Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Descriere

Aşa cum se apreciază, pe bună dreptate, de specialiştii în domeniu, viitorul Uniunii Europene trece prin două etape: aprofundare şi extindere. Nu este, însă, vorba de o oarecare aprofundare sau o oarecare extindere, ci este vorba de două etape care să conducă Uniunea Europeană spre un model viabil, capabil a-i permite îndeplinirea celor trei obiective fundamentale: eficacitate politică; eficacitate economică; prezenţă semnificativă în lume.

Cu alte cuvinte, s-ar putea afirma că Europa este în căutarea unei noi paradigme care să-i permită sintetizarea într-o entitate nouă a celor trei dimensiuni existente sau în curs de definire: dimensiunea politică, economică şi socială.

Europa politică s-a născut, formal, odată cu Tratatul de la Maastricht (Tratatul asupra Uniunii Europene), continuând pe două direcţii principale: binomul aprofundare-extindere; aşezare în centrul Uniunii Europene a „comunităţii de valori”, reprezentată de Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale (promulgată iniţial la Nisa în 2000, sub forma unei declaraţii de drepturi, şi apoi la Lisabona, în 2007 sub forma unui instrument juridic ce va deveni obligatoriu pentru statele membre odată cu intrarea în vigoare a noului Tratat de Reformă de la Lisabona, semnat pe 13 decembrie 2007). Europa socială şi economică este pe cale să devină şi ea o realitate, deocamdată existând Europa monetară, odată cu introducerea EURO.

Poate cel mai important pas din ultima perioadă este definitivarea, în iunie 2007, a „Proiectului de Tratat de reformă de la Lisabona”, proiect a cărui elaborare se prevedea încă din 2006 când au stagnat ratificările Constituţiei Europene. Ajuns în formă finală, noul Tratat de Reformă de la Lisabona a fost semnat pe 13 decembrie 2007, urmând a intra în vigoare după ratificarea sa de către cele 27 de state membre UE. Cu toate aceste evoluţii pozitive, mai rămân încă multe de făcut, pentru a se duce la capăt ceea ce cu mult timp în urmă au prevăzut părinţii fondatori ai Comunităţilor Europene.

Următorii paşi importanţi sunt, cu siguranţă intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, aderarea altor ţări aflate în proces de negociere, precum Croaţia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sau Turcia şi, poate, Ucraina sau chiar Republica Moldova. Referitor la Curtea Europeană de Conturi, reţinem că aceasta, începând cu Tratatul de la Maastricht, a fost recunoscută ca una dintre instituţiile Uniunii Europene, alături de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană şi Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene.

 În cadrul sistemelor constituţionale din statele moderne, funcţia de audit este în general considerată a fi unul dintre elementele care garantează gestionarea democratică a afacerilor din sectorul public. Această activitate de gestionare ia de obicei două forme distincte dar complementare cunoscute sub numele de control intern şi audit extern.

Gestionarea fondurilor publice nu poate fi lipsită de un audit extern corespunzător. Înfiinţarea Curţii de Conturi Europene a urmat acelaşi raţionament şi a coincis cu două evenimente deosebit de importante: extinderea puterilor Parlamentului în domeniul controlului bugetar şi finanţarea integrală a bugetului Uniunii Europene prin resurse proprii.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI

- CUPRINS - 

INTRODUCERE  

CAPITOLUL I: CONSIDERENTE GENERALE

SECŢIUNEA I: SCURT ISTORIC

SECŢIUNEA A II-A: INTERDEPENDENŢA INSTITUŢIONALĂ ŞI PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ SISTEMUL INSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE.

§ 1. Interdependenţa dintre instituţiile comunitare

§ 2. Principiile care guvernează activitatea instituţiilor comunitare

A. Principiul autonomiei de voinţă

B. Principiul atribuirii de competenţe

C. Principiul echilibrului instituţional

SECŢIUNEA A III-A: CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI. SEDIUL MATERIEI

SECŢIUNEA A IV-A: CONCEPTE ŞI NOŢIUNI DEFINITORII PRIVIND CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI

 

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CURŢII DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I: ORGANIZAREA CURŢII EUROPENE DE CONTURI

§ 1. Membrii Curţii de Conturi

§ 2. Preşedintele Curţii de Conturi

§ 3. Secretarul general

§ 4. Resursele umane

§ 4. Organizarea internă

SECŢIUNEA A II-A: COMPETENŢELE (ATRIBUŢIILE) CURŢII EUROPENE DE CONTURI. ÎNTOCMIREA DE RAPOARTE ANUALE ŞI SPECIALE

SECŢIUNEA A III-A: TIPOLOGIA CONTROLULUI EFECTUAT DE CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI: AUDITUL FINANCIAR ŞI AUDITUL PERFORMANŢEI

§ 1. Auditul financiar

§ 2. Auditul performanţei

SECŢIUNEA A IV-A: ACCESUL PUBLICULUI LA DOCUMENTELE CURŢII EUROPENE DE CONTURI

 

CAPITOLUL III: OBIECTUL CONTROLULUI EFECTUAT DE CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI: BUGETUL UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE PRIVIND BUGETUL UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA A II-A: PRINCIPIILE BUGETARE

§ 1. Principiul unităţii bugetare

§ 2. Principiul universalităţii bugetare

§ 3. Principiul anualităţii bugetului

§ 4. Principiul specializării bugetului

§ 5. Principiul echilibrului bugetar

SECŢIUNEA A III-A: PROCEDURA BUGETARĂ

SECŢIUNEA A IV-A: STRUCTURA BUGETULUI – VENITURILE ŞI CHELTUIELILE BUGETARE

§ 1. Veniturile bugetare

§ 2. Cheltuielile bugetare

SECŢIUNEA A V-A: CONTROLUL EXECUŢIEI BUGETULUI DE CĂTRE CURTEA DE CONTURI ŞI CELELALTE INSTITUŢII ALE U.E.

§ 1. Controlul exercitat de către Parlament

§ 2. Controlul exercitat de către Comisie.

§ 3. Controlul exercitat de către Curtea de Conturi

SECŢIUNEA A VI-A: REZULTATELE ACTIVITĂŢII CURŢII EUROPENE DE CONTURI

§ 1. Publicaţiile.

§ 2. Prezentarea în faţa Parlamentului European şi a Consiliului.

§ 3. Procedura anuală de descărcare de gestiune

§ 4. Monitorizarea impactului observaţiilor de audit

 

CAPITOLUL IV: COOPERAREA CURŢII EUROPENE DE CONTURI CU ALTE INSTITUŢII SIMILARE

SECŢIUNEA I: COOPERAREA CU INSTITUŢIILE SUPREME DE AUDIT (ISA) DIN STATELE MEMBRE U.E.

§ 1. Comitetul de Contact al UE şi alte structuri de cooperare

§ 2. Cooperarea Curţii Europene de Conturi cu ţările candidate

SECŢIUNEA A II-A: COOPERAREA CURŢII EUROPENE DE CONTURI CU ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE

§ 1. Cooperarea cu INTOSAI

§ 2. Cooperarea cu EUROSAI

§ 3. Cooperarea cu EFTA

§ 4. Curtea Europeană de Conturi şi Curtea de Conturi a României

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE  

B i b l i o g r a f i e
 
A. Tratate, cursuri, monografii 
 • Iordan Gheorghe Bărbulescu, „De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană”, Editura Trei, Bucureşti, 2001.
 • Iordan Gheorghe Bărbulescu, Politicile extinderii”, Editura Tritonic, Bucuresti, 2007.
 • Iordan Gheorghe Bărbulescu,  „Sistemul instituţional”, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007.
 • J. Boulois, R.M. Chevalier, „Grands arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes”, Tome 1, 5e éd., Editura Dalloz, Paris, 1991.
 • Andrew Brociner, „Europa Monetară”, Institutul European, Iaşi, 1999.
 • Walter Cairns, „Introducere în legislaţia Uniunii Europene”, Editura Universal Dalsi, Marea Britanie (Londra), 2001.
 • Ioan Condor Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2002.
 • Nicolae Dănilă, „Euro. Bipolarizarea monetară”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Gilles Ferréol, „Dicţionarul Uniunii Europene”, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 • Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 • Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • Augustin Fuerea, „Drept comunitar european. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Jackie Gower, John Redmond, „Lărgirea Uniunii Europene. Perspective”, Editura Club Europa, 2001.
 • Christian Hen, Jacques Léonard, „Uniunea Europeană”, Editura C.N.I. „CORESI” S.A., Bucureşti, 2002.
 • Ion Jinga, „Uniunea Europeană. Realităţi şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea europeană. Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Octavian Manolache, „Drept comunitar. Instituţii comunitare”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
 • Viorel Marcu, „Drept instituţional comunitar european”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Andrei Marga, „Filosofia unificării europene”, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Biblioteca Apostrof, Cluj, 1997.
 • Dumitru Mazilu, „Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.
 • Roxana Munteanu, „Drept european. Evoluţie – Instituţii – Ordine juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • G. Orsini, „La Cour de comptes des CE”, Economica, Paris, 1983.
 • Gabriela Carmen Pascariu, „Uniunea Europeană. Politici şi pieţe agricole”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, „Introducere în realităţile europene”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Ioan Alexandru Szabo, Controlul financiar Suprem în statul de drept, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
 • Dan Drosu Şaguna, Tratat de drept financiar-fiscal, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
 • Cornel Trandafir, „Drept comunitar”, Editura Universitaria, Craiova, 2003.
 • Theodor Tudoroiu, „Tratatul de la Amsterdam”, Editura Lucretius, Bucureşti, 1999.
 • Ovidiu Ţinca, „Drept Comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.
 • Iulian Văcărel, „Relaţii financiare internaţionale”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995.
 • Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană. Trecut. Prezent. Viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.

   

B. Legislaţie 
 • Actul Unic European, 1986.
 • Tratatului de la Maastricht, 1992.
 • Tratatul de la Amsterdam, 1997.
 • Tratatul de la Nisa, semnat în 2001.
 • Tratatul de reformă de la Lisabona, semnat pe 13 decembrie 2007.
 • Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană, semnată la Lisabona pe 12 decembrie 2007.
 
C. INTERNET

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Curtea de Conturi a Uniunii Europene
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 72
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00
Cronicile din Narnia - colectia

Cronicile din Narnia - colectia

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.00
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50

Recent vizualizate

Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker