Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Descriere

Această lucrare este destinată persoanelor care vor să-şi uşureze munca de pregătire a examenului de primire sau defi nitivare în profesia de avocat şi a fost elaborată ţinând cont de bibliografi a recomandată de instituţiile abilitate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 53.00
Cantitate:

 

CUPRINS

 

Despre avocatură şi avocaţi din perspectivă istorică

 

PARTEA I TEMATICA DE EXAMEN

 

CAPITOLUL 1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat

§ 1. Principiul legalităţii

§ 2. Principiul libertăţii

§ 3. Principiul independenţei

§ 4. Principiul autonomiei şi descentralizării

§ 5. Principiul păstrării secretului profesional

 

CAPITOLUL 2. Primirea în profesia de avocat

§ 1. Condiţiile generale de înscriere în avocatură

§ 2. Procedura de primire în profesia de avocat

2.1. Aspecte generale privind primirea în profesia de avocat. Cererile de primire în profesie

2.2. Modalităţile de primire în profesia de avocat. Examenul de primire în profesie

§ 3. Condiţiile dobândirii calităţii de avocat defi nitiv

§ 4. Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E. care sunt autorizate să-şi desfăşoare activităţile profesionale sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru

 

CAPITOLUL 3. Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de avocat

§ 1. Incompatibilităţi privind exercitarea profesiei de avocat

§ 2. Interdicţii privind exercitarea profesiei de avocat

§ 3. Nedemnităţi privind exercitarea profesiei de avocat

 

CAPITOLUL 4. Activitatea profesională a avocatului

 

CAPITOLUL 5. Asistenţa judiciară

 

CAPITOLUL 6. Relaţiile dintre avocat şi client

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Principiile şi regulile de bază ale relaţiei dintre avocat şi client. Confl ictul de interese

§ 3. Contractul de asistenţă juridică

3.1. Noţiunea şi natura juridică

3.2. Caractere şi condiţii de validitate

3.3. Efectele contractului de asistenţă juridică

3.4. Încetarea contractul de asistenţă juridică

§ 4. Relaţiile avocatului cu clienţii cu privire la fondurile acestora din urmă

 

CAPITOLUL 7. Relaţiile dintre avocaţi

§ 1. Confraternitatea şi respectul reciproc

§ 2. Concurenţa profesională

 

CAPITOLUL 8. Soluţionarea litigiilor dintre avocaţi

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Procedura de mediere

§ 3. Procedura arbitrajului

 

CAPITOLUL 9. Formele de exercitare a profesiei de avocat

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Cabinetele individuale

§ 3. Cabinetele asociate

§ 4. Societăţile civile profesionale

§ 5. Societăţile profesionale cu răspundere limitată

 

CAPITOLUL 10. Modalităţi de exercitare a profesiei de avocat

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Avocatul titular al cabinetului individual

§ 3. Avocatul asociat

§ 4. Avocatul colaborator

§ 5. Avocatul salarizat în interiorul profesiei

 

CAPITOLUL 11. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor

§ 1. Drepturile avocaţilor

§ 2. Îndatoririle avocaţilor

 

CAPITOLUL 12. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat

§ 1. Aspecte introductive

§ 2. Principii generale

2.1. Independenţa

2.2. Încrederea şi integritatea morală

2.3. Secretul profesional

2.4. Respectarea deontologiei altor barouri

2.5. Incompatibilităţi

2.6. Publicitatea personală

2.7. Interesul clientului

2.8. Limitarea răspunderii avocatului faţă de client

§ 3. Reguli deontologice în relaţiile cu clienţii

3.1. Iniţierea şi încetarea relaţiilor cu clienţii

3.2. Confl ictul de interese

§ 4. Reguli deontologice între avocaţi

4.1. Cooperarea dintre avocaţii din State-membre diferite

4.2. Corespondenţa transmisă între avocaţi

§ 5. Pactul de quota litis

§ 6. Stabilirea onorariilor

§ 7. Relaţiile cu magistraţii

 

CAPITOLUL 13. Tabloul anual al avocaţilor

 

CAPITOLUL 14. Transferul, suspendarea şi încetarea calităţii de avocat

§ 1. Transferul avocatului

§ 2. Suspendarea calităţii de avocat

§ 3. Încetarea calităţii de avocat

 

CAPITOLUL 15. Răspunderea disciplinară a avocaţilor

§ 1. Noţiuni generale

§ 2. Organizarea şi funcţionarea instanţelor disciplinare

§ 3. Reguli de procedură în acţiunea disciplinară

§ 4. Judecarea acţiunii disciplinare. Căi de atac

 

CAPITOLUL 16. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor

§ 1. Stagiul profesional

1.1. Noţiuni generale

1.2. Contractul de formare profesională iniţială

1.3. Durata stagiului

1.4. Suspendarea stagiului

1.5. Obligativitatea susţinerii examenului de defi nitivat

§ 2. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.)

§ 3. Pregătirea profesională continuă

 

CAPITOLUL 17. Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor

 

CAPITOLUL 18. Exercitarea profesiei de avocat în România de către avocaţii care au obţinut califi carea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România de către avocaţii care au obţinut califi carea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European

§ 3. Exercitarea în România, prin prestarea de servicii, a profesiei de către avocaţii provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European

 

Capitolul 19. Organele profesiei de avocat

§ 1. Baroul

§ 2. Uniunea Naţională a Barourilor din România - U.N.B.R.

 

PARTEA A II-A POSIBILE SUBIECTE DE EXAMEN

 

Subiect nr. 1. Activitatea avocatului. Activităţi fi duciare

Subiect nr. 2. Adunarea generală a baroului. Componenţă. Condiţii de întrunire

Subiect nr. 3. Asistenţa judiciară

Subiect nr. 4. Aspecte procedurale privind modalităţile de primire în profesia de avocat

Subiect nr. 5. Atribuţiile Consiliului U.N.B.R

Subiect nr. 6. Atribuţiile Preşedintelui U.N.B.R.

Subiect nr. 7. Cabinetele individuale de avocat asociate şi grupate. Diferenţieri

Subiect nr. 8. Comisia permanentă a U.N.B.R. Componenţă şi atribuţii

Subiect nr. 9. Competenţele organelor profesiei în ceea ce priveşte anchetarea abaterilor disciplinare şi exercitarea acţiunii disciplinare

Subiect nr. 10. Condiţiile dobândirii calităţii de avocat defi nitiv

Subiect nr. 11. Condiţiile generale de înscriere în avocatură

Subiect nr. 12. Conflictul de interese. Gestionarea acestui conflict

Subiect nr. 13. Congresul avocaţilor

Subiect nr. 14. Consiliul baroului. Componenţă şi atribuţii

Subiect nr. 15. Contractul de asistenţă juridică. Efecte. Încetare

Subiect nr. 16. Contractul de formare profesională iniţială

Subiect nr. 17. Decanul baroului. Alegerea şi competenţele decanului. Actele emise de decan în exercitarea atribuţiilor sale

Subiect nr. 18. Deontologia relaţiilor avocaţilor cu clienţii. Iniţierea şi încetarea relaţiilor cu clientul. Confl ictul de interese

Subiect nr. 19. Deontologia relaţiilor dintre avocaţi. Cooperarea dintre avocaţii din state-membre diferite. Corespondenţa dintre avocaţi din state membre ale Uniunii Europene diferite

Subiect nr. 20. Exercitarea dreptului de a pune concluzii în instanţa de judecată. Condiţii generale şi speciale

Subiect nr. 21. Exercitarea profesiei de avocat în România de către membrul unui barou din altă ţară

Subiect nr. 22. Formele de exercitare a profesiei de avocat

Subiect nr. 23. Formele de exercitare a profesiei de avocat. Cabinetul individual de avocat

Subiect nr. 24. Independenţa, autonomia şi libertatea avocatului

Subiect nr. 25. Interdicţii privind exercitarea profesiei de avocat

Subiect nr. 26. Încetarea calităţii de avocat. Cazurile de încetare. Aspecte procedurale. Posibilitatea continuării exercitării profesiei

Subiect nr. 27. Îndatoririle avocaţilor. Fapte ce constituie cazuri de concurenţă profesională neloială

Subiect nr. 28. Judecarea acţiunii disciplinare. Căi de atac

Subiect nr. 29. Libertatea contractuală a avocatului. Stabilirea relaţiilor de colaborare cu alţi profesionişti

Subiect nr. 30. Modalităţi de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul colaborator şi avocatul salarizat în interiorul profesiei. Regim juridic aplicabil

Subiect nr. 31. Modalităţi de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul titular al cabinetului individual şi avocatul asociat

Subiect nr. 32. Modalităţi de realizare a activităţii avocatului

Subiect nr. 33. Modalităţi de rezolvare a neînţelegerilor dintre avocaţi. Arbitrajul

Subiect nr. 34. Modalităţi de rezolvare a neînţelegerilor dintre avocaţi. Medierea

Subiect nr. 35. Nedemnităţi şi incompatibilităţi privind exercitarea profesiei de avocat

Subiect nr. 36. Obligativitatea asigurării de răspundere profesională. Condiţii

Subiect nr. 37. Ocrotirea prin lege a avocatului în exercitarea profesiei. Răspunderea avocatului pentru susţinerile sale în faţa organelor cu activitate jurisdicţională

Subiect nr. 38. Onorarii. Stabilire. Împărţirea onorariului cu o persoană care nu este avocat. Onorariile pentru recomandare

Subiect nr. 39. Onorariul. Criterii şi modalităţi de stabilire. Procedura de soluţionare a contestaţiilor şi reclamaţiilor privind onorariul

Subiect nr. 40. Organele de conducere ale baroului

Subiect nr. 41. Organele de conducere ale U.N.B.R.

Subiect nr. 42. Organizarea casei de asigurări a avocaţilor din România. Contribuţia avocatului la sistemul de asigurări sociale

Subiect nr. 43. Pactul de quota litis

Subiect nr. 44 . Pregătirea profesională continuă

Subiect nr. 45. Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E. care sunt autorizate să-şi desfăşoare activităţile profesionale sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru

Subiect nr. 46. Principiile fundamentale care guvernează exercitarea profesiei de avocat

Subiect nr. 47. Principiile şi regulile fundamentaleale exercitării profesiei de avocat

Subiect nr. 48. Protecţia legală a profesiei de avocat. Avocatul ca subiect pasiv al infracţiunii. Avocatul ca subiect activ al tragerii la răspundere penală

Subiect nr. 49. Publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat

Subiect nr. 50. Răspunderea disciplinară a avocaţilor. Organizarea şi funcţionarea instanţelor disciplinare

Subiect nr. 51. Răspunderea disciplinară a avocaţilor. Reguli de procedură în acţiunea disciplinară

Subiect nr. 52. Regimul juridic al secretului profesional

Subiect nr. 53. Relaţiile dintre avocat şi client. Confl ictul de interese

Subiect nr. 54. Relaţiile cu clienţii. Fondurile clienţilor

Subiect nr. 55. Sancţiuni disciplinare. Aplicarea şi executarea acestora

Subiect nr. 56. Secretul profesional. Confi denţialitatea. Diferenţieri

Subiect nr. 57. Societatea civilă de avocaţi. Constituire. Funcţionare

Subiect nr. 58. Societatea profesională cu răspundere limitată. Constituire. Dobândirea personalităţii juridice. Funcţionare

Subiect nr. 59. Stagiul profesional. Durata stagiului. Suspendarea stagiului. Obligativitatea susţinerii examenului de defi nitivat

Subiect nr. 60. Structura organizatorică a profesiei de avocat. Organele profesiei

Subiect nr. 61. Suspendarea calităţii de avocat. Cazurile de suspendare. Procedura incidentă în cazul suspendării exerciţiului dreptului de a profesa avocatura

Subiect nr. 62. Tabloul avocaţilor. Criterii de întocmire. Conţinut. Condiţiile înscrierii, reînscrierii, menţinerii şi radierii în tabloul anual

Subiect nr. 63. Transferul într-un alt barou. Condiţii şi aspecte procedurale

 

Bibliografie selectivă

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

1. Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I şi II, Bucureşti, 1996 (Vol. I), 1997 (vol. II);

2. Ligia Dănilă, Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;

3. Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol. I-II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005, 2008;

4. Mihaela Tăbârcă, Gheorghe Buta, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, Editura Universul Juridic, Bucureşţti, 2007 şi ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 2008;

5. Ioan Leş, Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii şi a activităţii notariale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997;

6. Tiberiu Savu, Ştefan Naubauer, Comentariile noului cadru legal privind profesia de avocat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004;

7. Dan A. Popescu, Contractul de societate, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996;

8. Cristiana I. Stoica, Janice H. Webster, Avocatul roman în sistemul de drept European. Profesia de avocat în România, realităţi şi perspective în cadrul procesului de integrare europeană, Editura All, Bucureşti, 1997;

9. Legea nr. 280 din 23 iunie 2004, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2003, privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial nr. 574 din 29 iunie 2004;

10. Legea nr. 255 din 16 iunie 2004 privind modifi carea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Ofi cial nr. 559 din 23 iunie 2004;

11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 159/2008, publicată în Monitorul Ofi cial nr. 792 din 26 noiembrie 2008;

12. Statutul profesiei de avocat din 2004, publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 cu modifi cările aduse prin Hotărârile UNBR nr. 10/2007, 6/2008, 418/2008, 449/2009 şi 519/2009;

13. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană;

14. Programul de pregătirea profesională continuă a avocaţilor pe perioada 1 ianuarie 2008-1 ianuarie 2011, publicat pe site-ul www.unbr.ro.

Autor: Avocat Eduard Dragomir, Avocat Roxana Palita
Titlul cartii: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat
Producator: Editura Nomina Lex
Data aparitiei: ianuarie, 2010
ISBN: 978-606-92282-2-7
Numar de pagini: 290
Format: Academic B5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker