Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Nulitatile in procesul penal

Descriere

Principiul legalităţii impune ca toate normele juridice să fie respectate şi aplicate întocmai; nerespectarea dispoziţiilor legale atrage pentru cei care le-au încălcat sancţiuni juridice corespunzătoare (de drept civil, penal, administrativ etc.) . În activitatea judiciară este posibil ca legea de procedură penală să fie încălcată, iar formele procesuale să nu fie îndeplinite potrivit normelor care le reglementează. Aceste nerespectări ale legii duc la aplicarea diverselor sancţiuni juridice .

Încălcarea dispoziţiilor legale care privesc desfăşurarea procesului penal poate avea ca rezultat aplicarea de sancţiuni de natură administrativă, civilă sau penală. În acest sens, diferite norme ale dreptului procesual penal şi ale dreptului penal prevăd sancţionarea celor vinovaţi de nerespectarea legalităţii actelor procesuale şi procedurale.

Astfel, în art. 198 se arată că poate fi aplicata amenda judiciară celor care îndeplinesc în mod greşit ori cu întârziere lucrările de citare sau de comunicare a actelor procedurale. Aceeaşi sancţiune poate fi aplicată martorului sau expertului legal citat care lipseşte nejustificat la termenele la care este chemat în faţa organelor judiciare.

În anumite situaţii poate fi angajată răspunderea civilă a celor care au încălcat dispoziţiile legale în desfăşurarea procesului penal.

În acest sens, în cadrul procedurii de reparare a pagubelor pentru condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept, se arată că statul are acţiune de regres împotriva aceluia care, cu rea-credinţă sau din gravă neglijenţă, a provocat situaţia generatoare de daune (art. 507).

De asemenea, vor fi pedepsiţi potrivit legii penale, aceia care încălcând normele de procedură, au violat totodată şi prescripţiunile legii penale comiţând infracţiuni.

De pildă, martorul care nu respectă obligaţia de a da declaraţii veridice este pedepsit pentru mărturie mincinoasă, organul de cercetare care încalcă regulile legale ale percheziţiei domiciliare se face vinovat de violare de domiciliu, judecătorul care se lasă corupt comite infracţiunea de luare de mită etc.

Toate aceste sancţiuni (cu excepţia amenzilor procesuale) sunt sancţiuni extraprocesuale fiind prevăzute în alte domenii de drept, având în vedere că nerespectarea normelor de procedură penală poate fi dublată şi de nerespectarea normelor juridice din domeniul respectiv (penal, civil, administrativ, dreptul muncii etc.).

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SANCŢIUNILE PROCESUAL-PENALE

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE SANCŢIUNE PROCESUAL PENALĂ

SECŢIUNEA A II-A: FELURILE SANCŢIUNILOR PROCESUAL-PENALE

§. 1. INEXISTENŢA

§. 2. INADMISIBILITATEA

§. 3. DECĂDEREA

 

CAPITOLUL II: REGLEMENTAREA PROCESUALĂ A NULITĂŢILOR

SECŢIUNEA I: CONCEPTUL DE NULITATE ÎN DREPTUL PROCESUAL PENAL

§. 1. DEFINIŢIE ŞI CARACTERIZARE

§. 2. CONDIŢIILE GENERALE ALE NULITĂŢILOR

SECŢIUNEA A II-A: CLASIFICAREA NULITĂŢILOR

 

CAPITOLUL III: FORMELE NULITĂŢILOR PREVĂZUTE DE CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

SECŢIUNEA I: NULITĂŢILE ABSOLUTE

§. 1. TRĂSĂTURILE NULITĂŢILOR ABSOLUTE

§. 2. CAZURILE DE NULITATE ABSOLUTĂ

SECŢIUNEA A II-A: NULITĂŢILE RELATIVE

 

CAPITOLUL IV: PROCEDURA DECLARĂRII ŞI EFECTELOR NULITĂŢII

SECŢIUNEA I: DECLARAREA NULITĂŢII ACTELOR PROCESUALE ŞI PROCEDURALE PENALE

SECŢIUNEA A II-A: EFECTELE NULITĂŢILOR

 

CAPITOLUL V: CAZURILE DE NULITATE EXPRES PREVĂZUTE DE CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

SECŢIUNEA I: NULITATEA REZULTÂND DIN ÎNCĂLCAREA DISPOZIŢIILOR RELATIVE LA COMPETENŢA DUPĂ MATERIE ŞI DUPĂ CALITATEA PERSOANEI .. 46 SECŢIUNEA A II-A: NULITATEA REZULTÂND DIN ÎNCĂLCAREA DISPOZIŢIILOR RELATIVE LA SESIZAREA INSTANŢEI

SECŢIUNEA A III-A: NULITATEA REZULTÂND DIN ÎNCĂLCAREA DISPOZIŢIILOR RELATIVE LA COMPUNEREA INSTANŢEI DE JUDECATĂ

SECŢIUNEA A IV-A: NULITATEA REZULTÂND DIN ÎNCĂLCAREA DISPOZIŢIILOR PRIVIND PUBLICITATEA ŞEDINŢEI DE JUDECATĂ

SECŢIUNEA A V-A: NULITATEA REZULTÂND DIN ÎNCĂLCAREA DISPOZIŢIILOR PRIVIND PARTICIPAREA PROCURORULUI CÂND ESTE OBLIGATORIE

SECŢIUNEA A VI-A: NULITATEA REZULTÂND DIN ÎNCĂLCAREA DISPOZIŢIILOR PRIVIND PREZENŢA INCULPATULUI ŞI ASISTAREA LUI DE CĂTRE APĂRĂTOR

 B I B L I O G R A F I E  

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 
 • George Antoniu, N. Volonciu, Practică judiciară penală, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti.
 • Mihai Apetrei, Drept procesual penal, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
 • Vasile Bercheşan, Cercetarea penală. Îndreptar complet de cercetare penală, Editura şi Tipografia Icar, Bucureşti, 2002.
 • Nicolae Cochinescu, Organizarea puterii judecătoreşti în România. Instanţele judecătoreşti, Ministerul Public, Jurisdicţiile speciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • D. Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969.
 • Horia Diaconescu, Este procurorul parte în procesul penal?, Dreptul, Anul VI, Seria a III-a, nr. 12/1995.
 • V. Dongoroz, şi colab., Noul cod de procedura penală şi codul de procedură penală anterior, Editura Politică, Bucureşti, 1969.
 • Vintilă Dongoroz şi col., Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, Partea generală, Vol. I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1975.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • N. Giurgiu, Cauzele de nulitate în procesul penal, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974;
 • Tr. Ionaşcu, E. Barasch, La conception de la nullite des actes junriques dans le droit civile socialiste roumain, Editura Academiei, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, Bucureşti şi Paris‚ 1978.
 • I. Ionescu-Dolj, Curs de procedură penală română, Bucureşti, Editura SOCEC, 1937.
 • S. Kahane, Dreptul procesual penal, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963.
 • V. Manzini, Tratatto di dirito procesuale penale, vol. IV. Unione, Tip. Edit. Torinese, Tonno, 1931.
 • Gheorghe Mateuţ, Procedură penală. Partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Florea Măgureanu, Organizarea instituţiilor judiciare (curs), Ediţia a II-a, Editura Cerna, 2000.
 • I. Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Universitatea Independentă “Titu Maiorescu”, Editura Naturismul, Bucureşti, 1991.
 • Ion Neagu, Curs de drept procesual penal. Tratat, Editura Global Lex, Bucureşti, 2002.
 • A. Negoiţă, I. Muraru, Organizarea instanţelor judecătoreşti şi procuraturii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967
 • Carmen Paraschiv, Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 • Doru Pavel, Constatarea nulităţii actelor efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale în procesul penal, în Revista Română de Drept nr. 9/1971
 • Vasile Păvăleanu, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Traian Pop, Drept procesual penal. Partea generală, Vol. II, Tipografia Naţională, Cluj.
 • Corneliu-Liviu Popescu, Magistratul competent să se pronunţe asupra stării de arest preventiv în materie penală - raportarea legislaţiei române la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în Revista Română de Drepturile Omului, nr. 9/1995.
 • Corneliu-Liviu Popescu, Conformitatea cu Legea fundamentală şi cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a competenţei procurorului de a lua măsura arestării preventive, în lumina jurisprudenţei Curţii Constituţionale, în Revista Dreptul, nr. 6, Anul XI, Seria a III-a.
 • Antoaneta Popescu, Necesitatea participării procurorului la judecarea cauzelor de competenţa instanţelor de contencios administrativ, în Dreptul, Anul VI, Seria a III-a, nr. 3/1996.
 • V. Rămureanu, Cosideraţii generale privind compunerea instanţei penale, R.R.D., nr. 1/1976.
 • M. S. Strogovici, Procesul penal sovietic, Bucureşti, Editura de stat pentru literatură economică şi juridică, 1950.
 • Angela Maria Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, 2001.
 • Alexandru Ţuculeanu, Sancţionarea nerespectării dispoziţiilor legale privind măsurile preventive. Nulitatea procesuală, în Revista Dreptul nr. 11/2002.
 • Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
 • N. Volonciu, Drept procesual penal, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Nulitatile in procesul penal
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 75
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Nulitatile in procesul penal

Nulitatile in procesul penal

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker