Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Aspecte teoretice si de practica judiciara privind incompatibilitatea - abtinerea si recuzarea

Descriere

Dreptul procesual penal reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează efectuarea urmăririi penale de către organele competente, modul de judecată a instanţelor judecătoreşti a cauzelor penale, desfăşurarea procesului penal şi punerea în executare a hotărârilor penale. Din punct de vedere etimologic, procedură provine din contopirea a două cuvinte latine: „pro - înainte” şi „cederi de la verbul cedo, -ere, cessi, cessum – a merge”.

Astfel, procedura penală este ştiinţa care ne arată calea de urmat într-un proces penal, după cum procedura civilă ne arată drumul într-un proces civil . Procesul penal se înfăţişează ca un complex de acte succesive, care datorită desfăşurării lor coordonate şi progresive, dă imaginea unei activităţi organizate în care se urmăreşte aflarea adevărului şi pronunţarea unei soluţii juste în legătură cu conflictul de drept dedus spre rezolvare organelor competente.

Din definiţiile date în literatura de specialitate reiese că desfăşurarea procesului penal în deplină legalitatea este asigurată de organele judiciare, care trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile în limitele competenţei lor. Justiţia penală exprimă activitatea de a descoperi infracţiunile săvârşite, de a identifica şi prinde infractorii şi de a aplica pedepsele, activitate anume reglementată de lege şi desfăşurată de anumite organe – organe judiciare.

Aşadar „justiţia penală se realizează de către organele special prevăzute de lege, într-o formă specială stabilită de lege şi după anumite norme prevăzute de lege”. Importanţa competenţei organelor judiciare reiese din însăşi activitatea acestor organe, pentru a putea desfăşura activitatea de realizare a justiţiei penale, organele judiciare trebuie să fie competente de a desfăşura această activitate.

De asemenea, competenţa este şi criteriul de delimitare a atribuţiilor ce revin fiecărui organ judiciar, în parte . Din aceste motive profesorul Dongoroz aprecia că „o bună reglementare a competenţei organelor judiciare este de natură să contribuie la întărirea legalităţii”.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA COMPETENŢEI

Secţiunea 1: Consideraţii introductive

Secţiunea 2: Noţiunea de competenţă

Secţiunea 3: Normele de competenţă penală. Sediul materiei

 

CAPITOLUL II: FORMELE COMPETENŢEI

Subcapitolul 1: Consideraţii generale

Subcapitolul 2: Formele fundamentale ale competenţei

Subcapitolul 3: Formele subsidiare ale competenţei

 

CAPITOLUL III: COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI

 

CAPITOLUL IV: INCOMPATIBILITATEA

Subcapitolul 1: Consideraţii generale

Subcapitolul 2: Incompatibilitatea judecătorilor

Subcapitolul 3: Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului şi a grefierului

Subcapitolul 4: Incompatibilitatea expertului şi interpretului

Subcapitolul 5: Sancţionarea incompatibilităţii

 

CAPITOLUL V: ABŢINEREA ŞI RECUZAREA, REMEDII PROCESUALE ALE INCOMPATIBILITĂŢII

Subcapitolul 1: Consideraţii introductive

Subcapitolul 2: Abţinerea

Subcapitolul 3: Recuzarea

Subcapitolul 4: Procedura de soluţionare a cererii de abţinere şi sau recuzare

 

CAPITOLUL VI: ALTE REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA COMPETENŢĂ ÎN MATERIE PENALĂ

Subcapitolul 1: Prorogarea de competenţă

Secţiunea 1: Consideraţii introductive

Secţiunea 2: Conexitatea şi indivizibilitatea

Secţiunea 3: Disjungerea

Secţiunea 4: Chestiunile prealabile

Secţiunea 5: Schimbarea încadrării juridice sau a calificării faptei

Subcapitolul 2: Strămutarea cauzelor penale

Secţiunea 1: Noţiunea şi temeiul strămutării

Secţiunea 2: Procedura strămutării

 

CAPITOLUL VII: REZOLVAREA UNOR INCIDENTE DE COMPETENŢĂ

Subcapitolul 1: Declinarea de competenţă

Subcapitolul 2: Conflicte de competenţă

Subcapitolul 3: Excepţiile de necompetenţă 

 
B I B L I O G R A F I E
 
I. CURSURI. TRATATE. MONOGRAFII
 
 • Tanoviceanu, „Curs de procedură penală română”, Bucureşti, Atelierele Grafice Socec & Co, Soc. Anonimă, 1913.
 • I. Neagu „Drept procesual penal - Tratat”, Editura Global Lex, 2002. 
 • Siegfried Kahane „Drept procesual penal în R.P.R.”, Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1961.
 • V. Dongoroz „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală”. Partea generală, Vol. II, Bucureşti, Editura Academiei.
 • V. Manzini „Trattato di diritto procesuale penale”, Torino, Ed. Torinese, 1931, Vol. II
 • N. Volonciu „Tratat de procedură penală - Partea generală”, Editura Paideea, Bucureşti, 1993.
 • R. Garrand „Traite theoretique et practique d instantion criminelle et de procedure penale”, Paris, 1907, Vol. II.
 • Gaston Stefani, Georges Levaussea „Droit penal general et procedure penale”, Paris, Dalloz, 1975, Vol. II.
 • Gr. Gr. Theodoru „Curs de drept procesual penal – Partea generală, 1959. 
 • Gr. Gr. Theodoru, „Drept procesual penal român – Partea generală”, Vol. I, Iaşi, 1971.
 • Gr. Gr. Theodoru, „Dreptul procesual penal român – Partea generală”, Vol. II, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, 1974.
 • N. Volonciu, „Drept procesual penal”, Editura Didactică şi Pedagogică, 1972.
 • V. Rămureanu „Competenţa penală a organelor judiciare”, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980.
 • I. Neagu, Lucia Moldovan „Drept procesual penal. Îndreptar de practică judiciară”, Editura Didactică şi Pedagogică, 1982
 • R. Merle, A. Vitu „Traite de droit criminel”, Paris, Editura Cujas, 1967.
 • N. Volonciu „Drept procesual penal”, Editura Didactică şi Pedagogică, 1972.
 • E. Altavila „Manuale di procedura penale”, Napoli, Editura Alberto Moiano.
 • T. Pop „Drept procesual penal – Partea generală”, Vol. II, , Cluj, 1946. 
 • E. Florian „Diritto procesuale penale”, Torino, 1939, Ed. Altavila, „Manuale di Procedura penale”, Napoli, 1935.
 • N. Giurgiu „Cauzele de nulitate în procesul penal”, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972.

   

 
II. STUDII DE SPECIALITATE
 • Şt. Bocăneţ, Dana Popescu „Opinii în legătură cu incompatibilitatea judecătorului care participă la rejudecarea recursului după admiterea unei contestaţii în anulare”, în R.R.D. nr. 4/1987
 • P. Gotu „În legătură cu incompatibilitate unui membru al completului de judecată al cărui soţ a întocmit actul de trimitere în judecată în calitate de procuror”, R.R.D. nr. 11/1985
 • V. Rămureanu, „Competenţa instanţei penale în cazul schimbării încadrării juridice” , R.R.D. nr. 4/1976.
 • R. V. Mancaş „Recuzare cerută de procuror”, Revista de drept penal nr. 3/1997.
 • R. Dumitru „Aspecte ale prorogării de competenţă în cazul activităţilor care trebuie judecate împreună” în R.R.D. nr. 2/1974
 • C. Turianu, Notă , Dreptul nr. 9/1992.
 • Valer Suian, „Natura juridică a competenţei pentru infracţiunile săvârşite în străinătate”, R.R.D. nr. 2/1986.

   

 
III. REVISTE DE SPECIALITATE
 • Revista Dreptul nr. 1/1974.
 • Revista Dreptul 11/1985. 
 • Revista Dreptul nr. 3/1998.
 • Revista Dreptul nr. 11/1985.
 • Culegere de Decizii pe anul 1977.
 • Revista Romana de Drept nr. 11/1972.
 • Revista Romana de Drept. nr. 2/1974.
 • Revista Romana de Drept. nr. 12/1983.

   

IV. ALTE SURSE
 • Constituţia României.
 • Legea nr. 92/1992, pricind organizarea judecătorească.
 • Legea nr. 281/2003 privind modificarea Codului de procedură penală.
 • Codul de procedură penală.
 • Codul penal.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Aspecte teoretice si de practica judiciara privind incompatibilitatea - abtinerea si recuzarea
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 98
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00
Cronicile din Narnia - colectia

Cronicile din Narnia - colectia

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.00
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker