Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Probele in procesul penal

Descriere

În procesul penal, activitatea de probaţiune ocupă un loc central. Pentru a lua o hotărâre care va influenţa viaţa unor persoane, magistratul trebuie să cunoască pe deplin realitatea tuturor împrejurărilor cauzei şi să fie convins că soluţia pe care o adoptă este singura corectă. Or, această decizie - de a trimite sau nu în judecată, ori de a condamna sau achita o persoană - este fundamental determinată de activitatea de probaţiune.

Desigur că răspunderea organului judiciar - procuror sau judecător -, în funcţia sa de administrare a justiţiei, este pe măsura importanţei şi a complexităţii muncii pe care o desfăşoară. De acurateţea cu care magistratul va şti să conducă probaţiunea în procesul penal şi de sinceritatea şi spiritul de răspundere cu care va aprecia toate probele înfăţişate va depinde, în mod direct, justeţea hotărârii sale finale, cu toate implicaţiile sale. Vinovăţia sau nevinovăţia celui suspectat că ar fi comis o faptă penală nu poate reieşi decât din probe.

Pe cale de consecinţă, însuşi scopul procesului penal, acela ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie sancţionată potrivit legii şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, poate fi atins sau, dimpotrivă, eludat, în funcţie de atenţia şi corectitudinea cu care cel în drept să o facă se achită de dificila sarcină pe care legiuitorul i-a încredinţat-o: administrarea şi aprecierea probelor. În materia probaţiunii, în literatura de specialitate se fac două distincţii: în primul rând, se deosebeşte activitatea de administrare a probelor, de cea de apreciere a lor; în al doilea rând, există conceptul de probe şi cel de mijloace de probe. De asemenea, mai pot fi făcute şi alte delimitări, specifice activităţii de probaţiune.

Astfel, sunt studiate şi definite: instituţia obiectului probaţiunii, în care se deosebesc faptul principal de faptele probatorii, faptele similare de cele auxiliare, prin toate acestea înţelegându-se ce anume trebuie dovedit într-un proces penal, pentru ca soluţia pronunţată în final să fie legală şi temeinică; tot aici se face trimitere la faptele şi împrejurările care nu pot forma obiect al probaţiunii într-o cauză penală; concludenţa şi utilitatea probelor este un alt domeniu important în cadrul probaţiunii; noţiuni ca sarcina probei (ori dispensa ei), principii ca prezumţia de nevinovăţie a învinuitului sau inculpatului, ca să nu mai vorbim de o serie de criterii folosite pentru clasificarea probelor - în învinuire sau în apărare, imediate şi mediate, ori directe sau indirecte - se regăsesc în tot atâtea laturi distincte ale activităţii, atât de complexe, de probaţiune.

În ceea ce priveşte procesul penal, trebuie făcută precizarea că rolul acestuia este acela de a intermedia între săvârşirea faptei şi ispăşirea pedepsei. Va trebui să suporte privaţiunile pe care le incumbă lipsirea de libertate şi izolarea în penitenciar, cel sau cea care, în urma unei proceduri judiciare, se dovedeşte că a comis, cu vinovăţie, o faptă prevăzută de legea penală. Pentru a se ajunge la această finalitate, sau pentru a constata că, dimpotrivă, o persoană este nevinovată, organul judiciar - procuror sau judecător - are nevoie de o serie de instrumente specifice pentru a reuşi să afle adevărul cu privire la faptă şi la persoana care a comis-o, cu alte cuvinte pentru ca adevărul judiciar - împrejurările cauzei aşa cum se regăsesc în dosar, mai precis aşa cum au fost reţinute în hotărârea penală - să coincidă cu adevărul pur şi simplu - adică faptele, aşa cum au avut loc în realitate.

Legiuitorul român a stabilit că nu orice tip de instrument juridic este de natură să ofere un anumit grad de siguranţă că această coincidenţă (între adevărul judiciar şi adevărul pur şi simplu) va surveni şi că astfel, în urma procesului, se va pronunţa o soluţie justă. Datorită relativităţii mijloacelor pe care omul le are la îndemână pentru a avea acces la realitatea imediată, legiuitorul a indicat, în Codul de procedură penală, doar câteva modalităţi, denumite mijloace de probă, dispunând că numai prin intermediul lor este permisă relevarea unei probe, a unei dovezi, din care să rezulte o împrejurare aflată în legătură cu fapta dedusă judecăţii.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

PLANUL LUCRĂRII

PROBELE ÎN PROCESUL PENAL 

 

CAPITOLUL I - NOŢIUNEA, IMPORTANŢA ŞI CLASIFICAREA PROBELOR

1. INTRODUCERE ÎN DREPTUL PROCESUAL PENAL.

2. NOŢIUNILE DE „PROBĂ” ŞI „MIJLOACE DE PROBĂ” ÎN PROCESUL PENAL

a. Noţiunea de „probă”

b. Mijloacele de probă

 3. IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL PENAL

4. CLASIFICAREA PROBELOR

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL PROBAŢIUNII

1. NOŢIUNEA DE OBIECT AL PROBAŢIUNII

2. FAPTELE ŞI ÎMPREJURĂRILE CARE FORMEAZĂ OBIECTUL PROBAŢIUNII

3. FAPTELE SIMILARE, AUXILIARE ŞI NEGATIVE

4. FAPTELE ŞI ÎMPREJURĂRILE CARE NU TREBUIE DOVEDITE.

5. PERTINENŢA, CONCLUDENŢA ŞI UTILITATEA PROBELOR

 

CAPITOLUL III - SARCINA PROBAŢIUNII

 

CAPITOLUL IV - ADMINISTRAREA ŞI APRECIEREA PROBELOR ÎN PROCESUL PENAL

1. ADMINISTRAREA PROBELOR

2. APRECIEREA PROBELOR

 

CAPITOLUL V

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

- BIBLIOGRAFIE -
 
 • Alexandru Boroi, Gheorghe Nistoreanu, „Drept penal şi drept procesual penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
 • ION NEAGU, „Drept procesual penal. Tratat”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002;
 • CARMEN SILVA PARASCHIV, „Drept procesual penal”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Petre Buneci, „Drept procesual penal. Curs universitar”, Editura Pinguin Book, 2004;
 • Nicu Jidovu, „drept procesual penal”, Editura All Beck, Bucureşti, 2006;
 • ADRIAN ŞTEFAN TULBURE, ANGELA MARIA TATU, „Tratat de drept procesual penal”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
 • HORIA DIACONESCU, „Este procurorul parte în procesul penal”? în Revista Dreptul, Anul VI, Seria a III-a, nr. 12/1995;
 • NICOLAE VOLONCIU, „Tratat de procedură penală. Partea generală”, Vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1999.
 • VASILE PAPADOPOL, „Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară penală pe anul 1998”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
 • VASILE PAPADOPOL, „Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară penală pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1996.
 • CONSTANTIN BUTIUC, „Despre o eventuală răspundere penală a persoanelor juridice”, în Dreptul, Anul V, Seria a III-a, nr. 10-11/1994;
 • GH. NISTOREANU şi colectiv, „Manual de Drept Procesual Penal”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999;
 • LUCIAN MIHU, „Discuţie cu privire la o eventuală răspundere penală a persoanelor juridice”, în Dreptul, Anul VI, Seria a III a, nr. 8/1995.
 • F. STREŢEANU, „Răspunderea penală a persoanelor juridice în legislaţie şi doctrină. Examen de drept comparat” în Revista de Drept Comercial nr. 3/1997.
 • VINTILĂ DONGOROZ şi col., Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, Partea generală”, Vol. I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1976;
 • S. KAHANE, Dreptul procesual penal”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963;
 • T. POP, „Drept procesual penal”, Vol. II, Cluj, Tipografia Naţională, 1946;
 • GEORGE ANTONIU, NICOLAE VOLONCIU, ION NEAGU, VALERIU STOICA, DANA POPESCU, VASILE PAPADOPOL, „Practică judiciară penală”, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993.
 • VASILE PAPADOPOL, VASILE DOBRINOIU, MIHAI APETREI, „Codul de procedură penală, adnotat. Partea generală”, Vol. I, Editura Albastră, Bucureşti, 1996;
 • IOAN ALBU, „Consideraţii în legătură cu revenirea jurisprudenţei române la practica reparării băneşti a daunelor morale”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 8/1996;
 • M. BOAR, „Repararea bănească a daunelor morale în dreptul unor state vest-europene”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 8/1996;
 • C. TURIANU, „Răspunderea civilă pentru daune morale”, în Revista Dreptul, Anul IV, Seria a III-a, nr. 4/1993;
 • M. BOAR, „Metode şi criterii de evaluare a despăgubirilor băneşti pentru daune morale”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 10/1996;
 • T. POP, „Propuneri de lege ferenda privind sfera noţiunii departe în procesul penal”, în Revista Română de Drept, nr. 8/1980;
 • AUGUSTIN UNGUREANU, „Curtea de Apel Bacău. Jurisprudenţa penală pe anul 1997”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
 • VASILE PAPADOPOL, „Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară pe anul 1996”, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1998.
 • GHEORGHIŢĂ MATEUŢ, „Unele probleme în legătură cu procedura constituirii de parte civilă în procesul penal”, în Revista Dreptul, Anul VII, Seria a III-a, nr. 9/1996;
 • V. PAPADOPOL, „Culegere de practică judiciară penală pe anul 1992”, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1993.
 • GEORGETA GEORGE, „Calitatea de parte civilă în procesul penal, cu privire specială la cauzele în care paguba a fost produsă avutului public”, în Revista Română de Drept, nr. 2/1985.
 • V. DONGOROZ, GH. DĂRÎNGĂ, S. KAHANE, D. LUCINESCU, A. NEMEŞ, N. POPOVICI, P. SÎRBULESCU, V. STOIAN, „Noul Cod de procedură penală şi Codul de procedură penală anterior”, Editura Politică, Bucureşti, 1969.
 • ION NEAGU, „Reflecţii pe marginea dispoziţiilor legale privind actele premergătoare urmăririi penale”, în Revista Studii şi Cercetări Juridice, nr. 2/1976;
 • ION NEAGU, „Cu privire la posibilitatea efectuării percheziţiei în cadrul actelor premergătoare urmăririi penale”, în Analele Universităţii Bucureşti, 1980.
 • G. GHEORGHE, „Calitatea de parte civilă în procesul penal”, în Revista Română de Drept nr. 2/1985.
 • J. PRADEL, „Droit pénal comparé”, Editura Dalloz, Paris, 1995;
 • GHEORGHE ELIAN, „Persoana vătămată în procesul penal”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
 • GRIGORE GR. THEODORU, L. MOLDOVAN, „Drept procesual penal. Partea specială”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979;
 • VASILE PAPADOPOL, MIHAI POPOVICI, „Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
 • VINTILĂ DONGOROZ, SIEGFRIED KAHANE, GEORGE ANTONIU, CONSTANTIN BULAI, NICOLETA ILIESCU, RODICA STĂNOIU, „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală”, Vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1975.
 • VINTILĂ DONGOROZ, „Codul de procedură penală”, ediţia a II-a, 1942.
 • M. ELIESCU, „Răspunderea civilă delictuală”, Editura Academiei, Bucureşti, 1972;
 • I. ANGHEL, F. DEAK, M. POPA, „Răspunderea civilă”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970;
 • C. STĂNESCU, C. BÂRSAN, „Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Academiei, Bucureşti, 1981
 • V. PĂTULEA, „Contribuţii la studiul răspunderii civile delictuale în cazul prejudiciilor rezultate din vătămarea integrităţii corporale”, în Revista Română de Drept nr. 11/1970;
 • I. ALBU, V. URSA, „Răspunderea civilă pentru daunele morale”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979;
 • VASILE PAPADOPOL, MIHAI POPOVICI, „Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982;
 •  „Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977;
 • „Culegere de practică penală pe anul 1992”, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L, Bucureşti, 1992;
 • V. PAPADOPOL, „Curtea de Apel şi a T.M. Bucureşti, Culegere de practică judiciară penală pe anul 1993”, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L., Bucureşti.
 • GEORGE ANTONIU, „Vinovăţia penală”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995.
 • TRAIAN DIMA, “Drept penal. Partea generală. Curs”, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
 • ŞTEFAN DANEŞ, “Drept penal. Partea generală”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001;
 • C. BULAI, “Drept penal român. Partea generală”, Editura Şansa, Bucureşti, 1994;
 • MATEI BASARAB, “Drept penal. Partea generală”, Bucureşti, 1983;
 • I. OANCEA, “Tratat de drept penal. Partea generală”, Editura All, Bucureşti, 1994;
 • A. UNGUREANU, “Drept penal. Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995.
 • LIDIA BARAC, “Răspunderea şi sancţiunea juridică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997;
 • LIDIA BARAC, “Câteva consideraţii cu privire la definirea răspunderii juridice”, în Revista Dreptul nr. 4/1994.
 • VINTILĂ DONGOROZ, SIEGFIED KAHANE, I. OANCEA şi alţii, Explicaţii teoretice ale codului penal român. Partea generală”, vol. I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1969;
 • CONSTANTIN MITRACHE, „Drept penal, român. Partea generală”, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1995;
 • C. BULAI, „Drept penal român. Partea generală”, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1992.
 • C. STĂTESCU, „Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.
 • Codul civil român (ediţie îngrijită de Florin Ciutacu), Editura Teora, Bucureşti, 2000;
 • T. POP, Propuneri de lege ferenda privind conţinutul noţiunii de parte responsabilă civilmente”, în R.R.D., nr. 9/1979;
 • S. BELIGRĂDEANU, „Răspunderea materială solidară pentru paguba cauzată în gestiune”, în R.R.D., nr. 5/1980;
 • P. PERJU, „Cu privire la răspunderea solidară a gestionarului împreună cu alte persoane încadrate”, în R.R.D., nr. 1/1983.
 • M. MARMELIUC, M. IONESCU, „Căile procesuale de realizare a creanţei unităţii împotriva terţului care a tras foloase patrimoniale de pe urma săvârşirii infracţiunii”, în R.R.D., nr. 10/1973.
 • C. STĂTESCU, C. BÂRSAN, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura All, Bucureşti, 1997;
 • PAUL MIRCEA COSMOVICI, „Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie”, Editura All, Bucureşti, 1996.
 • ORTANSA BREZEANU, “Minorul şi legea penală”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998;
 • M. BASARAB, “Aspecte teoretice şi practice privind îmbunătăţirea răspunderii penale a minorilor”, Studia Universitaria Babeş Bolyai, Jurisprudenţia, XXXVII/1/1992;
 • V. RĂMUREANU, “Limitele şi consecinţele răspunderii penale a minorului” în Revista Română de Drept nr. 7/1970;
 • CORNELIU TURIANU, “Răspunderea juridică pentru faptele săvârşite de minori”, Editura Continent XXI, Bucureşti, 1995;
 • M. LAZĂR, „Examen teoretic al practicii judiciare privind dovada împrejurărilor care atrag exonerarea de răspundere civilă a părinţilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori”, în R.R.D., nr. 11/1985.
 • D. CHIRICĂ, „Este greşeala prepusului o condiţie a răspunderii comitentului?”, în Revista Română de Drept, nr. 4/1983;
 • A. IONAŞCU, „Condiţionarea răspunderii indirecte a comitentului de dovedirea prepusului”, în R.R.D., nr. 5/1983;
 • V. CHERER, R. PETRESCU, „Natura şi condiţiile răspunderii comitentului”, în R.R.D., nr. 11/1983;
 • VASILE PAPADOPOL, VASILE DOBRINOIU, MIHAI APETREI, „Codul de procedură penală, adnotat. Partea generală”, Vol. I, Editura Albastră, Bucureşti, 1996.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Probele in procesul penal
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 70
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker