Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Mediul penitenciar si tulburarile psihice

Descriere

Având în vedere diversitatea şi eterogenitatea condamnaţilor, aceştia sunt separaţi după natura infracţiunii săvârşite, vârstă, sex, durata pedepsei, după numărul infracţiunilor comise, după sănătatea condamnatului etc.

1. Închisoarea determină adoptarea unei atitudini ostile de către condamnat faţă de personalul închisorii, faţă de lumea „din afară” şi o atitudine de sprijin reciproc între condamnaţi, ori de câte ori interesele reale sau imaginare ale unora dintre condamnaţi intră în conflict cu dispoziţiile autorităţii penitenciare.

2. Închisoarea este o pedeapsă severă marcând o izolare de familie, de societate, o rupere de profesiune şi de locul de muncă, reintegrarea fiind dificilă. Când durata pedepsei este mai lungă aceasta reprezintă o suferinţă psihică şi morală de durata care poate duce la o alienare, înstrăinare de oameni. Odată condamnat la executarea pedepsei închisorii şi depus în penitenciar, orice condamnat suportă procesul fiziologic de „ratare”, proces de neînlăturat. În subcultura penitenciară şi a comportamentelor „cariate” de vicii şi atitudini agresive se remodelează o altă personalitate - o „personalitate ratată”. În prezent, principiul umanismului îşi lărgeşte sfera de acţiune tot mai mult şi nu se urmăreşte distrugerea şi eliminarea condamnatului, ci îndreptarea, resocializarea lui. Reeducarea condamnatului este un proces complex şi anevoios şi acest proces este strâns legat de principiul individualizării administrative a pedepsei. Fiind cea mai activă latură a sistemului penitenciar, regimul aplicat condamnaţilor însoţeşte fiinţa particulară a infractorului într-un spaţiu neliniştit şi supus rigorilor legale, impune o ordine juridică raţională menită să protejeze, în măsura posibilului, conceptul de demnitate umană supus îngrădirilor legiuite. Există o legătură indisolubilă între mediul penitenciar conceput ca rezultat al concursului de infracţiuni, ca medie a preocupărilor infracţionale şi aplicarea regimului penitenciar ca un principiu permanent, necesar şi impus de viaţa condamnaţilor din închisoare şi necesităţilor de protecţie ale acestora. La rândul lui, regimul penitenciar poate degrada iremediabil demnitatea unora dintre condamnaţi, dacă neglijăm următoarele momente importante pentru înţelegerea vieţii acestora într-o închisoare:  regimul penitenciar este rezultatul unui proces tehnic de constrângere a celor care, cu vinovăţie au încălcat legea penală;  mecanismul regimului penitenciar este întreţinut şi prin compromisul dintre ordinea impusă de condamnaţi şi ordinul legii care trebuie să afişeze satisfacţia executării şi factorii de mediu, factori variabili şi imposibil de prevăzut sau determinat cantitativ. Astfel, regimul penitenciar este o rezultantă a vieţii în comun a infractorilor condamnaţi la pedeapsa închisorii şi centrul vectorilor de forţă în executarea pedepsei în aşa fel, încât, dominantele vieţii carcerale sunt mult mai dramatice decât ne imaginăm …

3. Depresia, una din cele mai frecvente şi mai grave tulburări psihiatrice, cu o pondere remarcabilă în morbiditatea şi mortalitatea generală, reprezintă actualmente o problemă multidisciplinară de amploare considerabilă.

4. Diferenţa dintre o tristeţe firească sau o reacţie de supărare şi depresia ca simptom este de ordin cantitativ şi nu calitativ. Singurul criteriu care poate defini trecerea unei trăiri afective fireşti, prin creştere în intensitate, în simptom psiho-patologic, este criteriul funcţional, momentul în care performanţele umane încep să se prăbuşească.

5. Structura de personalitate şi trăsături de tip depresiv nu înseamnă boală. Debutul sindroamelor depresive se poate produce la orice vârsta. Debutul poate fi brusc, prin nelinişte, insomnii, agitaţie ori inhibiţie psiho-motorie şi schimbarea brutală a tuturor parametrilor funcţionării persoanei. Alteori depresia se instalează lent şi nevrotiform prin insomnii, irascibilitate, cefalee, astenie şi hipoprosexie. Depresivii, caracterizaţi prin discreţie, la început disimulează suferinţa, evitând contextele care le-ar putea dezvălui celorlalţi adevărata lor stare psihică. Trăirea depresivă este simptomul principal. Cel mai adesea este evidentă pentru cei din jur: uneori plânge fără motiv şi fără a se putea opri, alteori arată fără vlagă, plictisit, stors de viaţă sau chiar areactiv afectiv. Depresia este prezentă zi de zi, pe toata durata unei zile, nici cea mai bună glumă sau cel mai comic moment nu-l pot scoate din această stare, aşa cum îl scot pe omul reacţionat depresiv sau pe cel normal. Funcţionarea persoanei se prăbuşeşte.

6. Formele de depresie mai dificil de diagnosticat (distimia, depresia atipică, depresia bipolară sau psihotică) pot contribui la dezvoltarea fenomenului de rezistenţă. De asemenea, unele comorbidităţi psihiatrice (tulburările de personalitate, tulburările de anxietate /panica, abuzul de substanţe) pot favoriza dezvoltarea rezistenţei la antidepresive.

7. Rolul şedinţelor de psihoterapie este: formarea unei imagini corecte despre boală; adaptarea la propria boală, cu învăţarea primelor semne ale recăderii; reavântarea unei relaţii de reciprocitate cu ceilalţi; constituirea unei relaţii pozitive şi constructive cu sine însuşi şi cu lumea lui.

Pe de altă parte, terapia cognitivă urmăreşte să corecteze distorsiunile gândirii care conduc la depresie: sentimentele de neajutorare, lipsa de speranţă; terapia comportamentală are la bază teoria învăţării şi urmăreşte comportamentele nedorite specifice, circumscrise.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 200.00
Cantitate:

C u p r i n s

Studiu comparativ privind mecanismele de susţinere psihologică la delicvenţii minori şi la deţinuţii adulţi

 

Capitolul I: Mediul penitenciar şi tulburările psihice de natură depresivă

1.1. Noţiunea de sănătate mentală

1.2. Delimitări conceptuale: depresia şi alte boli. Tipuri de depresie

1.3. Factori de risc şi cauzele depresiei

1.4. Penitenciarul - instituţie patogenă

1.5. Depresia persoanelor condamnate

1.5.1. Depresia la condamnaţii adulţi

1.5.2. Depresia la condamnaţii minori

 

Capitolul II: Mecanisme de resocializare a condamnaţilor

2.1. Importanţa şi necesitatea activităţilor educaţionale în sistemul penitenciar

2.2. Nevoile educaţionale ale deţinuţilor

2.3. Instruirea şcolară

2.4. Formarea profesională

2.5. Alte activităţi socio-educative

2.5.1. Ridicarea nivelului cultural

2.5.2. Educaţia fizică şi sportul

2.5.3. Creativitate

2.5.4. Educaţia socială

 

Capitolul III: Metodologia cercetării

3.1. Scopul cercetării

3.2. Obiectivele cercetării

3.3. Ipotezele cercetării

3.4. Instrumentele cercetării

3.5. Lotul cercetării

3.6. Analiza şi prelucrarea datelor

 

Concluzii

Bibliografie  

 

Bibliografie
 
 
 • G. W. ALLPORT, Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991.
 • A. BIRCH, S. HAYWARD, Diferenţe interindividuale, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999.
 • T. BOGDAN, I. SANTEA, R. CORNIANU, Comportamentul uman în procesul judiciar, Editura Serviciul Editorial M.I, Bucureşti, 1983.
 • T. BOGDAN şi colab., Comportamentul uman în procesul judiciar, M.I, Serviciul editorial şi cinematografie, Bucureşti, 1998.
 • O. BREZEANU, “Din istoria regimului sancţionator al minorului infractor în România”, în Revista de Drept Penal, nr. 2/1995
 • O. T. BUTOI, T. BUTOI, „Psihologia judiciară”, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2003
 • I. DAFINOIU, Personalitatea. Metode calitative de abordare, Editura Polirom, Iaşi, 2005.
 • GH. FLORIAN, Fenomenologie penitenciară”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.
 • GH. FLORIAN, „Dinamica penitenciară. Reforma structurilor interne”, Editura Oscar Prit, Bucureşti, 1999;
 • R. FLORU, „Stresul psihic”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1974.
 • M. GOLU, Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006.
 • C. GORGOS, Dicţionar enciclopedic de psihiatrie”, Editura Medicală, Bucureşti, 1987.
 • I. HOLDEVICI, „Psihoterapia anxietăţii”, Editura Dual Tech, Bucureşti, 2002.
 • K. HORNEY, Conflictele noastre interioare, Editura IRI, Cluj, 1998.
 • K. HORNEY, Personalitatea nevrotică a epocii noastre, Editura IRI, Cluj, 1996
 • J. J. HYEST, G. P. CABANEL, „Raport al comisiei de anchetă privind condiţiile de detenţie în aşezămintele penitenciare din Franţa”, adoptat de Senat la 10 februarie, 2000, tomul I, nr. 449.
 • S. IONESCU, M.M JACQUET, C. LHOTE, „Mecanismele de apărare”, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
 • G. MATTHEWS, IAN J. DEARY, MARTHA C. WHITEMAN, Psihologia personalităţii, Editura Polirom, Iaşi, 2005.
 • E. G. MENDEZ, Principalele probleme referitoare la copii aflaţi în detenţie, în Revista penitenciară, nr. 3-4, 1995
 • N. MITROFAN, Aspecte privind relaţia etic-juridic-psihologic”, în Revista Penitenciară nr. 3, Bucureşti, 1995
 • M. MINULESCU, Teorie şi practică în psihodiagnoză, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003.
 • M. MINULESCU, Conceptul de normalitate psihică, în Dimensiunea psihosocială a practicii medicale, Editura InfoMedica, Bucureşti, 2002.
 • M. MINULESCU, Bazele psihodiagnosticului, Editura Titu Maiorescu, Bucureşti, 2001.
 • N. MITROFAN, V. ZDRENGHEA, T. BUTOI, Psihologie judiciară, Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti, 1994.
 • N. PAULESCU, Instincte, patimi şi conflicte”, Editura Fundaţia Anastasia, Bucureşti, 1995
 • C. SAFRAN, Educaţia morală” în „Probleme fundamentale ale pedagogiei”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982;
 • T. SIMA, „Elemente de personologie”, Editura Victor, Bucureşti, 2004
 • T. SIMA, „Fenomene psihosociale contemporane”, Editura Victor, Bucureşti, 2004;
 • R. M. STĂNOIU, O. BREZOIANU, T. DIANU, „Tranziţia şi criminalitatea”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1994
 • M. STROE, Empatie şi personalitate, Editura Atos, Bucureşti, 1997.
 • F. TUDOSE, Orizonturile psihologiei medicale, Editura Infomedica, Bucureşti, 2003
 • M. VOINEA, F. DUMITRESCU, Psiho-sociologie judiciară, Editura Sylvi, Bucureşti, 2002.
 • R. WOLFGANG, “Delicvenţa juvenilă şi justiţia pentru minori”, Consiliul Europei, Secţia Probleme Penale, Direcţia Afaceri Juridice - Referat prezentat la seminarul organizat de Consiliul Europei şi Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 28-29 septembrie, 1994.
 • M. ZLATE, Eul şi personalitatea, ediţia a III-a, Editura Trei, Bucureşti, 2004

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Mediul penitenciar si tulburarile psihice
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 79
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Mediul penitenciar si tulburarile psihice

Mediul penitenciar si tulburarile psihice

Pretul nostru: Lei (Ron) 200.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker