Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Procedura insolventei

Descriere

O caracteristică importantă a sistemului de piaţă este mecanismul dinamic de selecţie prin care unităţi puternice şi eficiente le înlocuiesc pe cele mai puţin eficiente şi prin care produse şi procese noi le înlocuiesc pe cele vechi. Unii întreprinzători şi unele firme nu pot să facă faţă presiunii concurenţei şi părăsesc piaţa, permiţând resurselor de care au dispus să se reorinteze către o utilizare mai eficientă. Conceptul Schumpeterian de „distrugere creativă” înglobează acest dinamism.

Înfiinţarea noilor sisteme în ţările în tranziţie a accentuat procesul de selecţie care a căpătat astfel o importanţă mult mai mare decât în economiile de piaţă mature. Structura economică moştenită era nepotrivită cu un sistem de piaţă şi a trebuit să sufere o schimbare dramatică, fiind necesară transformarea sau închiderea multor întreprinderi şi un masiv proces de restructurare.

Dezvoltarea extensivă a sectorului privat în perioada de început a tranziţiei, precum şi ratele crescute ale intrărilor şi ieşirilor de pe piaţă au subliniat acest mecanism de selecţie.

Obiectivul legii procedurilor de insolvenţă este de a reglementa mecanismul de selecţie. Legea stabileşte procedurile de ieşire de pe piaţă a întreprinderilor falimentare şi reintroducerea activelor lor şi a celorlalte resurse în noi firme şi activităţi. Mai mult, procedurile de insolvenţă conferă asigurarea legală pentru potenţialii creditori şi investitori, conform căreia chiar şi în caz de tulburări financiare sau de faliment vor exista acele procese legale care să împiedice goana dezlănţuită după active şi care să reglementeze distribuirea valorii firmei falimentare între creditorii săi.

După cum am reţinut, bazându-se pe experienţa acumulată în ultimii ani de funcţionare a Legii 64/1995, noul act normativ în materie - Legea nr. 85/2006 este menită să provoace un salt în eficientizarea procedurii de reorganizare şi asigurarea unui echilibru între şansele de redresare prin reorganizare judiciară a comercianţilor insolvenţi şi eliminarea controlată de pe piaţă a comercianţilor neviabili, în acelaşi timp cu creşterea eficienţei economice şi comerciale a procedurii.

În ultimii ani, unul dintre principalele motive de blocaj în desfăşurarea dosarelor de reorganizare judiciară şi de faliment l-a constituit proporţia covârşitoare de cazuri vizând debitori cu o cifră de afaceri redusă şi cu un activ limitat sau chiar inexistent care au fost şi sunt încă trecute prin procedura actuală a legii, extrem de complexă şi care implică angajarea unui volum mare de timp şi de resurse.

Potrivit reglementărilor în vigoare la această dată, acestei categorii de debitori nu li se poate aplica un tratament proporţional cu starea lor de fapt. Experienţa şi impactul economic au arătat faptul că astfel de debitori nu au nici o şansă reală de reorganizare, şi, drept urmare, tendinţa lor de a cere să li se reorganizeze activitatea este doar un artificiu prin care urmăresc amânarea momentului când judecătorul sindic hotărăşte intrarea acestora în faliment, cu consecinţa că restul mediului de afaceri suportă costuri suplimentare antrenate de menţinerea pe piaţă a unor comercianţi neviabili.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

Planul lucrării

Procedura insolvenţei

 

Capitolul 1: Noţiuni introductive

1.1. Procedura insolvenţei: Noţiune. Sediul normativ actual. Trăsături caracteristice

1.2. Scurt istoric al reglementărilor

1.3. Procedurile de deschidere a stării de insolvenţă a debitorului: procedura generală şi procedura specială în materie de insolvenţă

 

Capitolul 2: Participanţii la procedura insolvenţei

2.1. Caracteristici generale

2.2 Instanţa judecătorească

2.3 Judecătorul-sindic

2.4 Adunarea creditorilor

2.5 Comitetul creditorilor

2.6 Reprezentantul membrilor sau asociaţilor-acţionarilor: Administratorul special

2.7 Administratorul judiciar: lichidatorul

2.8 Experţii

 

Capitolul 3: Etapele derulării procedurii insolvenţei

3.1. Noţiuni prealabile privind sediul materiei

3.2. Cererile introductive

3.3. Cererea debitorului

3.4. Cererile creditorilor

 

Capitolul 4: Reorganizarea. Lichidarea. Falimentul

4.1. Primele măsuri

4.2. Reorganizarea

4.2.1. Noţiunea de reorganizare şi planul de reorganizare

4.2.3. Procedura reorganizării

4.3. Lichidarea şi măsurile premergătoare lichidării

4.4. Falimentul

 

Capitolul 5: Aquis-ul comunitar în materia insolvenţei şi elemente de drept comparat

5.1. Aquis-ul comunitar în materia insolvenţei şi armonizarea legislaţiei româneşti cu Regulamentul CE privind insolvenţa

5.2. Experienţa unor state europene în materia reglementărilor privind procedura insolvenţei

5.2.1. Franţa

5.2.2. Germania

5.2.3. Italia

5.2.4. Marea Britanie

5.2.5. Spania

 

Capitolul 6: Concluzii

 Bibliografie 

Bibliografie
 
 • S. D. Cărpenaru, ”Drept comercial român”, Editura All Beck, ediţia a V-a, Bucureşti, 2005;
 • Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Drept comercial, Editura All Beck, Bucureşti, 2004.
 • Ioan Schiau, Regimul juridic al insolvenţei comerciale, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
 • Ion Turcu, Insolvenţa comerciala, reorganizarea judiciară şi falimentul,  Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Mircea Costin, Angela Mif, Falimentul, evoluţie şi actualitate, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
 • Radu Bufan, Reorganizarea judiciară şi Falimentul, Editura LUMINA LEX – 2001, pag. 222.
 • Ioan Schiau, „Curs de drept comercial”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;
 • I. Turcu, „Falimentul. Actuala procedură. Tratat”, Ediţia a V-a, completată şi actualizată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
 • R. Bufan, ,,Reorganizarea judiciară şi falimentul”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 • R. Bufan, V. Munteanu, ,,Principalele repere ale procedurii simplificate” în ,,Noua reglementare a insolvenţei comerciale şi concordanţei cu acquisul comunitar”, Braşov, 2004,
 • Gheorghe Buta, „Jurisdicţia comercială. Teorie şi jurisprudenţă”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
 • Mona Lisa Belu Magdo, „Drept comercial”, Editura HG, Bucureşti, 2003;
 • I.l. Georgescu, „Drept comercial român”, Editura All Beck, 2002;
 • Marin Popescu, Drept comercial, Editura României de Mâine, Bucureşti, 2002;
 • Elena Cârcei, „Drept comercial român”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;
 • Vasile Pătulea, Corneliu Turianu, „Drept comercial. Practică judiciară adnotată”, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;
 • Vasile Pătulea, Corneliu Turianu, „Drept comercial român, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;
 • Raul Petrescu, Drept comercial român, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
 • Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Monica Gabriela Lăstun, Drept comercial, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000;
 • Viorel Roş,  Dizolvarea societăţilor comerciale. Particularităţi ale dizolvării pe cale judiciară. Lichidarea societăţilor comerciale. Momentul în care intervine. Rolul instanţei de judecata in cursul lichidării societăţii, în Revista de Drept Comercial nr. 1/1996.
 • Ion Băcanu, Inovaţiile Legii 64/1995 privind procedura reorganizării si lichidării comerciale, în Revista de drept comercial nr. 1/1996.
 • Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 359/21 aprilie 2006.

   

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Procedura insolventei
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 55
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Procedura insolventei

Procedura insolventei

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker