Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Garantiile drepturilor omului in spatiul comunitar european

Descriere

Drepturile omului şi respectarea lor confirmă gradul de civilizaţie al unui stat, al unui popor, al unei civilizaţii…

Recunoaşterea demnităţii umane şi a drepturilor egale ale tuturor oamenilor indiferent de gen, naţionalitate, apartenenţă religioasă, indiferent de vârstă sau condiţie socială, constituie temelia păcii şi a libertăţilor fundamentale, a dreptăţii şi toleranţei faţă de aproape. Problemele referitoare la apărarea drepturilor omului în diferite ţări sunt aceleaşi; doar oamenii şi modalităţile de abordare ale lor sunt diferite.

În epoca modernă ne confruntam cu probleme vechi de când lumea…

Mondializarea are efect şi în problematica drepturilor omului. Pe plan internaţional, Organizaţia Naţiunilor Unite, iar pe plan european Consiliul Europei, s-au ocupat şi se vor ocupa în continuare, în mod constant de protecţia drepturilor omului. Astfel au fost adoptate şi principalele documente ce vizează drepturile omului – Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care se regăsesc astăzi, într-un fel sau altul, şi în dreptul intern al tuturor statelor membre. Mecanismul instituţional de control creat de Consiliul Europei, şi în special Curtea Europeană a Drepturilor Omului va fi în continuare garantul aplicării dispoziţiilor în materie pe plan european.

Nu este de neglijat nici rolul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, care, în special prin Actul final de la Helsinki, a adus o contribuţie importantă pe linia dezvoltării politicii de protecţie a drepturilor omului. Relativ recent, odată cu summit-ul de la Nisa, prin care s-a lansat şi Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, Uniunea Europeană a început o nouă eră, în care, aşa cum afirma premierul francez Lionel Jospin, trebuie să se pună bazele unui „proiect social”.

Astfel, în cadrul summit-ului sus-amintit a fost proclamată Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană, al cărui conţinut a fost introdus în întregime în noul Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa, care, se pare, va intra în vigoare în 2004. Astfel, Uniunea Europeană va intra într-o nouă etapă de dezvoltare, în care se va pune accentul pe o uniune politică.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

GARANŢIILE DREPTURILOR OMULUI ÎN SPAŢIUL COMUNITAR EUROPEAN

 

C A P I T O L U L I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

 EVOLUŢIA PROCESULUI DE CONSTRUCŢIE COMUNITARĂ

 DELIMITĂRI CONCEPTUALE

 

C A P I T O L U L II: REGLEMENTĂRI PRIVIND DREPTURILE OMULUI ÎN SPAŢIUL COMUNITAR

 ASPECTE PRIVIND DREPTURILE OMULUI POTRIVIT TRATATELOR CONSTITUTIVE

 NOI EVOLUŢII POTRIVIT ACTULUI UNIC EUROPEAN

 TRATATUL DE LA MAASTRICHT ŞI CETĂŢENIA UNIONALĂ

 DREPTULUI OMULUI POTRIVIT TRATATULUI DE LA AMSTERDAM

 AGENTA SOCIALĂ EUROPEANĂ

 TRATATUL DE LA NISA ŞI CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

 CONSTITUŢIA EUROPEANĂ

 

C A P I T O L U L III: LIBERTATEA DE CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ÎN SPAŢIUL COMUNITAR EUROPEAN

 GENERALITĂŢI

 ÎNGRĂDIRILE DREPTULUI LA LIBERĂ CIRCULAŢIE

 ACORDUL SCHENGEN

 

C A P I T O L U L IV: LIBERTATEA DE STABILIRE ŞI DE PRESTARE A SERVICIILOR

 CONŢINUTUL LIBERTĂŢII DE STABILIRE ŞI DE PRESTARE A SERVICIILOR

 IPOTEZE PRIVIND LIBERTATEA DE PRESTARE A SERVICIILOR

 

C A P I T O L U L V: PRINCIPALELE DREPTURI PREVĂZUTE DE CARTA UNIUNII EUROPENE

 DREPTURILE FUNDAMENTALE

 PRINCIPALELE LIBERTĂŢI ALE OMULUI POTRIVIT CARTEI EUROPENE

 DREPTURILE ÎN MATERIE DE EGALITATE

 DREPTURILE DE SOLIDARITATE

 CETĂŢENIA

 DREPTURILE ÎN MATERIE DE JUSTIŢIE

 

C A P I T O L U L VI: DIRECŢII VIITOARE PRIVIND DREPTURILE OMULUI PE PLAN COMUNITAR EUROPEAN

 DISPOZIŢII ALE TRATATULUI DE INSTITUIRE A UNEI CONSTITUŢII PENTRU EUROPA CU RELEVANŢĂ ÎN MATERIA DREPTURILOR OMULUI

 IMPLICAŢII EVOLUTIVE DIN PARTEA INSTITUŢIILOR UNIUNII EUROPENE

 

C A P I T O L U L VII: CONCLUZII 

 
B I B L I O G R A F I E
 
I. cursuri, tratate, monografii 
 • Pierre Constantinho, Marianne Dony, „Le droit communautaire”, Ed. Armand Colin, 1955.
 • J. Cloos, G. Reinesch, D. Vignes, J. Weyland, „Le Traité de Maastricht. Genese, Analyse, Commentaires”, Bruxelles, Bruylant, 1993.
 • Nicolae Ecobescu (coord.), „Manualul Consiliului Europei”, Centrul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei la Bucureşti, 1999.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept instituţional comunitar european”, Editura Actami, Bucureşti, 2000.
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003.
 • J. C. Gautron, “Droit europeen”, Editura Dalloz, Paris, 1999.
 • Grigore geamănu, “Drept internaţional contemporan”, Vol. 2, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • Guy Isaac, Droit communautaire general”, 40 edition, Massen, Paris, 1994.
 • Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Cornelia Lefter, „Drept comunitar instituţional”, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
 • Octavian Manolache, „Drept comunitar”, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 • Octavian Manolache, „Drept comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare”, ediţia a II-a, Editura ALL Beck, 1999.
 • Piere Mathijsen, „Compendiu de Drept European”, ediţia a 7-a, Editura Club Europa, Bucureşti, 2003.
 • George Marin, „De la Roma la Amsterdam via Maastricht”, Editura Independenţa Economică, Brăila, 1999.
 • Raluca Miga-beşteliu, “Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţionl public”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
 • Raluca Miga-beşteliu, “Organizaţii internaţionale interguvernamentale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • Dumitru Miron, Laura Păun, Alina Dima, Violeta Băjeanu, Ovidiu Slăvoiu, „Economia Integrării Europene”, Editura ASE, Bucureşti, 2001.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.
 • Roxana Munteanu, „Drept european – Evoluţie - Instituţii - Ordine juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, „Introducere în realităţile europene”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Nicolae Sută, „Integrarea Economică Europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Ovidiu Ţinca, „Drept Comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1999.
 • Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană. Trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.

   

 
II. reviste de specialitate 
 • „L’ABC du droit communautaire”, Luxemburg, Office des publications des Communautés européennes, 1991, 1993.
 • „Le principe subsidiarité. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen”, în „Revue trimestrielle de droit européen”, nr. 4/1992.
 • Ioana Marinache, „Politica Uniunii Europene în domeniul mediului”, în revista „Drepturile omului”, nr. 2/1997, IRDO, Bucureşti, 1997.
 • Revista de Drept Comercial 1999-2003.

   

 
III. legislaţie 
 • Tratatul de la Paris, intrat în vigoare în 1952;
 • Tratatele de la Roma, intrate în vigoare în 1958;
 • Actul Unic European, intrat în vigoare în 1987.
 • Tratatul de la Maastricht, privind Uniunea Europeană, intrat în vigoare în 1993.
 • Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare în 1999.
 • Tratatul de la Nisa, intrat în vigoare în 2003.
 • Proiectul de Tratat instituind o Constituţie pentru Europa, din 2003.

   

 
IV. alte surse 
 • www.europa.eu.int - site-ul oficial al Uniunii Europene
 • www.guv.ro - Guvernul României
 • www.mie.ro - Ministerul Integrării Europene
 • www.ier.ro - Institutul European din România

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Garantiile drepturilor omului in spatiul comunitar european
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 71
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker