Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drepturile femeii ca libertati fundamentale ale omului

Descriere

Abordările pluridisciplinare ale condiţiei femeii din perspectiva istoriei, dreptului, a sociologiei şi a psihosociologiei evidenţiază evoluţii comune, cu unele particularităţi de la ţară la ţară, în funcţie de specificul economic, social, politic şi tradiţii, particularităţi care nu infirmă ci confirmă tendinţele generale, extrem de îngrijorătoare.

Efectele tranziţiei şi recesiunea afectează cu precădere femeile, atât în privinţa accesului la ocuparea locurilor de muncă cât si la nivel salarial. Se constată că forţa de muncă feminină este segmentată şi distribuită inegal pe ramuri şi sectoare economice, domeniile cu preponderenţă feminină fiind sănătatea şi asistenţa socială, activităţile financiare bancare şi de asigurări, învăţământul, cultura şi arta, comerţul, agricultura, industria textilă şi administraţia. Acestea sunt, de altfel, şi cele mai prost plătite, astfel încât, chiar în condiţiile unui salariu egal la muncă egală dar în interiorul aceluiaşi sector, între nivelul mediu de salarizare a femeilor şi cel al bărbaţilor apar diferenţe în favoarea celor din urmă.

Nici măcar pătrunderea forţei de muncă feminine în domenii rezervate în mod tradiţional bărbaţilor, experienţă trăită în ţările aflate astăzi în tranziţie, nu se dovedeşte a fi o soluţie mai fericită întrucât în situaţia, frecventă de altfel, a restrângerilor de activitate, femeile sunt cele mai expuse la pierderea locului de muncă. Mai mare este ponderea femeilor la categoria lucrătorilor particulari din agricultură şi circulaţia mărfurilor, ceea ce indică existenţa la femei a unei capacităţi de „a se descurca singure”, cu perspectiva de a echilibra piaţa forţei de muncă într-un viitor nu prea îndepărtat.

Pentru discriminările pe piaţa muncii, cea mai elocventă dovadă o constituie ponderea femeilor şomere, analiza comparativă a datelor statistice relevând o creştere mai accentuată a şomajului în rândurile populaţiei feminine. La calificare egală, femeile sunt mai vulnerabile decât bărbaţii. Ele devin primele şi cel mai adesea victime ale disponibilizărilor de personal, se confruntă cu un şomaj de lungă durată şi tot ele au cele mai puţine şanse de a se reîncadra în muncă. După regula nescrisă „ultimul venit, primul plecat”, sunt vizate de acest pericol îndeosebi proaspetele absolvente ale diverselor forme de învăţământ, sau salariate cu o experienţă de scurtă durată, dar şi fără calificare sau cu o calificare inferioară.

Este extrem de alarmantă frecvenţa cazurilor de disponibilizare a femeilor cu copii mici care îşi întrerup activitatea pentru creşterea acestora precum şi de refuz la angajare din cauza, în general nemărturisită, a perspectivei unor concedii de maternitate sau a obligaţiilor familiale. Din aceste cauze, multe femei sunt nevoite să accepte angajările temporare, fără plata asigurărilor şi la niveluri de salarizare aflate mult sub nivelul calificării lor.

Din anchetele sociologice efectuate rezultă faptul că şomajul are efecte dăunătoare nu numai asupra persoanei în cauză ci şi asupra familiei sale, în relaţiile cu soţul şi copiii - alterate de conflicte alimentate de greutăţile materiale - precum şi asupra sănătăţii fizice şi psihice. În plus, nesiguranţa zilei de mâine, traiul sub nivelul de sărăcie şi costurile înalte ale întreţinerii căminului invocate de subiecţii intervievaţi modifică şi comportamentul demografic. Ele reprezintă o sursă de preocupare pentru eventualele mame şi generează greutăţi insurmontabile pentru mamele cu mai mulţi copii, în special în cazul familiilor monoparentale.

Toate acestea dovedesc discrepanţa dintre situaţia de jure şi de facto a femeii. Odată cu efectele sale nefaste asupra condiţiei femeii, discriminarea ocupaţională, pe orizontală şi pe verticală, privează societatea de un important aport al segmentului majoritar al populaţiei.

 De aici, necesitatea de a se adopta măsuri efective pentru asigurarea egalităţii reale în şanse şi posibilităţi, în special pentru protecţia satisfăcătoare a categoriilor celor mai defavorizate şi sprijinirea iniţiativei private prin credite ieftine şi alte facilităţi, atât de necesare în perioada de tranziţie.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 210.00
Cantitate:

PLANUL LUCRĂRII

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI CU CARACTER GENERAL PRIVIND DREPTURILE OMULUI

1.1. SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ISTORIA DREPTURILOR OMULUI.

 § 1. Originile procesului de afirmare şi cristalizare a drepturilor omului.

§ 2. Conceptul de „drepturile omului” în viziunea „Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului”.

1.2. EVOLUŢIA STATUTULUI SOCIAL AL FEMEII.

 

CAPITOLUL II: REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE PRIVIND DREPTURILE FEMEII ÎN CADRUL LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI

2.1. CONDIŢIA FEMEII AŞA CUM REZULTĂ DIN DOCUMENTELE ADOPTATE DE ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE (O.N.U.).

 § 1. Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii, din 1954.

§ 2. Convenţia asupra cetăţeniei femeii căsătorite, din 1958.

§ 3. Convenţia privind consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriei, din 1964.

§ 4. Declaraţia privind eliminarea discriminării faţă de femei din 1964 şi Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femeie din 1981.

§ 4.1. Declaraţia privind eliminarea discriminării faţă de femei din 1964.

§ 4.2. Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femeie din 1981.

2.2. PROTECŢIA FEMEII – PRINCIPAL OBIECTIV AL ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII (O.I.M.).

§ 1. Munca de noapte a femeilor.

§ 1.1. Convenţia nr. 89/1948 privind munca de noapte a femeilor care lucrează în industrie.

§ 1.2. Protocolul din 1990 la Convenţia (revizuită) privind munca de noapte a femeilor, 1948.

§ 2. Protecţia maternităţii.

§ 2.1. Convenţia nr. 3/1919 privind protecţia maternităţii.

§ 2.2. Convenţia nr. 103/1952 privind protecţia maternităţii.

§ 3. Egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculine şi a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă de valoare egală.

§ 4. Discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei.

§ 5. Politica socială.

§ 5.1. Aspecte generale.

§ 5.2. Îmbunătăţirea nivelului de trai.

§ 5.3. Lucrătorii migranţi.

§ 5.4. Remunerarea lucrătorilor si probleme conexe.

§ 5.5. Nediscriminarea în materie de rasă, culoare, sex, credinţă, apartenenţă la o grupare tradiţională sau de afiliere sindicală.

§ 5.6. Educarea şi pregătirea profesională.

§ 6. Politica de ocupare a forţei de muncă.

§ 7. Politica de ocupare a forţei de muncă. Şansele şi tratamentul egal pentru lucrătorii cu responsabilităţi familiale. Convenţia nr. 156/1983 privind şansele egale şi tratamentul egal pentru lucrătorii bărbaţi şi femei: lucrători cu responsabilităţi familiale.

2.3. DREPTURILE FEMEII ÎN REGLEMENTĂRI ALE UNIUNII EUROPENE.

§ 1. Concediul parental.

§ 2. Concediul de maternitate.

§ 3. Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei.

§ 4. Egalitatea între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă.

§ 5. Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul salarizării.

§ 6. Comitetul consultativ pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

2.4. APĂRAREA DREPTURILOR FEMEII ÎN CADRUL ALTOR ORGANIZAŢII.

§ 1. Documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (O.S.C.E.).

§ 1.1. Documentul final al reuniunii de la Viena – 1989.

§ 1. 2. Documentul Reuniunii de la Copenhaga din 1990 a Conferinţei asupra dimensiunii umane a OSCE.

§ 1. 3. Documentul Reuniunii de la Moscova din 1991 a Conferinţei asupra dimensiunii umane a O.S.C.E.

§ 2. Documente ale Consiliului Europei.

§ 2.1. Convenţia privind protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor sale fundamentale.

§ 2.2. Declaraţie cu privire la egalitatea dintre femei şi bărbaţi.

§ 3. Organe ale Naţiunilor Unite cu misiunea principală în preocuparea şi protecţia drepturilor femeii.

§ 3.1. Comisia privind condiţia femeii.

§ 3.2. Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de femei.

§ 3.3. Adunarea Generală a O.N.U. şi Secretariatul O.N.U.

 

CAPITOLUL III: DREPTURILE FEMEII ÎN ROMÂNIA

3.1. ISTORICUL EMANCIPĂRII FEMEII ÎN ROMÂNIA.

3.2. PREVEDERI CONSTITUŢIONALE PRIVIND DREPTURILE FEMEII.

§ 1. Prevederile Constituţiei din 1991 privind drepturile femeii.

§ 2. Drepturile femeii în viziunea noii Constituţii.

3.3. DREPTURILE FEMEII POTRIVIT LEGISLAŢIEI INTERNE.

3.4. ROLUL ASOCIAŢIILOR NON-GUVERNAMENTALE MILITANTE PENTRU DREPTURILE FEMEII.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE
 
I. Literatură de specialitate
 
 • Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Drept internaţional contemporan, Institutul român de studii internaţionale, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 1995.
 • Thomas Buergenthal, Renate Weber, Dreptul internaţional al drepturilor omului, Editura All, Bucureşti, 1996.
 • Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, Tratat de drepturile omului, Editura Europa Nova, 1995.
 • Florian Coman, Nicolae Purdă, Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Era, 1999.
 • Francisk Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Ion Diaconu, Minorităţile - identitate, egalitate, Institutul român pentru drepturile omului, Bucureşti, 1998.
 • Tudor Drăgan, Declaraţiile de drepturi ale omului şi repercusiunile lor în dreptul internaţional public, Editura Lumina Lex. Bucureşti, 1998.
 • Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului - mijloace interne şi internaţionale - (ediţie nouă, revăzută şi adăugită), Editura Lumuna Lex, Bucureşti, 1998.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Ion. P. Filipescu, Augustin Fuerea, Drept instituţional comunitar european, ediţia a IV-a, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Ion. P. Filipescu, Adopţia şi protecţia copilului aflat în dificultate, Editura ALL, Bucureşti, 1997.
 • Augustin Fuerea, ”Introducere în problematica dreptului internaţional al drepturilor omului ”, Editura Era, Bucureşti, 2000.
 • Grigore Geamănu, „Drept internaţional public”, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 • Dumitru Maziliu, Drepturile omului - concept, exigenţe şi realităţi contemporane, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Drept Internaţional, Introducere în Dreptul Internaţional Public”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Rodica Şerbănescu, Drepturile femeii - egalitate şi parteneriat, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1997.
 • Irina Moroianu Zlătescu ş.a., Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care Românie este parte, vol. I Instrumente universale, Institutul român pentru drepturile omului, Bucureşti, 1997.
 • Marcian I. Niciu, ş.a. Culegere de documente de drept internaţional public, Editura Lumina Lex,Bucureşti, 1997.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman, Drept internaţional public, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • Ovidiu Predescu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului - implicaţiile ei asupra dreptului penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Alexandru Ţiclea, Codul muncii, decizii la Curţii Constituţionale, Decizii ale Curţii Supreme de Justiţie, Editura Rosetti, Bucureşti.
 • Alexandru Ţiclea, Constantin Tufan, Dreptul muncii - curs pentru uzul studenţilor, Editura Global Lex, Bucureşti, 2001.
 • Ioan Vida, Drepturile omului în reglementări internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

   

II. Acte normative
 
 • Constituţia României
 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
 • Convenţia Europeană a drepturilor omului
 • Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale
 • Declaraţia privind eliminarea discriminării faţă de femei
 • Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femeie
 • Declaraţie cu privire la egalitatea dintre femei şi bărbaţi
 • Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii
 • Convenţia asupra cetăţeniei femeii căsătorite
 • Convenţia privind consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriei
 • Convenţia privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei din 1958
 • Convenţia privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină şi a mâinii de lucru feminină, pentru o muncă de valoare egală
 • Convenţia privind protecţia maternităţii din 1952
 • Convenţia privind şansele egale şi tratamentul egal pentru lucrătorii bărbaţi şi femei: lucrători cu responsabilităţi familiale
 • Convenţia pentru reprimarea traficului cu femei şi copii,
 • Declaraţia drepturilor copilului
 • Declaraţia cu privire la drepturile copilului
 • Convenţia cu privire la drepturile copilului
 • Convenţia privind vârsta minimă de admitere în muncă din 1973
 • Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei
 • Convenţia Europeană în materia adopţiei de copii
 • Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale
 • Codul familiei
 • Codul muncii

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Drepturile femeii ca libertati fundamentale ale omului
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 99
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker