Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drogurile, sexul si violenta in societatea romaneasca

Descriere

Aşa cum am subliniat pe parcursul lucrării, un inamic al „omului modern” este drogul. Dobândite pe cale naturala sau artificială, substanţele care „fabrică visuri“ sau care „aduc fericirea“ fac, an de an, mai multe victime decât armele de distrugere în masă. Nici o statistică nu poate spune care este numărul exact al consumatorilor de droguri. El poate fi doar estimat. Fenomenul este extrem de greu de controlat, chiar dacă se fac eforturi pentru prevenirea şi combaterea sa.

Deşi interzise, drogurile tind să pătrundă tot mai mult pe piaţa mondială, şi în ţara noastră, numărul persoanelor care îşi găsesc refugiul, injectându-şi „iluzii“, fiind în creştere. Drogurile pun stăpânire pe trupul şi mintea consumatorilor; victimele drogurilor pot fi văzute pe stradă, în locuri obscure, la metrou etc.

Pot fi recunoscute uşor: au fetele palide, cadaverice, răvăşite; ochii roşii etc. sunt rupţi de realitate etc. Infracţionalitatea şi, în special, criminalitatea organizată, întâlnită la nivel internaţional, pot fi privite drept „instituţii fără frontiere”, ale căror răspândire şi arie de cuprindere pot rivaliza cu cele mai dezvoltate structuri ale organismelor internaţionale.

Instituţiile abilitate în domeniul luptei împotriva traficului şi a consumului de droguri din România colaborează pe plan regional, european şi internaţional cu instituţii din întreaga lume care au atribuţii similare. Şi în ceea ce priveşte capitolul „violenţă” am văzut că acest fenomen este în continuă „evoluţie”.

Tipurile de violenţă sunt următoarele: violenţa psihologică, care se manifestă prin agresiuni verbale, intimidare, batjocură, umilire; violenţa fizică, prin care se provoacă victimei o serie de vătămări prin pălmuire, lovire - cu sau fără obiecte - sau bătaie; violenţa socială, reprezentând o formă de violenţă psihologică pasivă, care constă în controlarea victimei, izolarea acesteia de familie sau prieteni(e), monitorizarea activităţilor lui/ei, rezultând din întreruperea sau insuficienţa relaţiilor sociale, precum şi din restrângerea accesului la informaţie; violenţa economică, o altă formă de violenţă psihologică pasivă, care presupune oprirea accesului victimei la bani sau la alte mijloace economice; violenţa sexuală, adică forţarea victimei la activitate sexuală nedorită, dar şi falsele acuzaţii de infidelitate sexuală, forţarea victimei să aibă sarcini nedorite, transmiterea conştientă de boli sexuale, inclusiv HIV/SIDA.

În ceea ce priveşte comportamentele sexuale deviante am considerat necesar a releva aceste aspecte pe parcursul mai multor capitole. Am inclus în analiza de faţă cercetarea problemelor legate de fenomenul prostituţiei, pornografiei, homosexualităţii şi trans-sexualismul.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

DROGURILE, SEXUL ŞI VIOLENŢA ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ

CUPRINS

 

CAPITOLUL 1: NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND COMPORTAMENTUL DELINCVENT

1.1 Devianţa şi delicvenţa: delimitări conceptuale

1.2. Drogurile, comportamentul sexual aberant şi violenţa: conduite deviante

 

CAPITOLUL 2: CONSUMUL DE DROGURI CA PROBLEMĂ SOCIALĂ

2.1. Semnificaţia flagelului drogurilor. Narcomania – opţiune personală sau problemă socială?

2.2. Natura şi efectele drogurilor

2.3. Dependenţa de droguri: tipuri şi caracteristici

2.4. Explicaţii cu caracter psihosociologic ale consumului şi dependenţei faţă de droguri

2.5. Dimensiunile sociale ale consumului de droguri

2.6. Măsuri de prevenire a consumului de droguri şi de acordare a asistenţei sociale persoanelor dependente de drog

 

CAPITOLUL 3: COMPORTAMENTUL SEXUAL ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

3.1. Criterii de definire privind sexualitatea „normală” şi sexualitatea „patologică”

3.2. Prostituţia în societatea contemporană. Cauze şi motivaţii ale practicării prostituţiei

3.3. Pornografia.

3.3.1. Definiţii ale pornografiei din punct de vedere psihosocial

3.3.2. „Industria porno” în societatea contemporană

3.4. Violul: comportament sexual periculos

 

CAPITOLUL 4: HOMOSEXUALITATEA ŞI TRANSSEXUALISMUL: CONDUITE DEVIANTE SAU NORMALE?

4.1. Homosexualitatea: definiţii. Perspective deterministe şi fenomenologice

4.2. Transsexualismul ca identitate sexuală sau ca problemă etică, juridică şi medicală în societatea contemporană

 

CAPITOLUL 5: VIOLENŢA: FENOMEN CU IMPACT PSIHO ŞI SOCIO-PATOGEN

5.1. Definiţii şi tipuri de violenţă

5.2. Violenţa intrafamilială: problemă socială acută

5.3. Date statistice referitoare la violenţa în familie în România

 

CAPITOLUL 6: STUDIU DE CAZ PRIVIND DROGURILE ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ. ANALIZA PSIHOSOCIALĂ A FENOMENULUI ŞI INTERPRETAREA DATELOR

6.1. Obiectivele şi metoda cercetării

6.2. Eşantionul

6.3. Rezultatele cercetării şi interpretarea datelor

6.4. Concluzii

 

CAPITOLUL 7: CONCLUZII ŞI OBSERVAŢII FINALE 

- BIBLIOGRAFIE -
 
 • SORIN M. RĂDULESCU, Devianţă, criminalitate şi patologie socială, Editura Lumina Lex, 1999.
 • GILLES FERRÉOL, Adolescenţii şi toxicomania, Editura Polirom, 2000.
 • SORIN M. RĂDULESCU, Sociologia violenţei (intra)familiale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
 • SORIN M. RĂDULESCU, Sociologia şi istoria comportamentului sexual „deviant”, Editura Nemira, Bucureşti, 1996;
 • SORIN M. RĂDULESCU, Sociologia problemelor sociale ale vârstelor, Editura Lumina Lex, Bucureşti.
 • ANTHONY GIDDENS, Sociologie, Editura ALL, Bucureşti, 2000.
 • IOLANDA MITROFAN, CRISTIAN CIUPERCĂ, Incursiune în psihosociologia şi psihosexologia familiei, Editura Press „Mihaela”, Bucureşti, 1998.
 • ANA TUCICOV-BOGDAN, Psihologia socială, Bucureşti, 2000.
 • IOLANDA MITROFAN, NICOLAE MITROFAN, Elemente de psihologie a cuplului, Casa de editură şi presă „ŞANSA” SRL, Bucureşti, 1996;  
 • MARIA VOINEA, Psihologia familiei, Editura Hyperion, 1996.
 • MARIA VOINEA, Sociologie generală şi juridică, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.
 • DAN BANCIU, Sociologie juridică, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1995.
 • NICOLAE GROSU, Esenţa sociologiei, Editura Militară, Bucureşti, 1997.
 • ANDREI STĂNOIU, Sociologie juridică, Editura Trei, Bucureşti.
 • ELISABETA STĂNCIULESCU, Sociologia educaţiei familiale, Vol. I şi II, Editura Polirom, Bucureşti, 2002.
 • SORIN RĂDULESCU, Sociologia problemelor sociale ale vârstelor, Editura Lumina Lex, Bucureşti.
 • OLIVIA CLĂTICI, Elemente de sociologie generală şi juridică, Bucureşti, 2001.
 • DAN BANCIU, Elemente de sociologie juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • IOAN MIHĂILESCU, Sociologie generală, Editura Universităţii din Bucureşti, 2000.
 • SORIN RĂDULESCU, Sociologia devianţei, Editura Victor, Bucureşti, 1998.
 • VASILE POPA, ION DRĂGAN, LUCIAN LEPĂDAT, Psiho-socilogie juridică, Editura Lumina Lex, 1999.
 • V. BERCHEŞAN, C. PLETEA, Drogurile şi traficanţii de droguri, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998.
 • J. DRĂGAN, Drogurile în viaţa românilor, Editura Magicart Design, 1996.
 • GILLES FERRÉOL, PHILIPPE CAUCHE, JEAN-MARIE DUPREZ, NICOLE GADREY, MICHEL SIMON, Dicţionar de sociologie, Editura Polirom – Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1998.
 • SORIN M. RĂDULESCU, DAN BANCIU, Violenţa domestică în România, în„Revista Română de Sociologie”, serie nouă, anul VIII, nr. 1-2/1997.
 • P. ANDREI, Sociologie generală, ediţia a III-a Iasi, Editura Polirom, 1997;
 • I. MIHĂILESCU, Sociologie generală, Editura Universităţii, Bucureşti 2000;
 • C. ZAMFIR, Spre o paradigmă a gândirii sociologice, Editura Cantes, Iaşi, 1999;
 • I. UNGUREANU, Paradigme ale cunoaşterii sociologice, Editura Humanitas,1990;
 • I.MĂRGINEAN, Proiectarea cercetării sociologice, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
 • M. GOLU, Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei "România de mâine", Bucureşti, 2000
 • M. ZLATE, Introducere în psihologie, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
 • M. REUCHLIN, Psihologie generală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1999.

 

Titlul lucrarii: Drogurile, sexul si violenta in societatea romaneasca
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 111
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker