Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Descentralizarea si deconcentrarea si rolul acestora in reforma administratiei publice

Descriere

Procesul de apropiere a administraţiei publice de cetăţeni şi de sensibilizare a Guvernului faţă de nevoile locale se regăseşte în descentralizarea şi deconcentrarea serviciilor publice. La nivel strategic, importanţa tuturor acestor elemente constă în redefinirea obiectivelor ţinând seama de calitatea şi eficacitatea serviciilor furnizate. Continuarea procesului de descentralizare şi deconcentrare a serviciilor publice se realizează prin proiectarea unor măsuri pe termen scurt, în primul rând, care să regăsească suportul unui cadru coerent pentru derularea unui proces pe termen lung.

Pentru creşterea coerenţei reformei administraţiei publice, se impune şi redefinirea instituţiei şi competenţelor prefectului. Trebuie să fie clar stabilit rolul acestuia în conducerea serviciilor deconcentrate, resursele şi mijloacele de care acesta dispune. În acelaşi timp, este necesară o creştere a competenţelor profesionale a prefectului, astfel încât, începând cu 2006, acesta să devină înalt funcţionar public, pe baza unui concurs naţional, conform noii legi privind instituţia prefectului. Schimbările intervenite în structura autorităţilor, organelor statului şi în mod deosebit a principiilor care le guvernează, după adoptarea Constituţiei României din anul 1991, au produs transformări de esenţă în planul administraţiei publice, mai ales în cel al administraţiei publice locale. În contextul actual, administraţia publică locală reprezintă o instituţie complexă, autonomă şi democratică, creată în scopul ,,rezolvării problemelor locale” în favoarea cetăţenilor, de către autorităţi locale alese, sub supravegherea organelor puterii executive.

În toate ţările democratice, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul cel mai înalt - judeţul - a fost instituit un reprezentant al statului, al puterii executive, cu rolul de a veghea asupra aplicării legii de către autorităţile administraţiei publice locale, organizate pe baza autonomiei administrative, rol pe care îl îndeplineşte prefectul, situaţie reglementată şi de Constituţia adoptată în anul 1991 (republicată în 2003), care la articolul 123 alin. 2 arată că: „Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, din unităţile administrativ-teritoriale”.

Rezultă din textul constituţional că în baza principiului deconcentrării, are loc transferul unor atribuţii ale autorităţii centrale, şi mai mult, se instituie un drept de „tutelă administrativă” de la nivel central - Guvern, la reprezentantul local al acestuia pe plan local - prefectul. Prefectului are ca atribuţii esenţiale îndeplinirea sarcinilor de administraţie generală, respectiv, coordonarea pe plan local a activităţii serviciilor teritoriale ale ministerelor, precum şi exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor administrative ale autorităţilor publice locale.

Analizând prevederile legale în materie, observăm că soluţia reţinută de Constituţie, de Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 (modificată şi republicată), precum şi de Legea nr. 34/2004, este una de natură politică, întrucât prefectul apare ca fiind un „om politic”, întrucât, aşa cum prevăd aceste dispoziţii legale, el reprezintă Guvernul, de unde se înţelege că se supune „regulilor jocului politic”, ca oricare membru al Guvernului.

Mai trebuie precizat că, în raport cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale, instituţia prefectului prezintă trăsături proprii, cele mai importante vizând: scopul principal al acestei instituţii este protejarea interesului naţional, exprimat în legi şi în actele Guvernului; prefectul se află în raporturi de subordonare cu autoritatea centrală - Guvernul, al cărui reprezentant este, în timp ce celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale sunt autonome, aflându-se numai în raporturi de conlucrare şi colaborare, nesubordonându-se autorităţilor centrale, fiind formate pe baza scrutinului nu prin numire; de asemenea, actele prefectului, neconforme cu legea, pot fi anulate de autoritatea centrală căreia i se subordonează, în timp ce actele ilegale ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice locale autonome nu pot fi anulate decât de o autoritate aparţinând altei puteri a statului - instanţa de judecată.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

CUPRINS

 

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: REFORMA INSTITUŢIONALĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.1. STRUCTURILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ROL ŞI FUNCŢIUNI

1.2. CONCEPTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

1.3. CONCEPTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

1.4. ROLUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

 

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN ROMÂNIA

2.1. CADRUL JURIDIC

2.2. ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.

2.3. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

 

CAPITOLUL III: DESCENTRALIZARE ŞI DECONCENTRARE

3.1. DEFINIŢII.

3.2. PREVIZIUNILE STRATEGIEI DE REFORMĂ.

3.3. INSTITUŢIA PREFECTULUI ŞI APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE

3.4. RĂSPUNDEREA PREFECTULUI ÎN APĂRAREA INTERESULUI LOCAL

 

CAPITOLUL IV: DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE DESCENTRALIZĂRII ŞI DECONCENTRĂRII

4.1. AGENDA UNEI REFORME

4.2. DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE UNITĂŢILOR TERITORIALE LOCALE

4.3. O NOUĂ REPARTIŢIE A COMPETENŢELOR

4.4. PLANIFICARE REGIONALĂ ŞI INTERVENŢIONISM ECONOMIC

STUDIU DE CAZ: ROLUL PREFECTULUI ÎN DESCENTRALIZARE RAPORTUL PREFECTULUI CU CONSILIUL JUDEŢEAN RELAŢIA CU SERVICIILE DECONCENTRATE CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE
 
I. LITERATURĂ DE SPECIALITATE
 
 • Ioan Alexandru, „Administraţie publică. Teorii. Realităţi. Perspective”, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ion Popescu, Dragoş Dincă, „Drept administrativ”, Editura Economică, Bucureşti, 2002;
 • Dana Apostol Tofan, „Drept administrativ”, Vol I, Editura AII Beck, Bucureşti, 2003;
 • Dumitru Brezoianu, „Drept administrativ. Partea specială”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002;
 • Cristian Iftimoaie, Verginia Vedinaş, Teodora-Gabriela Sandu, Carmen Urziceanu, „Administraţia publică locală în România în perspectiva integrării europene”, Editura Economică, Bucureşti, 2003;
 • Antonie Iorgovan, “Tratat de drept administrativ”, Ediţia a III-a, All Beck, 2002;
 • Mihai T. Oroveanu, „Tratat de drept administrativ”, Universitatea Creştină " Dimitrie Cantemir ", Bucureşti, 1994;
 • Corneliu Manda, Cezar Manda, „Administraţia publică locală din România”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999;
 • Corneliu Manda, Cezar Manda, „Dreptul colectivităţilor locale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Ani Matei, „Introducere în analiza sistemelor administraţiei publice”, Editura Economică, Bucureşti, 2000
 • Lucica Matei, Ani Matei, „Aquis comunitar şi administraţie publică”, Editura Economică, Bucureşti, 2000
 • Lucica Matei, „Management public”, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
 • Ioan Muraru , Mihai Constantinescu, Simina Tănăsescu , Marian Enache, Gheorghe Iancu, „Interpretarea Constituţiei. Doctrină si practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Tiberiu Ăavelescu, Gabriel Moinescu, „Drept administrativ român”, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004;
 • Rodica Narcisa Petrescu, „Drept administrativ”, Editura Cordial Lex, Bucureşti, 2001;
 • Eugen Popa, „Autonomia locală în România”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999;
 • Sofia Popescu, „Statul de drept şi controlul respectării legii de către autorităţile administrative”, în Revista de Drept românesc, nr. 2/1993;
 • Mircea Preda, „Autorităţile administraţiei publice. Sistemul constituţional român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Mircea Preda, „Drept administrativ. Partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
 • Mircea Preda, Ana Sofia David, Agenda. Documentar pentru administraţia publică locală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Mircea Preda, Benonica Vasilescu, „Drept administrativ. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
 • Mircea Preda, „Drept administrativ. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
 • Mircea Preda, „Deconcentrarea serviciilor publice, un concept constituţional nou pentru administraţia publică”, publicat în „Buletin de informare legislativă” nr. 1/2004, www.clr.ro.
 • Valentin I. Prisăcaru, „Tratat de drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Ion Rusu, „Drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
 • Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, „Sisteme comparative de administraţie publică europeană” Editura Economică, Bucureşti, 2001;
 • Anton Trăilescu, „Drept administrativ”, Editura All Back, Bucureşti, 2002;
 • A. Trăilescu, „Actele administraţiei publice locale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;
 • A. Trăilescu, „Tratat elementar de drept administrativ”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;
 • Mariana Ţipişcă, „Introducere în studiul dreptului administrativ”, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2004
 • Verginia Vedinaş, „Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, comentată”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
 • Verginia Vedinaş, „Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, comentată”, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
 • Verginia Verdinas, „Drept administrativ şi instituţii politico-administrative. Manual practic”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

   

 
II. LEGISLAŢIE
 
 • Constituţia României din anul 2003 - forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 • Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 21 iulie 2004;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001.
 • Legea nr. 141 din 30 aprilie 2004, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din 4 mai 2004.
 • Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 265 din 16 iulie 1998.
 • Legea cadru privind descentralizarea nr. 339 din 12 iulie 2004, publicată în Monitorul oficial nr. 668 din 26 iulie 2004.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri.

Toate drepturile sunt rezervate creatorilor lucrărilor.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului său sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparită şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile firmei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite notificare catre client despre situatia apărută.

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Descentralizarea si deconcentrarea si rolul acestora in reforma administratiei publice
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 75
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker