Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Masurile educative aplicabile minorului infractor

Descriere

Elaborarea cadrului legal al sistemului de reeducare a minorului infractor nu poate fi concepută fără investigarea proceselor psihice care stau la baza comportării minorului, a particularităţilor acestor procese datorită vârstei minorului şi posibilităţilor largi de influenţare a conduitei acestuia. Aceste procese psihice, care explică mecanismele interne care conduc pe minor la infracţiune, îşi găsesc expresia globală şi unitară în personalitatea minorului delincvent.

Problema personalităţii umane constituie, în prezent, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra procesele psihice care explică conduita umană, inclusiv comportamentul minorului infractor. Ideea după care în centrul preocupărilor organelor judiciare trebuie să stea nu minorul ca infractor, ci ca om, ca personalitate supusă transformării spre a identifica, pe baza unei asemenea analize, căile cele mai eficiente de influenţare şi recuperare a acestuia, este cu atât mai valoroasă cu cât delincvenţii minori se află încă în faza de formare şi ca atare sunt deosebit de receptivi şi sensibili la acţiunile factorilor din mediul social. Aceasta înseamnă că trebuie să ne preocupe mai mult ceea ce va deveni minorul (viitorul lui), decât ceea ce a făcut (faptele comise) .

Necesitatea cunoaşterii personalităţii subiectului asupra căruia se acţionează reeducativ are, în pedagogie, o lungă tradiţie. Ea nu este nouă, desigur, nici în sistemul reeducării infractorilor. Savantul român C.I. Parhon, încă în urmă cu 66 ani pleda într-un studiu amănunţit biologic , psihologic şi social al fiecărui delincvent, vizând un dublu scop: acela al cercetării ştiinţifice pure şi acela al terapeuticii şi profilaxiei criminale.

Dar, dacă ar fi justificat să se ţină seama de particularităţile personalităţii minorului (legate de vârstă, nivel de dezvoltare fizică şi psihică etc.), în ce priveşte individualizarea legală şi judiciară a sancţiunilor de drept penal, în egală măsură ar trebui avute în vedere şi atunci când se desfăşoară procesul de modelare a delincventului minor şi de pregătire a acestuia pentru a fi redat societăţii ca element util.

De altfel, cele două categorii de procese, reeducare şi reintegrare socială (care în situaţia reeducării în mediu închis se succed) ar putea fi privite ca două faze ale aceluiaşi proces de cunoaştere, puse în relaţii de interacţiune la nivelul personalităţii în perspectiva orientării acesteia în direcţia în care şansele ei de realizare sunt mai mari, iar dimensiunile de valorificare a posibilităţilor de care dispune minorul sunt optime. Uneori, eşecul minorului eliberat din locul de reeducare în impactul său cu viaţa reală poate fi privit şi ca efect al unei rupturi în procesul de mai sus.

Pregătirea minorului, spre a fi util societăţii, prin procesul de reeducare, intră în contradicţie cu unele măsuri şi acţiuni inadecvate din mediul de reintegrare. Remodelarea delicventului minor în raport cu cerinţele vieţii sociale, cu vocaţia şi posibilităţile de care acesta dispune, este posibilă numai dacă se ţine seama de înseşi procesele de modernizare şi perfecţionare care au loc în viaţa reală. Personalitatea umană, ca realitate specifică, rămâne sistemul fundamental de referinţă pentru toate relaţiile şi activităţile sociale, inclusiv pentru cele pe care le implică şi determină delincvenţa juvenilă.

De altfel, vârsta minorităţii (inclusiv cea în înţelesul legii penale) nu este altceva decât un reper al unui stadiu de evoluţie al oricărui individ spre starea de adult (dezvoltarea ontogenetică), o etapă cronologică. După H. Wallon “copilul creşte nu conform cu ceea ce este el în fiecare moment, ci conform tipului pe care trebuie să-l realizeze ca adult”.

Cu alte cuvinte, conceptul de personalitate, privit în sensul său generic, circumscrie şi include în structura sa o realitate pe care o parcurge orice individ pe traiectoria procesului dialectic al devenirii şi afirmării sale în viaţa socială (nu poţi ajunge matur înainte de a fi minor), bineînţeles cu particularităţile legate de imensa variabilitate şi infinitate umană, “căci prima asemănare dintre oameni este aceea că sunt fiecare unici”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

- C U P R I N S -

 

CAPITOLUL I - NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DELINCVENŢA JUVENILĂ

SECŢIUNEA I - NOŢIUNEA DE „DELINCVENŢĂ JUVENILĂ”

SECŢIUNEA A II-A - FACTORI DE RISC CU CARACTER INDIVIDUAL, FAMILIAL ŞI SOCIAL ÎN APARIŢIA COMPORTAMENTULUI DEVIAT AL MINORULUI

§ 1. RAPORTUL FRUSTRARE-AGRESIVITATE ÎN EVOLUŢIA NORMALĂ A PERSONALITĂŢII ADOLESCENTINE

§ 2. INSTABILITATEA AFECTIVĂ ŞI COMPORTAMENTALĂ - FORMĂ NORMALĂ A COMPORTAMENTULUI JUVENIL

§ 3. COMPORTAMENTUL DE EVADARE AL ADOLESCENTULUI. FUGA „NORMALĂ” ŞI CEA „PATOLOGICĂ”.

SECŢIUNEA A III-A - FACTORI PSIHOLOGICI ŞI SOCIALI IMPLICAŢI ÎN FENOMENUL DE DELICVENTĂ JUVENILĂ

SECŢIUNEA A IV-A - DELINCVENŢA JUVENILĂ PE PLAN INTERN ŞI INTERNAŢIONAL

 

CAPITOLUL II - RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORILOR. SANCŢIUNILE APLICABILE INFRACTORILOR MINORI

SECŢIUNEA I - ASPECTE GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORILOR

SECŢIUNEA A II-A - MINORI CARE NU RĂSPUND PENAL

SECŢIUNEA A III-A - MINORI CARE RĂSPUND PENAL

SECŢIUNEA A IV-A - SCOPUL ŞI FUNCŢIILE PEDEPSELOR CE SE APLICĂ MINORILOR INFRACTORI

§ 1. SCOPUL PEDEPSELOR – PREVENŢIA GENERALĂ ŞI SPECIALĂ

§ 2. FUNCŢIILE PEDEPSEI

 SECŢIUNEA A V-A - MĂSURILE RESTRICTIVE DE LIBERTATE ŞI MĂSURILE EDUCATIVE. SANCŢIONAREA INFRACTORILOR MINORI

 

CAPITOLUL III - MĂSURILE EDUCATIVE APLICABILE MINORULUI INFRACTOR

SECŢIUNEA I – MUSTRAREA

§ 1. CONCEPT

§ 2. EXECUTAREA MĂSURII MUSTRĂRII

SECŢIUNEA A II-A - LIBERTATEA SUPRAVEGHEATĂ

§ 1. CONCEPT

§ 2. CONDIŢIILE DE APLICARE A MĂSURII LIBERTĂŢII SUPRAVEGHEATE 50 § 3. OBLIGAŢIILE PERSOANELOR ŞI INSTITUŢIILOR CĂRORA LI S-A ÎNCREDINŢAT SUPRAVEGHEREA MINORULUI

§ 4. EXECUTAREA MĂSURII LIBERTĂŢII SUPRAVEGHEATE

§ 5. REVOCAREA MĂSURII LIBERTĂŢII SUPRAVEGHEATE

SECŢIUNEA A III-A - INTERNAREA ÎNTR-UN CENTRU DE REEDUCARE

§ 1. CONCEPT ŞI CARACTERIZARE

§ 2. CONDIŢIILE DE APLICARE A MĂSURII

§ 3. EXECUTAREA MĂSURII

§ 4. DURATA INTERNĂRII ÎN CENTRU DE REEDUCARE

§ 5. LIBERAREA MINORULUI ÎNAINTE DE A DEVENI MAJOR

§ 6. REVOCAREA MĂSURII

SECŢIUNEA A IV-A - INTERNAREA ÎNTR-UN INSTITUT MEDICAL-EDUCATIV

§ 1. CONCEPT ŞI CARACTERIZARE

§ 2. CONDIŢIILE DE APLICARE A MĂSURII

§ 3. EXECUTAREA MĂSURII ŞI DURATA ACESTEIA

§ 4. REVOCAREA INTERNĂRII ÎNTR-UN INSTITUT MEDICAL-EDUCATIV

 

CAPITOLUL IV - EFECTELE PSIHO-SOCIALE ALE MĂSURILOR EDUCATIVE. CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

B I B L I O G R A F I E
 
 
I. Literatură de specialitate
 • George Antoniu, Raport de cauzalitate în dreptul penal, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.
 • G. Antoniu, C. Bulai, G. Chiuvulescu, Dicţionar juridic penal, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976. 
 • G. Antoniu, C. Bulai, Rodica Mihaela Stănoiu, Avram Filipaş, Constantin Filişanu, Practică judiciară română, Vol. I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1988.
 • G. Antoniu, Vinovăţia penală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995.
 • P. Andrei, Opere sociologice, Vol. III., Editura Academiei Române, Bucureşti, 1978.
 • Dan Banciu, „Control social şi sancţiuni sociale”, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1992.
 • C. Bulai, Drept penal, parte generală, Editura All, Bucureşti, 1997.
 • Ortansa Brezeanu, Evoluţia criminalităţii în România în perioada 1988-1993 (studiu statistic), în Tranziţia şi criminalitatea, Rodica Stănoiu (coordonator), Editura Oscar Print, Bucureşti, 1994.
 • Vintilă Dongoroz, Tratat de drept penal. Partea generală, Bucureşti, 1939.
 • Vintilă Dongoroz, S. Khane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, S. Petrovici, Modificările aduse codului penal şi codului de procedură penală prin actele normative din 1956-1960, Editura Academiei, Bucureşti, 1962.
 • Vintilă Dongoroz, S. Khane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, V. Roşca, Explicaţii teoretice ale codului penal român. Partea generală, Vol. I-III, Editura Academiei, Bucureşti, 1969-1971.
 • V. Dragomirescu, Psihologia comportamentului deviant, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.
 • Ştefan Danes, Vasile Papadopol, Individualizarea juridică a pedepselor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1985.
 • A. Dincu, Bazele criminologiei, Editura Arcadia, 1985.
 • Narcis Giurgiu, Răspunderea şi sancţiunile de drept penal, Bucureşti, Editura Neuron, 1995.
 • Gh. Florian, Psihologie penitenciară, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • I. Ionescu-Dolj, O idee în penologie. Tribunalele de minori, Craiova, 1991.
 • S.G. Loginescu, Elementele de drept roman, Vol. I, Bucureşti, 1927.
 • Constantin Meissner, Copii cu rele păreri şi Şcoli de îndreptare, Tipografia Naţională, iaşi, 1990.
 • Constantin Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1997.
 • Neagu Ion, Tratat de drept procesual penal, Editura Pro, 1997.
 • Gh. Nistoreanu, Vasile Dobrinoiu, Drept penal. Partea generală, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997.
 • Paul Popescu Neveanu, Personalitatea şi cunoaşterea ei, Editura Militară, Bucureşti, 1969.
 • I. Oancea, Tratat de drept penal. Partea generală, Editura All, Bucureşti, 1994.
 • Ion Oancea, Drept execuţional penal, Editura All, Bucureşti, 1998.
 • Constantin Păunescu, Coordonate metodologice ale recuperării minorului inadaptat, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1984.
 • Al. Roşca, Delicventul minor, Cluj, 1932.
 • George Solomonescu, Tratamentul infractorului minor în dreptul penal comparat,Bucureşti, 1935.
 • Al. Roşca, Psihologia generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985.
 • I. Stachinaru, Devierile de conduită la copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969.
 • G. Stefani, G. Levasseur, R. Jamile-Merlin, Criminologie et science pénitenciare, trosiéme édition, Dalloz, 1972.
 • Rodica M. Stănoiu, Ortansa Brezeanu, Principiile fundamentale ale legislaţiei penale şi procesual penale (lucrare realizată în Institutul de cercetări juridice în cadrul planului de cercetare pe anul 1978).
 • R.M. Stănoiu, Criminalitatea în România, trecut, prezent şi viitor; Ortansa Brezeanu, Tiberiu Dinu, Tranziţia şi criminalitatea, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1994.
 • Iulian Teodorescu, Minoritatea în faţa legii penale, Bucureşti, 1928.
 • Corneliu Turianu, “Răspunderea juridică pentru faptele penale săvârşite de minori”, Editura Continent XXI, Bucureşti, 1995.
 • Lode Walgrave, Essai de construction d’une theorie integrative, Geneva, Ed. Medicine et Higiene, Meridienes Klincksieck, 1992.
 • Petrache Zidaru, “Drept penitenciar. Tratamentul penitenciar. Regimul penitenciar. Practica penitenciară”, Universul juridic, Bucureşti, 2001.
 
II. LEGISLAŢIE
 • Codul penal al României
 • Codul de procedură penală
 • Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepsei cu închisoarea
 • Decretul nr. 545/1972 privind executarea măsurii educaţionale într-un centru de reeducare
 • Decretul nr. 218/1977 privind executarea măsurii educative de către minorii infractori
 • Legea nr. 140/1996 pentru modificarea şi completarea codului penal
 • Legea nr. 141/1996 pentru modificarea şi completarea codului de procedură penală

   

 
III. Alte publicaţii
 • George Antoniu, Pedepsele neprivative şi rolul lor în practica penală a statului român, în SCJ nr. 3/1973.
 • Ortansa Brezeanu, Lucian Belcea, Examen al practicii judiciare privind aplicarea măsurii educative a internării minorilor în institutele de reeducare, SCJ nr. 4/1971.
 • Ortansa Brezeanu, Mioriţa Moarcas, Mircea Benedecit, Câteva aspecte în legătură cu integrarea post penală a minorilor infractori, SCJ nr. 3/1980.
 • Ortansa Brezeanu, situaţia actuală a criminalităţii - dinamică, structură tendinţe, forme de manifestare, RSP nr. 4/1992.
 • Ortansa Brezeanu, Minorul delincvent în Documentele ONU şi ale Consiliului Europei, RSP nr. 3/1996.
 • Gheorghe Buzatu, “Libertatea supravegheată” în Justiţia Nouă nr. 5/1966.
 • Vintilă Dongoroz, Raportul dintre conţinutul social politic şi conţinutul normativ al dreptului penal, în SCJ nr. 3/1965.
 • Tiberiu Dianu, Instituţia probaţiunii în SUA, în SDR nr. 4/1995.
 • Gheorghe Florian, Penitenciarele britanice şi rolul comunităţii în recuperarea celor care au încălcat legea, în RSP nr. 2/1993.
 • G. Gheorghe-Rusu, Ordinea şi disciplina în rândul minorilor şi tinerilor din şcolile speciale de muncă şi reeducare, în “Buletinul penitenciar”, nr. 2/1984.
 • Graham Gilles (Director Europe to Europe), Rolul integrării sociale în pedepsirea infracţiunilor – o cheie a justiţiei mileniului trei, în RSR nr. 1/1995.
 • Ion Constant Manoliu, “Minoritatea în reglementarea noului Cod Penal” în Revista Română de Drept nr .10/1968
 • E. Panaite, A. Gheorghiu şi colab., “Probleme privind metodologia şi practica muncii de reeducare a deţinuţilor”, “Buletinul penitenciarelor”, Supliment nr. 1/1983.
 • Doru Pavel, „Pedeapsa în lupta contra infracţionalismului. Atribute şi rol” , Revista de drept penal, Anul I, serie nouă, nr. 1/1994.
 • V. Rămureanu, Măsuri educative ce se pot lua faţă de minorul infractor, RRD nr. 7/1971.
 • I. Stanca, “Aspecte ale relaţiilorsocio-afective în rândul minorilor infractori”, în “Buletinul Penitenciarelor” nr. 2/1982.
 • R.M. Stănoiu, Unele consideraţiuni cu privire la rolul familiei în formarea şi dezvoltarea personalităţii tinerilor, în SCJ nr. 2/1986.
 • Florin Streteanu, Modificări ale tratamentului sancţionar al minorului, RDP nr. 2/1997.
 • Gh. Teodoru, Judecarea infracţiunilor comise de minori de către Comisiile de judecată, RRD nr. 7/1980.
 • Impactul transformărilor social-politice din societatea românească asupra sistemului penitenciar, D.G.P., Bucureşti, 1992.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Masurile educative aplicabile minorului infractor
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 86
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker