Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drepturile femeii (1)

Descriere

Femeile şi bărbaţii, ca fiinţe umane, au aceleaşi drepturi şi obligaţii în viaţa profesională, publică şi în viaţa de familie, privată. Cu alte cuvinte, nu trebuie să se facă o diferenţă între bărbaţi şi femei în ce priveşte rolul lor social şi în familie. Nu alegem să ne naştem bărbaţi sau femei. Prin urmare, oportunităţile de a ne dezvolta în viaţă şi de a ne afirma ca persoane autonome nu trebuie să fie diferite.

Dincolo de trăsăturile naturale, biologice ale femeilor şi bărbaţilor, rolurile sociale ale femeii şi al bărbatului trebuie apreciate cu aceeaşi unitate de măsură, respectiv cea a valorii generate. Astfel, femeile şi bărbaţii au aceleaşi drepturi, obligaţii şi posibilităţi cu privire la obţinerea unui loc de muncă, implicarea în gospodărie şi creşterea copiilor, participarea la viaţa politică, sindicală, culturală, la activităţi comunitare. Influenţa curentelor feministe care militează pentru egalitate şi drept la diferenţă a devenit în prezent foarte mare şi este recunoscută internaţional. Naţiunile Unite şi Uniunea Europeană au pus principiile egalităţii şi diferenţei în centrul activităţii lor şi fiecare măsură care vizează chestiuni sociale, medicale, culturale sau de muncă este raportată la respectarea principiului „toţi diferiţi, toţi egali”, şi nu numai în ceea ce priveşte chestiunile de gen.

Egalitatea de gen a fost consacrată în Uniunea Europeană încă de la constituirea acesteia şi este baza pe care se construieşte Politica Socială şi de Ocupare a Forţei de Muncă. În 1975 Tratatul de la Roma introducea în dreptul comunitar principiul egalităţii dintre sexe în ceea ce priveşte remuneraţia pentru munca depusă. Procesul de integrare europeană a stimulat crearea de noi instrumente pentru asigurarea tratamentului egal dezvoltând prevederea Tratatului de la Roma. Tratatul de la Amsterdam a stipulat că promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi este una din sarcinile fundamentale ale Uniunii, iar inegalităţile trebuiau eliminate din toate activităţile.

Un pas înainte a fost şi introducerea unui nou articol pe baza căruia UE poate lua măsuri de contracarare a tuturor formelor de discriminare bazate pe sex. Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale semnată în 2000 reafirmă şi completează aceste principii. Persoanele care au fost victime ale discriminării de gen pot apela la instituţii constituite în statele membre în concordanţă cu legislaţia UE.

Dincolo de cadrul legal, instituţiile centrale europene sunt asistate de structuri care reprezintă interesele femeilor, fac lobby în favoarea acestora şi asistă Comisia în formularea şi implementarea măsurilor în domeniu. Cea mai veche structură de acest tip este Comitetul Consultativ asupra Egalităţii Şanselor, înfiinţat de Comisie în 1981 (reprezentanţi ai ministerelor şi diverselor structuri din statele membre care au legătură cu subiectul). Alt organism este Grupul de Nivel Înalt asupra Problemelor de Gen, compus din responsabili la nivel guvernamental şi care funcţionează ca un forum de discuţii asupra temei.

După cum am arătat, în dreptul intern reglementările pe această temă sunt complexe. Astfel, Legea fundamentală - Constituţia României, revizuită în anul 2003 - constituie norma cadru ce recunoaşte nediscriminarea şi egalitatea între cetăţeni. Tot astfel, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare garantează principiul egalităţii de tratament între cetăţeni prin eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce priveşte, printre altele, numeroase drepturi politice, economice şi sociale. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, modificată şi republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 135 din 14.02.2005 reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării discriminării directe şi indirecte după criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

CUPRINS

DREPTURILE FEMEII 

INTRODUCERE  

CAPITOLUL I: DREPTURILE FEMEII POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR INTERNAŢIONALE

I.1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

I. 2. Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii, din anul 1954

I. 3. Convenţia asupra cetăţeniei femeii căsătorite, din 1958

I.4. Convenţia privind consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriei, din 1964

I.5. Declaraţia privind eliminarea discriminării faţă de femei din anul 1964

I.6. Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femeie

I.7. Declaraţia de la Viena (1993) şi Declaraţia ONU pentru eliminarea tuturor formelor de violenţă asupra femeilor (1993)

 

CAPITOLUL II: DREPTURILE FEMEII POTRIVIT CONVENŢIILOR ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII

II.1. Convenţia nr. 89/1948 privind munca de noapte a femeilor care lucrează în industrie

II.2. Convenţia nr. 3/1919 şi Convenţia nr. 103/1952 privind protecţia maternităţii

II.3. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 100 privind egalitatea de remunerare a forţei de lucru masculină şi feminină pentru o muncă de valoare egală, din 29 iunie 1951

II.4. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 111 din 1960 privind discriminarea în domeniul ocupării şi al exercitării profesiei

II.5. Convenţia nr. 117/1962 asupra politicii sociale

II.6. Convenţia nr. 122/1964 privind politica de angajare

II.7. Convenţia nr. 156/1983 privind şansele egale şi tratamentul egal pentru lucrătorii bărbaţi şi femei: lucrători cu responsabilităţi familiale

II.8. Rolul organismelor internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor femeilor

II.8.1 Comisia privind condiţia femeii

II.8.2. Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de femei

 

CAPITOLUL III: REGLEMENTĂRI EUROPENE CU PRIVIRE LA RESPECTAREA DREPTURILOR FEMEII

 

CAPITOLUL IV: DREPTURILE FEMEII ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR FEMEILOR ÎN ROMÂNIA

IV.1. Scurt istoric privind condiţia femeii în România

IV.2. Prevederi constituţionale privind drepturile femeii în România

IV.3. Drepturile femeii potrivit legislaţiei speciale

IV.3.1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată în anul 2007

IV.3.2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

IV.3.3. Hotărârea de Guvern nr. 266 din 26 februarie 2004, privind participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în cadrul echipelor de experţi/e trimise în misiune la Comisia europeană

IV.3.4. Prevederi privind protecţia drepturilor femeii potrivit Codului muncii

IV.4. Organisme interne cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor femeii

IV.4.1. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

IV.4.2. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

IV.4.3. Comisia Naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

IV.4.4. Comisiile judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

IV.4.5. Consiliul Economic şi Social

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE  

BIBLIOGRAFIE
 
 • Cristian Jura, Drepturile Omului. Drepturile minorităţilor naţionale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 • Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului - mijloace interne şi internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008
 • Dumitru Mazilu, Drepturile Omului. Concept, exigenţe şi realităţi contemporane, Ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008
 • Irina Moroianu Zlătescu, Rodica Şerbănescu (coord.), Drepturile femeii. Egalitate şi parteneriat, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1997
 • Frederic Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Editura Polirom, Bucureşti, 2006;
 • Vasile Popa, Drepturile omului, Vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
 • Nicolae Purdă, „Protecţia Drepturilor Omului. Mecanisme interne şi internaţionale” , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Ioan Vida, “Drepturile Omului în Reglementări Internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Thomas Buergenthal, Renate Weber, „Dreptul Internaţional al Drepturilor Omului”, Editura All, Bucureşti, 1996.
 • Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, „Tratat de drepturile omului”, Editura Europa Nova, 1995
 • Florian Coman, Nicolae Purdă, „Protecţia juridică a drepturilor omului”, Editura Era, 1999.
 • Ion Diaconu, „Drepturile omului în dreptul internaţional contemporan – Manual”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948
 • Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (la care România a aderat la 14 iulie 1970 prin Decretul nr. 345, publicat în Buletinul Oficial al României, partea I, nr. 92 din 28 iulie 1970);
 • Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (ratificată de România prin Decretul nr. 222 din 2 iunie 1954, publicat în Buletinul Oficial al României, partea I, nr. 28 din 10 iunie 1954);
 • Constituţia României, revizuită în anul 2003
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată în temeiul art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2004.
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, modificată
 • Hotărârea de Guvern nr. 266 din 26 februarie 2004, privind participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în cadrul echipelor de experţi/e trimise în misiune la Comisia europeană
 • Codul muncii
 • www.anes.ro (Site-ul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi)
 • www.cndc.org.ro (Site-ul oficial al Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării)
 • www.ces.ro (Site-ul oficial al Consiliului economic şi social)
 • www.irdo.ro - Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO),

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Drepturile femeii (1)
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 65
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Drepturile femeii (1)

Drepturile femeii (1)

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker