Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Creditul, sistemul bancar si rolul lui in economie

Descriere

După cum bine ştim un eveniment istoric de o deosebită importanţă a avut loc la data de 1 ianuarie 2007, când România, alături de Bulgaria, au devenit membre cu drepturi depline ale Uniunii Europene. Aderarea a avut şi va avea în continuare efecte majore asupra întregii vieţi economice, politice şi sociale. În conformitate cu Tratatul de la Amsterdam (1997) care este parte integrantă din Tratatul Uniunii Europene , toate ţările care devin membre ale Uniunii trebuie să adopte Euro ca moneda de circulaţie, după o perioadă care poate fi mai mult sau mai puţin extinsă.

În acest context, instituţiile monetare ale României trebuie să nu piardă din vedere faptul că pe termen lung România va trebui să facă faţă cerinţelor impuse de către Mecanismul Ratei de Schimb (ERM2). După cum este precizat în Convenţia pentru Noul Mecanism al Ratei de Schimb (1 septembrie 1998), fiecare ţară candidată va trebui să îşi definească o rată a monedei naţionale faţă de Euro, precum şi o banda de fluctuaţie de ±15% (o bandă mai îngustă va putea fi negociată dacă este cazul).

S-a stabilit că ţările candidatele la zona Euro trebuie să menţină moneda naţională în conformitate cu cerinţele Noului Mecanism al Ratei de Schimb (NMRS2) pentru o perioadă de cel puţin doi ani înainte de aderare. Aceste două obiective au necesitat din partea Băncii Naţionale a României atât restructurarea sectorului bancar, cât şi a instituţiilor care au legătură cu politica monetară, în contextul general care respectă cerinţele şi reflectă funcţionarea Sistemului Euro. În aceste condiţii, devine evident că orice recomandare legată de sistemul monetar şi politica monetară din România trebuie să fie bazată pe: o bună înţelegere a Sistemului Monetar European (SME), a politicilor acestui sistem şi a cerinţelor impuse de el; un diagnostic real al situaţiei României contemporane.

Piaţa monetară se constituie din relaţiile, instituţiile şi pârghiile prin intermediul cărora se asigură masa monetară, se realizează schimbul de lichidităţi, se compensează excedentul cu deficitul de disponibilităţi băneşti pe termen scurt a unor agenţi economici. Se reţine că piaţa monetară nu este localizată fizic, ci priveşte ansamblul de relaţii ce iau naştere pentru realizarea unei tranzacţii, existenţa acestei pieţe fiind legată de faptul că unele bănci sunt beneficiare ale unui surplus de încasări, în vreme ce altele au de efectuat un surplus de plăţi.

Derulându-se, în principal, la băncile care creează monedă sau de la care se pot procura disponibilităţile necesare pentru a acoperi fluxurile de plăţi, piaţa monetară este în primul rând o piaţă a monedei centrale şi a titlurilor negociate de Banca Centrală, fiind locul intervenţiilor acesteia asupra lichidităţilor bancare. În al doilea rând, piaţa monetară este o piaţă de lichidităţi pe termen scurt pentru toate organismele de credit bancare, iar în al treilea rând, piaţa monetară îndeplineşte funcţia specifică de compensare a deficitului şi excedentului de lichidităţi, funcţie care se realizează fie prin credit acordat direct, fie prin negocierea unor hârtii de valoare specifice acestei pieţe, cu scadenţe apropiate şi foarte lichide.

Tot astfel, după cum am reţinut, activitatea economică a oricărei întreprinderi implică, înainte de toate, formarea de resurse financiare, mobilizarea şi “punerea la lucru” a economiilor sau resurselor temporar disponibile, mişcarea liberă a capitalurilor. Asemenea procese complexe, bazate îndeosebi pe relaţii de credit şi pe activitatea bancară, dau naştere unor pieţe specifice, generează fluxuri şi mecanisme deosebite, antrenează efecte complexe. În esenţă, creditul reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare.

Altfel spus, creditul reprezintă o relaţie bănească ce apare în legătură cu acordarea de împrumuturi unor persoane juridice sau fizice, care urmează a se rambursa ulterior, la scadenţă. În prezent în baza noilor reglementări în materie, am asistat la liberalizarea creditării.

Această măsură obligă băncile să pună la punct o nouă expertiză, un nou sistem de evaluare a clienţilor, noi tipuri de scoring şi chiar noi proceduri de acordare a creditelor. Impactul va fi resimţit atât de bancheri, cât şi de clienţii lor. Aceasta întrucât după eliminarea restricţiilor din normele sale, Banca Naţională nu va mai trebui decât să „valideze“ normele interne ale fiecărei bănci, prin Direcţia de Supraveghere. Pentru bancheri, aceasta se traduce prin necesitatea de a se alinia cât mai devreme la prevederile din acordul Basel II, privind riscurile de creditare.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

- C U P R I N S -

„Creditul, sistemul bancar şi rolul lui în economie”

 

Introducere

 

Capitolul 1: Piaţa de capitaluri

1.1. Piaţa bancară - piaţa capitalurilor pe termen scurt

1.2. Piaţa financiară - piaţa capitalurilor pe termen lung

 

Capitolul 2: Cererea şi oferta pe piaţa monetară

2.1. Piaţa monetară. Definiţie. Caracteristici

2.2. Cererea de monedă

2.3. Oferta de monedă

 

Capitolul 3: Dobânda şi importanţa ei în formarea ofertei de monedă (creditului)

3.1. Dobânda: Definiţie. Forme

3.2. Dobânda simplă şi dobânda compusă

 

Capitolul 4: Creditul

4.1. Creditul: Definiţie. Clasificare

4.1.1. Aspecte privind organizarea şi funcţionarea sistemului bancar românesc

4.1.2. Creditul. Definiţie. Aspecte caracteristice

4.1.3. Clasificarea creditelor

4.2. Acordarea creditului şi tipuri de dobânzi

 

Capitolul 5: Creditarea în economia naţională

5.1. Acordarea creditelor pentru persoanele fizice

5.2. Creditarea agenţilor economici (persoane juridice)

5.3. Creditarea nevoilor statului

 

Capitolul 6: Concluzii

Bibliografie  

Bibliografie
 
 • Gh. Creţoiu, V. Cornescu, I. Bucur, “Economie”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003;
 • V. Cornescu (coord.), „Introducere în economie”, Editura Actami, Bucureşti, 1997;
 • C. Enache, C. Mecu (coord.), Economie politică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001
 • A. Berea. E.  Stoica, Creditul bancar: coordonate actuale şi perspective, Editura Expert, Bucureşti, 2003
 • A. Berea, A. Paul, Modernizarea sistemului bancar, Editura Expert, Bucureşti, 2003;
 • V. Stoica, P. Deaconu, Bani şi credit, Editura Economică, Bucureşti, 2003
 • N. Dardac, T. Vâşcu, „Monedă. Bănci şi politici monetare”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005;
 • C. Basno, N. Dardac, C. Floricel, „Monedă. Credit. Bănci. Aplicaţii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003. 
 • C. Basno, N. Dardac, Produse, costuri si performante bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2000
 • D. Ciucur, I. Gavrilă, C. Popescu, „Economie. Manual universitar”, Editura Economică, Bucureşti, 2004;
 • A. Manolescu, „Principii de economie”, Editura Universităţii Agora, Oradea, 2001;
 • G. Anghelache, C. Obreja, Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere, Editura ASE, Bucureşti, 2000
 • V. Dedu, Gestiune şi audit bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2003
 • I. Predescu, Activitatea bancară între performantă şi risc, Editura Expert, Bucureşti, 2005
 • V. Madgearu, Curs de economie politică, Bucureşti, Institutul de Cercetări Economice, Bucureşti, 1944.
 • I. Cetina, Marketing financiar-bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2005
 • Ciobanu Vasile şi colectiv,  Istorie financiar-bancară (vol.2), Dacia, Cluj-Napoca, 2001
 • D. Nicolae, Privatizarea băncilor, Editura Economică, Bucureşti, 2000
 • M. Gust, C. Vechiu, D. Bogoi, Management bancar, Independenţa Economică, Piteşti, 2003;
 • C Kiritescu, E. Dobrescu, Băncile: mică enciclopedie, Editura Expert, Bucureşti, 1998

 

Titlul lucrarii: Creditul, sistemul bancar si rolul lui in economie
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 90
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Creditul, sistemul bancar si rolul lui in economie

Creditul, sistemul bancar si rolul lui in economie

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker