Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Reluarea urmaririi penale

Descriere

Procesul penal se constituie din trei faze specifice: urmărirea penală, judecata şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti. Faza urmăririi penale cu care debutează procesul penal poate cunoaşte şi ea, la rândul ei, trei momente fireşti: începerea urmăririi penale, desfăşurarea ei şi bineînţeles terminarea, finalizarea acesteia, care reprezintă şi o soluţie a procurorului, cu privire la cauza pe care o instrumentează.

În derularea urmăririi penale pot interveni situaţii care împiedică desfăşurarea normală a acesteia şi impun suspendarea urmăririi. După încetarea cauzei care a condus la dispunerea acestei măsuri procesuale, urmărirea penală îşi va relua cursul.

La finalul urmăririi penale, ca fază a procesului penal, procurorul este ţinut să dea o soluţie cu privire la cauza ce a format obiectul cercetării penale. Această soluţie poate fi una de trimitere în dejucată sau de netrimitere în judecată, respectiv încetare a urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau clasarea cauzei penale. În ipoteza a doua dintre soluţiile de netrimitere a cauzei în faza superioară a procesului penal, respectiv cea a judecăţii - urmărirea penală poate fi reluată.

Avem în vedere soluţia încetării urmăririi penale şi cea a scoaterii de sub urmărire penală, deoarece ulterior se poate descoperi că, în fapt, nu a existat cauza ce a determinat luarea uneia dintre aceste soluţii sau că împrejurarea pe care se întemeia încetarea, după caz, scoaterea de sub urmărire penală nu mai există. În cazurile prezentate, urmărirea penală este redeschisă. Soluţiile ce sunt date la sfârşitul urmăririi penale nu au autoritate de lucru judecat.

Redeschiderea urmăririi penale nu se identifică cu reluarea urmăririi penale. Raportul este de la parte la întreg, de la specie la gen. Redeschiderea urmăririi penale este o sintagmă cu un conţinut mai restrâns decât cea de reluare a urmăririi penale, este o ipoteză a acesteia .

În cursul judecăţii - cea de-a doua fază a procesului penal - pot interveni situaţii care schimbă ordinea obişnuită a activităţii instanţei de judecată. Aceste situaţii obligă instanţa, în anumite condiţii, să restituie cauza penală procurorului cu scopul impus de motivul restituirii, respectul de a reface urmărirea penală, de a o completa sau ca efect al extinderii obiectului judecăţii.

Din cele expuse rezultă că urmărirea penală poate fi reluată încă din faza de cercetare penală întreruptă (reluare după suspendare), la sfârşitul urmăririi penale, redeschiderea urmăririi penale – când procurorul dă o soluţie de netrimitere în judecată (încetare sau scoatere de sub urmărirea penală) şi în faţa judecăţii (reluarea urmăririi penale în caz de restituire a cauzei la procuror).

Reluarea urmăririi penale este instituţia procesual-penală complimentară, cu caracter excepţional prin care se asigură desfăşurarea procesului penal prin reactivarea cursului urmăririi penale . Dispunerea reluării urmăririi penale de către organul competent reprezintă un act procesual special .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

RELUAREA URMĂRIRII PENALE

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I: ASPECT INSTITUŢIONAL

Secţiunea I: Noţiune, caracter, finalitatea şi funcţionalitatea reluării urmăririi penale

Subsecţiunea 1.1. Noţiunea şi caracterul

Subsecţiunea 1.2. Funcţia şi finalitatea

Subsecţiunea 1.3. Sediul materiei

 

CAPITOLUL II: ORGANE ŞI SUBIECŢI PROCESUALI IMPLICAŢI ÎN PROCEDURA DE RELUARE A URMĂRIRII PENALE

Secţiunea I: Organe şi subiecţi procesuali care dispun reluarea urmăririi penale

Secţiunea a II-a: Rolul organelor de cercetare penală şi al părţilor în ipoteza excepţională a reluării urmăririi penale

Secţiunea a III-a: Organe şi subiecţi procesuali care efectuează urmărirea penală

 

CAPITOLUL III: CONDIŢII ŞI CAZURI DE RELUARE A URMĂRIRII PENALE

Secţiunea I: Condiţiile dispunerii reluării urmăririi penale

Secţiunea a II-a: Cazurile de reluare a urmăririi penale

 

CAPITOLUL IV: RELUAREA URMĂRIRII PENALE DUPĂ SUSPENDARE

Secţiunea I: Consideraţii preliminare

Subsecţiunea 1.1. Conceptul şi raţiunea suspendării urmăririi penale

Subsecţiunea 1.2. Condiţiile şi efectele suspendării urmăririi penale

Subsecţiunea 1.3. Reluarea urmăririi penale – efect al încetării cauzei de suspendare

 

CAPITOLUL V: RELUAREA URMĂRIRII PENALE ÎN IPOTEZA RESTITUIRII CAUZEI PENALE

Secţiunea I: Restituirea cauzei la procuror în scopul refacerii urmăririi penale

Subsecţiunea 1.1. Cazuri de restituire a cauzei penale în scopul refacerii urmăririi penale

Subsecţiunea 1.2. Termenul „in limine litis”

Subsecţiunea 1.3. Excepţii de la măsura restituirii cauzei la procuror în scopul refacerii urmăririi penale

Secţiunea a II-a: Restituirea cauzei la procuror în vederea completării urmăririi penale

Subsecţiunea 2.1. Condiţiile restituirii cauzei la procuror în vederea completării urmăririi penale

Subsecţiunea 2.2. Termenul în care se poate dispune restituirea cauzei la procuror

Subsecţiunea 2.3. Excepţii de la măsura restituirii cauzei pentru completarea urmăririi penale

Secţiunea a III-a: Procedura şi efectele restituirii cauzei la procuror pentru refacerea sau completarea urmăririi penale

Subsecţiunea 3.1. Titularii cererii de restituire a cauzei şi sentinţa instanţei de judecată – temei al restituirii

Subsecţiunea 3.2. Calea de atac împotriva sentinţei de restituire a cauzei la procuror

Subsecţiunea 3.3. Efectele restituirii cauzei la procuror pentru refacerea sau completarea urmăririi penale

 

CAPITOLUL VI: RELUAREA URMĂRIRII PENALE – CONSECINŢA EXTINDERII OBIECTULUI JUDECĂŢII

Secţiunea I: Consideraţii de ordin introductiv

Subsecţiunea 1.1. Concept

Subsecţiunea 1.2. Scurt istoric

Subsecţiunea 1.3. Funcţionalitatea extinderii obiectului judecăţii

Subsecţiunea 1.4. Modalităţile extinderii acţiunii penale şi a procesului penal

Secţiunea a II-a: Condiţiile extinderii obiectului judecăţii

Secţiunea a III-a: Extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale (decât cele cuprinse în rechizitoriu)

Subsecţiunea 3.1. Premisele extinderii acţiunii penale

Subsecţiunea 3.2. Procedura şi efectele extinderii acţiunii penale

Secţiunea a IV-a: Extinderea procesului penal pentru alte fapte

Subsecţiunea 4.1. Condiţiile extinderii procesului penal pentru fapte noi

Subsecţiunea 4.2. Procedura extinderii procesului penal pentru fapte noi

Subsecţiunea 4.3. Reluarea urmăririi penale – efect al extinderii procesului penal pentru alte fapte

Secţiunea a V-a: Extinderea procesului penal pentru alte persoane

Subsecţiunea 5.1. Premisele extinderii procesului penal pentru alte persoane

Subsecţiunea 5.2. Procedura extinderii procesului penal pentru alte persoane

Subsecţiunea 5.3. Reluarea urmăririi penale – efect al extinderii procesului penal pentru alte persoane

 

CAPITOLUL VII: RELUAREA URMĂRIRII PENALE ÎN IPOTEZA REDESCHIDERII URMĂRIRII

Secţiunea I: Consideraţii preliminare

Subsecţiunea 1.1. Scurt istoric şi elemente de drept comparat

Subsecţiunea 1.2. Conceptul şi delimitările conceptuale ale redeschiderii urmăririi penale

Secţiunea a II-a: Condiţiile redeschiderii urmăririi penale

Secţiunea a III-a: Procedura de redeschidere a urmăririi penale

 

CAPITOLUL VIII: DESFĂŞURAREA URMĂRIRII PENALE ÎN URMA RELUĂRII ACESTEIA

Secţiunea I: Organul competent a efectua urmărirea penală

Secţiunea a II-a: Administrarea probelor

Secţiunea a III-a: Soluţii eventuale pronunţate la finalul urmăririi penale reluate

Secţiunea a IV-a: Durata arestării inculpatului după dispunerea reluării urmăririi penale

 

CAPITOLUL IX: CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

 B I B L I O G R A F I E 

BIBLIOGRAFIE
 
I. TRATATE, CURSURI, MANUALE, CODURI, DICŢIONARE.
 • Ion Neagu – „Drept procesual penal” – Tratat, Editura Global Lex, 2002;
 • Ion Neagu, Lucia Moldovan – „Drept procesual penal - Îndreptar de practică judiciară”, Editura Didactică şi Pedagogică, 1987;
 • Ion Neagu, Anastasiu Crişu „Codul de procedură penală”, Ediţia 2003, Coduri Adnotate, Editura All Beck; 
 • Grigore Theodoru, Lucia Moldovan „Drept procesual penal”, Editura Didactică şi Pedagogică, 1979’
 • Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu şi alţii „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală - partea specială”, Vol. VI, Editura Academiei Române, 2003, Ediţia a II-a;
 • Nicolae Volonciu „Tratat de procedură penală - Partea specială” Vol. II, Ediţia a III-a, Editura Paideea, 1993;
 • Gheorghiţă Mateuţ „Procedura penală - Partea specială”, Editura Lumina Lex, 1997;
 • Vasile Păvălenu „Drept procesual penal – partea specială”, Editura Lumina Lex, 2002;
 • Adrian Şt. Tulbure, Angele M. Tatu „Tratat de drept procesual penal”, Editura All Beck, 2001;
 • Alexandru Puitea „Drept procesual penal”, Ediţia revizuită, Editura Lumina Lex, 2002;
 •  Alexandr Boroi, Ştefan G. Ungureanu, N. Jidovu, I. Măgureanu „Drept procesual penal”, Editura All Beck, 2003;
 • Gh. Nistoreanu „Drept procesual penal”, Editura Europa Nova, 1999;
 • Mihai Apetrei „Drept procesual penal”, Editura Victor, 2001;
 • Traian Pop „Drept procesual penal”, Vol. IV, Partea specială, Tipografia Naţională Cluj, 1949;
 • Matei Basarab „Drept procesual penal”, Vol. II, Cluj-Napoca, 1973;
 • G. Vrătiescu „Curs de procedură penală”, Bucureşti, 1943;
 • I. Tanoviceanu, V. Dongoroz „Tratat de drept şi procedură penală”, Vol. V, Bucureşti, 1926-1927;
 • Gh. Nistoreanu. A. Şt. Tulbure, M. Apetrei, Laurenţiu Nae „Manual de drept procesual penal”, Partea generală şi specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999;
 • Vintilă Dongoroz, Gheorghe Darângă, Siegfried Kahane, Dumitru Lucinescu, A. Nemeş şi alţii „Noul cod de procedură penală şi codul de procedură penală anterior – prezentare comparativă”, Editura politică, 1969; 
 • George Antoniu „Dicţionar de procedură penală”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988;
 • Narcis Giurgiu „Cauzele de nulitate în procesul penal”, Editura Ştiinţifică, 1974;

   

 
II. BIBLIOGRAFIE INTERNAŢIONALĂ:
 • R. Garraud „Traite theoretique et pratique d instruction criminelle”, Vol. III, Recueil Sirey, Paris, 1928;
 • V. Mazini „Tratatto di dirrito procesuale penale”, Vol. IV, Union, Tip, Ed. Torinese, Torino, 1931;
 
III. CULEGERI DE PRACTICĂ JUDICIARĂ:
 • Culegere de practică judiciară în materie penală, anul 1999, Curtea de Apel Bucureşti, Editura Rosetti;
 • Buletinul Jurisprudenţei - Curtea de Apel Ploieşti – Culegere de practică judiciară, semestrul al II-lea, 1998, Editura Lumina Lex, 2000;
 • Dan Lupaşcu „Culegere de practică judiciară a Tribunalului Suprem Bucureşti, 1994-1997”, Editura All Beck, 1999;
 • George Antoniu, N. Volonciu, Ion Neagu şi alţii „Practică judiciară penală”, Vol. IV, Procedura penală, Editura Academiei Române, 1993;
 • Valeriu Bogdănescu, Leonida Pastor „Probleme de drept din deciziile Curţii Supreme de Justiţie”, (1990-1992), Editura Orizonturi, Bucureşti, 1993;
 • Vasile Papadopol, Mihai Popovici „Repertoriu de practică judiciară în materie penală pe anii 1969-1975”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
 • Buletinul Jurisprudenţei – Curtea Supremă de Justiţie – Culegere de decizii pe anul 2001;
 • Culegere de practică judiciară în materie penală pe anul 2000 a Curţii de Apel Piteşti;
 • Culegere de decizii a Tribunalului Suprem pe anii 1972, 1976,1981;
 • Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Suceava pe anii 1997, 1998, 1999;
 • Vasile Timofte „Culegere de practică judiciară în materie penală a Curţii de Apel Suceava pe anul 2000”;
 • V. Papadopol „Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1980-1985”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987;
 • Buletinul Jurisprudenţei – Curtea Supremă de Justiţie – 1993, Editura Continent XXI – Universul, 1994;
 • Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Iaşi pe anul 1999;
 • Elena Negulescu „Culegere de practică judiciară în materie penală pe anul 2000 a Curţii de Apel Ploieşti”;
 • Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Timişoara pe anul 2001;
 • Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Braşov pe anii 1994-1998;
 • V. Papadopol „Culegere de practică judiciară penală pe anul 1998 Curtea de Apel Ploieşti”, Editura All Beck, 1999;
 • Excepţii admise de Curtea Constituţională în materie penală pe anii 1992-2001”, C-tin Bulai;
 • Ministerul Justiţiei „Culegere de practică judiciară. Drept penal şi procesual penal. Drept civil şi procesual civil pe anul 1999”, Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, 2000;

   

 
IV. alte PUBLICAŢII:
 • Monitorul Oficial (decizii ale Curţii Constituţionale privitoare la excepţii de neconstituţionalitate ale art. 332, 336, 337, 274 din Codul de procedură penală);
 • Revista Dreptul pe anii 1991-1995, 1998, 1999, 2000;
 • Revista Română de Drept pe anii 1969-1974, 1978-1982, 1984, 1988;
 • Revista Judiciară 1990-2003.
 • Revista judiciară - Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara.

   

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Reluarea urmaririi penale
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 105
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Reluarea urmaririi penale

Reluarea urmaririi penale

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker