Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Societatea civila agricola

Descriere

Societatea civila a fost definita ca fiind un contract prin care doua sau mai multe persoane (fizice sau juridice) se obliga, fiecare faţă de celelalte, să puna in comun aportul lor material si/sau de munca spre a constitui un fond si sa desfasoare impreuna o activitate in vederea atingerii unui scop patrimonial comun, foloasele sau pierderile fiind impartite intre ele.

Aceasta definitie rezulta din combinarea art. 1491 cu art. 1492 alin. 2 si art. 1513 din Codul civil.Astfel, art. 1491 prevede că : "Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scop de a imparti foloasele ce ar putea deriva." ; potrivit art. 1492 C.civ.: "Orice societate trebuie sa aiba de obiect un ce licit si sa fie contractata spre folosul comun al partilor. Fiecare membru al unei societati trebuie sa puna in comun sau bani, sau alte lucruri, sau industria sa." ; potrivit art. 1513 C. civ.: "Este nul contractul prin care un asociat isi stipuleaza totalitatea castigurilor.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 330.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE

Secţiunea I. PRELIMINARII

§.1. Noiuni generale desre contractul de societate civilă agricolă

1. Noţiunea de societate civilă

2. Noţiunea de societate civilă agricolă

§.2. Sediul materiei

§.3. Istoric

1. Drept roman

2. Dreptul românesc

Secţiunea a II­a. COMPARA}IE ÎNTRE SOCIETATEA CIVILA AGRICOLA SI ALTE FORME ASOCIATIVE

§.1. Contractul de societate civlă agricolă si contractul de societate comercială

1. Asemănări

2. Deosebiri

§.2. Contractul de societate civilă agricolă si asociaţia

Secţiunea a III­a. COMPARATIE ÎNTRE CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILA AGRICOLA, COMUNITATE SI INDIVIZIUNE

 

CAPITOLUL II. CARACTERELE JURIDICE ALE SOCIETATII CIVILE AGRICOLE

§.1. Consensualitatea

§.2. Caracterul sinalagmatic

§.3. Caracterul de contract cu titlu oneros

§.4. Caracterul comutativ

§.5. Caracterul civil

§.6. Caracterul lucrativ

§.7. Caracterul intuitu personae

§.8. Caracterul de contract cu executare succesivă

 

CAPITOLUL III. ELEMENTELE CONTRACTULUI DE SOCIETATE CIVILA AGRICOLA

Secţiunea I. CONSIMTAMÂNTUL

Secţiunea a II­

a. CAPACITATEA PARTILOR

Secţiunea a III­a. OBIECTUL

§.1. Reguli generale

§.2. Aportul social

1. Noţiune

2. Sumele în bani

3. Bunurile mobile si imobile

4. Serviciile (prestaţiile în muncă)

5. Regimul juridic al aportului social

§.3. Patrimoniul social

Secţiunea a IV­a. SCOPUL SAU CAUZA

 

CAPITOLUL IV. CONSTITUIREA SOCIETATII CIVILE AGRICOLE

Secţiunea I. LIBERTATEA DE ASOCIERE

Secţiunea a II­a. PROCEDURA DE CONSTITUIRE

§.1. Etapa precontractuală

§.2. Încheierea contractului

 

CAPITOLUL V. FUNCTIONAREA SOCIETATII CIVILE AGRICOLE

Secţiunea I. ASPECTE GENERALE

Secţiunea a II­a. ASOCIATII

§.1. Noţiune

§.2. Obligaţiile asociaţilor faţă de societate

§.3. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi

§.4. Drepturile asociaţilor

1. Drepturile individuale fundamentale

2. Drepturile colective

Secţiunea a III­a. ADMINISTRATORII SOCIET|}II CIVILE AGRICOLE

§.1. Numirea si statutul juridic al administratorilor

§.2. Puterile administratorilor

 

CAPITOLUL VI. ÎNCETAREA SOCIETATII CIVILE AGRICOLE

Secţiunea I. CAUZE DE ÎNCETARE A SOCIETATII CIVLE AGRICOLE

§.1. Expirarea termenului

§.2. Denunţarea

§.3. Pieirea fondului social

§.4. Moartea, declararea judecătorească a morţii, încetarea existenţei uneia dintre persoanele juridice asociate

§.5. Punerea sub interdicţie legală sau judecătorească a unui asociat

§.6. Insolvabilitatea unui asociat

§.7. Pieirea lucrului promis de asociat, înainte de a fi adus ca aport în societate

Secţiunea a II­a. EFECTELE ÎNCETARII

 

 

             BIBLIOGRAFIE
 
 
I. Legislaţie
 
1. Codul civil
2. Codul comercial
3. Legea nr. 21/1924, publicată în M.Of. nr. 27/06.02.1924
4. Decretul nr. 31/1954, publicat în B. Of. nr. 31/30.01.1954
5. Legea nr. 36/1991, publicată în M.Of. nr. 97/06.05.1991
6. Legea nr. 31/1990, publicată în M. Of. nr. 126­127/17.11.1990
7. Legea nr. 18/1991, publicată în M.Of. nr. 37/20.02.1991
 
II. Doctrina
 
1.Beleiu Gheorghe, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Ediţie revăzută si adăugită, Casa de Editură si presă "Sansa" SRL, Bucuresti, 1995.
2. Belu Magda Mona­Lisa, Particularităţile restructurării organizatorice ale regiilor autonome, societăţilor comerciale si ale societăţilor agricole, în Revista de Drept Comercial, nr. 1/1995, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1995.
3. Bârsan Corneliu, }}iclea Alexandru, Toma Mircea, Societăţile agricole si alte forme de asociere în agricultură, Ed. Ceres, Bucuresti, 1992.
4. Clocotici Dorin, Consideraţii în legătură cu societăţile agricole, comerciale si necomerciale, în Revista de Drept Comercial, nr. 3/1991, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1991.
5. Cojocaru Aspazia, Formele asociative în agricultura Italiei, în Studii de drept românesc, nr. 3/1993.
6. Deak Francisc, Contracte speciale, Ed. Actami, Bucuresti, 1996.
8. Eliescu Mihail, Transmisiunea si împărţeala mostenirii, Ed. Academiei, Bucuresti, 1981.
9. Hamangiu Constantin, Georgean Nicolae, Codul civil adnotat, cu textul corespunzător francez, italian si belgian, cu trimiteri la doctrina franceză si română si jurisprudenţa completă de la 1868­1925, vol. III, (art. 1169­1531 C. civ.), Bucuresti, Ed. Librăriei Universala Alcalay&Co., 1925.
10. 9. Hamangiu Constantin, Georgean Nicolae, Codul civil adnotat, cu textul corespunzător francez, italian si belgian, cu trimiteri la doctrina franceză si română si jurisprudenţa completă de la 1868­1927, vol. IX. Doctrina franceză si română (art. 1391­1914 C. civ.), Bucuresti, Ed. Librăriei Universala Alcalay&Co., 1934.
11. Hanga Vladimir, Drept privat roman, Ed. Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1961.
12. Lupascu Dan, Obiectul de activitate al societăţilor comerciale, în Dreptul, nr. 7/1993.
13. Popescu T.R., Anca P., Teoria generală a obligaţiilor, 1960.
14. Popovici Cristian Dan, Experienţa istorică a României în organizarea, funcţionarea si dezvoltarea cooperaţiei agricole. Perspective, Regia Autonoma Monitorul Oficial, Bucuresti, 1995.
15. Rauschi Stefan, Macovei Ioan, Contracte. vol. II, Iasi, 1985.
16. Safta­Romano Eugeniu, Unele aspecte mai importante ale contractului de societate civilă, în Dreptul, nr. 2/1992.
17. Tomulescu Stefan, Drept privat roman, TUB, 1973.
18. }iclea Alexandru, Toma Mircea, Formele de asociere în agricultură reglementate de Legea nr. 36/1991, în Dreptul, nr. 7/1992.
19. Zinveliu I., Contracte civile, instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor, Cluj­Napoca, 1978.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Societatea civila agricola
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2010
Numar de pagini: 69
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Societatea civila agricola

Societatea civila agricola

Pretul nostru: Lei (Ron) 330.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker