Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Garantiile bancare

Descriere

„Lato sensu” prin garanţie se înţelege: orice metodă, instrument sau angajament, accesoriu contractului încheiat, pus la dispoziţia sau emis în favoarea unui titular de drepturi, în virtutea contractului încheiat, capabil să asigure respectivului beneficiar realizarea certă a drepturilor garantate sau despăgubirea bănească corespunzătoare pentru daunele provocate de nerealizarea acestor drepturi.

Pornind de la accepţiune dată garanţiei, obligaţia din contractul comercial este obligaţia principală. În virtutea ei, contractanţii sunt obligaţi, în primul rând, să-şi îndeplinească obligaţiile asumate. Garanţia cerută suplimentar dă naştere unei a doua relaţii obligaţionale, secundare, dar egală ca valoare şi formă, respectiv numai dacă obligaţia iniţial asumată nu a fost îndeplinită, se apelează la executarea garanţiei.

În acest context, garanţia, indiferent de natura obligaţiilor garantate sau instrumentul de garantare utilizat, trebuie să răspundă anumitor cerinţe de bază, precum:

 existenţa unui patrimoniu independent de relaţia contractuală, suficient de mare şi cert în timp pentru a acoperi obligaţia garantată;

 garanţia să fie astfel concepută încât să asigure beneficiarului ei dreptul şi posibilitatea de a o executa fără ca debitorul să se poată opune acestei executări;

 beneficiarul garanţiei să aibă asigurată posibilitatea utilizării nestânjenite a rezultatului executării garanţiei (transferul valutar al fondurilor).

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

GARANŢII BANCARE

- PLANUL LUCRĂRII -  

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1: NOŢIUNI DEFINITORII PRIVIND GARANŢIILE

§ 1. ASPECTE PRELIMINARII. § 2. NOŢIUNEA DE GARANŢIE.

§ 3. FUNCŢIILE GARANŢIILOR § 4. CLASIFICAREA GARANŢIILOR

 

CAPITOLUL 2: TIPURI DE GARANŢII

§ 1. GARANŢIILE REALE

1.1. Garanţii reale mobiliare

1.2. Ipoteca

§ 2. GARANŢII PERSONALE

2.1. Fideiusiunea (Cauţiunea).

2.2. Scrisoarea de garanţie bancară

 

CAPITOLUL 3: CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR

§ 1. ASPECTE GENERALE

1.1. Operaţiuni pasive

1.2. Operaţiuni active

§ 2. CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR

2.1. Definiţia şi trăsăturile contractelor de credit bancar

2.2. Documentaţia de credit

§ 3. RISCURILE DE CREDITARE

3.1. Conceptul de risc.

3.1.1. Noţiune.

3.1.2. Natura riscului; modalităţi de cuantificare a riscului.

3.2. Principalele riscuri bancare.

3.2.1. Riscul de creditare.

3.2.2. Riscul ratei dobânzii.

3.2.3. Riscul valutar.

 

CAPITOLUL 4: STUDIU DE CAZ PRIVIND OBŢINEREA UNUI CREDIT IPOTECAR PRIN ALPHA BANK

 

CAPITOLUL 5: CONCLUZII ŞI OBSERVAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

-      Constituţia României din anul 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
-      Legea bancară nr. 58/1998, republicată în 2005.
-      Legea nr. 99/1999, publicată în M. Of., Partea I, nr. 236 din 27.05. 1999 (Titlul VI – Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare), modificată şi completată;
-      Dan Drosu Şaguna, Drept financiar şi fiscal. Tratat., Editura All Beck, Bucureşti, 2000;
-      Dan Drosu Şaguna, Drept financiar public, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
-      Dan Drosu Şaguna, Constantin Florin Donoaica, Drept bancar şi valutar, Editura Proarcadia, Bucureşti, 1994;
-      N. Anghel, E.L.Anghel, Garantarea obligaţiilor civile şi comerciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
-      Nicolae Dardac, Teodora Barbu, „Monedă, credit şi politici monetare”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005.
-      Lucian Ionescu, Mariana Neguş, ş.a., Fundamentele profesiunii bancare, Editura Economică, 1996.
-      Ion Turcu, Operaţiuni şi contracte bancare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995;
-      Cezar Basno, Nicolae Dardac, Operaţiuni bancare - Instrumente şi feluri de plată, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1996.
-      Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti, 1999;
-      Costin C. Chiriţescu, Emilian M. Dobrescu, Băncile – Mică enciclopedie, Editura Expert, 1998;
-      Aurel O. Berea, Octavian A. Berea, Orientări în activitatea bancară contemporană,Editura Expert, 1999.
-      Mihai Gh. Ionescu, Ianfred Siberstein, Legislaţia bancară cu adnotări şi comentarii volumul 3, Editura Exposion – Armonia, 1998;
-      V. Pătulea, C. Turianu, Garanţiile de executare a obligaţiilor comerciale, Editura Scripta, Bucureşti, 1994;
-      V. Pătulea, C. Turianu, Despre garanţiile comerciantului, 1995.
-      D. Tudorache, T. Bian, C. Puianu, Elemente de tehnică şi strategie bancară, Editura Alas, Călăraşi, 1996;
-      I. Rosetti Bălănescu, O. Sachelarie, Gh. Nedelcu, Principiile dreptului român, Editura de Stat, 1947.
-      Al. Cerban, Drept civil. Despre privilegii şi ipoteci, 1935,Teză de licenţă.
-      Paul Mircea Cosmovici, Drept civil. Drepturile reale. Obligaţii. Legislaţie, Editura All, Bucureşti, 1996.
-      F. Deak, Curs de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Bucureşti, 1970.
-      P. Demetrescu, Drept civil - teoria generală a obligaţiilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966.
-      I. Filipescu, Drept civil - Teoria generală a obligaţiilor, Editura Actami, Bucureşti, 1994.
-      C. Hamangiu, Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Drept civil român, Ed. Naţională, vol. II.
-      Traian Ionaşcu, Tratat de drept civil, Editura Academiei, Bucureşti, 1973.
-      Sache Neculaescu, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
-      Liviu Pop, Drept civil, Teoria Generală a obligaţiilor, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1996.
-      G. Popescu, Ipotecile în dreptul român şi roman, Bucureşti, 1903.
-      E. Safta Romano, Drept civil-obligaţii, Editura Neuron, Focşani, 1944.
-      C. Stătescu, C. Bârsan, Teoria generală a obligaţiilor, Editura ALL Bucureşti, 1998.
-      N. Titulescu, Drept civil. Privilegii şi ipoteci, Bucureşti, 1921.
-      V. Veniamin, Teoria generală a garanţiilor”, Editura Bucovina, 1941.
-      Marin Voicu, Dreptul de retenţie, Editura Ex Ponto, Constanţa, 1999.
-      Iosif R. Urs, Smaranda Angheni, Drept civil. Drepturi reale. Teoria generală a obligaţilor, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
-      V. D. Zlătescu, Garanţiile creditorului, Editura Academiei, Bucureşti, 1970.
-      *** Instituţiile financiare nebancare. Reglementarea activităţii, Editura Best Publishing, Bucureşti, 2006.

 

 

Titlul lucrarii: Garantiile bancare
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 47
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Garantiile bancare

Garantiile bancare

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker