Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Admisibilitatea probelor

Descriere

Noţiunea de probă este folosită în terminologia juridică în mai multe accepţiuni.

Lato sensu, prin probă se desemnează fie acţiunea de stabilire a existenţei sau inexistentei unui fapt, fie chiar rezultatul probaţiunii. În sens restrâns, conceptul de probă evocă însăşi mijlocul legal folosit pentru dovedirea unui fapt. Este accepţiunea cea mai frecvent folosită în doctrină şi jurisprudenţă.

Noţiunea de probă este folosită, în acest sens, şi în art. 167-225 şi 235-241 C. proc. civ., texte care au ca obiect administrarea dovezilor.

Conceptului de probă i se conferă şi un alt înţeles. Astfel, tot într-o accepţiune restrânsă conceptul de probă evocă şi faptul probator, adică faptul material, care, odată dovedit, este folosit spre a stabili un alt fapt ce este relevant pentru soluţionarea cauzei.

Proba poate fi privită atât din punct de vedere al instanţei, cât şi al părţilor litigante. Din punctul de vedere al instanţei probele sunt un mijloc pentru a ajunge la realizarea funcţiei jurisdicţionale: stabilirea adevărului în cauzele supuse judecăţii. Aceasta deoarece, nu poate exista justiţie dacă aceasta nu este fondată pe adevărul faptelor la care se referă. Din punct de vedere al părţilor, probele sunt mijloace folosite pentru a convinge judecătorul asupra existenţei sau inexistenţei unor fapte relevante.

De aceea, proba este, din punct de vedere al părţilor, “o modalitate destinată a forma convingerea magistratului”, iar convingerea magistratului depinde, în mare măsură, de activitatea probatorie a părţilor litigante. Importanţa probelor în dreptul civil este foarte bine ilustrată prin adagiul latin “Idem est non esse aut non probari” (absenţa unei probe este egală cu absenţa dreptului). Această maximă, care şi-a păstrat actualitatea, demonstrează importanţa covârşitoare a probelor în orice sistem judiciar.

Aşadar, având în vedere cele precizate în rândurile precedente dar şi pe parcursul întregii lucrări, se poate reţine că probele concură la stabilirea adevărului, la formarea convingerii intime a judecătorului; la pronunţarea unor hotărâri temeinice şi legale.

De asemenea, probele conferă instanţelor superioare posibilitatea de a exercita un control eficient asupra legalităţii şi temeiniciei hotărârii atacate. În prezent probele nu beneficiază de o reglementare unitară în dreptul nostru. Dispoziţii privitoare la probaţiune întâlnim atât în Codul civil, cât şi în Codul de procedură civilă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

CONDIŢII DE ADMISIBILITATE A PROBELOR

- CUPRINS -

 

CAPITOLUL I: ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROBA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL

§ 1. DEFINIŢIA PROBEI ŞI TERMINOLOGIE. CLASIFICAREA PROBELOR.

§ 2. CADRUL LEGAL.

§ 3. OBIECTUL ŞI SARCINA PROBEI.

§ 4. CONVENŢIILE ASUPRA PROBELOR.

§ 5. MIJLOACELE DE PROBĂ.

 

CAPITOLUL II: REGULI GENERALE PRIVIND ADMISIBILITATEA PROBELOR

§ 1. CONDIŢIILE DE ADMISIBILITATE A PROBELOR.

§ 2. PROPUNEREA, ÎNCUVIINŢAREA ŞI ADMINISTRAREA PROBELOR

2.1. Propunerea probelor

2.2. Încuviinţarea probelor.

2.3. Administrarea propriu-zisă a probelor.

2.4. Administrarea probelor de către avocaţi.

§ 3. APRECIEREA PROBELOR

 

CAPITOLUL III: ELEMENTE SPECIFICE PRIVIND ADMISIBILITEA UNOR MIJLOACE DE PROBĂ

§ 1. ADMISIBILITATEA PROBEI PRIN ÎNSCRISURI

1.1. Aspecte preliminarii.

1.2. Înscrisurile autentice

1.3. Înscrisurile sub semnătură privată.

1.4. Alte înscrisuri.

§ 2. ADMISIBILITATEA PROBEI CU MARTORI

2.1. Noţiune şi reglementare legală.

2.2. Admisibilitatea, administrarea şi aprecierea probei cu martori.

§ 3. MĂRTURISIREA. ADMISIBILITATEA MĂRTURISIRII.

§ 4. ADMISIBILITATEA PROBEI PRIN RAPOARTELE DE EXPERTIZĂ.

§ 5. ADMISIBILITATEA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI.

§ 6. ADMISIBILITATEA PREZUMŢIILLOR CA MIJLOACE DE PROBĂ.

 

CAPITOLUL IV: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

- BIBLIOGRAFIE -
 
 • Cristiana Turianu, „Curs de drept civil. Partea generală”, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2006;
 • Cristiana Turianu, „Drept civil. Partea generală. Practică judiciară comentată şi adnotată”, Editura Universitară, Bucureşti, 2001;
 • Gheorghe Beleiu, “Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Şansa, Bucureşti, 1998;
 • Gabriel Boroi, “Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005;
 • Petrică Truşcă, “Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana fizică. Persoana juridică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005;
 • Mihaela Tăbârcă, „Drept procesual civil”, Vol. I, Editura Global Lex, Bucureşti, 2004;
 • Forea Măgureanu, „Drept procesual civil”, Ediţia a VII-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;
 • Viorel M. Ciobanu, „Tratat teoretic şi practic de procedură civilă”, Vol. II, Editura Naţional, Bucureşti, 1997;
 • Ioan Leş, „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
 • Ion Deleanu, „Tratat de procedură civilă”, Editura Servo-Sat, 2000 .
 • Mihaela Tăbârcă, „Codul de procedură civilă comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină”, Editura Rosetti, 2004;
 • Gabriel Boroi, „Codul de Procedură Civilă Comentat şi Adnotat,” Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
 • G. Boroi, D. Rădescu, „Codul de procedură civilă comentat şi adnotat”, Editura All, Bucureşti, 1995.
 • Adrian Leik, „Expertiza judiciară, mijloc de probă în procesul civil”, Editura Ankarom, Iaşi, 1998.
 • Viorel Mihai Ciobanu, Boroi Gabriel, Nicolae Marian, „Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2000”, II, în Revista „Dreptul” nr. 2/2001.
 • V. M. Ciobanu, G. Boroi, „Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă”, Editura All Beck, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 2003
 • Mihaela Tăbârcă, „Excepţiile procesuale în procesul civil”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001;
 • Stoenescu, Gh. Porumb, „Drept procesual civil român”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966;
 • V. Negru, D. Radu, „Drept procesual civil”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 • E. Herovanu, “Curs de procedură civilă”, Bucureşti, 1929;
 • V. M. Ciobanu, „Controlul judiciar în procesul civil. Teză de doctorat”, Universitatea din Bucureşti, 1980;
 • Stoenescu, S. Zilberstein, „Drept procesual civil. Căile de atac şi procedurile speciale”, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981;
 • P. Perju, „Probleme de drept civil şi procesual-civil din practica secţiei civile a Curţii Supreme de Justiţie”, în RevistaDreptul nr. 5/2003.
 • Codul civil şi Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările la zi;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 58 din 25/06/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 28/06/2003.
 • Lege nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de Procedură Civilă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 26/05/2004
 • Ordonanţa Guvernului nr. 59 din 25 aprilie 2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 217 din 27 aprilie 2001
 • Codul de procedură civilă, cu modificările aduse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 138/2000, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • Legea nr. 304 din 28.06.2004 privind organizarea judiciară a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 29.06.2004.
 • Legea nr. 219 din 6 iulie 2005 privind aprobarea o.u.g. nr. 138/2000 pentru completarea şi Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 609 din 14 iulie 2005.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Admisibilitatea probelor
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 73
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Cresterea porumbeilor

Cresterea porumbeilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Admisibilitatea probelor

Admisibilitatea probelor

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker