Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Prevenirea conflictelor interetnice in sud-estul Europei

Descriere

Dreptul la identitate şi la cultură proprie se bazează, pe dreptul fundamental la existenţă şi dezvoltare a fiinţei umane. Drepturile specifice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, constituind o parte integrantă a drepturilor omului, sunt individuale, dar adeseori au şi o dimensiune colectivă, neputând fi interpretate ca privilegii ale unei populaţii faţă de alta, sau ca „renunţări sau concesii” din partea etniei titulare. Important de reţinut este faptul că existenţa în sine a drepturilor politice acordate de către etnicii majoritari minorităţilor naţionale nu depind de voinţa celor dintâi, care pot stabilii doar volumul şi întinderea drepturilor recunoscute celor din urmă.

În ceea ce priveşte modul de soluţionare a problemelor interetnice, protecţia internaţională a minorităţilor naţionale, cunoaşte mai multe modele principale: protecţia intereselor etnice de către statul federal, cum este cazul Elveţiei, Belgiei, Finlandei, situaţie în care respectivele comunităţi îşi pierd calitatea de minorităţii; garantarea protecţiei drepturilor universale ale omului de către stat, accentul punându-se pe cetăţenie, acest model fiind larg acceptat în societăţile occidentale, şi, nu în ultimul rând, garantarea drepturilor şi persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, prin crearea unui cadru legislativ adecvat, modelul fiind propriu Europei Centrale şi de Est.

Deşi aceste modele diferă de la stat la stat, ele întrunesc şi unele puncte convergente, precum necesitatea garantării unei protecţii uniforme şi care să satisfacă nevoile diverse ale diferitelor minorităţi.

Dezvoltarea standardelor europene privind protecţia minorităţilor naţionale cunoaşte o deosebită complexitate deoarece noile democraţii din ţările central şi est europene sunt foarte sensibile la suveranitatea lor, şi, totodată, resentimentare faţă de unele situaţii de ordin istoric. Pe de altă parte, statele occidentale, nu manifestă o indulgenţă suficientă, capabilă să înlăture tensiunile interetnice tot mai simţite, în contextul valului imigraţionist.

Problema imigranţilor aflaţi într-o continuă creştere numerică şi în căutarea unui statut care să le confere o poziţie cât mai aproape de cea de minoritate naţională, complică raporturile interetnice din ţări precum Italia, Marea Britanie sau Germania. Crearea unui drept pozitiv în domeniu, deşi contrar principiului universalităţii drepturilor omului, este mai real la nivelul regional, decât în cel european. Încurajatoare în acest sens sunt şi acordurile bilaterale sau multilaterale care au ca scop protecţia minorităţilor, cu condiţia ca acestea să nu creeze în interiorul aceluiaşi stat standarde duble pentru diferite minorităţi.

Aflarea unui echilibru just între revendicările minorităţilor şi cerinţele ca statul să rămână stabil şi unitar trebuie să se afle la baza elaborării unui concept optim de drepturi al minorităţilor naţionale în dreptul internaţional. În multe societăţi actuale mai subzistă prejudecăţi, conform cărora minorităţile constituie un element negativ în stat, şi care, nedepăşite încă în întregime, trebuie să fie substituite cu conştientizarea raportului cultural şi spiritual pe care minorităţile îl au în respectivele societăţi. Or, crearea unei societăţi multiculturale reprezintă un imperativ al vremurilor noastre. În toate aceste cazuri, statul va trebui să întreprindă măsurile care se impun, având un rol pe cât se poate de activ.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

 

CAPITOLUL II: NOŢIUNEA, TIPOLOGIA ŞI DERULAREA CONFLICTELOR. ELEMENTE GENERALE.

§ 1. NOŢIUNEA DE CONFLICT. GENEZA CONFLICTELOR INTERETNICE

§ 2. CRIZE, RĂZBOAIE ŞI DIFERENDE INTERNAŢIONALE. DELIMITĂRI CONCEPTUALE.

§ 3. DERULAREA UNUI CONFLICT. ETAPE TEORETICE.

a. Pre-conflictul.

b. Escaladarea.

c. De la pre-conflict la conflict.

d. De la criză la pace – destinderea.

e. Impactul.

§ 4. TIPOLOGIA CONFLICTELOR. ORIGINI ŞI CAUZE GENERATOARE.

a. Aspecte generale.

b. Clasificarea conflictelor în funcţie de origini şi cauze generatoare.

 

CAPITOLUL III: PROTECŢIA MINORITĂŢILOR INTERNAŢIONALE ÎN ATENŢIA ORGANISMELOR INTERNAŢIONALE

§ 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DREPTURILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

§ 2. DREPTUL LA AUTODETERMINARE ŞI MINORITĂŢILE NAŢIONALE.

§ 3. PROTECŢIA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN CADRUL LIGII NAŢIUNILOR

§ 4. IMPLICAŢIILE ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE.

§ 5. MINORITĂŢILE NAŢIONALE ÎN ATENŢIA CONSILIULUI EUROPEI

§ 6. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI MINORITĂŢILE NAŢIONALE

 

CAPITOLUL IV: MINORITĂŢI NAŢIONALE ŞI CONFLICTE INTERETNICE ÎN UNELE STATE DIN SUD-ESTUL EUROPEI

§ 1. PROBLEMA IUGOSLAVĂ.

1.1. Contextul istoric.

1.2. Echilibrul incert dintre grupurile naţionale.

1.3. Problema democraţiei.

1.4. Naţionalismul din Kosovo. Revolta albaneză

1.5. Ascensiunea lui Milosevic

1.6. Izbucnirea conflictului internaţional

1.7. Intervenţia S.U.A.

1.8. Acordul de la Dayton

§ 2. CONFLICTELE INTERETNICE DIN REPUBLICA MOLDOVA.

2.1. Cadrul legislativ.

2.2. Problema Găgăuziei.

2.3. Problemele conflictuale din Transnistria.

§ 3. MINORITĂŢILE NAŢIONALE DIN UCRAINA.

 

CAPITOLUL V: MODELUL ROMÂNESC DE PREVENIRE A CONFLICTELOR INTERETNICE

§ 1. ASPECTE GENERALE

§ 2. EVOLUŢIA CADRULUI NORMATIV ŞI INSTITUŢIONAL

 CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

Bibliografie
 
 • BIANCHINI, Stefano, Problema Iugoslavă, Editura All, Bucureşti, 2003.
 • Brecher, Michael, „Crisis in World Politics, Theory and Reality”, Oxford, Pergamon Press, 1993.
 • CHASE, W. Howard, Issue Management: Origins of The Future, Editura Issue Action Publication Inc., Leesburg, Virginia, SUA, 1984.
 • CHICIUDEAN, Ion, ŢONEŞ, Valeriu, Gestionarea crizelor de imagine, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2002.
 • COOMBS, Timothy W.,   Chosing the Right Words: The Development of Guidelines for the Selection of the Apropriate Crisis Response Strategies", Management Communication Quaterly, 1995.
 • COOMBS, Timothy W., Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing and Responding, Editura Sage, Londa, 1999.
 • COMAN, Cristina, Relaţii publice şi mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
 • COMAN, Cristina, Relaţii publice principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
 • Dagenais, Bernard, Profesia de relaţionist, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
 • Diaconu, Ion, „Minorităţile. Statut. Perspective”, IRDO, Bucureşti, 1996.
 • DOBRESCU, Paul, BÂRGĂUANU, Alina, Mass-media şi societatea, Editura SNSPA, Bucureşti, 2001.
 • Dufour, Jean-Louis, „Crizele internaţionale. De la Beijing (1900) la Kosovo (1999)”, Editura Corint, Bucureşti, 2002.
 • FINK, Steven, Crisis Management, Planingfor the Inevitable, Editura Amacom, New York, 1986.
 • GARY, Johns, „Comportament organizaţional”, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
 • GRANT, Wendy, Rezolvarea conflictelor, Editura Teora, Bucureşti, 1997.
 • HELENA, Cornelius, Faire Shoshana, „Ştiinţa rezolvării conflictelor”, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1996.
 • MALIŢA, Mircea, „Teoria şi practica negocierilor”, Editura Politică, Bucureşti, 1972.
 • MICULESCU, Simona-Mirela, Mustaţă, Mirela, Relaţiile publice şi universul comunicării internaţionale, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2003.
 • Pană, Viorel, „Minorităţile etnice din Transilvania între 1918 şi 1940, Drepturi şi privilegii”, Ed. Tipomur, 1995.
 • Patraş, Eugen, „Minorităţile naţionale din Ucraina şi Republica Moldova”, Editura Alexandru cel Bun, Cernăuţi, 1999.
 • REGESTER, Michael, LARKIN, Judy, Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc. Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003.
 • Roy, Lewicki, Sauders, David, Minton John, Negociation, McGrow-Hill, Boston, 1999.
 • Ştefănescu, Simona, Media şi conflictele, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004.
 • Vintilă, Sergiu, „Negociere şi soluţionarea conflictelor”, Editura Ars Docendi, Universitatea Bucureşti, 2001.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Prevenirea conflictelor interetnice in sud-estul Europei
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 87
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker