Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Consiliul European (2)

Descriere

Consiliul European a luat fiinţă prin voinţa şefilor de state şi de guverne în 1974, când aceştia au hotărât să se întâlnească cu regularitate împreună cu miniştrii lor de externe şi cu preşedintele şi cu un vicepreşedinte al Comisiei Europene. Conform dispoziţiilor înscrise în Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene (intrat în vigoare în 1993) “Consiliul european va oferi Uniunii dinamismul necesar dezvoltării sale şi va defini liniile politice generale ale acesteia”.

Atribuţiile Consiliului european sunt destul de greu de definit. S-a apreciat că acesta are un rol dublu: pe de o parte – rol de decizie iar pe de alta, un rol de direcţionare.

Competenţele originale ale Consiliului, aşa cum au fost definite prin Comunicatul Final al reuniunii şefilor de state şi de guverne de la Paris din 9-10 decembrie 1974 şi Declaraţia Solemnă asupra Uniunii Europene de la Stuttgart din 19 iunie 1983, sunt:

 impulsionarea şi relansarea politicilor comunitare generale;

 orientarea construcţiei europene prin stabilirea liniilor directoare de ordin politic general;

 coordonarea politicilor comunitare;

 definirea noilor sectoare de activitate. În domeniul cooperării politice, Consiliul are în principal un rol de mediere, de găsire a unui punct de vedere convergent, de a afirma pe scena internaţională europeană şi de a adopta poziţii comune şi coordonarea acţiunilor diplomatice în toate domeniile afacerilor internaţionale care afectează interesele Comunităţii.

În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul European - la nivelul şefilor de state şi de guverne - adoptă următoarele documente:

 decizii (în problemele cele mai importante);

 decizii de procedură, care sunt mai numeroase şi care presupun trimiterea la o altă instituţie comunitară, în special la Consiliul Miniştrilor;

 directive şi orientări, care de regulă însoţesc deciziile de fond şi de procedură, fiind cele mai numeroase;

 declaraţiile, care de regulă sunt comune pentru doi sau mai mulţi şefi de guverne şi care exprimă poziţia lor comună faţă de una sau mai multe probleme. Consiliul European, întrunit la Laeken, în Belgia, la 14 şi 15 decembrie 2001, constatând că Uniunea Europeană a ajuns într-un punct hotărâtor al existenţei sale, a convocat Convenţia europeană privind viitorului Europei.

Convenţia a fost însărcinată cu formularea de propuneri pe trei teme:

 apropierea cetăţenilor de proiectul european şi de instituţiile europene;

 structurarea vieţii politice şi a spaţiului politic european într-o Europă extinsă;

 transformarea Uniunii într-un factor de stabilitate şi un punct de referinţă în noua ordine mondială.

Lucrările Convenţiei s-au încheiat, aşa cum am amintit pe parcursul capitolului VII al lucrării, prin finalizarea unui „Proiect de Tratat instituind o Constituţie pentru Europa”, concretizat ulterior în „Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa”, semnat la Roma, în anul 2005 şi ratificat până în prezent (iunie 2006) de 15 state membre U.E. Constituţia introduce reglementări noi în materia Consiliului european, printre care şi o figură instituţională nouă – Preşedintele Consiliului European. De asemenea, Constituţia prevede expres toate domeniile în care Consiliul European adoptă decizii europene.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 210.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -  

CAPITOLUL I: ASPECTE DE ORDIN GENERAL

SECŢIUNEA I: EVOLUŢII ISTORICE PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA A II-A: DELIMITĂRI CONCEPTUALE

§ 1. Delimitarea Consiliului European de Consiliul de Miniştri (Consiliul Uniunii Europene).

§ 2. Delimitarea Consiliului European de Consiliul Europei

 

CAPITOLUL II: PREZENTARE GENERALĂ A INSTITUŢIILOR UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I: CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA A II-A: COMISIA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA A III-A: PARLAMENTUL EUROPEAN

SECŢIUNEA A IV-A: CURTEA DE JUSTIŢIE ŞI TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANŢĂ

SECŢIUNEA A V-A: CURTEA DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE

 

CAPITOLUL III: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI EUROPEAN

SECŢIUNEA I: GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA A II-A: ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI EUROPEAN PÂNĂ LA ACTUL UNIC

SECŢIUNEA A III-A: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI EUROPEAN AL ŞEFILOR DE STATE ŞI GUVERNE DUPĂ ACTUL UNIC EUROPEAN

 

CAPITOLUL IV: ATRIBUŢIILE CONSILIULUI EUROPEAN

SECŢIUNEA I: NATURA JURIDICĂ A CONSILIULUI EUROPEAN

§ 1. Consiliul European - organ interguvernamental de cooperare.

§ 2. Consiliul European - formaţiune nouă a Consiliului de Miniştri

§ 3. Consiliul European - instituţie comunitară sui-generis.

SECŢIUNEA A II-A: STABILIREA ATRIBUŢIILOR CONSILIULUI EUROPEAN

SECŢIUNEA A III-A: ATRIBUŢIILE CONSILIULUI EUROPEAN ÎN DOMENIUL AFACERILOR COMUNITARE

SECŢIUNEA A IV-A: ATRIBUŢIILE CONSILIULUI EUROPEAN ÎN MATERIE DE COOPERARE POLITICĂ

SECŢIUNEA A V-A: ATRIBUŢIILE CONSILIULUI EUROPEAN ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE COMUNĂ

 

CAPITOLUL V: REGULI DE DESFĂŞURARE A SESIUNILOR CONSILIULUI EUROPEAN

SECŢIUNEA I: ORDINEA DE ZI A SESIUNILOR

SECŢIUNEA A II-A: DERULAREA SESIUNILOR CONSILIULUI EUROPEAN

 

CAPITOLUL VI: ACTELE CONSILIULUI EUROPEAN

SECŢIUNEA I: PROCEDURA DE ELABORARE A ACTELOR

SECŢIUNEA A II-A: ACTELE ELABORATE DE CONSILIUL EUROPEAN

§ 1. Deciziile

§ 2. Deciziile de procedură

§ 3. Directivele şi orientările

§ 4. Declaraţiile

 

CAPITOLUL VII: CONSILIUL EUROPEAN ÎN ACTUALITATE

 

CAPITOLUL VIII: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

B I B L I O G R A F I E
 
§ 1. Tratate, cursuri, monografii.
 
 • Marin Voicu,Drept comunitar. Teorie si jurisprudenţă”, Editura Ex Ponto, Constanta, 2002.
 • Bărbulescu, Iordan Gheorghe - „Uniunea Europeană – aprofundare şi extindere. De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană”, Editura Trei, Bucureşti, 2001.
 • Constantinescu, Mihai; Nicolae, Şerban; Amzulescu, Marius - “Parlamente europene”, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 2003.
 • Dondelinger, Jean - “Le Conseil europeen”, Bruxelles, 1975.
 • Duculescu, Victor; Duculescu, Georgeta - “Justiţia Europeană. Mecanisme, deziderate şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Ecobescu, Nicolae – “Manualul Consiliului Europei”, Centrul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei la Bucureşti, 1999.
 • Ferréol, Gilles – “Dicţionarul Uniunii Europene”, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
 • Fontaine, Pascal – „Ein neues Konzept für Europa. Die Erklärung von Robert Schuman, 1950-2000”, Comisia Europeană, 2000.
 • Fuerea, Augustin - “Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • Fuerea, Augustin - „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura “Universul Juridic”, Bucureşti, 2002.
 • Gerbet, Pierre – “La construction de l’Europe”, Imprimerie Nationale, Paris, 1994.
 • Gyula, Fabian – “Curtea de Justiţie Europeană – Instanţă de judecată supranaţională”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002.
 • Leicu, Corina – “Drept comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Mathijsen, Pierre - „Compendiu de drept european”, ed. a 7-a, Editura Club Europa, Bucureşti, 2003.
 • Miga-Beşteliu, Raluca – “Organizaţii internaţionale interguvernamentale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • Munteanu, Roxana - „Drept European. Evoluţie. Instituţii. Ordine juridică”, Editura “Oscar Print”, Bucureşti, 1996.
 • De Ruyt, Jean - “L’acte unique européen”, Editions de l’Université de Bruxelles, 1989.
 • Taulégne, Béatrice - „Le Conseil européen”, Presse Universitaire de France, Paris, 1993.
 • Urwin, Derek W. – “The Community of Europe. A History of European Integration since 1945”, Editura Longman, Londra, New York, 1998.

   

 
§ 2. Legislaţie.
 
 • Tratatul CECO, semnat în 1951.
 • Tratatele CEE şi CEEA, semnate în 1957.
 • Actul Unic European, semnat în 1985-1986.
 • Tratattul de la Maastricht, semnat în 1992.
 • Legea nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, publicată în “Monitorul Oficial” nr. 73/12 aprilie 1993.
 • Decizia Consiliului nr. 93/662 din 6 decembrie 1992 - în J.O.C.E. nr. L. 304 din 10 decembrie 1993.
 • Tratatul de la Amsterdam, semnat în 1997.
 • Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Amsterdam.
 • Protocolul nr. 7 la Tratatul de la Amsterdam privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
 • Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa.

   

 
§ 3. Alte surse.
 
 • Mihaela Augustina Dumitraşcu - „Semnificaţia zilei de 9 mai – Ziua Europei”, www.uniuneaeuropeana.go.ro
 • “Manualul N.A.T.O.” - Biroul de Informare şi Presă Bruxelles, Belgia.
 • Europa Forum” - ziar lunar al Parlamentului European - nr. 7-8/14-18 iulie 1997.
 • "Conferinţa la nivel înalt", Paris, LGDJ, 1980, p. 195.
 • Agenţia Europa, nr. 931, 1 feb.1977.
 • Consiliul European de la Bruxelles, 5-6 dec.1977, Bul. CE, n. 12, 1977.
 • Holt, S. et Hoscheit, J. M. - „The european Council and domestic policy making”, Colloque de l’Institut européen d’Administration publique, Keskrade, 26-27 oct. 1984.
 • Consiliul European de la Stuttgart, 17-19 iunie 1983 Bul. CE, nr. 6, 1983.
 • Blumann, C. - “Revista trimestrială de drept european”, nr. 1/1976.
 • Virally, M. – „La conference au sommet”, Annuaire francais de droit international, 1960.
 • Werts, Jan - „The european Council”, T.M.C. Asser Institut, The Hague.
 • Consiliul European de la Londra din 29 şi 30 iunie 1977, Bull. CE nr. 6.
 • Comunicatul final al Conferinţei de la Paris din 9 şi 10 decembrie 1974, Bul. CE, nr. 12.
 • Glaesner, H. J. - “Actul Unic European”, "Revue de Marche commun", nr. 298/1986.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Consiliul European (2)
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 65
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Consiliul European (2)

Consiliul European (2)

Pretul nostru: Lei (Ron) 210.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker