Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Contractul de asigurare. Cartea verde

Descriere

Asigurarea are la bază principiul mutualităţii, potrivit căruia fiecare asigurat contribuie cu o sumă modestă numită primă de asigurare, la crearea fondului de asigurare, din care se compensează pagubele suferite de cei încercaţi. Plătind un procent relativ mic din acoperirea obţinută prin poliţa de asigurare persoanei care îşi asumă riscul (asigurătorul), asiguratul primeşte în schimb o garanţie de despăgubire împotriva pierderii posibile şi viitoare.

Întrucât în cele mai multe cazuri riscul asigurat nu se produce în perioada de asigurare şi paguba nu se materializează, asigurătorul este capabil să acopere paguba şi atunci când s-a produs. Asigurarea poate fi definită ca un acord de voinţă (contract) între asigurător şi asigurat, prin care asigurătorul oferă asiguratului protecţia pentru riscurile ce şi le-a asumat, obligându-se să acopere acestuia din urmă contravaloarea daunelor (suma asigurată) în caz de producere a acestor riscuri în schimbul plăţii de către asigurat a unei sume de bani numită primă de asigurare. Problemele asigurării sunt abordate, după caz, sub aspect juridic, economic sau financiar.

Denumirea de „Carte Verde” exprimă abreviativ şi uzual, caracteristicile exterioare ale documentului Cartea internaţională de asigurare auto, reglementată prin Convenţia-tip inter-birouri.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

C U P R I N S

Contractul de asigurare. Cartea verde 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: CONCEPTUL DE ASIGURARE. SCURT ISTORIC

§. 1. ASIGURAREA SUB ASPECT JURIDIC

§. 2. ASIGURAREA SUB ASPECT ECONOMIC

§. 3. ALTE ABORDĂRI ECONOMICE ŞI FINANCIARE ALE ASIGURĂRII

SECŢIUNEA A II-A: FUNCŢIILE ŞI ROLUL ASIGURĂRILOR

SECŢIUNEA A III-A: CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR

SECŢIUNEA A IV-A: IMPORTANŢA ASIGURĂRII ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ

 

CAPITOLUL II: ASIGURĂRILE ÎN TRANSPORTUL TERESTRU

 SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE

SECŢIUNEA A II-A: ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR

SECŢIUNEA A III-A: ASIGURAREA MĂRFURILOR ÎN TRANSPORTUL RUTIER

SECŢIUNEA A IV-A: CARTEA VERDE

 

CAPITOLUL III: ASIGURĂRILE ÎN TRANSPORTUL MARITIM ŞI FLUVIAL

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE

SECŢIUNEA A II-A: EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR MARITIME

SECŢIUNEA A III-A: RISCURILE ÎN ASIGURAREA MARITIMĂ. CONDIŢII DE ASIGURARE A MĂRFURILOR

§. 1. RISCURILE ÎN ASIGURAREA MARITIMĂ

§. 2. CONDIŢIILE DE ASIGURARE A MĂRFURILOR

SECŢIUNEA A IV-A: CONTRACTUL DE ASIGURARE. DOVADA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE ASIGURARE

SECŢIUNEA A V-A: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE MARITIMĂ

§. 1. DECLARAŢIA DE ASIGURARE

§. 2. VALOAREA ASIGURABILĂ, SUMA ASIGURATĂ ŞI ACOPERIREA PRIN ASIGURARE

§. 3. PRIMA DE ASIGURARE

SECŢIUNEA A VI-A: EFECTELE CONTRACTUlUI DE ASIGURARE MARITIMĂ

§. 1. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE PÂNĂ LA PRODUCEREA RISCURILOR ASIGURATE

§. 2. OBLIGAŢIA PĂRŢILOR CONTRACTANTE DUPĂ PRODUCEREA EVENIMENTULUI ASIGURAT

A. OBLIGAŢIA ASIGURATULUI

B. OBLIGAŢIA ASIGURĂTORULUI

§. 3. CONSTATAREA PAGUBELOR, STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR AFERENTE MĂRFII

SECŢIUNEA A VII-A: ASIGURAREA DE PROTECŢIE ŞI INDEMNIZAŢIE

 

CAPITOLUL IV: ASIGURĂRILE ÎN TRANSPORTUL AERIAN

§. 1. ASIGURAREA PENTRU PIERDEREA SAU AVARIEREA AERONAVEI

§. 2. ASIGURAREA AERONAVELOR PENTRU RĂSPUNDERE LEGALĂ FAŢĂ DE TERŢI

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

B I B L I O G R A F I E

 Gheorghe Caraiani, Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

 Gh. D. Bistriceanu, F. Bercea, D. Macovei, Dicţionar de asigurări, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991.

 Gh. Araiani, A. Constantin, V. Ciurel, E. Sebe, Transporturi şi asigurări internaţionale, Editura Metropol, Bucureşti, 1994.

 Iulian Văcărel, Florian Bercea, Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, 2002.

 Văcărel I., Bercea Fl., Asigurări şi reasigurări, Editura Marketer, Bucureşti, 1993.

 Gheorghe Caraiani (coordonator), Lexicon de termeni în domeniul transporturilor şi vămuirii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

  Gh. Caraiani, T. Mihalea, Asigurările în transporturile maritime, Editura lumina Lex, Bucureşti, 1998.

 O. Căpăţînă, Consecinţe juridice ale asigurării de răspundere civilă pentru daunele cauzate în străinătate de un autovehicul înmatriculat în România, în Revista română de drept, nr. 10/1973.

 Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, 5-eme, edition, Paris, Dalloz, 1985.

 H. Stromhmeier, Culegere de formule actuariale pentru practica în asigurările pe viaţă, Editura Versicherungswirtschaft, 1967.

 Octavian Manolache, Dreptul transporturilor, Bucureşti, 2001.

 Gheorghe Filip, C. Roditis, L. Filip, Dreptul transporturilor, Casa de Editură şi Presă Şansa SRL, Bucureşti, 1998.

 Bomboş Sever Gabriel, Transportul intern de mărfuri, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1999.

 Dorin Clocotici, Probleme actuale ale dreptului maritim şi ale transporturilor internaţionale pe apă în actualul context al globalizării, în Revista de drept comercial, nr. 5/1999, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

 Dorin Clocotici, Probleme actuale ale dreptului maritim şi ale transporturilor internaţionale pe apă în actualul context al globalizării, în Revista de drept comercial, nr. 6/1999, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

 Beziris, M. Teodor, G. Rican, Teoria şi tehnica transportului maritim. Partea a II-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.

 Murr, Traffic Management and Forwarding, Cornel Maritim Press, Inc., 1997.

 Botea, Transporturi şi expediţii în comerţul exterior, Bucureşti, 1956.

 G. Ştefănescu, Avarii la navă şi încărcătură, Editura tehnică, Bucureşti, 1974.

 Robert H. Brown, Dictionary of Insurance Terms, Witherbz & Co. Ltd., London, 1962.

 V. Stanciu, O.C. Ionescu, I. Cristea, Transportul aerian de pasageri şi marfă, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Contractul de asigurare. CARTE VERDE
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 85
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Contractul de asigurare. Cartea verde

Contractul de asigurare. Cartea verde

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker