Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Expertiza criminalistica a semnaturilor

Descriere

Problemele abordate în cuprinsul lucrării sunt sistematizate în trei capitole.

Conţinutul primului capitol se referă la identificarea criminalistică şi la noţiunile generale despre semnături. Totodată, sunt descrise caracteristicile de identificare, atât cele de ordin general, cât şi particularităţile.

Capitolul al II-lea cuprinde o prezentare detaliată a procedeelor de falsificare a semnăturilor. Este descrisă diversitatea procedeelor uzitate de falsificatori, aşa cum s-au constatat în practica judiciară şi consacrat în lucrările de specialitate dedicate subiectului.

În capitolul al III-lea sunt tratate pe larg chestiunile referitoare la identificarea persoanei după semnătură. Sunt analizate posibilităţile de identificare în funcţie de procedeele uzitate de falsificatori, metodologia examinărilor în diferitele etape ale efectuării expertizei, particularităţile acestui gen de cercetări criminalistice. O secţiune distinctă se referă la redactarea raportului de expertiză şi la formularea concluziilor.

Lucrarea este ilustrată corespunzător, iar cazuistica anexată este convingătoare pentru noţiunile expuse în conţinut.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 360.00
Cantitate:

EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ A SEMNĂTURILOR

C U P R I N S

 

CAPITOLUL 1: IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA. SEMNATURILE ÎN EXAMINARILE CRIMINALISTICE

1.1. Consideratii generale privind identificarea criminalistica

1.1.1. Identificarea, metoda criminalistica de cercetare si investigare

1.2.2. Principiile identificarii criminalistice

1.1.3. Etapele identificarii criminalistice

1.1.4. Locul identificarii criminalistice în probatiunea judiciara

1.2. Notiuni generale cu privire la semnatura

1.2.1. Importanta si rolul semnaturii în procesul civil si penal

1.2.2. Semnatura - mijloc de identificare criminalistica

1.2.3. Procesul de formare a semnaturii

1.2.4. Proprietatile semnaturii

1.3. Caracteristicile de identificare ale semnaturii

1.3.1. Caracteristicile generale cu privire la semnatura

1.3.2. Particularitatile morfologice ale componentelor semnaturii

 

CAPITOLUL 2: PROCEDEELE DE FALSIFICARE A SEMNATURILOR

2.1. Falsificarea semnaturilor prin copiere

2.2. Falsificarea semnaturilor prin imitatie

2.2.1. Falsificarea semnaturilor prin imitatie servila

2.2.2. Falsificarea semnaturilor prin imitatie libera directa

2.2.3. Falsificarea semnaturilor prin imitatie libera dupa exercitii prealabile

2.2.4. Falsificarea semnaturilor prin imitatie libera din memorie

2.3. Falsificarea semnaturilor prin executie clin fantezie

2.4. Falsul prin folosirea unei semnaturi autentice

2.4.1. Falsul prin decupare

2.4.2. Falsul prin folosirea unei semnaturi date în alb

2.4.3. Falsul prin furtul de semnatura

2.4.4. Falsul prin folosirea unui timbru pe care se afla o semnatura

2.4.5. Falsul prin folosirea urmei de presiune a unei semnaturi autentice

2.4.6. Falsul prin colaj

2.5. Autofalsificarea sau deghizarea semnaturii

 

CAPITOLUL III. IDENTIFICAREA PERSOANEI DUPA SEMNATURA

3.1. Posibilitati de identificare

3.1.1. Consideratii cu caracter general

3.1.2. Posibilitati de identificare a persoanei dupa semnaturile copiate

3.1.3. Posibilitati de identificare a persoanei dupa semnaturile imitate

3.1.4. Identificarea persoanei dupa semnaturile executate din fantezie

3.2. Examinarea documentelor si a semnaturilor supuse expertizei

3.2.1. Verificari preliminare

3.2.2. Examinarea actelor pe care se afla semnaturile în litigiu

3.2.3. Examinarea semnaturilor aflate în litigiu

3.2.4. Examinarea semnaturilor pentru comparatie

3.3. Examinarea comparativa a semnaturilor si posibilele erori ce pot apare în expertiza semnaturilor

3.3.1. Reguli cu caracter general ale examinarii comparative

3.3.2. Concluzia rezultata în urma examinarilor comparative

3.3.3. Erori ce pot apare în procesul examinarii grafice a semnaturilor

3.4. Raportul de expertiza a semnaturilor

3.4.1. Particularitati privind redactarea raportului de expertiza a semnaturilor

3.4.2. Formularea concluziilor în cazul raportului de expertiza a semnaturilor

 

*** Bibliografie

 

B I B L I O G R A F I E


 Andrei Athanasiu, Tratat de grafologie. Cunoasterea personalitatii prin scris, Editura Humanitas, 1998.

 Basarab M., Criminalistica, Universitatea Babes-Bolaly, Cluj, 1969.

 Beleiu Gheorghe „Drept civil român ”, Casa de Editura si Presa „Sansa” S.R.L., Bucuresti, 1992;

 Berchesan V., Dumitru I. N. „Probele si mijloacele de proba ”, Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 1994;

 Buus Al., Falsul în acte prin copierea semnaturilor, în probleme de medicina legala si criminalistic a, Vol. 9, Bucuresti,
1971.

 Nicolae Buzatu, Mijloace si modalitati de depistare a valorilor monetare si fals e, în Criminalistica, revista de informare,
documentare si opinii, nr. 2/1999.

 Cârjan Lazar, „Compendiu de criminalistica. Note de curs”, Editura Curtea Veche, Bucuresti, 2003.

 Cârjan Lazar, „Curs de criminalistica”, Editura Curtea Veche, Bucuresti, 2003.

 Ciopraga A., Iacobuta I., Criminalistica, Editura Fundatiei Chemarea, Iasi, 1999.

 Colectiv „Tratat practic de criminalistica ”, Vol. II, Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 1978;

 R. Constantin, P. Draghici, M. Ionita, Expertizele – mijloc de proba în procesul penal, Editura Tehnica, Bucuresti, 2000.

 Constantinescu Mircea, Consideratii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistica, în “20 de ani de expertiza criminalistica”, Bucuresti, 1978.

 Deak Francisc, „Drept civil. Tratat de drept succesoral”, Editura Actami, Bucuresti, 1997;

 Dictionar explicativ al limbii român e, Editura Academiei, Bucuresti, 1975.

 Dongoroz Vintila, Kahane Siegfried, Antoniu George, Bulai Costica, Iliescu Nicoleta, Stanoiu Rodica Mihaela, Explicatii
teoretice ale codului de procedura penala român, Editura Academiei, Bucuresti, 1975.

 Enescu G., Dictionar de logica, Editura Stiintifica si Encilopedica, Bucuresti, 1985.

 Fratila A., Gh. Pasescu „Expertiza criminalistica a semnaturii”, Editura National, Bucuresti, 1994;

 Fratila A., Constantin R., Expertiza grafica si rationamentul prin analogie, Editura Tehnica, Bucuresti, 2000.

 Fratila A., Scrisul – oglinda personalitatii, Editura Colosseum, Bucuresti, 1995.

 Radu Constantin, Expertiza grafica si grafologica – paralelism (aspecte comune si deosebiri), în Revista Criminalistica nr. 2/2002.

 I. Hurdubaie, Bancnotele, între hârtie si polimer – o experienta australiana, R.C nr. 3/2001.

 Keldin V. I., Identificarea si rolul ei în stabilirea adevarului în cauzele penale, Editura Universitatii din Moscova.

 Géza Katonma, Cercetarea de identificare a urmelor în procedura penala, Budapesta, 1965.

 A. Ionas, Detectia electronica si identificarea documentelor, RC nr. 3/2000.

 Ionescu Lucian „Expertiza criminalistica a scrisului ”, Editura Junimea, Iasi, 1973;

 Ionescu L. si Sandu D. „Identificarea criminalistica ”, Editura Stiintifica, 1990.

 Ionescu L. „Criminalistica. Ore de curs la Facultatea de drept „Dimitrie Cantemir ”, Dimitrie Cantemir, 1998;

 Ionescu L., Despre identificarea autorului semnaturilor false, în Probleme de medicina judiciara si criminalistica, Vol. IV,
Editura medicala, Bucuresti, 1965.

 Mic dictionar filozofic, Editura Politica, Bucuresti, 1969.

 Mircea I., Criminalistica, Editura Fundatia “Chemarea”, Iasi, 1992.

 Mircea I. „Criminalistica ”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999;

 Mocsy L., Imitarea scrisului altei persoane, cu aplicarea metodei falsului tehnic, în cazul textelor de amploare mare, în
Probleme de medicina leagla si criminalistica, Bucuresti, 1969.

 Noica C., O remarcabila conceptie filozofica – legea identitatii concrete, Revista de filozofie nr. 2/1982.

 Pasescu Gheorghe, Interpretarea criminalistica a urmelor la locul faptei, Editura National, Bucuresti, 2000.

 Stahl H. „Grafologia si expertiza în scrieri. Anonimul si falsul”, Bucuresti, 1926;

 Stefanescu P., În slujba vietii si a adevarului, Vol. II, Editura Medicala, Bucuresti, 1984.

 Stahl H. „False, fraude si raze ultra-violete”, Bucuresti, 1933;

 Stahl H. „Despre autografe”, Bucuresti, 1936;

 Stahl H., „Expertiza grafica”, Bucuresti, 1940;

 Gh. Stoiculescu, Examaninarea criminalistica a scrisului de mâna la gemeni, RC nr. 5/1999.

 Suciu C. „Criminalistica” Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1963;

 Suciu C. „Criminalistica” Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972;

 Stancu, Emilian, Tratat de criminalistica, Editura Actami, Bucuresti, 2001.

 Stancu E. „Criminalistica” Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, R.A. 1994;

 Stancu E. „Criminalistica” Editura Actami, Bucuresti, 1997;

 Sandu D. „Falsul în acte ”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977;

 Stefanescu P. „În slujba vietii si a adevarului ”, Editura Teora, Bucuresti, 1998;

 Vaduva N, Vaduva L. „Expertizele, constatarile tehnicostiintifice si medico-legale. Mijloace de proba în procesul
penal ”, Editura Terathopius, Craiova, 1997;

 Volonciu Nicolae, Tratat de drept procesual penal. Partea generala, Editura Paideia, Bucuresti, 1999.

 Codul penal si de procedura penala;

 Codul civil si de procedura penala.

 

Titlul lucrarii: Expertiza criminalistica a semnaturilor
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 112
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Expertiza criminalistica a semnaturilor

Expertiza criminalistica a semnaturilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 360.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker