Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Executarea pedepsei de catre condamnatii minori

Descriere

Combaterea criminalităţii în rândul minorilor a ridicat, în cadrul legislaţiei penale, unele probleme speciale, cu totul deosebite de problemele care se pun privitor la combaterea fenomenului infracţional în rândul adulţilor. În lupta contra infracţiunilor săvârşite de minori, a trebuit să se ţină seama de faptul că în perioada de formare şi dezvoltare prin care trec, ei nu posedă acelaşi discernământ ca majorii şi că ei sunt mult mai receptivi la influenţele care se exercită asupra lor.

De asemenea, a trebuit să se ţină seama că minorii au o experienţă mai redusă de viaţă şi pot cădea mai uşor în greşeală.

Totodată, în stabilirea unui regim special de sancţionare a infractorilor minori s-a ţinut cont şi de faptul că ei pot fi mai uşor reeducaţi şi redaţi familiei şi societăţii.

Privit în evoluţia sa, sistemul de sancţiuni al minorilor infractori, în dreptul penal românesc a fost în general acelaşi ca şi în celelalte sisteme de drept din principalele state europene. În Codul Penal de la 1864, nu era reglementat un sistem specific de sancţionare pentru minorii infractori, însă pedepsele ce li se aplicau erau mai uşoare decât cele pentru majori. În Codul Penal de la 1937, s-a prevăzut un sistem mixt de sancţionare pentru infractorii minori, în sensul că acesta cuprindea atât pedepse cât şi măsuri educative.

De remarcat faptul că în acest cod, legiuitorul român stabileşte pentru prima dată principiul potrivit căruia o pedeapsă va fi aplicată unui minor infractor de către o instanţă numai atunci când aceasta va fi convinsă că o măsură cu caracter educativ ar fi neîndestulătoare.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL I: ORGANIZAREA SISTEMULUI PENITENCIAR ÎN ROMÂNIA

SECŢIUNEA I: ORGANIZAREA PENITENCIARELOR DIN ROMÂNIA PÂNĂ ÎN DECEMBRIE 1989

§ 1. LEGEA DE ORGANIZARE A ÎNCHISORILOR DIN 1874.

§ 2. LEGEA PENTRU ORGANIZAREA PENITENCIARELOR ŞI INSTITUTELOR DE PREVENŢIUNE DIN 1929.

§ 3. REGIMUL PENITENCIAR COMUNIST PÂNĂ LA LEGEA NR. 23 DIN 1969.

§ 4. REGIMUL PENITENCIAR ÎN ROMÂNIA SUB IMPERIUL LEGII DIN 1969.

4.1. Regimul de deţinere.

4.2. Regimul de muncă.

4.3. Regimul de educaţie şi instruire profesională.

4.4. Regimul de ordine şi disciplină.

4.5. Regimul stimulentelor şi recompenselor.

4.6. Caracterele executării pedepsei cu închisoare.

SECŢIUNEA A II-A: TRANSFORMĂRI CE AU AVUT LOC ÎN ACTIVITATEA ŞI STRUCTURA PENITENCIARELOR DIN ROMÂNIA

SECŢIUNEA A III-A: MODUL ÎN CARE PENITENCIARELE DIN ROMÂNIA S-AU ALINIAT LA CERINŢELE STANDARDELOR INTERNAŢIONALE ÎN MATERIE DE PENITENCIARE

 

CAPITOLUL II: SISTEMUL EXECUTĂRII PEDEPSELOR DE CĂTRE MINORI ÎN PENITENCIARELE DIN ŢARA NOASTRĂ

SECŢIUNEA I: UNELE NOŢIUNI PRIVIND DELINCVENŢA JUVENILĂ

§ 1. NOŢIUNEA ŞI CARACTERISTICILE DEVIANŢEI ŞI DELICVENŢEI JUVENILE.

§ 2. FACTORI DE RISC CU CARACTER INDIVIDUAL, FAMILIAL ŞI SOCIAL ÎN APARIŢIA COMPORTAMENTULUI DEVIAT AL MINORULUI.

a. Raportul frustrare-agresivitate în evoluţia normală a personalităţii adolescentine.

b. Instabilitatea afectivă şi comportamentală - formă normală a comportamentului juvenil.

c. Comportamentul de evadare al adolescentului. Fuga „normală” şi cea „patologică”.

§ 3. FACTORI PSIHOLOGICI ŞI SOCIALI IMPLICAŢI ÎN FENOMENUL DE DELICVENTĂ JUVENILĂ.

SECŢIUNEA A II-A: SCOPUL ŞI FUNCŢIILE PEDEPSELOR CE SE APLICĂ ÎN CAZUL MINORILOR CE AU SĂVÂRŞIT INFRACŢIUNI

 § 1. SCOPUL PEDEPSELOR – PREVENŢIA GENERALĂ ŞI SPECIALĂ.

1.1. Prevenirea generală.

1.2. Prevenirea individuală.

§ 2. FUNCŢIILE PEDEPSEI.

 

CAPITOLUL III: CONCEPŢIA MODULUI DE EXECUTARE A PEDEPSELOR CARE ARE CA FUNDAMENT REALIZAREA UNUI COMPLEX DE MĂSURI EDUCATIVE

SECŢIUNEA I: CONCEPTUL PRIVIND ÎMBINAREA MĂSURILOR RESTRICTIVE DE LIBERTATE CU FONDUL EDUCATIV. ASPECTE PRIVIND SANCŢIONAREA INFRACTORILOR MINORI

SECŢIUNEA A II-A: SISTEMUL ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII COMPLEXULUI DE MĂSURI EDUCATIVE ŞI CATEGORIILE ACESTORA

§ 1. ISTORIC PRIVIND REGLEMENTAREA MĂSURILOR EDUCATIVE.

§ 2. MUSTRAREA.

2.1. Concept.

2.2. Executarea măsurii mustrării

§ 3. LIBERTATEA SUPRAVEGHEATĂ.

3.1. Concept.

3.2. Condiţiile de aplicare a măsurii libertăţii supravegheate.

3.3. Obligaţiile persoanelor şi instituţiilor cărora li s-a încredinţat supravegherea minorului.

3.4. Executarea măsurii libertăţii supravegheate.

3.5. Revocarea măsurii libertăţii supravegheate.

§ 4. ANALIZA MĂSURII INTERNĂRII ÎNTR-UN CENTRU DE REEDUCARE.

4.1. Concept şi caracterizare.

4.2. Condiţiile de aplicare a măsurii.

4.3. Executarea măsurii.

4.4. Durata internării în centru de reeducare.

4.5. Liberarea minorului înainte de a deveni major.

4.6. Revocarea măsurii.

§ 5. INTERNAREA ÎNTR-UN INSTITUT MEDICAL-EDUCATIV.

5.1. Concept şi caracterizare.

5.2. Condiţiile de aplicare a măsurii.

5.3. Executarea măsurii şi durata acesteia.

5.4. Revocarea internării într-un institut medical-educativ.

 

CAPITOLUL IV: UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND MODUL ÎN CARE SE REALIZEAZĂ REGIMUL PENITENCIAR ÎN CAZUL MINORILOR CONDAMNAŢI SECŢIUNEA I: INTERNAREA ŞI REPARTIŢIA CONDAMNAŢILOR MINORI ÎN PENITENCIARE

§ 1. INTERNAREA.

§ 2. REPARTIZAREA.

SECŢIUNEA A II-A: UNELE ASPECTE PRIVIND REGIMUL DE DEŢINERE, DE ŞCOLARIZARE, DE MUNCĂ ŞI REEDUCARE

§ 1. REGIMUL DE DEŢINERE.

§ 2. ŞCOLARIZAREA ŞI CALIFICAREA PROFESIONALĂ.

§ 3. MUNCA CONDAMNAŢILOR MINORI.

§ 4. EDUCAŢIA ŞI RIDICAREA NIVELULUI CULTURAL

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE
 
-     Ion Oancea, “Drept execuţional penal”, Editura All, Bucureşti, 1998;
-     Lazăr Cârjan, “Istoria Poliţiei române de la origini până în 1949”, Editura Vestala, Bucureşti, 2000;
-     Ion Mamina, “Monarhia constituţională în România – Enciclopedie politică”, Editura Enciclopedică, Imprimeriile Media Pro, Braşov, 2000;
-     Petrache Zidaru, “Drept execuţional penal”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
-     Ioan Chiş, “Reforma penitenciară în România”, Editura Ando Tours, Timişoara, 1997;
-     “Revista de ştiinţă penitenciară” nr. 1 (21)/1995, Editor Direcţia Generală a Penitenciarelor, Bucureşti, 1995;
-     Robert Merle, A. Vitu, “Traité de droit criminal”, Edition Cujas, Paris, 1967;
-     L. Biro, “Consideraţii privitoare la revocarea libertăţii supravegheate” în „Justiţia Nouă” nr. 3/1964;
-     Alexandru Boroi, “Drept penal. Partea generală”, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999;
-     M. Basarab, „Drept penal - partea generală”, Univ. Babeş Blyai, Cluj-Napoca, 1976
-     Ortansa Brezeanu, “Minorul şi legea penală”, Ed. All Beck, Bucureşti, 1998;
-     Ortansa Brezeanu, Lucian Belcea, “Examenul practicii judiciare privind aplicarea măsurii educative a internării minorilor în instituţiile de reeducare” în S.C.J. nr. 4/1971;
-     Constantin Bulai, “Drept penal român. Partea generală”, Ed. Şansa, Bucureşti, 1992;
-     Gheorghe Buzatu, “Reeducarea morală” în Justiţia Nouă nr. 2/1965;
-     Gheorghe Buzatu, “Libertatea supravegheată” în Justiţia Nouă nr. 5/1966;
-     N.T. Buzea, “Infracţiunea penală şi culpabilitatea”, Alba Iulia, 1944;
-     Vasile Dobrinoiu, Gheorghe Nistoreanu, Ilie Pascu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Valerică Lazăr, “Drept penal. Partea generală”, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1997;
-     Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Ilie Fodor, Nicoleta Iliescu, Costică Bulai, Rodica Mihaela Stănoiu, “Explicaţii teoretice ale Codului penal român, partea generală”, Ed. Academiei, Bucureşti, 1975;
-     Aurel Dospinoiu, “Viitorul corecţiei” în R.S.P. nr. 1-2/1994;
-     Ion Constant Manoliu, “Minoritatea în reglementarea noului Cod Penal” în R.R.D. nr 10/1968;
-     V. Papadopol, “Cu privire la aplicarea condamnării condiţionate infractorilor minori” în Legalitatea Populară nr. 10/1961;
-     C. Păunescu, “Coordonate metodologice de ale recuperării minorului inadaptat”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1984;
-     Traian Pop, “Drept procesual penal”, Tipografia Naţională, Cluj-Napoca, 1946;
-     Sorin M. Rădulescu, Dan Banciu, “Introducere în sociologia delincvenţei juvenile”, Ed. Medicală, Bucureşti, 1990;
-     V. Rămureanu, “Limitele şi consecinţele răspunderii penale a minorului” în R.R.D. nr. 7/1970;
-     Corneliu Turianu, “Răspunderea juridică pentru faptele săvârşite de minori”,Ed. Continent XXI, Bucureşti, 1995.
-     Doru Pavel, „Pedeapsa în lupta contra infracţionalismului. Atribute şi rol” , Revista de drept penal, Anul I, serie nouă, nr. 1/1994, p. 33-48.
-     Narcis Giurgiu, „Răspunderea şi sancţiunile de drept penal”, Bucureşti, Editura Neuron, 1995.
-     George Antoniu, „Vinovăţia penală”, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1995.
-     “Buletinul penitenciarelor” nr. 3/1984;
-     Legea nr. 21/16 octombrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei;
-     Regulamentul închisorilor aprobat şi sancţionat prin decret domnesc nr. 630/1862;
-     Lege asupra regimului închisorilor sancţionată prin Decret nr. 169/26 ianuarie 1874;
-     Lege pentru organizarea penitenciarelor şi institutelor de prevenţiune, publicată în Monitorul Oficial nr. 62/16 aprilie 1929;
-     Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor.
-     Convenţia OIM nr. 29/1930 privind munca forţată sau obligatorie.
-     INTERNET - www.anp.ro.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Executarea pedepsei de catre condamnatii minori
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 100
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Executarea pedepsei de catre condamnatii minori

Executarea pedepsei de catre condamnatii minori

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker