Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Procedura inceperii urmaririi penale

Descriere

Realizarea în cele mai bune condiţii a obiectului urmăririi penale face necesară cunoaşterea de către organele de urmărire penală a tuturor infracţiunilor şi intervenţia lor imediată pentru a obţine probele necesare în baza cărora să se rezolve temeinic şi legal tragerea la răspundere penală a tuturor infractorilor, şi să apere de constrângere pe cei nevinovaţi. Sesizarea imediată corespunde necesităţii de operativitate care trebuie să stea la baza activităţii de descoperire a autorului unei infracţiuni.

Reacţia imediată a organului, de urmărire penală depinde, în cadrul unei proceduri judiciare, de rapiditatea cu care se ia hotărârea de a se începe activitatea de urmărire, concretizată într-un act procesual. E şi motivul pentru care C. proc. pen. prevede ca act iniţial şi constitutiv al urmăririi penale dispunerea începerii urmăririi penale de către organul competent, act de dispoziţie consemnat într-un proces verbal sau rezoluţie.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

PLANUL LUCRARII

- Procedura începerii urmaririi penale - 

Capitolul I: Notiuni generale privind procesul penal, urmarirea penala si începerea urmaririi penale

1. Procesul penal si urmarirea penala - notiuni generale

1.1. Procesul penal - instrument de realizare justitiei penale

1.2. Urmarirea penala - faza a procesului penal

1.2.1. Notiunea de urmarire penala. Importanta institutiei si cadrul legal

1.2.2. Obiectul, scopul si sarcinile urmaririi penale

1.2.3. Limitele urmaririi penale

1.2.4. Trasaturile urmaririi penale

2. Începerea urmaririi penale - importanta; vechiul sistem

2.1. Importanta începerii urmaririi penale

2. 2. Urmarirea penala în vechea reglementare a Codului de procedura penala.

 

Capitolul II: Competenta organelor de urmarire penala în ce priveste începerea urmaririi penale

1. Notiuni generale

2. Competenta organelor de cercetare penala ale politiei judiciare

3. Competenta organelor de cercetare penala speciale

4. Competenta procurorului

5. Unele dispozitii privind competenta în efectuarea urmaririi penale

5.1. Verificarea competentei

5.2. Extinderea competentei teritoriale

5.3. Procedura în cazurile urgente

5.4. Acte încheiate de catre unele organe de constatare

6. Supravegherea exercitata de procuror în activitatea de urmarire penala

6.1. Obiectul supravegherii

6.2. Trecerea cauzei de la un organ la altul

6.3. Modalitati de exercitare a supravegherii

6.5. Dispozitii date de procuror

7. Competenta în caz de indivizibilitate si conexitate

8. Nerespectarea regulilor de competenta - consecinte privind începerea urmaririi penale

 

Capitolul III: Actele premergatoare efectuate de organele de urmarire penala

1. Notiune si scopul actelor premergatoare

1.1. Notiunea de acte premergatoare

1.2. Scurt istoric

1.3. Continutul si scopul efectuarii actelor premergatoare

2. Acte premergatoare ce pot fi efectuate

2.1. Caracterul juridic al actelor premergatoare.

2.2. Masuri ce se pot lua în cadrul actelor premergatoare

2.3. Limitele actelor premergatoare

3. Procesul verbal de consemnare a efectuarii actelor premergatoare

4. Organele care pot efectua acte premergatoare

 

Capitolul IV: Conditiile începerii urmaririi penale

1. Conditia existentei unei sesizari legale

1.1. Moduri generale de sesizare

1.1.1. Plângerea

1.1.2. Denuntul

1.1.3. Sesizarea din oficiu

1.2. Moduri speciale de sesizare

1.2.1. Plângerea prealabila

1.2.2. Alte moduri speciale de sesizare

2. Inexistenta vreunuia din cazurile de împiedicare a începerii actiunii penale

2.1. Cauze care duc la scoaterea de sub urmarirea penala

2.2. Cauze care duc la încetarea urmaririi penale

 

 

Capitolul V: Procedura începerii urmaririi penale

1. Începerea urmaririi penale în cazul în care sunt întrunite conditiile prevazute de lege

1.1. Verificarea îndeplinirii conditiilor

1.2. Actul de dispozitie pentru începerea urmaririi penale

1.3. Actele în care se consemneaza începerea urmaririi penale

1.4 Procedura propriu-zisa

2. Începerea urmaririi penale si propunerea de scoatere de sub urmarire în cazul prevazut la articolul 10 lit. b1 C.pr.pen.

3. Neînceperea urmaririi penale în cazul neîntrunirii conditiilor prevazute de lege

3.1. Propunerea organelor de cercetare penala

3.1.1. Verificarea conditiilor necesare pentru începerea urmaririi penale

3.1.2. Propunerea de a nu se începe urmarirea penala

3.1.3. Actul procedural cu propunerea de a nu se începe urmarirea penala

3.2. Actul de dispozitie al procurorului cu privire la propunerea de a nu începe urmarirea penala

4. Cazuri speciale

4.1. Începerea urmaririi penale si propunerea de a începe urmarirea penala pentru alte fapte si persoane în caz de indivizibilitate si conexitate

4.2. Actul procedural în cazul începerii sau neînceperii urmaririi penale pentru infractiuni conexe sau indivizibile

 

Capitolul VI: Concluzii

 

Bibliografie

 

BIBLIOGRAFIE

 

 


1. Ion Neagu, „Drept procesual penal. Partea generala (Tratat)”, Editura Global Lex, Bucuresti, 2006;

2. N. Jidovu, Drept procesual penal, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006;

3. Al. Vasiliu, „Teoria actelor de procedura penala”, All Beck, Bucuresti, 2003;

4. Crisu, Drept procesual penal, Edtura All Beck, Bucuresti, 2005;

5. Mihai Apetrei, “Drept procesual penal”, Editura Victor, Bucuresti, 2004

6. Ion Neagu, Anastasiu Crisu, „Codul de procedura penala”, Editia 2003

7. Vasile Pavalenu „Drept procesual penal. Partea speciala”, Editura Lumina Lex, 2002

8. Tulbure, A. M. Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, 2001.

9. Alexandru Puitea „Drept procesual penal”, Editia revizuita, Editura Lumina Lex, 2002;

10. Alexandru Boroi, Stefan G. Ungureanu, N. Jidovu, I. Magureanu „Drept procesual penal”, Editura All Beck, 2003;

11. Dan Lupascu, „Codul de procedura penala” (Editie actualizata, 29.10.2003, cu modificarile aduse prin Legea nr. 281/2003, O.U.G. nr. 66/2003; O.U.G. nr. 109/2003), Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.

12. Alexandru Tuculeanu, „Noi reglementari privind ocrotirea libertatii persoanei”, Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, Bucuresti, 2004;

13. Ion Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucuresti, 2002.

14. Carmen Silva Paraschiv, „Drept procesual penal”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002;

15. Bogdan Ionescu, Retinerea si arestarea - legislatie, doctrina si jurisprudenta, Editura Continent XXI, Bucuresti, 2000.

16. Alexandru Tuculeanu, „Noi reglementari privind ocrotirea libertatii persoanei”, Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, Bucuresti, 2004;

17. Gh. Nistoreanu s.a, Drept procesual penal, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1996.

18. Grigore Theodoru, Curs de drept procesual penal, Partea generala, Iasi, 1959.

19. Gh. Theodoru, Drept procesual penal român, Partea generala, vol. II, Universitatea “Alexandru I. Cuza”, Iasi, 1974.

20. Gh. Darânga, Masurile preventive în noul Cod de procedura penala, în R.R.D. nr. 4/1969.

21. M. Apetrei, L. Nae, Comentarii privind modificarile Codului de procedura penala, Edit. Albastra, Bucuresti, 1996

22. Codul de procedura penala, cu modificarile la zi (inclusiv cele aduse prin Legea nr. 356/2006).

23. Constitutia României din anul 2003 în forma republicata a Constitutiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor si renumerotarea articolelor, revizuita prin Legea nr. 429/2003, aprobata prin Referendumul national din 18-19 octombrie 2003,
confirmat prin Hotarârea Curtii Constitutionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constitutiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

24. Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura penala si a unor legi speciale, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 1 iulie 2003.

25. Ordonanta de urgenta nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor dispozitii din Codul de procedura penala, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 11 iulie 2003

26. O.U.G. nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedura penala si Legea nr. 159/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedura penala. A aprobat O.U.G. nr. 109/2003, modificând art. 52 alin. 7, art. 304, art. 350 alin. 1;

27. O.U.G. nr. 55/2004, pentru modificarea Codului de procedura penala. A abrogat art. 52 alin. (7);

28. O.U.G. nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedura penala. A introdus alin. 6 la art. 209;

29. Legea nr. 480/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala. A modificat art. 228 alin. 6, art. 246 alin. 1, art. 278 alin. 3; a introdus alin. 31

30. Legea nr. 548/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedura penala

31. Legea nr. 575/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedura penala Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala. A modificat art. 311 alin. 2, denumirea Sectiunii III din Titlul II; a introdus art. 4081; a abrogat art. 29 pct. 4, art. 409 - 414^1

32. Legea nr. 160/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni contra demnitatii si infractiuni contra autoritatii, precum si a unor dispozitii din Codul de procedura penala. A aprobat cu modificari O.U.G. nr. 58/2002. Modificarile efectuate asupra art. 27 pct. 1 lit. a) si art. 209 alin. 3

33. O.U.G. nr. 190/2005 pentru realizarea unor masuri necesare în procesul de integrare europeana. A introdus lit. e1 la art. 27 punctul 1.

34. Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

35. Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi

36. O.U.G. nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea altor legi

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Procedura inceperii urmaririi penale
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 96
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Procedura inceperii urmaririi penale

Procedura inceperii urmaririi penale

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker