Oficial nr.668 din 6 octombrie 2009; - Ordonanţa de Urgenţă nr.35 din 11 aprilie 2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial nr.249 din 14 aprilie 2009;

- Ordonanţa de Urgenţă nr.41 din 28 aprilie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.286 din 30 aprilie 2009.

- Ordinul nr. 10.280 din 7 octombrie 2008 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial nr. 698 din 14 octombrie 2008.

 

III. Site-uri

- www.anaf.gov.ro

- www.monitoruloficial.ro

- www.fonction-publique.gouv.fr

- www.europainfo.ro

- www.studiijuridice.ro

- www.comunitar.ro

 

 

 

NNOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Functia publica in dreptul romanesc si in dreptul comparat
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2010
Numar de pagini: 124
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker