Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Imparteala mostenirii potrivit Codului civil si legilor speciale in vigoare

Descriere

Termenul de succesiune poate fi înţeles atât într-un sens larg, cât şi în sens restrâns. În sens larg, el desemnează „orice transmisiune de drepturi, chiar cu titlu particular”.

Astfel, în cadrul dreptului civil, „lato sensu”, prin succesiune se înţelege orice transmisiune de drepturi, între vii sau pentru cauză de moarte, transmisiune care poate fi universală, cu titlu universal sau cu titlu particular.

„Stricto sensu”, termenul de succesiune primeşte două accepţiuni:

- în primul rând, succesiunea, ereditatea sau moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate, la una sau mai multe persoane în viaţă. În acest înţeles, se spune că o persoană succede alteia, sau o moşteneşte;

- într-un al doilea înţeles, derivând din primul, succesiunea, moştenirea sau ereditatea desemnează patrimoniul transmis „mortis causa”; în această accepţie, se spune că succesiunea sau moştenirea este vacantă sau insolvabilă.

Rezultă de aici, că termenul de succesiune, moştenire sau ereditate, înseamnă atât moştenirea mortis causa, cât şi obiectul acesteia.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

C U P R I N S

ÎMPĂRŢEALA MOŞTENIRII ÎN REGLEMENTAREA CODULUI CIVIL DE LA 1865 ŞI A LEGILOR SPECIALE ÎN VIGOARE

 

CAPITOLUL I: EXPLICAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: DREPTUL DE PROPRIETATE COMUNĂ. COPROPRIETATEA

SECŢIUNEA A II-A: REGIMUL JURIDIC AL INDIVIZIUNII SUCCESORALE

§. 1. NOŢIUNEA DE INDIVIZIUNE

§ 2. REGULI GENERALE APLICABILE INDIVIZIUNII

SECŢIUNEA A III-A: IMPRESCRIPTIBILITATEA DREPTULUI DE A CERE IEŞIREA DIN INDIVIZIUNE

 

CAPITOLUL II: ÎMPĂRŢEALA MOŞTENIRII – NOŢIUNE, CONDIŢII, OBIECT

SECŢIUNEA I: CONCEPT ŞI REGLEMENTARE LEGALĂ

SECŢIUNEA A II-A: CONDIŢIILE DE FOND ALE ÎMPĂRŢELII

§. 1. CONSIDERAŢII PREALABILE

§. 2. PERSOANELE CARE POT CERE ÎMPĂRŢIREA MOŞTENIRII.

§. 3. CAPACITATEA NECESARĂ PENTRU A PUTEA CERE ÎMPĂRŢEALA MOŞTENIRII

§. 4. AUTORIZAŢIA

SECŢIUNEA A III-A: BUNURILE CARE FAC OBIECTUL ÎMPĂRŢELII

§. 1. PREZENTARE GENERALĂ

§. 2. BUNURILE CARE EXISTĂ ÎN PATRIMONIUL DEFUNCTULUI LA DATA DESCHIDERII SUCCESIUNII

§. 3. BUNURILE CARE FAC OBIECTUL PARTAJULUI DEŞI NU EXISTĂ LA DATA DESCHIDERII MOŞTENIRII

§. 4. BUNURILE CARE DEŞI EXISTĂ ÎN PATRIMONIUL DEFUNCTULUI LA DATA DESCHIDERII MOŞTENIRII NU SUNT SUPUSE PARTAJULUI

 

CAPITOLUL III: FORMELE ÎMPĂRŢELII

SECŢIUNEA I: ÎMPĂRŢEALA RIN BUNĂ ÎNVOIALĂ

§. 1. CONDIŢII

§. 2. MODALITĂŢI DE ÎMPĂRŢEALĂ

SECŢIUNEA A II-A: ÎMPĂRŢEALA PE CALE JUDECĂTOREASCĂ

§. 1. CAZURI

§. 2. REGULI DE FOND APLICABILE

 

CAPITOLUL IV: EFECTELE ÎMPĂRŢELII

SECŢIUNEA I: EFECTUL DECLARATIV (RETROACTIV)

SECŢIUNEA A II-A: OBLIGAŢIA DE GARANŢIE ÎNTRE COINDIVIZARI

§. 1. NOŢIUNE

§. 2. CONDIŢII

§. 3. EFECTE

SECŢIUNEA A III-A: DESFIINŢAREA ÎMPĂRŢELII

SECŢIUNEA A IV-A: DREPTURILE CREDITORILOR PRIVIND ÎMPĂRŢEALA MOŞTENIRII

§. 1. DREPTUL DE OPOZIŢIE (DE INTERVENŢIE)

§. 2. EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZIŢIE

§. 3. EFECTELE OPOZIŢIEI

 

CAPITOLUL V: PARTAJUL DE ASCENDENT

SECŢIUNEA I: CONCEPT ŞI REGLEMENTARE LEGALĂ

 §. 1. CONCEPT ŞI REGLEMENTARE LEGALĂ

§. 2. NATURA JURIDICĂ

SECŢIUNEA A II-A: CONDIŢIILE DE FOND ŞI DE FORMĂ ALE PARTAJULUI DE ASCENDENT

§. 1. CONDIŢII DE FOND

§. 2. CONDIŢIILE DE FORMĂ

§. 3. CONDIŢIILE ÎMPĂRŢELII PROPRIU-ZISE

SECŢIUNEA A III-A: EFECTELE PARTAJULUI DE ASCENDENT

§. 1. EFECTELE ÎMPĂRŢELII-DONAŢIE

§. 2. EFECTE DUPĂ DESCHIDEREA MOŞTENIRII

§. 3. EFECTELE ÎMPĂRŢELII TESTAMENTARE

SECŢIUNEA A IV-A: CAUZE DE INEFICACITATE A ÎMPĂRŢELII DE ASCENDENT

 

CAPITOLUL VI: CONSIDERAŢII FINALE

SECŢIUNEA I: ASPECTE DE DREPT COMPARAT

SECŢIUNEA A II-A: CONCLUZII

 BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

-      C. Bârsan, Regimul juridic al construcţiilor edificate pe terenul proprietatea altei persoane, în R.R.D nr. 5/1985.
-      C. Bârsan, M. Gaiţă, M.M. Pivniceru, Drept civil. Drepturile reale, Editura Institutul European, Iaşi, 1997.
-      G. Boroi, D. Rădescu, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura Al, Bucureşti, 1994.
-      Dan Chirică, Drept civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
-      D. Chirică, Natura juridică şi valorificarea drepturilor constructorului pe terenul unui terţ, în RRD nr. 1/1987.
-      Fl. I. Ciobanu, C. Turianu, Probleme în legătură cu partajul succesoral în lumina prevederilor art. 12 din Legea nr. 18/1991, în Dreptul nr. 9/1993.
-      V. M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. II, Editura Naţional, Bucureşti, 1997.
-      Gh. Comăniţă, Unele aspecte privind participarea terţilor în cauzele de împărţeală judecătorească,în Revista Dreptul nr. 12/1998.
-      Gheorghe Comăniţă, Dreptul de a cere partajul şi titularii săi, în Dreptulnr. 1/2000.
-      I. Cristian, Fl. Baias, Consideraţii referitoare la preţurile actuale ale locuinţelor,în Dreptul nr. 1/1993.
-      Francisc Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
-      Gh. Dobrican, În legătură cu valoarea juridică a adeverinţelor de proprietate eliberate de comisiile pentru aplicarea Legii nr. 18/1991, în Dreptul nr. 7/1994.
-      Dumitru C. Florescu, Dreptul de proprietate, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2002.
-      D.M. Fruth-Oprişan, Examen teoretic al practicii Tribunalului Suprem în materia partajului, I, în Revista Română de Drept nr. 5/1988.
-      C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român,Vol. III, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
-      N. Iancu, M. Florescu, Evaluarea clădirilor de locuit construite cu sprijinul statului şi a locuinţelor construite din fonduri proprii,înDreptul nr. 6/1991.
-      Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
-      Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, Drept civil. Contracte. Succesiuni, Editura Junimea, Iaşi, 2000.
-      L. Mihai, În legătură cu obiectul partajului succesoral, în R.R.D. nr. 2/1987.
-      Vasile Negru, Dumitru Radu, Drept procesual civil, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
-      Raul Petrescu, Unele soluţii ale Tribunalului Suprem în materia partajului de ascendent, în RRD nr. 1/1974.
-      D. A. Popescu, Contractul de societate, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
-      Eugeniu Safta-Romano, Dreptul de proprietate privată şi publică în România, Editura Graphix, Iaşi, 1993.
-      A. Sitaru, În legătură cu obligaţia aducerii fructelor la masa bunurilor partajabile, în Revista română de drept nr. 10/1977.
-      A. Sitaru, D. Sitaru, Aspecte din practica judiciară în legătură cu partajarea bunurilor, în R.R.D. nr. 7/1982.
-      Liviu Stănciulescu, Drept civil. Dreptul de moştenire, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1996.
-      C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil. Drepturi reale, Universitatea Bucureşti, 1988.
-      C Stătescu, Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaţie intelectuală. Succesiunile, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967.
-      C. Stătescu, În legătură cu practica judiciară privind partajul unor construcţii clădite fără autorizaţie legală, în R.R.D. nr. 12/1982.
-      V. Stoica, Momentul în care se naşte dreptul de accesiune imobiliară artificială, în R.R.D. nr. 9/1987.
-      S. Şerban, Dreptul de dispoziţie privind bunurile aparţinând domeniului privat al statului, în Dreptul nr. 11/1992.
-      C. Turianu, V. Stoica, Partajul bunurilor care formează obiect de executare silită sau asupra cărora au fost luate măsuri asiguratorii, în Revista Română de Drept nr. 3/1985.
-      Savelly Zilberstein, Viorel Mihai Ciobanu, Drept procesual civil. Executarea silită, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
-      Codul civil
-      Codul de procedură civilă
-      Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 privind modificarea Codului de procedură civilă al României, publicată în Monitorul Oficial nr. 479 din 10 februarie 2000.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Imparteala mostenirii potrivit Codului civil si legilor speciale in vigoare
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2010
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker