Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Inselaciunea in conventii

Descriere

Aşa cum se poate desprinde din întreg parcursul lucrării de faţă, investigarea infracţiunilor de înşelăciune în general, şi înşelăciune în convenţii, în special, trebuie să se desfăşoare după un anumit plan, pe anumite etape, pentru a descoperi elementele acestui tip de infracţiuni, atât ca fel de săvârşire cât şi ca element de repetare al faptelor cu intenţia de a înşela.

Cu ocazia cercetării acestor infracţiuni va trebui să se stabilească :

 cine a săvârşit infracţiunea şi cu ajutorul cui;

 ce formă a avut infracţiunea;

 care a fost prejudiciul material cauzat economiei naţionale şi intereselor cetăţenilor;

 ce profit material s-a realizat;

 dacă infracţiunea a avut menirea să acopere anumite lipsuri existente, sau a fost săvârşită cu scopul de a crea plusuri ce puteau fi însuşite ulterior;

 care sunt cauzele care generează şi favorizează săvârşirea acestui tip de infracţiuni;

 care este modul de viaţă al infractorului etc.

Printre activităţile ce trebuie întreprinse în investigarea acestor infracţiuni, pe lângă organizarea surprinderii în flagrant delict a săvârşirii lor, sunt: percheziţia corporală şi domiciliară, ascultarea martorilor, ascultarea învinuiţilor şi expertizele criminalistice (expertiza documentelor, expertiza scrisului, expertiza semnăturii, expertize fizico-chimice etc. Imediat după descoperirea infracţiunii este necesar să se organizeze o percheziţie domiciliară, pentru a descoperi eventualele mărfuri ascunse, diferite contracte care pot demasca întreaga reţea a infracţiunii, modul de viaţă al învinuitului.

Între obiectele găsite prin percheziţie pot fi:

 contracte falsificate şi alte asemenea înscrisuri;

 bonuri de marcaj folosite sau nu, cerneluri şi alte asemenea;

 liste de preţuri falsificate, listă de monetar;

 valori: bani, librete, obligaţiuni, valută etc.;

 instrumente ce au putut fi folosite la falsificarea mărfurilor (seringi medicinale, aparate de marcat etichete etc.).

Ascultarea martorilor se face atât imediat, când s-a constatat săvârşirea infracţiunii, cât şi pe parcurs, dacă este necesar.

Ascultarea martorilor asistenţi ai cercetării se va referi la felul cum s-au ridicat probele şi cum s-a stabilit săvârşirea infracţiunii.

Ascultarea vecinilor din cartier se referă la modul de viaţă al învinuitului, cumpărăturile zilnice sau investiţiile mari dacă depăşesc veniturile sale sau nu, cine îl frecventează, dacă se fac petreceri numeroase etc.

Învinuitul va fi întrebat despre ce are de relatat în legătură cu infracţiunea pe care a săvârşit-o, ce condiţii l-au favorizat, în ce relaţii este cu ceilalţi, în ce formă valorifică plusurile rezultate din înşelare şi pe cine a avut complici.

Având în vedere toate acestea reiese, astfel, complexitatea şi, în acelaşi timp, diversitatea de operaţiunilor care trebuie întreprinse pentru ca cercetarea unei infracţiuni, în general, şi a infracţiunii de înşelăciune, în special să se desfăşoare în condiţii optime, şi să ducă, în final, la prinderea infractorilor…

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 330.00
Cantitate:

REPERE METODOLOGICE ÎN INVESTIGAREA INFRACŢIUNII DE ÎNŞELĂCIUNE

- PLANUL LUCRĂRII -

 

Capitolul I: Noţiuni introductive

Secţiunea I: Aspecte generale privind patrimoniul

Secţiunea a II-a: Infracţiunile contra patrimoniului din perspectiva dreptului penal

 

Capitolul II: Analiza juridică a infracţiunii de înşelăciune în convenţii potrivit Codului penal român

Secţiunea I: Cadrul legal al infracţiunilor contra patrimoniului

Secţiunea a II-a: Particularităţi în cazul infracţiunii de înşelăciune

§ 1. Obiectul infracţiunii de înşelăciune

§ 2. Subiecţii infracţiunii

§ 3. Structura şi conţinutul infracţiunii de înşelăciune

§ 4. Formele şi modalităţile infracţiunii de înşelăciune

§ 5. Sancţiuni

 

Capitolul III: Metodologia investigării infracţiunii de înşelăciune

Secţiunea I: Aspecte generale

Secţiunea a II-a: Principalele probleme care trebuie clarificate prin investigarea înşelăciunii

§ 1. Determinarea obiectului material al infracţiunii

§ 2. Stabilirea laturii obiective. modalităţi curente de săvârşire a infracţiunilor de înşelăciune

§ 3. Identificarea autorului şi a eventualilor participanţi la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune

§ 4. Stabilirea cauzelor şi condiţiilor care au favorizat săvârşirea infracţiunii

§ 5. Determinarea modalităţii sub care a fost săvârşită infracţiunea de înşelăciune

Secţiunea a III-a: Măsuri iniţiale luate în cercetarea infracţiunilor de înşelăciune

§ 1. Măsuri cu caracter preliminar

§ 2. Constatarea infracţiunii flagrante

§ 3. Efectuarea de percheziţii şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri

Secţiunea a IV-a: Efectuarea altor acte de urmărire penală

§ 1. Organizarea urmăririi penale

§ 2. Ascultarea învinuitului sau a inculpatului

§ 3. Ascultarea martorilor

§ 4. Dispunerea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor judiciare

Anexa nr. 1: Concluzii emise prin expertiza documentelor

Anexa nr. 2: Raport de expertiză criminalistică privind o semnătură

Anexa nr. 3: Imagini ce ilustrează aplicarea unor metode tehnice de examinare

 

Capitolul IV: Modalităţi faptice ale infracţiunii de înşelăciune şi moduri de operare folosite de infractori

Secţiunea I: Înşelăciunea prin plata în avans pentru încheierea unei afaceri

Secţiunea a II-a: Înşelăciunea prin proiectele de finanţare

Secţiunea a III-a: Înşelăciunea cu bonduri

Secţiunea a IV-a: Schimbul de fonduri colaterale (“collateral funding exchange”)

Secţiunea a V-a: Finanţarea de stat

Secţiunea a VI-a: Escrocherii cu cecuri

Secţiunea a VII-a: Înşelăciuni prin emiterea de cecuri fără acoperire

Secţiunea a VIII-a: Înşelăciuni prin contracte de proprietate de terenuri

 

Capitolul V: Concluzii

 Bibliografie 

B I B L I O G R A F I E
 • George Antoniu, Marin Popa, Ştefan Daneş, “Codul penal pe înţelesul tuturor”, Bucureşti, 1976.
 • I. Anghelescu, A. Barciuc, „Filmul judiciar”, I.G.M., Bucureşti, 1974.
 • Ion Argeşanu, „Criminalistica şi medicina legală în slujba justiţiei”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
 • Mihai Apetrei, Drept procesual penal, Editura Victor, Bucureşti, 2001.
 • Vasile Bercheşan, C-tin Aioaniţoaie, T. Butoi, I. Marcu, E. Palanceanu, C-tin Platea, I.E. Sandu, Emilian Stancu, "Tratat de tactică criminalistică", Acad. de Poliţie, Min. de Interne, Ed. Carpaţi, Craiova, 1992.
 • Vasile Bercheşan, Ion N. Dumitraşcu, "Probele şi mijloacele de probă", Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1994.
 • Vasile Bercheşan, „Cercetarea penală (Criminalistica – teorie şi practică). Îndrumar complet de cercetare penală”, Editura ICAR, Bucureşti, 2002.
 • A. Boroi, Gh. Nistoreanu, „Drept penal. Partea specială”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
 • Matei B. Cantacuzino, “Elementele dreptului civil”, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1921.
 • Aurel Ciopraga, "Evaluarea probei testimoniale în procesul penal", Editura Junimea, Iaşi 1979.
 • Aurel Ciopraga, "Criminalistică tactică", Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 1986.
 • Aurel Ciopraga, "Criminalistica. Tratat de tactică”, Editura Gama, Iaşi, 1996.
 • Coca-Cozma Maria, “Infracţiuni economice prevăzute în Codul penal”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.
 • Marcel Le Clére, „Manuel de Police Technique”, Ed. Police Revue, Paris, 1973.
 • R. Constantin, P. Drăghici, M. Ioniţă, „Expertizele - Mijloc de probă în procesul penal”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000.
 • Nicolae Dan, “Particularităţile perceperii relaţiilor spaţiale şi tactica audierii martorilor”, în Rev. "Probleme de medicină judiciară şi de criminalistică", Ed. Medicală, Buc. 1965.
 • Nicolae Dan, I. Anghelescu, M. Constantinescu, I. Grigorescu, Dumitru Sandu, "Dicţionar de criminalistică".
 • Ştefan Daneş, “Repertoriu de practică judiciară în materie penală”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1989.
 • Gheorghe Diaconescu, “Infracţiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
 • V. Dobrinoiu, G. Nistoreanu, “Drept penal, partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1997.
 • Vintilă Dongoroz, “Curs de procedură penală”, ediţia a II-a, Bucureşti, 1942.
 • Vintilă Dongoroz ş. a. "Explicaţii teoretice ale Codului penal român", vol. III, Editura Academiei, Bucureşti, 1974.
 • V. Dongoroz ş.a., Explicaţii ale Codului de procedură penală român, Vol. I, Partea generală, Editura Academiei, Bucureşti, 1975.
 • V. Dongoroz, S. Kahane, I.Oancea, I.Fodor, T.Petrovici, “Infracţiuni contra avutului obştesc”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1963.
 • Gh. Elian, Persoană vătămată în procesul penal, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
 • Ion P. Filipescu, “Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale”, Editura Actami, Bucureşti, 1996.
 • Adrian Frăţilă, Gheorghe Păşescu, „Expertiza criminalistică a semnăturii”, Editura Naţional, Bucureşti, 1997.
 • Adrian Frăţilă, Andreea-Diana Vasilescu, „Concluzia raportului de expertiză criminalistică”, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2001.
 • Georgeta Gheorghe, Calitatea de parte civilă în procesul penal cu privire specială la cauzele în care paguba a fost produsă avutului obştesc, R.R.D., nr. 2/1985.
 • S. A. Golunski, „Criminalistica”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
 • Emil Mihuleac, "Sistemul probator în procesul civil", Ed. Academiei Române, 1970.
 • Ion Mircea, "Criminalistica", Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.
 • Ion Mircea, "Criminalistica", Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Ion Neagu, “Drept procesual penal”, Editura Academiei, Bucureşti, 1988.
 • Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, I. Molnar, V. Dobrinoiu, I. Pascu, V. Lazăr, „Drept penal – partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
 • Gh. Nistoreanu, I. Pascu, V. Dobrinoiu, I. Molnar, A. Boroi, V. Lazăr, “Drept penal –curs selectiv pentru examenul de licenţă”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 2001.
 • Gheorghe Păşescu, „Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei”, Editura Naţional, Bucureşti, 2000.
 • Traian Pop, "Drept procesul penal, partea generală", vol. III, Tipografia Naţională Cluj, 1947.
 • Dumitru Sandu, „Falsul în acte – descoperire şi combatere prin mijloace criminalistice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.
 • Ion Eugen Sandu, Florin Sandu, Gheorghe-Iulian Ioniţă, „Criminologie”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001
 • Emilian Stancu, “Criminalistică", Vol. I şi II, Ed. Actami, Bucureşti, 1999.
 • Oliviu Augustin Stoica, “Drept penal, partea specială”, Editura Ştinţinfică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975.
 • M.S. Strogovici, “Procesul penal sovietic”, Editura de Stat, 1950.
 • Camil Suciu, “Criminalistica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 • Gr. Theodoru, L. Moldovan, "Drept procesual penal", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.
 • T. Vasiliu ş.a., „Codul penal al României comentat şi adnotat”, Partea specială, Vol. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
 • Ioana Vasiu, „Criminalitatea informatică”, Editura Nemira, Bucureşti, 1998.
 • Nicolae Volonciu, "Tratat de procedură penală”, partea generală", vol. I şi II, Editura Paideia, Bucureşti, 1997.

 

Titlul lucrarii: Inselaciunea in conventii
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Recent vizualizate

Inselaciunea in conventii

Inselaciunea in conventii

Pretul nostru: Lei (Ron) 330.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker