Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Calomnia prin presa

Descriere

În sens larg, noţiunea de “presă” semnifică întreaga activitate de informare în masă, inclusiv mijloacele materiale şi umane cu ajutorul cărora se realizează această informare.

Stricto sens, însă, termenul “presă” reprezintă denumirea generică dată publicaţiilor periodice şi emisiunilor radio-TV (mass-media), destinate sau folosite ca mijloace de exprimare şi de informare în masă. În ceea ce priveşte substantivul „mass-media”, după cum reultă şi din rândurile anterioare, reprezintă numele dat mijloacelor tehnice – presa scrisă (publicaţii periodice, săptămânale etc.), radioul, televiziunea, cinematograful etc., care servesc la comunicarea în masă a informaţiilor . În conluzie, termenul de „presă” desemnează totalitatea publicaţiilor cotidiene şi periodice – ziare, reviste etc.

Publicaţiile periodice sunt acele publicaţii cotidiene în care se tipăresc ştiri şi informaţii actuale din toate domeniile de activitate. Rolul presei este de a problematiza, a supune dezbaterilor unele decizii, în special cele cu caracter poliic, întrucât acestea au incidenţă asupra tuturor domeniilor vieţii sociale. Prin medierea presei, care transmite informaţii într-o formă accesibilă, publicul poate cunoaşte fapte şi date din societate, le poate evalua formându-şi anumite convingeri. În urma unui proces de confruntare, se creează opinia publică, şi aceasta, nu presa în sine, exercită presiuni asupra factorilor de decizie în scopul armonizării acţiunilor puterii cu interesele cetăţenilor.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

C U P R I N S

C A L O M N I A  P R I N  P R E S Ă

 

CAPITOLUL I - NOŢIUNI INTRODUCTIVE SPECIFICE PRESEI

SECŢIUNEA I - TERMENUL „PRESĂ” ÎN SENS LARG ŞI SENS RESTRÂNS

SECŢIUNEA A II-A - PRINCIPII DE BAZĂ ÎN PRESĂ

§ 1. ACCESUL LIBER LA INFORMAŢII

§ 2. PRINCIPIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DE CONŞTIINŢĂ

§ 3. PRINCIPIUL BUNEI-CREDINŢE

§ 4. PRINCIPIUL EGALITĂŢII DE TRATAMENT

§ 5. PRINCIPIUL RĂSPUNDERII JURNALISTICE

§ 6. PRINCIPIUL PROTEJĂRII SURSELOR

§ 7. PRINCIPIUL RESPECTULUI VIEŢII PRIVATE

§ 8. PRINCIPIUL INDEPENDENŢEI PROFESIONALE

SECŢIUNEA A III-A - DREPTUL FUNDAMENTAL DE EXPRIMARE ŞI PARTICULARITĂŢILE DE EXPRIMARE PRIN PRESĂ

SECŢIUNEA A IV-A - OBIECTUL EXPRIMĂRII PRIN PRESĂ – LIMITE ŞI LIBERTĂŢI

SECŢIUNEA A V-A - DREPTUL LA INFORMAŢIE – FINALITATEA LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE PRIN PRESĂ

SECŢIUNEA A VI-A - SENSUL EXPRESIILOR “INFRACŢIUNE DE PRESĂ” ŞI “INFRACŢIUNE COMISĂ PRIN PRESĂ

 

CAPITOLUL al II-lea - PREVEDERI LEGALE PROPRII ZIARISTICII PRIVIND LIBERTATEA DE EXPRIMARE ŞI DREPTUL LAINFORMARE

SECŢIUNEA I - SCURTE ABORDĂRI ISTORICO-LEGISLATIVE

§ 1. REGLEMENTĂRI CONSTITUŢIONALE

A. Constituţia României din 1866

B. Constituţia României din 1923

C. Constituţia României din 1938

D. Constituţiile Române din 1948, 1952 şi 1965

§ 2. REGLEMENTĂRI PENALE

SECŢIUNEA A II-A - PREVEDERI ÎNSCRISE ÎN CONSTITUŢIA ROMÂNIEI ŞI A ALTOR STATE

§ 1. PREVEDERI ÎNSCRISE ÎN CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

A. Prevederi constituţionale privind libertatea de exprimare

B. Prevederi constituţionale privind dreptul la informaţie

§ 2. PREVEDERI CONSTITUŢIONALE DIN ALTE STATE

A. Statele Unite ale Americii

B. Marea Britanie

C. Norvegia

D. Germania

SECŢIUNEA A III-A - PREVEDERI ÎNSCRISE ÎN CODUL PENAL

SECŢIUNEA A IV-A - PREVEDERI DESPRINSE DIN ACTE INTERNAŢIONALE

§ 1. DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI

§ 2. PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE

§ 3. CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

§ 4. REZOLUŢIILE ADUNĂRII PARLAMENTARE A CONSILIULUI EUROPEI

§ 5. NORME STATUARE PRIVIND DEONTOLOGIA ZIARIŞTILOR

 

CAPITOLUL al III-lea - STRUCTURA JURIDICĂ A CALOMNIEI PRIN PRESĂ

SECŢIUNEA I - NOŢIUNEA DE CALOMNIE PRIN PRESĂ PORNIND DE LA DEFINIŢIA LEGALĂ A INFRACŢIUNII DE CALOMNIE

SECŢIUNEA A II-A - OBIECTUL PROTECŢIEI JURIDICE – ASPECTE COMUNE ŞI PARTICULARITĂŢI

SECŢIUNEA A III-A – SUBIECŢII

§ 1. SUBIECTUL ACTIV. PARTICIPAŢIA

§ 2. SUBIECTUL PASIV

SECŢIUNEA A IV-A - CONŢINUTUL CONSTITUTIV

§ 1. LATURA OBIECTIVĂ

A. Elementul material

B. Urmarea imediată

C. Legătura de cauzalitate

§ 2. LATURA SUBIECTIVĂ

§ 3. REGIMUL SANCŢIONATOR

 

CAPITOLUL al IV-lea - CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ

SECŢIUNEA I - EROAREA DE FAPT

SECŢIUNEA A II-A - PROBA VERITĂŢII

§ 1. OBIECTUL PROBEI VERITĂŢII

§ 2. CONDIŢIILE ÎN CARE ESTE ADMISIBILĂ PROBA VERITĂŢII

§ 3. CADRUL ADMINISTRĂRII PROBEI VERITĂŢII

§ 4. EFECTELE ADMINISTRĂRII PROBEI VERITĂŢII

 

CAPITOLUL al V-lea - ASPECTE PROCESUALE

SECŢIUNEA I - INSTITUŢIA PLÂNGERII PREALABILE

SECŢIUNEA A II-A - DAUNE CE POT FI PRODUSE PRIN CALOMNIE

 

CAPITOLUL al VI-lea - CALOMNIA PRIN PRESĂ REFLECTATĂ ÎN JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

a. Cazul Dalban contra României – prezentare, comentariu, consecinţe

b. Cazul Lingens contra Austriei – prezentare, comentariu, consecinţe

c. Cazul Prager şi Oberschliek contra Austriei – prezentare, comentariu, consecinţe

 C O N C L U Z I I

BIBLIOGRAFIE

 

Bibliografie
 
I. Tratate, Cursuri, Monografii
 
1. Octavian Loghin, Avram Filipaş, „Drept penal român”, Partea specială, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1992.
2. V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
3. Octavian Loghin, Tudorel Toader, „Drept penal român – partea specială”, Casa de editură şi presă „Şansa”- S.R.L., Bucureşti, 1996.
4. C. Bulai, „Curs de drept penal – partea specială”, vol. I, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept, Bucureşti, 1975.
5. Corneliu Turianu, „Infracţiuni contra demnităţii persoanei”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.
6. Gh. Diaconescu, „Infracţiunile în Codul penal Român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
7. Teodor Vasiliu, Doru Pavel, George Antoniu, Dumitru Lucinescu, Vasile Papadopol, Virgil Rămureanu, „Codul penal comentat şi adnotat – partea specială”, Vol. I, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975.
8. D. Pavel, C. Turianu, „Calomnia prin presă”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1996.
9. V. Dongoroz ş.a., “Noul cod penal şi Codul penal anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1968.
10. N. Iliescu, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
11. M. Friedman, “Libertăţi şi răspunsuri ale ziariştilor şi autorilor,”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991.
12. Monica Macovei, “Libertatea de exprimare”, APADOR – CH, 1996.
13. Gh. Nistoreanu, A. Boroi, I. Molnar, V. Dobrinoiu, I. Pascu, V. Lazăr, „Drept penal – partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
14. M. I. Papadopolu, „Codul penal Carol al II-a” adnotat, vol. III.
15. C. Rătescu şi col., „Codul penal Carol al II-lea”, vol. III.
16. V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, „Constituţia României - comentată şi adnotată”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
17. Dorin Ciuncan, „Subiectul activ al infracţiunii de calomnie prin presă” în Dreptul, nr. 5/1999.
18. Doru Pavel, „Coordonate actuale ale calomniei prin presă”, în Revista de drept penal, nr. 1/1995, R. A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 1995.
19. A. Pleşu, „Europa şi călătoriile (I)”, în „Dilema”, nr. 65, 8-14 aprilie 1994.
20. N. Steinhart, „Jurnalul fericirii”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991.
21. Corneliu-Liviu Popescu, „Hotărârea Curţii Europene a drepturilor omului din 28 septembrie 1999, în cauza Dalban contra România şi consecinţele acesteia pentru aplicarea corectă de instanţele judecătoreşti din România a dreptului la libertatea de exprimare prin presă” în „Dreptul”, nr. 2/2000.
22. N. Rateş, “Presa e doar a patra putere în stat” în “Dilema” nr. 262 din 6-12 februarie 1998.
23. Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, “Manifest pentru o cultură mediatică democratică”, al XXI-lea Congres mondial al FIJ, Montreal, 8-13 iunie 1992.
24. Petru Andrei, Eugeniu Safta-Romano, „Protecţia juridică a dreptului la propria imagine”.
25. Carmen Monica Cercelescu, “Regimul juridic al presei. Drepturile şi obligaţiile jurnaliştilor”, Editura Teora, Bucureşti, 2002
26. Mihail Constantin Eremia, “Dreptul comunicării (Legislaţia şi jurisprudenţa presei)”, Universitatea Bucureşti, 2003.
27. Dumitru Titus Popa, “Dreptul comunicării”, Editura Norma, 1999.
28. Ion Ionescu Dolj, “Constituţia din 1923 în dezbaterea contemporanilor”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990.
29. Vasile Breban, „Dicţionar general al limbii române”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987.
30. Vincent Berger, „Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului”, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), Bucureşti, 1998.
 
II. Reviste de specialitate
 
1. „Revista română de drept”, nr. 5/1973.
2. „Revista română de drept”, nr. 12/1973.
3. „Revista română de drept”, nr. 12/1980.
4. „Revista română de drept”, nr. 3/1982.
5. „Revista română de drept”, nr. 6/1983.
6. „Revista română de drept”, nr. 7/1985.
7. „Revista de drept penal”, nr. 1/1995.
8. „Dreptul”, nr. 5/1999.
9. „Dreptul”, nr. 2/2000.
 
III. Jurisprudenţă
 
1. Înalta Curte de Casaţie, Dec. nr. 700/1924.
2. Trib. Supr., Dec. nr. 4787/1971.
3. Trib. jud. Suceava, dec. pen. nr. 1806/1972.
4. Trib. jud. Braşov, dec. pen. nr. 829/1972.
5. Trib. Suprem, c. 7, Dec. nr. 31/1975.
6. Trib. Suprem, secţ. pen. Dec. nr. 1819/1976.
7. Dec. nr. 2076/1976.
8. „Repertoriu alfabetic 1976-1980”.
9. „Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1981” de V. Papadopol, M. Popovici, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
10. Trib. jud. Timiş, dec. pen. nr. 70/1978.
11. Trib. Mun. Bucureşti, Secţ. Pen., dec. nr. 307/1979.
12. Trib. Suprem, secţ. pen., dec. nr. 416/1980.
13. Decizia secţiei penale nr. 1827 din 10 octombrie 1980.
14. „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1978”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1979.
15. „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1979”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980.
16. „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1980”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982.
17. „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1983”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1984.
18. „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1984”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1985.
19. Trib. jud. Gorj, dec. pen. nr. 465/1984.
20. „Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1985”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1987.
21. Trib. Municip. Bucureşti, s. a II-a pen., dec. nr. 384/1991.
22. „Culegere de practică judiciară penală pe anul 1991” cu note de V. Papadopol, Casa de Editură şi presă Şansa S.R.L., 1992.
23. T.M.B., Dec. nr. 885/1991, CJPJ 1991.
24. Jud. Ploieşti, Sentinţa nr. 363/1992.
25. Decizia nr. 45 din 17 mai 1994, în C.D.H., 1994.
26. Decizia nr. 46 din 17 mai 1994, în C.D.H., 1994.
27. A se vedea, Decizia nr. 45 din 17 mai 1994, în C.D.H. 1994.
28. Decizia nr. 46 din 17 mai 1994.
29. Decizia nr. 89 din 4 octombrie 1995.
30. Decizia nr. 108 din 2 noiembrie 1995.
31. Decizia nr. 25 din 6 martie 1996.
32. Decizia nr. 140 din 19 noiembrie 1996.
33. Decizia nr. 140 din 19 noiembrie 1996.
34. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor omului, IRDO, Bucureşti, 1997.
35. R. M. Stănoiu, P. J. P., vol. III.
36. G. Antoniu ş.a., „Practica judiciară penală”, vol. III.
 
IV. Legislaţie
 
1.      Constituţia din 1965.
2. Codul penal anterior, republicat în M. Of. nr. 48 din 27 februarie 1948.
3. Constituţia României din 1991.
4. Legea Audiovizualului, nr. 48 din 21 mai 1992
5. Decretul-lege nr. 1/1989.
6. Decizia nr. 175/1993 a C.N.A. privind aprobarea Normelor obligatorii pentru acordarea şi programarea dreptului la replică în cadrul programelor audiovizuale în “Monitorul oficial al României”,  partea I, nr. 303/1993.
7. Decizia nr. 105/1993 a C. N. A. privind aprobarea Normelor obligatorii privind realizarea publicităţii în cadrul programelor audio-vizuale, radiodifuzate sau distribuite prin cablu în ”Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 197/1993 .
8. Monitorul Oficial al României, nr. 48 din 27 februarie 1948.
9. Monitorul Oficial al României, nr. 48 din 27 februarie 1948.
10. Buletinul Oficial al României, nr. 64 din 27 octombrie 1986.
11. Monitorul Oficial al României, nr. 4, partea a II-a, 15 martie 1991.
12. Monitorul Oficial al României, nr. 104 din 25 mai 1992.
13. Monitorul Oficial al României, nr. 244, din 01.10.1992.
14. Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 197/1993 .
15. Monitorul Oficial al României,  partea I, nr. 303/1993.
 
V. Alte surse
 
1. „Comunicatul din partea biroului de presă al S.R.I.”, în „Evenimentul zilei”, nr, 551/15 aprilie 1994.
2. „Evenimentul zilei”, nr. 555/20 Aprilie 1994.
3. „Dilema”, nr. 65, 8-14 aprilie 1994.
4. “Dilema” nr. 262 din 6-12 februarie 1998.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Calomnia prin presa
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 96
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Calomnia prin presa

Calomnia prin presa

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker