Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Raspunderea juridica in domeniul economiei si finantelor

Descriere

Atât relaţiile financiare în general cât şi reglementarea lor juridică în special, prezintă o însemnătate deosebită, întrucât finanţele publice participă, în mod direct, la dezvoltarea socio-economică a societăţii. Prin intermediul finanţelor publice se asigură constituirea, repartizarea şi utilizarea cu eficienţă a banului public pentru sporirea producţiei de mărfuri, dezvoltarea forţelor de producţie, promovarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea culturii, învăţământului şi ocrotirii sănătăţii, protecţie socială, protecţie ecologică şi altele.

Totalitatea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri publice provenite de la persoanele fizice şi juridice care alimentează bugetele publice formează sistemul fiscal. La modul general se poate vorbi de un sistem financiar ce constă, pe de o parte, din fonduri care se constituie si se consuma efectiv si integral, iar pe de alta parte, din fonduri ce se constituie cu caracter definitiv si se utilizează prin avansari si recuperări neîncetate.
Finanţele publice sunt reprezentate de fondurile care se constituie prin plăţi obligatorii. O caracteristică esenţială a acestora este aceea că implică un transfer de valoare fără echivalent. Finanţele publice se compun din următoarele fonduri: bugetul naţional public care cuprinde bugetele locale şi bugetul administraţiei centrale; asigurările sociale de stat; fonduri extrabugetare ce se folosesc după legile statului.
Corespunzător noilor sarcini ale statului se modifică şi conţinutul şi rolul finanţelor publice prin disocierea dintre mijloace şi scop. Pe măsura creşterii şi diversificării rolului statului în viaţa social economică acesta începe să utilizeze vechile mijloace şi pentru alte scopuri, astfel încât într-o viziune modernă finanţele publice reprezintă ştiinţa ce studiază acţiunile statului utilizând tehnici financiare precum: impozitele, taxele, împrumuturi, procedee monetare etc., în scopul satisfacerii şi altor obiective dincolo de câmpul financiar propriu-zis.
Recunoaşterea sectorului public în viaţa economică complică şi simplifică totodată funcţionarea activităţii economice. Implicarea sectorului public în activitatea economică ajută la derularea eficientă şi echitabilă a fluxurilor economice şi se reflectă schematic prin apariţia altor circuite economice.
După cum am subliniat şi reţinut, legile finanţelor publice au reglementat o serie de obligaţii în materia efectuării cheltuielilor bugetare, obligaţii ce au fie caracter de principiu fie se referă la chestiuni concrete, cum ar fi salarizarea personalului bugetar. Astfel, potrivit legii fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetare, estimate a se realiza. (încălcarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă). Reţinerea şi utilizarea de venituri în regim extrabugetar şi constituirea de fonduri publice în afara bugetelor este interzisă, excepţie făcând doar situaţia fondurilor speciale extrabugetare constituite prin legi speciale. (încălcarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă). 
Creditele bugetare aprobate pot fi folosite prin deschiderea de credite efectuate de ordonatori în limita sumelor aprobate, potrivit destinaţiei stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective, (încălcarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă). 
În ipoteza neaprobării legii bugetare anuale cu cel puţin 3 zile înainte de sfârşitul anului, cheltuielile lunare alocate de ordonatorii de credite bugetare pentru funcţionare nu pot depăşi 1/12 din totalul creditelor bugetare stabilite de legea bugetara anterioara pentru funcţionarea instituţiei respective în anul calendaristic anterior (încălcarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă).
Tot astfel, o serie de reglementări obligatorii, a căror încălcare atrage răspunderea contravenţională sunt stabilite în materia plăţii salariilor personalului bugetar. Astfel, potrivit legilor finanţelor publice (Legea nr. 500/2002 şi Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2003), în sistemul bugetar salariile se plătesc o dată pe lună în perioada 5-15 a fiecărei luni pentru luna precedentă (încălcarea acestor prevederi se sancţionează).
După cum am reţinut, alte aspecte privind răspunderea contravenţională în materie fiscală se referă la  contravenţii prevăzute de Codul vamal, contravenţii prevăzute de Codul fiscal, contravenţii stabilite de Ordonanţa nr. 17 din 20 august 1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale, contravenţii prevăzute de Ordonanţa nr. 26 din 28 august 1993 privind Tariful vamal de import al României, contravenţiile reglementate de Legea 500/2002 privind finanţele publice,  contravenţii în baza Hotărârii  nr. 319 din 11 iunie 1992 (republicată) privind dotarea şi utilizarea de către agenţii economici a balanţelor cu afişaj electronic şi a aparatelor de marcat electronice etc.
În ceea ce priveşte răspunderea penală în dreptul fiscal, principalele domenii pe care le-am analizat pe parcursul studiului de faţă privesc categoriile de infracţiuni prevăzute de Codul fiscal, infracţiunile prevăzute de Codul vamal, cele reglementate de Legea privind evaziunea fiscală nr. 241/2005, precum şi alte infracţiuni prevăzute de alte acte normative în materie financiară. 
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 270.00
Cantitate:

  RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DOMENIUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

:: CUPRINS ::
 
 
 
CAPITOLUL 1.  NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
1.1. Aspecte de natură istorică privind răspunderea juridică. Definiţia răspunderii juridice
1.2. Executarea constrângerii de stat şi funcţiile răspunderii juridice
 
 
CAPITOLUL 2.  RĂSPUNDEREA FINANCIARĂ
2.1. Contextul legal în care intervine răspunderea financiară. Noţiune
2.2. Forme ale răspunderii în materie financiară 
 
 
CAPITOLUL 3.  DOMENII ALE RĂSPUNDERII ECONOMICO-FINANCIARE POTRIVIT UNOR ACTE NORMATIVE
3.1. Codul fiscal 
3.2. Codul vamal 
3.3. Ordonanţa nr. 17 din 20 august 1993 privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare 
şi fiscale 
3.4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice 
3.5. Legea privind evaziunea fiscală 
 
 
CAPITOLUL 4.  FAPTE SĂVÂRŞITE ÎN LEGĂTURĂ CU MODUL DE ADMINISTRARE A BANULUI PUBLIC CE POT ATRAGE RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 
4.1. Infracţiuni săvârşite în legătură cu modul de efectuare a cheltuielilor publice
4.2. Infracţiuni săvârşite în legătură cu datoria publică locală 
4.3. Infracţiuni care pot fi săvârşite de persoane având ca atribuţii de serviciu gestiunea patrimoniului public sau cheltuirea banului public
4.3.1. Abuzul de încredere 
4.3.2. Gestiunea frauduloasă
4.3.3. Delapidarea 
4.3.4. Deturnarea de fonduri 
4.3.5. Infracţiuni în materie contabilă
 
 
CONCLUZII 
  
 
BIBLIOGRAFIE 
LEGISLAŢIE 
LITERATURĂ DE SPECIALITATE 
 
 
 
 
- BIBLIOGRAFIE -
 
 
LEGISLAŢIE
 
1. Ordonanţa nr. 75 din 30 august 2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscala fost publicată în Monitorul Oficial nr. 540 din 1 septembrie 2001. 
2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 190 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 848 din 29 decembrie 2001. 
3. Legea nr. 410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 493 din 9 iulie 2002.
4. Ordonanţa nr. 86 din 28 august 2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 624 din 31 august 2003.
5. Ordonanţa nr. 29 din 29 ianuarie 2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare a fost publicată în Monitorul oficial nr. 90 din 31 ianuarie 2004. 
6. Ordonanţa nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 96 din 28 ianuarie 2005. 
7. Legea nr. 146 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 425 din 19 mai 2005.  
8. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul oficial nr. 672 din 17 iulie 2005.
9. Constituţia României republicată în anul 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
10. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001;
11. Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial 268 din 22 aprilie 2002;
12. Legea nr. 352 din 21 iulie 2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 640 din 25 iulie 2006;
13. Legea nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 350 din 19 aprilie 2006.
14. Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României nr. 707/2006, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 520 din 15 iunie 2006.
15. Legea nr. 71 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003.
16. O.U.G. nr. 110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1028 din 27/12/2006;
17. Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 941 din 29 decembrie 2003.
18. O.G. nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 675 din 7 august 2006;
19. O.U.G. nr. 34/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 14/04/2009; 
20. Legea nr. 305/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 09/10/2009; 
21. O.U.G. nr. 57/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 29/06/2010; 
22. O.U.G. nr. 121/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 30/12/2010; 
23. O.U.G. nr. 37/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 22/04/2011; 
24. O.U.G. nr. 63/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 30/06/2011;
25. O.U.G nr. 15 din 8 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012.
 
 
LITERATURĂ DE SPECIALITATE
 
26. Dan Drosu Şaguna, Drept fiscal, Ediţia I, Editura All Beck, Bucureşti, 2006;
27. Dan Drosu Şaguna, Dan Şova, Drept financiar public, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006;
28. Dan Drosu Şaguna, Dan Şova, Drept financiar public, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
29. Dan Drosu Şaguna, Drept financiar public, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
30. Dumitru Andreiu, Petre Florescu, Gabriel Bălaşa, Paul Coman, Fiscalitatea în România. Reglementare. Doctrină. Jurisprudenţă, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
31. Octavian Cojocaru, Ruxandra Frăţeanu, Florica Bejan, Evitarea dublei impuneri, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
32. R. Bufan, B. Castagnede, A. Safta, M. Mutaşcu, Drept fiscal,  Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;
33. M. Şt. Minea,L. Chiriac, F. Costaş, Dreptul finanţelor publice, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005; 
34. Emil Bălan, Drept financiar, Ediţia a III-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;
35. D. Dascălu, C. Alexandru, Explicaţii teoretice şi practice ale Codului de procedură fiscală, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005;
36. Viorel Roş, „Drept financiar” , Editura All beck, Bucureşti, 2005;
37. Gabriela Anghelache, Gh. D. Bistriceanu, Tatiana Moştneanu, Florian Bercea, Maria Bodnar, Florin Georgescu, „Finanţe publice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000; 
38. C. D. Popa, A. Fanu Moca, Drept financiar. Curs universitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
39. A. Fanu Moca, Contenciosul fiscal, Editura CH Beck, 2006
40. Dan Drosu Şaguna, „Drept financiar şi fiscal”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
41. Emil Bălan, „Drept financiar”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003; 
42. Radu Stancu, „Drept financiar şi fiscal român”, Editura Fundaţiei "România de Mâine", Bucureşti, 2002;
43. Iulian Văcarel, colab. Gabriela Anghelache; Gh. D. Bistriceanu; Tatiana Moşteanu; Florian Bercea; Maria Bodnar; Florin Georgescu, „Finanţe publice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002; 
44. Paul C. Olcescu, Toader Toma, „Tratat de drept financiar şi fiscal”, Editura Cantes, Iaşi, 2000.
45. Ioan Condor, Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002.
46. I. Gliga, Dreptul finanţelor publice, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti, 1992; 
47. Gabriela Anghelache, Gh. D. Bistriceanu, Tatiana Moştneanu, Florian Bercea, Maria Bodnar, Florin Georgescu, „Finanţe publice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000.
48. Ştefan Crăciun, Auditul financiar şi auditul intern, Editura Economică, Bucureşti, 2004;
49. Dorin Clocotici, Gheorghe Gheorghiu, Evaziunea fiscală, Lumina Lex, 1996.
50. Nicolae Grigorie Lăcriţă, Lucian Zaharia, C-Tin Osiac, Radu Buziernescu, Traian Cristian Demetrescu, Totul despre TVA, Editura Eficient, Bucureşti, 2002.
 
Titlul lucrarii: Raspunderea juridica in domeniul economiei si finantelor
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 75
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker