Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Faptul juridic licit ca izvor de obligatii

Descriere

Structurat pe parcursul a şase capitole, studiul propus vizează o analiză exhaustivă a următoarelor fapte juridice licite ca izvoare de obligaţii: gestiunea intereselor altei persoane, plata lucrului nedatorat şi îmbogăţirea fără justă cauză.

In primul capitol introductiv am avut în vedere unele noţiuni generale cu privire la teoria generală a obligaţiilor, în mod special reţinând atenţia noţiunea de obligaţie, importanţa şi clasificarea acestora, precum şi locul şi importanţa faptelor juridice ca izvoare de obligaţii. În Capitolul II al proiectului voi sublinia unele aspecte legate de noţiunea faptului juridic licit ca izvor de obligaţii, stabilind totodată importanţa faptelor juridice licite în rândul izvoarelor obligaţiilor.

Astfel, aşa cum voi detalia, în categoria faptelor licite, izvoare de obligaţii, sunt incluse, potrivit doctrinei şi practicii judiciare, gestiunea de afaceri, plata nedatorată şi îmbogăţirea fără justă cauză. virtutea legii.

În Capitolul III al lucrării este analizată, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, instituţia juridică a gestiunii intereselor altei persoane.

Plata lucrului nedatorat formează obiect de cercetare în cadrul Capitolului IV al proiectului, fiind detaliate aspectele legate de: noţiune şi sediul legal, condiţiile plăţii nedatorate, natura juridică a plăţii nedatorate, efectele plăţii nedatorate, regulile privind restituirea plăţii nedatorate şi termenul de prescripţie şi nu în ultimul rând, situaţiile şi cazurile particulare privind inexistenţa obligaţiei de restituire a plăţii nedatorate. 993 C. civ.

În fine, în Capitolul V am avut în vedere analiza instituţiei juridice a îmbogăţirii fără justă cauză. Îmbogăţirea fără justă cauză constituie un fapt juridic licit - izvor de obligaţii, dezvoltat în doctrină şi în practica judecătorească, fără însă a avea o reglementare proprie în Codul civil. În partea finală a lucrării - Capitolul VI - sunt reţinute principalele concluzii cu privire la tema aleasă, fiind prezentate elementele esenţiale ale instituţiilor juridice analizate.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 310.00
Cantitate:

CUPRINS

FAPTUL JURIDIC LICIT - IZVOR DE OBLIGAŢII INTRODUCERE 

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI ŞI ELEMENTE GENERALE ÎN MATERIA OBLIGAŢIILOR

1.1. Obligaţiile - Noţiune, elemente caracteristice

1.2. Importanţa şi clasificarea obligaţiilor

1.3. Unele aspecte generale privind izvoarele obligaţiilor

1.4. Locul şi importanţa faptelor juridice ca izvoare de obligaţii

 

CAPITOLUL II: FAPTUL JURIDIC LICIT CA IZVOR DE OBLIGAŢII

2.1. Noţiune şi reglementare legală

2.2. Locul faptelor juridice licite în rândul izvoarelor obligaţiilor

2.3. Categorii de fapte juridice licite - izvoare de obligaţii. Scurtă prezentare

 

CAPITOLUL III: GESTIUNEA INTERESELOR ALTEI PERSOANE

3.1. Noţiunea şi cadrul normativ cu privire la gestiunea intereselor altei persoane

3.2. Părţile gestiunii de afaceri

3.3. Condiţiile gestiunii de afaceri

3.4. Natura juridică a gestiunii intereselor altei persoane

3.5. Efectele gestiunii intereselor altei persoane

3.5.1. Drepturile şi obligaţiile gerantului

3.5.2. Drepturile şi obligaţiile geratului

3.5.3. Raporturile dintre gerat şi terţi

3.5.4. Raporturile dintre gerant şi terţi

 

CAPITOLUL IV: PLATA LUCRULUI NEDATORAT

4.1. Definiţie şi reglementare

4.2. Condiţiile plăţii nedatorate

4.3. Natura juridică a plăţii nedatorate

4.4. Efectele plăţii nedatorate

4.4.1. Obligaţiile accipiensului

4.4.2. Obligaţiile solvensului

4.5. Reguli privind restituirea plăţii nedatorate. Termenul de prescripţie

4.6. Situaţii şi cazuri particulare privind inexistenţa obligaţiei de restituire a plăţii nedatorate

 

CAPITOLUL V: ÎMBOGĂŢIREA FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

5.1. Definiţie şi trăsături caracteristice

5.2. Natura juridică a îmbogăţirii fără justă cauză

5.3. Condiţiile îmbogăţirii fără justă cauză. Acţiunea în restituire

5.4. Efectele îmbogăţirii fără justă cauză

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

 BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. I. Adam, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;
2. I. Albu, Probleme actuale privind obligaţiile pecuniare, în Revista Română de Drept nr. 8/1983
3. I. Apostu, Faptul juridic licit, izvor de obligaţii civile, Editura Naţional, 1999
4. Gh. Beleiu, „Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, ediţia a X-a, revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
5. S. Brădeanu, V. D. Zlătescu, Faptul şi actul juridic ca izvoare ale raportului juridic civil, în Tratat de drept civil, Vol. I, Partea generală, Editura Academiei Bucureşti, 1967
6. G. Boroi, “Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
7. M. Cantacuzino, Elementele dreptului civil. Editura All, Bucureşti, 1998
8. P. M. Cosmovici, „Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie”, Editura All, Bucureşti, 1996
9. I. Dogaru, Teoria generală a obligaţiilor, curs de bază, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1999;
10. I. Dogaru, P. Drăghici, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;
11. I. P. Filipescu, “Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Actami, Bucureşti, 2000;
12. I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, ediţia revăzută şi completată 2007, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007
13. M. Gaiţă, M. M. Pivniceru, Jurisprudenţa Curţii de Apel Iaşi în materie civilă şi procesual civilă pe anul 1998, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
14. D. Gherasim, Îmbogăţirea fără justă cauză, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993
15. D. Gherasim, Buna credinţă în raporturile juridice civile, Editura Academiei, Bucureşti, 1981
16. I. Lulă, Privire generală asupra obligaţiilor „propter rem”, în Revista Dreptul nr. 8/2000
17. Al. I. Oproiu, Prescripţia acţiunii întemeiate pe principiul îmbogăţirii fără just temei, în Revista Română de Drept nr. 11/1968
18. L. Pop, „Tratat de drept civil. Obligaţiile. Regimul juridic general, Editura All Beck, Bucureşti, 2006
19. L. Pop, “Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Tratat”, ediţia a II-a, Editura Fundaţiei „Chemarea” Iaşi, 1996;
20. D. Popa, Prescripţia acţiunii întemeiate pe îmbogăţirea fără just temei, în Revista Română de Drept nr. 1/1968
21. T.R. Popescu, P. Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968
22. M. Rudăreanu, Obligaţii. Contracte, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006
23. I. R. Urs, Smaranda Angheni, „Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor civile”, Vol. II, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998
24. I. R. Urs, Ernest Lupan, Teoria generală a obligaţiilor civile, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008
25. O. Spineanu-Matei, A. Roua-Pop, M. Tăbârcă, R. Susanu, Culegere de practică judiciară civilă, 1993-1998, Editura All Beck, Bucureşti, 1999
26. C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ediţia a IX-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
27. C. Stătescu, C. Bârsan, Fl. Baias, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Bucureşti, Editura All, 1992
28. C. Turianu, „Obligaţiile civile”, ediţia I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
29. O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, ediţia a V-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2000
30. O. Ungureanu, C. Munteanu, Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Faptul juridic licit ca izvor de obligatii
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 68
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Faptul juridic licit ca izvor de obligatii

Faptul juridic licit ca izvor de obligatii

Pretul nostru: Lei (Ron) 310.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker