Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Titularii apelului si termenul de apel

Descriere

În constituirea sistemului de căi de atac ordinare se are în vedere asigurarea unui control complet şi eficient, spre a nu intra în autoritatea de lucru judecat o hotărâre care ar cuprinde erori de fapt sau încălcări ale legii, întrucât, cu toate garanţiile instituite de lege, este totuşi posibil ca hotărârea judecătorească să fie greşită. Legislaţia procesual penală din sistemul nostru de drept a avut drept sursă de inspiraţie modelul sistemului căilor de atac prevăzut în legislaţia franceză.

Prin folosirea căilor de atac recunoscute de lege, hotărârile penale judecate de către instanţe sunt supuse controlului judecătoresc.

Căile de atac ordinare au ca finalitate asigurarea prin controlul judecătoresc a respectării principiilor legalităţii şi aflării adevărului în judecarea şi soluţionarea cauzelor penale de către prima instanţă. Controlul judecătoresc, pornit de către calea de atac, are un dublu rol: preventiv şi reparator.

Căile de atac ajută în baza rolului preventiv la o preîntâmpinare a greşelilor pentru că o instanţă a cărei activitate jurisdicţională este supusă căilor de atac, deci controlului, va fi mai atentă în desfăşurarea activităţii sale. Astfel, controlul va constitui un stimulent pentru instanţele judecătoreşti şi o împiedicare împotriva arbitrarului şi abuzurilor în stabilirea faptelor şi aplicarea legii. În baza rolului reparator, căile de atac ajută la înlăturarea greşelilor comise cu ocazia judecăţii precedente, pentru că prin numărul şi experienţa lor, judecătorii de la instanţele superioare au posibilitatea de a examina mai complet şi cu o mai mare competenţă faptele unei cauze, dar şi pentru că părţile devin mai atente şi mai diligente după ce, în privinţa lor, s-a pronunţat o hotărârea care conturează şi prefigurează cu mai multă precizie, soluţia finală.

Două sau mai multe instanţe pot greşi mai puţin şi pot examina mai clar faptele decât o singură instanţă. Acest rol reparator îl au căile de atac şi în cazurile de excepţie, când controlul se face de însăşi instanţa care a pronunţat hotărârea atacată şi care este învestită conform legii să revină asupra propriei hotărâri. Finalitatea căilor de atac, de fapt a oricărei activităţi de judecată, constă în soluţionarea temeinică şi legală a cauzelor, în conformitate deci cu starea reală a faptelor şi cu prevederile legale. Scopul lor este de a face ca până la urmă adevărul să fie cunoscut şi legea să fie bine aplicată, pentru ca dreptatea să aibă un triumf total.

Căile de atac, prin folosirea lor, au un efect dinamic asupra activităţii procesuale, în sensul că aceasta părea încheiată odată cu pronunţarea hotărârii atacate. Astfel, activitatea procesuală îşi reia cursul la instanţa superioară, fie la aceeaşi instanţă, în conformitate cu normele de competenţă în efectuarea controlului judecătoresc în cadrul fiecărei căi de atac.

Această dinamizare a procesului penal, acest impuls spre o nouă judecată, deci o nouă etapă la capătul căreia controlul judecătoresc se va pronunţa prin intermediul instanţei nu trebuie să fie în mod necesar diferită faţă de hotărârea atacată. Întrucât apelul reeditează posibilitatea unei noi judecăţi de fond, cu toate implicaţiile care decurg pentru stabilirea pe bază de probe a altor situaţii de fapt, această formă de judecată se cuprinde în cadrul ordinar al căilor de atac.

Astfel, apelul face parte din desfăşurarea normală, obişnuită a procesului penal, împiedicând rămânerea definitivă a hotărârii date în primă instanţă. Prin apel se poate face o reexaminare a cauzei şi a judecăţii anterioare de către instanţa superioară în grad. Apelul presupune o nouă judecată în fond privind ansamblul chestiunilor de fapt şi de drept şi tinde spre reformarea hotărârii date în primă instanţă în cazul în care aceasta nu reflectă adevărul.

Aşadar, apelul este o cale de atac ordinară de fapt şi de drept, care poate fi folosită împotriva hotărârilor pronunţate asupra fondului de către o instanţă inferioară, după desesizarea acesteia, pentru ca pricina să fie supusă unei noi judecăţi cu scopul de a se reforma hotărârea atacată prin apel.

Calea de atac a apelului este ordinară pentru că aparţine desfăşurării obişnuite a procesului penal, obstaculând rămânerea definitivă a hotărârii pronunţată de prima instanţă. Şi din acest considerent, apelul trebuie folosit într-un termen scurt fixat de lege, având ca efect imediat suspendarea hotărârii atacate. Apelul este o cale de atac de fapt şi de drept, deoarece odată declarat el produce un efect devolutiv complet, provocând un control judecătoresc integral, atât în fapt cât şi în drept, numai cu privire la persoana care l-a declarat, la calitatea acesteia în proces şi la persoana împotriva căreia este îndreptat, de către jurisdicţia de al doilea grad asupra hotărârii primei instanţe.

Apelul este o cale de reformare deoarece în cazul admiterii sale, hotărârea atacată poate fi desfiinţată, în total sau în parte, iar cauza va primi o nouă rezolvare, dată fie de către instanţa de apel, fie de instanţa căreia aceasta i-a trimis cauza spre rejudecare. Apelul este o cale de atac specială deoarece nu se poate introduce împotriva tuturor hotărârilor, ci numai împotriva hotărârilor expres prevăzute de lege. Nu se pot ataca cu apel unele hotărâri pronunţate de judecătorie, nici cele pronunţate în primă instanţă de curţile de apel şi nici de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie. Apelul în majoritatea legislaţiilor este considerat o cale ordinară de atac deoarece judecata de fond se repetă în faţa instanţei ierarhic superioare care efectuează controlul.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

TITULARII ŞI TERMENUL DE APEL

PLANUL LUCRARII

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA APELULUI

SECŢIUNEA I: NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CĂILE ORDINARE DE ATAC

SECŢIUNEA II: SCURT ISTORIC PRIVIND CALEA DE ATAC A APELULUI

SECŢIUNEA III: NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA APELULUI. REGLEMENTARE LEGALĂ

SECŢIUNEA IV: HOTĂRÂRILE SUPUSE APELULUI

4.1. SENTINŢELE

4.2. ÎNCHEIERILE

 

CAPITOLUL II: TITULARII APELULUI

SECŢIUNEA I: PROCURORUL CA TITULAR AL APELULUI

SECŢIUNEA II: INCULPATUL CA TITULAR AL APELULUI

SECŢIUNEA III: PARTEA VĂTĂMATĂ CA TITULARĂ AL APELULUI

SECŢIUNEA IV: PARTEA CIVILĂ ŞI PARTEA RESPONSABILĂ CIVILMENTE CA TITULARE ALE APELULUI

SECŢIUNEA V: MARTORUL, EXPERTUL, INTERPRETUL ŞI APĂRĂTORUL, CA TITULARI AI APELULUI.

SECŢIUNEA VI: PERSOANELE ALE CĂROR INTERESE AU FOST VĂTĂMATE PRINTR-O MĂSURĂ SAU PRINTR-UN ACT AL INSTANŢEI, CA TITULARE ALE DREPTULUI DE APEL

 

CAPITOLUL III: TERMENUL DE APEL

SECŢIUNEA I: DEFINIREA NOŢIUNII ŞI CARACTERIZAREA TERMENULUI DE APEL

SECŢIUNEA II: DURATA TERMENULUI DE APEL

SECŢIUNEA III: MOMENTUL DE LA CARE CURGE TERMENUL DE APEL

3.1. Momentul de la care curge termenul de apel pentru procuror

3.2. Momentul de la care curge termenul de apel pentru părţi

3.3. Momentul de la care curge termenul de apel pentru martor, expert, interpret şi apărător

3.4. Momentul de la care curge termenul de apel pentru persoanele ale căror interese au fost vătămate printr-o măsură sau printr-un act al instanţei

 

CAPITOLUL IV: REPUNEREA ÎN TERMENUL DE APEL

SECŢIUNEA I: DEFINIREA REPUNERII ÎN TERMENUL DE APEL

SECŢIUNEA II: CONDIŢIILE ÎN CARE ARE LOC REPUNEREA ÎN TERMENUL DE APEL

SECŢIUNEA III: EFECTELE REPUNERII ÎN TERMENUL DE APEL

 

CAPITOLUL V: APELUL PESTE TERMEN

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE APEL PESTE TERMEN ŞI TRĂSĂTURI CARACTERISTICE

SECŢIUNEA II: CONDIŢII PRIVIND APELUL PESTE TERMEN

SECŢIUNEA III: EFECTELE APELULUI PESTE TERMEN

 

CAPITOLUL VI: DECLARAREA APELULUI, RENUNŢAREA LA APEL ŞI RETRAGEREA APELULUI. EFECTELE APELULUI

SECŢIUNEA I: DECLARAREA APELULUI

SECŢIUNEA II: RENUNŢAREA LA APEL

SECŢIUNEA III: RETRAGEREA APELULUI

 

CAPITOLUL VII: CONCLUZII ŞI OBSERVAŢII FINALE

 - BIBLIOGRAFIE - 

- BIBLIOGRAFIE -
 
 • Ion Neagu, Tratat de drept procesual penal, Bucureşti, Ed. Global Lex, 2002
 • Ion Neagu, Anastasiu Crişu, Codul de procedură penală, Ediţia 2003, Coduri Adnotate, Editura All Beck, Bucureşti; 
 • Vasile Păvălenu „Drept procesual penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex, 2002;
 • Vasile Papadopol, Corneliu Turianu, „Apelul penal”, Casa de editură şi presă „ŞANSA” S.R.L., Bucureşti, 1994;
 • C.S. Paraschiv, „Apelul penal”, Editura Militară, Bucureşti, 1999;
 • A. Tulbure, A. M. Tatu, Tratat de drept procesual penal, Editura All Beck, 2001;
 • Alexandru Puitea „Drept procesual penal”, Ediţia revizuită, Editura Lumina Lex, 2002;
 • Alexandru Boroi, Ştefan G. Ungureanu, N. Jidovu, I. Măgureanu „Drept procesual penal”, Editura All Beck, 2003;
 • Al. Paicu, Despre dreptul apărătorului de a declara apel şi recurs pentru părţile din procesul penal, în Revista Dreptul, Anul XI, Seria a III-a, nr. 9/2000;
 • Gh. Potrivitu, Cu privire la dreptul apărătorului de a declara apel pentru părţile din procesul penal, în Revista Dreptul, Anul XII, Seria a III-a, nr. 1/2001;
 • R. Lupaşcu, Cu privire la dreptul părţii vătămate, constituită parte civilă, de a declara apel sau recurs şi cu privire la latura penală a cauzei, în Revista Dreptul, Anul IX, Seria a III-a, nr. 2/1998.
 • Gh. Mateuţ, Procedură penală. Partea specială. Judecata până la prima instanţă. Căile de atac, Vol. II, Editura Lumina Lex, 1998;
 • Gh. Mateuţ, Calea de atac ordinară a apelului în procedura penală română (I), în Revista Dreptul, Anul V, Seria a III-a, nr. 2/1994.
 • Dan Lupaşcu, „Codul de procedură penală” (Ediţie actualizată, 29.10.2003, cu modificările aduse prin Legea nr. 281/2003, O.U.G. nr. 66/2003; O.U.G. nr. 109/2003), Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.
 • Mihai Apetrei, Laurenţiu Nae, „Comentarii privind modificările Codului de procedură penală”, Editura Albastră, Bucureşti, 1996
 • G. Gheorghe, „Calitatea de parte civilă în procesul penal”, în Revista Română de Drept nr. 2/1985.
 • Gheorghe Elian, „Persoana vătămată în procesul penal”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961
 • Gh. Mateuţ, „Calea de atac ordinară a apelului în procedura penală română”, II, În Revista Dreptul, Anul V, Seria a III-a, nr. 2/1994
 • C. Stătescu, „În legătură cu apelul părţii civile împotriva hotărârii de achitare a inculpatului”, în Revista „Justiţia Nouă”, nr. 11/1956
 • Carmen Silvia Paraschiv, Mircea Damaschin, „Termenul de declarare a apelului”, în Revista de Drept penal nr. 1/2002,
 • Gh. Nistoreanu, A. Tulbure, M. Apetrei, L. Nae, Manual de drept procesual penal, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999;
 • N. Volonciu, Tratat de procedură penală, Partea generală, Editura Paideea, Bucureşti, 1996.
 • R. Corneanu, Aspecte teoretice şi practice privind instituţia apelului şi recursului, în Revista de drept penal, Anul III, nr. 1, ianuarie-martie, Bucureşti, 1966, R.A. „Monitorul Oficial”;
 • D.V. Mihăilescu, V. Rămureanu, Căile extraordinare de atac în procesul penal, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 • V. Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Constantin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea specială, Vol. II, Bucureşti, Ed. Academiei, 1976.
 • V. Dongoroz, Explicaţii teoretice ale Codului penal. Partea generală., Bucureşti, Vol. I, Ed. Academiei, 1946.
 • Constituţia României din anul 2003 în forma republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 • Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 1 iulie 2003.
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 10 iulie 2003 privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 11 iulie 2003
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 748 din 26 octombrie 2003;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55 din 25 iunie 2004 pentru modificarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr 592 din 1.VII.2004;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2004 din 30/09/2004, pentru completarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 06/10/2004;
 • Legea nr. 480/2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 1088/23.11.2004

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Titularii apelului si termenul de apel
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 85
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Titularii apelului si termenul de apel

Titularii apelului si termenul de apel

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker