Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drogurile

Descriere

Trăim într-o epocă în care, ca rezultat al gândirii şi creaţiei, omul a pătruns până în cele mai necunoscute taine ale naturii. Asistăm la eforturi susţinute ale organizaţiilor internaţionale, ale şefilor de state, guverne, de a contribui la soluţionarea multiplelor conflicte şi contradicţii care apar în lumea contemporană. Multora li s-au găsit şi li se vor găsi rezolvări favorabile, ca urmare a faptului că fiinţa umană poate şi trebuie să se apere de marile şi numeroasele pericole care o ameninţă încă. Revoluţia tehnico-ştiinţifică a avut ca efect benefic punerea la dispoziţia tuturor a unor mijloace rapide şi sofisticate de comunicare şi deplasare.

De aceste mijloace beneficiază însă şi traficanţii, în majoritatea cazurilor în mai mare măsură decât cei abilitaţi să prevină şi să combată acest fenomen extrem, de nociv. Astfel, traficanţii de droguri pot lua legătura foarte uşor, se pot întâlni rapid în orice punct al planetei, scăpaţi de sub supravegherea autorităţilor, şi tot atât de uşor să dispară de la locul infracţiunii înainte de intervenţia poliţienească.

Flagelul stupafiantelor reprezintă un grav pericol ce ameninţă tot mai mult umanitatea, printr-o diversitate de forme specifice, pornind de la influenţa nocivă pe care o are asupra tinerei generaţii, alterarea relaţiilor sociale dintre oameni şi continuând cu distrugerea sănătăţii, îmbogăţirea unora, apariţia de organizaţii criminale puternice, care, de multe ori, concurează cu puterea unor guverne, provocând adevărate “războaie locale”, soldate cu mari pierderi de vieţi omeneşti.

Grav este faptul că flagelul stupefiantelor a luat proporţii şi se observă cu uşurinţă că graniţele, problema violării acestora, a cetăţeniei, a respectării normelor de drept sunt trecute de marii traficanţi pe planul al doilea, ca şi când nu ar exista. Organele de urmărire penală desfăşoară o susţinută activitate menită să prevină săvârşirea unor asemenea fapte, deosebit de periculoase pe tritoriul naţional.

Bunăstarea şi aplicarea cu fermitate a legilor constituie suportul eradicării manifestărilor antisociale care se comit în acest domeniu. În activitatea de prevenire şi combatere cu privire la produsele şi substanţele stupefiante sau toxice, organele de urmărire penală ale poliţiei colaborează cu alte organe ce au atribuţii pe această linie.

Luarea măsurilor pentru popularizarea legislaţiei în vigoare, educarea cetăţenilor în vederea prevenirii toxicomaniei, dezintoxicarea consumatorilor, cunoaşterea celor predispuşi să încalce dispoziţiile legale şi determinarea lor să renunţe la comiterea de fapte antisociale sau depistarea acestora în faza pregătitoare ori imediat după săvârşirea infracţiunii, reprezintă activităţi ce au drept scop final lichidarea fenomenului infracţional.

Juriştii, sociologii, oamenii de ştiinţă din lumea medicală au încercat şi încearcă să abordeze în diferite feluri problema referitoare la modul cum trebuie abordat, interpretat şi oprit acest fenomen. Multe guverne, îngrijorate de efectele traficului ilicit de droguri au elaborat legislaţii severe, menite să reducă fenomenul. Aceasta conduce la o stabilizare relativă, pe o perioadă limitată, a drogurilor, dar nu poate realiza eradicarea de fond a criminalităţii, în special a traficului de droguri.

Având în vedere că ponderea o deţin cetăţenii străini, atât cei aflaţi pe teritoriul ţării din diverse motive, cât şi în tranzit, pentru prevenirea introducerii în ţară de produse ori substanţe stupefiante, organele de urmărire penală colaborează intens cu organele vamale şi poliţia de frontieră.

Schimbul de informaţii reciproce privind particularităţile traficului de stupefiante, locurile şi metodele de descoperire a traficanţilor şi consumatorilor este menit să contracareze orice încercare de introducere în ţara noastră a unor astfel de produse ori substanţe.

România desfăşoară o largă cooperare internaţională; lupta împotriva traficului de stupefiante prin acţiuni întreprinse în cooperare cu una sau mai multe ţări, având drept scop, depistarea traficanţilor, confiscarea stupefiantelor, activităţi ce sunt reglementate prin convenţii internaţionale.

Ţara noastră a aderat la Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961, la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971, la Protocolul din 1972 privind amendamentele la Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961, la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988, precum şi la Organizaţia de Poliţie Criminală – Interpol; aceasta a impus luarea unor măsuri de natură să faciliteze cooperarea eficientă împotriva traficului ilicit cu stupefiante şi îndeplinirea sarcinilor asumate prin aderarea la convenţiile internaţionale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

PLANUL LUCRĂRII

 

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. DROGURILE – ELEMENTE DE ORDIN NOŢIONAL

1.2. PRIVIRE ISTORICĂ ASUPRA APARIŢIEI CONSUMULUI ŞI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI.

1.3. DROGURILE – PRINCIPALELE CATEGORII ŞI CLASIFICAREA LOR

1.4. REGLEMENTAREA JURIDICA

1.5. UNELE ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND REGLEMENTAREA JURIDICĂ A CONSUMULUI DE DROGURI.

1.6. EFORTURILE COMUNITĂŢII INTERNAŢIONALE PE LINIA PREVENIRII ŞI COMBATERII.

 

CAPITOLUL II METODE ŞI SISTEME DE OPERARE ALE TRAFICANŢILOR DE DROGURI

2.1. MODALITĂŢI ŞI LOCURI DE ASCUNDERE A DROGURILOR.

2.2. MODURI DE OPERARE ALE TRAFICANŢILOR.

2.3. FABRICAREA,TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUIREA DROGURILOR.

 

CAPITOLUL III MIJLOACE DE DEPISTARE ŞI IDENTIFICARE A SUBSTANŢELOR STUPEFIANTE ŞI A TRAFICANŢILOR DE DROGURI.

3.1. METODE DE DEPISTARE A DROGURILOR

3.2. IDENTIFICREA PERSOANELOR ŞI A CONTRIBUŢIEI ACESTORA LA SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII DE TRAFIC DE STUPEFIANTE.

 

CAPITOLUL IV INVESTIGAREA ŞTIINŢIFICĂ A INFRACŢIUNII SĂVARŞITE LA REGIMUL SUBSTANŢELOR STUPEFIANTE

4.1. CADRUL METODOLOGIC GENERAL AL CERCETĂRII INFRACŢIUNII SĂVÂRŞITE – PROBLEMELE PE CARE TREBUIE SĂ LE LĂMUREASCĂ CERCETAREA.

4.1.1. Aspectele pe care le îmbracă activitatea infracţională;

4.1.2. Substanţele ori produsele stupefiante sau toxice care au facut obiectul traficului de stupefiante.

4.2. ACTIVITAŢI DE URMĂRIRE PENALĂ CARE SE DESFASOARĂ PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIULUI

4.2.1. Constatarea infracţiunii flagrante

4.2.2. Cercetarea la faţa locului.

 

CAPITOLUL V ASPECTE DE PRACTICA JUDICIARĂ

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE 
 
 • LEGEA NR.143/2000 PRIVIND COMBATEREA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI.
 • LEGEA NR.56/1992 PRIVIND FRONTIERA DE STAT A ROMÂNIEI.
 • VASILE BERCHEŞAN, CONSTANTIN PLETEA, “ TRATAT DE METODICĂ CRIMINALISTICĂ”, VOL.I, ED. CARPAŢI, CRAIOVA, 1994.
 • I.GRIGORESCU, - EXPERTIZA URMELOR DE SUBSTANŢE TOXICE – “TRATAT PRACTIC DE CRIMINALISTICĂ”,VOL.III, MINISTERUL DE INTERNE, 1980, PAG.518.
 • EMILIAN STANCU “CRIMINALISTICA” ED. ACTAMI, BUCUREŞTI, 1997, EDIŢIA AII-A, VOL.II, PAG. 386.
 • JENICĂ DRĂGAN, “DROGURILE ÎN VIAŢA ROMÂNILOR”, ED. MAGICART DESIGN, BUCUREŞTI, 1996.
 • S. TURLEA, “O LUME BOLNAVĂ”, ED. POLITICA, BUCUREŞTI, 1987, PAG.173.
 • VASILE BERCHEŞAN, CONSTANTIN PLETEA, “DROGURILE ŞI TRAFICANŢII DE DROGURI”, ED. PARALELA 45, 1998, PAG.222.
 • VASILE BERCHEŞAN, “REVISTA CRIMINALISTICA”, NR.6, DEC./2000.
 • VASILE BERCHEŞAN, “REVISTA CRIMINALISTICA”, NR.1/2001.
 • MINISTERUL FINANŢELOR, DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR “ÎNDRUMAR PRIVIND CONTROLUL VAMAL ANTIDROG”, 1995, COORDONATOR PROF. UNIV. DR. ION SUCEAVĂ, PAG. 38.
 • DIN MESAJUL ADRESAT CONGRESULUI SUA DE PREŞEDINTELE RICHARD NIXON LA DATA DE 14 IULIE 1969.                                                                             

 

Titlul lucrarii: Drogurile
Autor: Redcatia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 100
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Drogurile

Drogurile

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker