Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Jurisdictiile speciale administrative

Descriere

Pentru activitatea de jurisdicţie înfăptuită de organele ce funcţionează în cadrul organelor administraţiei publice se foloseşte expresia de „jurisdicţie administrativă” sau de „jurisdicţii speciale administrative”. Expresia de jurisdicţie administrativă în înţeles de activitate pentru soluţionarea unor conflicte juridice de către un sistem de organe de jurisdicţie creat în cadrul organelor administraţiei publice o întâlnim atât în literatura juridică românească, cât şi în literatura juridică străină.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

JURISDICTIILE SPECIALE ADMINISTRATIVE

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I: CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV. NOTIUNE,TRASATURI CARACTERISTICE, CONDITII DE ADMISIBILITATE A ACTIUNII ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1. Evolutia reglementarilor în materia contenciosului administrativ

2. Notiunea de contencios administrativ potrivit reglementarilor actuale

2.1. Sensurile si acceptiunile notiunii de contencios administrativ

2.2. Contenciosul subiectiv

2.3. Contenciosul obiectiv

3. Trasaturile contenciosului administrativ

4. Conditiile de admisibilitate ale actiunii în contenciosul administrativ

4.1. Precizari generale

4.2. Actul atacat în contenciosul administrativ sa fie un act administrativ

4.3. Prin actul atacat în justitie sa se fi vatamat un drept recunoscutde lege sau un interes legitim

4.4. Actul atacat sa provina de la o autoritate publica

4.5. Sa fie îndeplinita procedura prealabila în cazurile prevazute de lege

4.6. Actiunea în contenciosul administrativ sa fie introdusa în termenul prevazut de lege

4.7. Actele administrative atacate sa nu fie dintre cele exceptate de la controlul pe calea contenciosului administrativ

 

CAPITOLUL II: PROCEDURA DE JUDECATA ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

1. Titularii actiunii în contenciosul administrativ

2. Obiectul actiunii în contenciosul administrativ

3. Judecarea cererii în contenciosul administrativ

3.1. Instantele judecatoresti competente în materia contenciosului administrativ

3.1.1. Competenta materiala a instantelor judecatoresti

3.1.2. Competenta teritoriala

3.2. Procedura de judecata în fata instantei de fond

3.3. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de contencios administrativ

3.4. Caile de atac

3.5. Executarea hotarârilor pronuntate în contenciosul administrativ 

 

CAPITOLUL III: JURISDICTIILE SPECIALE ADMINISTRATIVE

1. Notiunea de jurisdictie speciala administrativa

2. Sediul legal al materiei

2.1. Dispozitiile Constitutiei României cu privire la jurisdictiile speciale administrative

2.2. Dispozitiile Legii nr. 554/2004 cu privire la jurisdictiile speciale administrative

3. Trasaturile jurisdictiilor speciale administrative

4. Necesitatea existentei jurisdictiilor speciale administrative

 

CAPITOLUL IV: NOTIUNEA DE ACT ADMINISTRATIV JURISDICTIONAL

1. Definitia actului administrativ jurisdictional

2. Trasaturile actului administrativ jurisdictional

3. Conditiile necesare pentru a fi în prezenta actului administrativ jurisdictional

4. Asemanari si deosebiri între actul administrativ jurisdictional siactul administrativ de autoritate

 

CAPITOLUL V: REGIMUL JURIDIC AL ACTELOR ADMINISTRATIVE JURISDICTIONALE

1. Legalitatea si temeinicia actelor administrative jurisdictionale

2. Efectele actelor administrative jurisdictionale

3. Executarea actelor administrative jurisdictionale

4. Controlul legalitatii actelor administrative jurisdictionale 

 

CAPITOLUL VI: JURISDICTIILE ADMINISTRATIVE SPECIALE

1. Jurisdictiile în legatura cu raspunderea materiala a militarilor

2. Jurisdictiile în materie de pensii

3. Jurisdictia administrativa ce a fost exercitata de fosta sectie jurisdictionala si colegiile jurisdictionale ale Curtii de Conturi 

 

CAPITOLUL VII: ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV SI JURISDICTIILE SPECIALE
ADMINISTRATIVE

1. Aspecte generale

2. Contenciosul administrativ în Franta

3. Contenciosul administrativ în Germania

4. Contenciosul administrativ în Marea Britanie

5. Contenciosul administrativ în Italia 

 

CONCLUZII SI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

 

- BIBLIOGRAFIE -

 

A. Doctrina

 

1. I. Alexandru, Administratia publica, editia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007

2. I. Alexandru, M. Carausan, S. Bucur, Drept administrativ, editia a II-a, revizuita si adaugita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007

3. D. A. Tofan, Institutii administrative europene, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006

4. D. Apostol Tofan, Drept administrativ, Vol. II, Editura All Beck, Bucuresti 2004;

5. D. Apostol Tofan, Necesitatea codificarii procedurii administrative, în Revista de Drept Public nr. 1/2002

6. D. Apostol Tofan, Puterea discretionara si excesul de putere al autoritatilor publice, Editura All Beck, Bucuresti, 1999

7. E. Balan, Institutii administrative, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2008

8. D. Brezoianu, Drept administrativ român, Editura All Beck, Bucuresti, 2004.

9. D. Brezoianu, Contenciosul administrativ, Bucuresti, 1998

10. P. Cernat, Reflectarea dispozitiilor constitutionale privind institutia contenciosului administrativ în reglementarea legala actuala, în Revista de Drept public nr. 2/2006

11. E. Cernea, Aparitia principiului separatiei puterilor în dreptul românesc, în Revista de Drept public nr. 1/1999

12. A. S. Ciobanu, Termenul de introducere a actiunii în anulare în baza art. 1 alin. 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în Revista Curierul Judiciar nr. 6/2006

13. V. Constantinesco, Contenciosul administrativ ca instrument de protectie juridica a cetateanului, în Studii de drept românesc nr. 4/1993

14. S. Cristea, G. Bârsan, Contenciosul administrativ. Jurisprudenta, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005

15. D. Dacian, Elemente de drept administrativ, Capitolul V - „Contenciosul administrativ” Suport de curs an universitar 2006/2007, Bucuresti, 2007

16. D. Dacian, Legea contenciosului administrativ. Comentarii si explicatii, Editura All Beck, 2005

17. D. Dacian, Implicatiile revizuirii Constitutiei asupra contenciosului administrativ: discutii privind semnificatia sintagmei “interes legitim”, Pandectele române, supliment 2004

18. D. Dacian, Recursul administrativ si contenciosul administrativ. Doctrina, jurisprudenta si drept comparat, monografie, Editura All Beck, Bucuresti, 2001.

19. I. Dragoman, Comandament si administratie în activitatea militara, în “Caietul stiintific al Institutului de Stiinte Administrative al României”, Sibiu, 2000

20. T. Draganu, Liberul acces la justitie, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003

21. C. Furtuna, S. Cristea, Consideratii teoretice privind sfera de aplicare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si termenele de introducere a actiunii în contenciosul administrativ, în Revista Curierul Judiciar nr. 3/2006

22. L. Giurgiu, “Evolutii recente în procesul legislativ de modernizare a administratiei publice românesti, cu privire speciala la controlul de tutela administrativa exercitat de prefect”, în Revista Curierul Judiciar nr. 7-8/2006

23. A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ. Geneza si explicatii, Editura Roata, Bucuresti, 2004

24. A. Iorgovan, F. Serban, Despre actele de comandament cu caracter militar, în “Revista de drept public” nr. 1-2/1997

25. A. Iorgovan, I. Vida, Constitutionalitatea contenciosului administrativ român, în Revista Dreptul nr. 5-6/1994

26. A. R. Lazar, Reforma justitiei si contenciosul administrativ, în Revista Curierul Judiciar nr. 5/2003

27. I. Les, „Sisteme judiciare comparate”, Editura All Beck, Bucuresti, 2002

28. C. C. Manda, Controlul administrativ în spatiul juridic European,Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2005

29. T. Mrejeru, Controlul administrativ. Doctrina. Jurisprudenta, Editura All Beck, Bucuresti, 2003

30. A. Negoita, „Contenciosul administrativ român si elemente de drept administrativ”, Editura Lumina Lex, 1992

31. A. Negoita, „Dreptul de apreciere al organelor administratiei de stat cu privire la controlul judecatoresc asupra actelor administrative” în „Revista Româna de Drept”, nr. 8/1970

32. E. Popa, Contenciosul administrativ obiectiv, Editura Servo-Sat, Arad, 1999

33. C. L. Popescu, Contenciosul administrativ potrivit dispozitiilor constitutionale revizuite, în “Dreptul” nr. 2/2004

34. C. L. Popescu, Exceptarea actelor de comandament cu caracter militar de la contenciosul administrativ, potrivit revizuirii constitutionale, în lumina dreptului de acces la o instanta judecatoreasca, în “Curierul judiciar” nr. 11/2003;

35. V. I. Prisacaru, Contenciosul administrativ român, Editura National, Bucuresti, 2003

36. O. Puie, Executarea hotarârilor judecatoresti în contenciosul administrativ, editia 2,conform Legii nr. 262/2007, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2008

37. O. Puie, Recursul administrativ si jurisdictional, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007

38. I. Santai, „Notiunea, definitia, evolutia si formele contenciosului administrativ român”, în „Revista de drept public” nr. 1-2/1999

39. I. Santai, Competenta instantelor judecatoresti referitoare la încalcarea legii în activitatea autoritatilor administratiei publice, Revista Dreptul nr. 1/1995

40. I. Santai, „Conditiile controlului judecatoresc direct asupra actelor administrative în temeiul legii contenciosului administrativ”, în Revista Dreptul nr. 6/1991

41. N. Scutea, M. Popa, Unele controverse doctrinare privind Legea contenciosului administrativ la un an de la intrarea sa în vigoare, în Revista de Drept Public nr. 1/2006

42. V. Vedinas, Drept administrativ român, editia a III-a, revazuta si actualizata, Editura Univers Juridic, Bucuresti, 2007

43. Verginia Vedinas, Unele consideratii teoretice si implicatii practice privind noua Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004, în Revista Dreptul nr. 5/2005

44. V. Vedinas, Introducere în dreptul contenciosului administrativ, Editura Fundatiei “România de Mâine”, Bucuresti, 1999

45. V. Vedinas, A. Trailescu, Studiu comparativ asupra formelor contenciosului administrativ, în Revista Dreptul, nr. 3/ 2006

 

B. Legislatie

 

46. Constitutia României revizuita în anul 2003

47. Legea nr. 262 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 510 din 30 iulie 2007

48. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004

 

 

  

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 

 

Titlul lucrarii: Jurisdictiile speciale administrative
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 97
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Jurisdictiile speciale administrative

Jurisdictiile speciale administrative

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker