Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Indiviziunea succesorala

Descriere

Noţiunea de indiviziune este foarte vastă şi comportă multe dezvoltări, dintre care unele vor fi amintite pe parcursul lucrării. În materia succesiunilor însă, indiviziunea este rezultatul transmiterii ereditare a unei mase de bunuri în persoana mai multor comoştenitori.

 Toţi au drepturi asupra bunurilor succesorale, fără ca aceste drepturi să fie individualizate.

Determinarea drepturilor fiecăruia nu poate fi realizată decât prin operaţiunea partajului, adică împărţirea averii succesorale. După această operaţiune, fiecare dintre comoştenitori va primi în exclusiva sa proprietate o anumită cantitate de bunuri . Instituţia indiviziunii şi a partajului succesoral este cunoscută încă din cele mai vechi timpuri.

Astfel, în dreptul roman, proprietatea mai multor persoane asupra unui lucru, era numită condominium (coproprietate). Aceasta a apărut în cadrul proprietăţii familiale. După moartea lui pater familias, descendenţii, fără a păşi la împărţirea patrimoniului familial puteau continua să-l stăpânească în comun, păstrând dreptul, conform legii decemvirale, dar puteau să ceară şi împărţirea averii .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

C U P R I N S

 INDIVIZIUNEA SUCCESORALĂ

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: ASPECTE DE ORDIN ISTORIC

SECŢIUNEA A II-A: ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

 

CAPITOLUL II: DREPTUL DE PROPRIETATE ÎN INDIVIZIUNE - FORMĂ A DREPTULUI DE PROPRIETATE COMUNĂ

SECŢIUNEA I: FORMELE DREPTULUI DE PROPRIETATE COMUNĂ

SECŢIUNEA A II-A: PROPRIETATEA COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI

§. 1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE LEGALĂ

§. 2. CARACTERELE DREPTULUI DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI

§. 3. FORMELE DREPTULUI DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI

SECŢIUNEA A III-A: COPROPRIETATEA OBIŞNUITĂ SAU TEMPORARĂ

§. 1. NOŢIUNI GENERALE

§. 2. MODURI DE DOBÂNDIRE A COPROPRIETĂŢII OBIŞNUITE SAU TEMPORARE

§. 3. ÎNCETAREA COPROPRIETĂŢII TEMPORARE. MODALITĂŢI DE ÎNCETARE

 

CAPITOLUL III: INDIVIZIUNEA SUCCESORALĂ

SECŢIUNEA I: PREZENTARE GENERALĂ

SECŢIUNEA A II-A: REGIMUL JURIDIC AL INDIVIZIUNII SUCCESORALE

§. 1. PRINCIPII CĂLĂUZITOARE

A. Principiul liberei dispoziţii asupra cotei-părţi ideale

B. Principiul (regula) unanimităţii

§. 2. IMPRESCRIPTIBILITATEA DREPTULUI DE A CERE IEŞIREA DIN INDIVIZIUNE

 

 

CAPITOLUL IV: IEŞIREA DIN INDIVIZIUNE. ÎMPĂRŢEALA MOŞTENIRII

SECŢIUNEA I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNE A II-A: NOŢIUNEA ŞI CONDIŢIILE DE FOND ALE ÎMPĂRŢELII

§. 1. NOŢIUNEA ÎMPĂRŢELII

§. 2. CONDIŢIILE DE FOND ALE ÎMPĂRŢELII

A. PERSOANELE CARE POT CERE ÎMPĂRŢEALA

B. CAPACITATEA NECESARĂ PENTRU A CERE ÎMPĂRŢEALA

C. OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI

SECŢIUNEA A III-A: OBIECTUL ÎMPĂRŢELII SUCCESORALE

§. 1. PRECIZĂRI PREALABILE

§. 2. BUNURILE CARE FORMEAZĂ OBIECTUL ÎMPĂRŢELII SUCCESORALE .

SECŢIUNE A IV-A: FORMELE ÎMPĂRŢELII

§. 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

§. 2. PARTAJUL VOLUNTAR (SAU PRIN BUNĂ-ÎNVOIALĂ)

A. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

B. CONDIŢII DE REALIZARE A PARTAJULUI VOLUNTAR

C. MODALITĂŢI DE ÎMPĂRŢEALĂ

§. 3. PARTAJUL JUDICIAR ( PARTAJUL PE CALE JUDECĂTOREASCĂ)

A. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

B. CAZURILE ÎN CARE INTERVINE PARTAJUL SUCCESORAL JUDICIAR

C. PROCEDURA ÎMPĂRŢELII JUDICIARE

SECŢIUNEA A V-A: EFECTELE ÎMPĂRŢELII

§. 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

§. 2. EFECTUL DECLARATIV AL ÎMPĂRŢELII

A. CONSECINŢELE EFECTULUI DECLARATIV AL PARTAJULUI

B. DOMENIUL DE APLICARE AL EFECTULUI DECLARATIV

C. BUNURI CU PRIVIRE LA CARE SE APLICĂ EFECTUL DECLARATIV AL PARTAJULUI

SECŢIUNEA A VI-A: OBLIGAŢIA DE GARANŢIE ÎNTRE COPĂRTAŞI

§. 1. NOŢIUNE

§. 2. CONDIŢIILE OBLIGAŢIEI DE GARANŢIE

§. 3. EFECTELE OBLIGAŢIEI DE GARANŢIE

SECŢIUNEA A VII-A: DESFIINŢAREA ÎMPĂRŢELII

§. 1. REGLEMENTARE LEGALĂ

§. 2. CAZURI DE DESFIINŢARE A ÎMPĂRŢELII

§. 3. EFECTELE DESFIINŢĂRII ÎMPĂRŢELII

SECŢIUNEA A VIII-A: DREPTURILE CREDITORILOR CU PRIVIRE LA MOŞTENIRE 82 §. 1. REGLEMENTARE LEGALĂ

§. 2. DREPTUL DE OPOZIŢIE AL CREDITORILOR

§. 3. EFECTELE ÎMPĂRŢELII

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

B I B L I O G R A F I E

 

 

Bibliografie

CURSURI. TRATATE. MONOGRAFII

 
-       Adam Ioan „Drept civil, Teoria generală a drepturilor reale”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1998.
-       Bârsan C., Gaiţă M, Pivniceru M.M., „Drept civil. Drepturi reale”, Institutul European, Bucureşti, 1997.
-       Cărăbuşu Traian, Partajul”, Editura Muntenia, Constanţa, 1997.
-       Chelaru Eugen „Curs de drept civil. Drepturile reale principale,” Editura All Beck, 2000, Bucureşti
-       Chirică Dan „Drept civil. Succesiuni”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
-       Ciobanu Viorel Mihai, „Tratat teoretic şi practic de procedură civilă”, Vol. II, Editura Naţional, Bucureşti, 1997.
-       Colin et Capitant „Curs elementaire de droit civil francais”, tome 1, Paris, Dalloz, 1924.
-       Costin Mircea N. „Marile instituţii ale dreptului civil român – Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale principale”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982.
-       Deak Francisc, „Tratat de drept succesoral”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
-       Deak Francisc „Tratat de drept civil. Contracte speciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
-       Deak F, Cărpenaru Stanciu, „Drept Civil. Contracte speciale. Dreptul de autor. Dreptul de moştenire”, Bucureşti, 1983
-       Eliescu Mihai „Curs de succesiuni”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.
-       Filipescu Ion P.Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale”, Editura Actami, Bucureşti, 1996
-       Florescu Dumitru C., „Dreptul de proprietate”, Editura Univ. Independente „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2002.
-       Florescu Dumitru C. „Drept civil. Succesiunile”, Editura Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2001
-       Hamangiu C., Rosetti Bălănescu I., Băicoianu Al. „Tratat de drept civil român” vol. III, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
-       Hanga Vladimir „Drept privat roman”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971
-       Leş Ioan, „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
-       Lupulescu Dimitrie „Dreptul de proprietate comună pe cote-părţi şi aplicaţiile sale practice”, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973.
-       Lupulescu Dimitrie „Dreptul de proprietate comună al soţilor”, Casa de Editură şi Presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1993
-       Macovei Dumitru, Striblea Marius S., „Drept civil. Contracte. Succesiuni”, Editura Junimea, Iaşi, 2000.
-       Macovei Dumitru, „Drept civil. Succesiuni”, Editura Ankorom, Iaşi, 1998.
-       Molcuţ Emil, Oancea Dan, “Drept Roman”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1993.
-       Negru Vasile, Radu Dumitru „Drept procesual civil”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
-       Pop Liviu,Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
-       Romaşan I. P.Drept civil. Drepturi reale”, Editura Imprimeria de Vest, Oradea, 1996.
-       Stănciulescu Liviu, „Drept Civil. Dreptul de moştenire”, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1996.
-       Stătescu Constantin „Drept civil. Contractul de transport. Drepturile de creaţie intelectuală. Succesiunile”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967.
-       Stătescu C., „Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturi reale.”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970
-       Stătescu C., Bârsan C. „Drept civil. Drepturile reale”, Bucureşti, 1988.
 
 
REVISTE DE SPECIALITATE

Revista Dreptul nr. 1-2/1990.

Revista Dreptul nr. 5/1990.
Revista Dreptul nr. 9-12/1990.
Revista Dreptul nr. 1/1992.
Revista Dreptul nr. nr. 7/1992.
Revista Dreptul nr. 6/1992
Revista Dreptul nr. 10/1992
Revista Dreptul nr. 11/1992.
Revista Dreptul nr. 7/1993.
Revista Dreptul nr. 7/1994.
Revista Dreptul nr. 8/1994.
Revista Dreptul nr. 12/1994.
Revista Dreptul nr. 2/1996.
Revista Română de Drept nr. 5/1969.
Revista Română de Drept nr. 5/1972.
Revista Română de Drept 8/1974.
Revista Română de Drept nr. 11/1980.
Revista Română de Drept nr. 11/1981.
Revista Română de Drept nr.  3/1985.
Revista Română de Drept nr. 7/1987.
Revista Română de Drept nr. 9/1987.
Revista Română de Drept nr. 12/1987.
Revista Română de Drept nr. 1-2/1990
Culegere de decizii pe anul 1959.
Culegere de decizii pe anul 1969.
Culegere de decizii pe anul 1978.
Culegere de decizii pe anul 1979.
Culegere de decizii pe anul 1981.
Culegere de decizii pe anul 1982.
Culegere de decizii pe anul 1983.
Culegere de decizii pe anul 1986.
Culegere de decizii al Curţii Supreme de Justiţie pe anii 1990-1992.
Jurisprudenţa Curţii supreme de Justiţie pe anul 1994.  
Repertoriu de practică judiciară pe anii 1975-1980
 
 
STUDII DE SPECIALITATE
 
Chelaru Eugen „Discuţii în legătură cu constituţionalitatea pedepsei complimentare a confiscării averii”, în Dreptul nr. 6/1992.
Costin M. N. „Principiul efectului declarativ al partajului în lumina procedurii judiciare ”, în R.R.D. nr. 5/1972.
Mihai Liviu, „În legătură cu obiectul partajului succesoral”, în R.R.D. nr. 2/1987.
Romano Eugeniu S. „Consideraţii teoretice şi practice referitoare la regimul juridic al fructelor”, în R.R.D. nr. 3/1989
Stoica V., „Momentul la care se naşte dreptul de accesiune imobiliară artificială”, în R.R.D. nr. 9/1987.
Stoica V, Turianu C, „Partajul bunurilor care formează obiect de executare silită sau asupra cărora au fost luate măsuri asigurătorii”, în R.R.D. nr. 3/1985.
 
 
ALTE MATERIALE
 
Constituţia României.
Codul civil.
Codul de procedură civilă.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 privind modificarea Codului de procedură civilă al României, publicată în Monitorul Oficial nr. 479 din 10 februarie 2000.
Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar.
Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii.
Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului.
Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară.
Legea nr. 114/1996, Legea locuinţei.
Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 56 din 28 ianuarie 1993.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Indiviziunea succesorala
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 83
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Indiviziunea succesorala

Indiviziunea succesorala

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker