Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si de specialitate

Descriere

Alegerea temei „Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi de specialitate” nu a fost făcută la întâmplare, ea reprezintă un interes deosebit atât prin ineditul ei, cât şi prin actualitate.

Administraţia publică ministerială, atât ca activitate, cât şi ca sistem, reprezintă o parte a activităţii administraţiei publice generale şi a sistemului global al administraţiei publice a unui stat.

Rolul administraţiei publice ministeriale este acela de a asigura conducerea generală a administraţiei publice globale, pe care o exercită Guvernul, precum şi îndeplinirea sarcinilor pe care administraţia publică le are în diferitele domenii de activitate ale societăţii prin intermediul ministerelor şi al celorlalte structuri de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea Guvernului sau a ministerelor.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi de specialitate 

 

INTRODUCERE 

 

CAPITOLUL I: ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MINISTERIALĂ

1.1. NOŢIUNEA, EVOLUŢIA ŞI CADRUL LEGAL PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

1.2. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MINISTERIALĂ CA ACTIVITATE

1.2.1. Conţinutul administraţiei ministeriale

1.2.2. Principiile administraţiei publice ministeriale

1.2.3. Sarcinile administraţiei ministeriale

1.3. ADMINISTRAŢIA MINISTERIALĂ CA SISTEM

1.3.1. Noţiunea de sistem al administraţiei publice

1.3.2. Componentele sistemului administraţiei publice ministeriale

 

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE MINISTERIALE

2.1. GUVERNUL - CAPUL ADMINISTRAŢIEI MINISTERIALE

2.1.1. ROLUL, SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE GUVERNULUI

A. ROLUL GUVERNULUI

B. SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE GUVERNULUI

2.1.2. STATUTUL GUVERNULUI

A. FORMAREA GUVERNULUI

B. DURATA MANDATULUI GUVERNULUI

C. COMPONENŢA GUVERNULUI ŞI STATUTUL MEMBRILOR

2.1.3. FUNCŢIONAREA ŞI ACTELE GUVERNULUI

A. FUNCŢIONAREA GUVERNULUI

B. ACTELE GUVERNULUI

2.1.4. PRIMUL-MINISTRU

2.1.5. APARATUL DE LUCRU AL GUVERNULUI

A. Cancelaria Primului-ministru

B. Secretariatul General al Guvernului

C. Departamentele şi alte structuri organizatorice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

2.2. MINISTERELE - PILONII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE MINISTERIALE

2.2.1. ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE GENERALE ALE MINISTERELOR

2.2.2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERELOR

2.2.3. RĂSPUNDEREA MINISTERIALĂ

A. Aspecte generale

b. Răspunderea politică a Guvernului

C. Răspunderea juridică

D. Răspunderea guvernamentală în alte în alte state

2.3. ADMINISTRAŢIILE AUTONOME CENTRALE

 

CAPITOLUL 3: DREPT COMPARAT. SPRE UN MODEL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ MINISTERIALĂ

3.1. ASPECTE INTRODUCTIVE

3.2. ADMINISTRAŢIA MINISTERIALĂ ÎN ŢĂRILE DIN AFARA UNIUNII EUROPENE

3.2.1. STATELE UNITE ALE AMERICII

3.2.2. CANADA

3.3. ADMINISTRAŢIA MINISTERIALĂ ÎN UNELE ŢĂRI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

3.3.1. FRANŢA

3.3.2. MAREA BRITANIE

3.3.3. GERMANIA

3.3.4. AUSTRIA

3.3.5. BELGIA

3.3.6. SPANIA

3.3.7. OLANDA

3.3.8. ITALIA

3.4. ADMINISTRAŢIA MINISTERIALĂ ŞI INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE

3.4.1. ASPECTE GENERALE

3.4.2. INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE

 

CAPITOLUL 4: MINISTERUL JUSTIŢIEI

4.1. CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERULUI JUSTIŢIEI

4.2. ATRIBUŢIILE MINISTERULUI JUSTIŢIEI

4.3. CONDUCEREA MINISTERULUI JUSTIŢIEI

4.4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI JUSTIŢIEI

4.5. UNITĂŢILE SUBORDONATE ŞI CELE AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI JUSTIŢIEI 

 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE „LEGE FERENDA”

 

BIBLIOGRAFIE 

1. ACTE NORMATIVE

2. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII

3. ALTE SURSE

 

- BIBLIOGRAFIE -

 

1. ACTE NORMATIVE

- Constituţia României în forma revizuită în anul 2003, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003

- O.U.G. nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial nr. 1179/28 decembrie 2005;

- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2004 din 21/04/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 27/04/2004

- Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 21 iulie 2004;

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1154/7 decembrie 2004

- Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernul României şi a ministerelor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 164/02.04.2001.

- Hotărârea nr. 765 din 18 iulie 2002 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 554 din 29 iulie 2002.

- Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr. 334 din 20 mai 2002, modificată prin OUG nr. 24/2004;

- Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 din data de 11 februarie 2005, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aşa cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1125/2005; Hotărârea Guvernului nr. 25/2005; Hotărârea Guvernului nr. 127/2006; Hotărârea Guvernului nr. 376/2006.

- Regulamentul de organizare şi de funcţionare al Ministerului Justiţiei;

 

2. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII

- Liviu Giurgiu, Cristian Giuseppe Zaharie, Drept administrativ. Introducere în studiul dreptului administrativ, Curs Universitar, Volumul I, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2006

- Liviu Giurgiu, Cristian Giuseppe Zaharie, „Formele de activitate ale administraţiei publice”, Curs universitar, Volumul II, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2006. Ü Antonie Iorgovan, “Tratat de drept administrativ”, Ediţia a III-a, All Beck, 2002

- Emanuel Albu, „Administraţia ministerială în România”, Editura All Beck, Bucureşti, 2004

- Ioan Alexandru, „Administraţie publică. Teorii. Realităţi. Perspective”, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

- Ioan Alexandru, „Drept administrativ comparat”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000

- Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ion Popescu, Dragoş Dincă, „Drept administrativ”, Editura Economică, Bucureşti, 2002;

- Dana Apostol Tofan, „Drept administrativ”, Vol. I, Editura AII Beck, Bucureşti, 2003;

- Dumitru Brezoianu, „Drept administrativ. Partea specială”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002. 

- Rodica Narcisa Petrescu, „Drept administrativ”, Editura Cordial Lex, Bucureşti, 2001; 

- Mihai T. Oroveanu, „Tratat de drept administrativ”, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti, 1994;

- Mircea Preda, „Autorităţile administraţiei publice. Sistemul constituţional român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

- Mircea Preda, Benonica Vasilescu, „Drept administrativ. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;

- Valentin I. Prisăcaru, „Tratat de drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

- Ion Rusu, „Drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001

- Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, „Sisteme comparative de administraţie publică europeană” Editura Economică, Bucureşti, 2001  Anton Trăilescu, „Drept administrativ”, Editura All Back, Bucureşti, 2002;

- A. Trăilescu, „Tratat elementar de drept administrativ”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.

- Ovidiu Trăsnea, Principiul separaţiei, echilibrului şi conlucrării, în „Sfera Politicii” nr. 13, ianuarie 1994.

- Verginia Verdinas, „Drept administrativ şi instituţii politico-administrative. Manual practic”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002

- Verginia Vedinaş, „Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, comentată”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

- Corneliu Manda, Doina Banciu, Cezar Manda, „Administraţia publică şi cetăţeanul”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997.

- Paul Marinescu, „Managementul instituţiilor Publice”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003;

- Lucica Matei „Management public”, Editura Economică, Bucureşti, 2001;

- Ioan Muraru, Mihai Constantinecu, Simina Tănăsescu, Marian Enache, Gheorghe Iancu, „Interpretarea Constituţiei. Doctrină şi practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002

- Ion Petrescu, Emanoil Muscalu, „Tratat de management public”, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ Sibiu, 2003.

- Ion Plumb, Armenia Androniceanu, ş.a. „Managementul serviciilor publice”, Editura A.S.E, Bucureşti, 2000

- Sofia Popescu, „Statul de drept şi controlul respectării legii de către autorităţile administrative”, în Revista de Drept românesc, nr. 2/1993;

- Armenia Androniceanu, „Noutăţi în managementul public”, Editura Universitară, Bucureşti, 2004;

- Armenia Androniceanu, “Managementul schimbărilor. Valorificarea potenţialului creativ al resurselor umane”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.

- Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, “Sisteme comparate de administraţie publică europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

- Ion Petrescu, Emanoil Muscalu, „Tratat de management public”, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ Sibiu, 2003.

- O. Nicolescu, „Management comparat. Uniunea Europeană, Japonia şi S.U.A.”, Editura Economică, Bucureşti, 1997.

- Ion Plumb, Armenia Androniceanu, ş.a. „Managementul serviciilor publice”, Editura A.S.E, Bucureşti, 2000

- O. Burduş, „Management comparat”, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

- A. Androniceanu, Management public în Canada, Bucureşti Editura ASE, 1999

- A. Androniceanu, Management public internaţional, Bucureşti Editura Economică, 1999

- Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Actami, Bucureşti, 1997.

- Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Editura Actami, Bucureşti, 1995.

 

3. ALTE SURSE

- Raportul de ţară al Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în perspectiva aderării, 2004.

- „Investiţiile şi responsabilizarea administraţiei publice” studiu realizat în cadrul proiectului “Harta actorilor şi problemelor aderării României la Uniunea Europeană”, Institutul pentru Politici Publice, Bucureşti, iunie, 2002. 

- www.gov.ro (site-ul oficial al Guvernului României)

- www.just.ro (site-ul oficial al Ministerului Justiţiei)

- www.indaco.ro (site de legislaţie)

- www.lexexpert.ro (program de legislaţie realizat de Compania de Informatică Neamţ).

 

 

  

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 

 

Titlul lucrarii: Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si de specialitate
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 139
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker